Appendicit - PowerPoint PPT Presentation

appendicit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Appendicit PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 19
Appendicit
333 Views
Download Presentation
vernados
Download Presentation

Appendicit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Appendicit Kan likna så gott som alla intraabdominella sjukdomar

 2. Historik • 1880 första operationerna • 1889 första operationen i Sverige, Lennander • 1983 första laparoskopiska appop Sverige

 3. Incidens 1/15 -20 • Klassiskt insjuknande i 50-60% • Ibland svårdiagnosticerat, små barn, gamla, feta • Smärtvandring, visceral navel-parietal McBurneys punkt-lokal peritonitretning

 4. Orsaker • Multifaktoriell • Lumenobstruktion • Sekundär bakterieansamling • Partiklar i tarminnehåll • Lymfoid hypertrofi i submukosan

 5. Stadier • Katarral, slemhinnan • Flegmonös, transmural • Gangränös • Perforation, peritonit, abscess

 6. Symtom • Buksmärta, smärtvandring till hö fossa inom 12-24h. • Illamående, kräkning • Nedsatt aptit • Tilltagande sjukdomskänsla

 7. Status • Smärta i höger fossa med muskelförsvar • Direkt/indirekt ömhet, släppömhet • PR öm uppåt höger • Tempstegring

 8. Kort anamnes 1-2 dagar • CRP stegring efter 1 dygn och efter LPK • LPK stegring tidigt, timmar och bifasiskt förlopp, inflammation,

 9. Åtgärder • Bukobs, följa CRP, vita • Inläggning svältande med vätskedropp och ompalpationer med några timmars mellanrum • Helst ej smärtlindra • Öppen/ laparoskopisk appendektomi, växelsnitt genom externusfascian, muskulatur, inre fascia, peritoneum • Följa colons tenia till cekalpolen

 10. Kirurgiska infektioner • Fler bakterier än mänskliga celler • Normal flora på rätt plats, skada risk fel ställe • Inflammation, bakterier söker sig dit, infektion • Exogent, personal, luft • Endogent, vanligast, egen hud-, GI-flora

 11. Peroperativ antibiotika-profylax • Sårinfektion, Invanz 1g x1 • Postoperativ antibotikabehandling • Flegmonös, Tienam • Gangränös, Tienam • Perforerad appendicit, Tienam

 12. Differentialdiagnoser • HenochSchönlein (ont av antibiotika) • Yersinia (pseudoappendicit) • Magsjuka, campylobakter (septisk) • Gastroenterit, (mycket diarre och kräkning) • Viros (CRP lågt) • Mesenteriell lymfadenit, körtelbuk • Invagination • Obstipaton

 13. Differentialdiagnoser forts • Sjukdomar i magsäcken och gallvägar, tumörer • Urinvägssjukdomar • Meckels divertikel • Ileus • Cholecystit • Divertikult • Malignitet (cancer cecum) • Gynekologiska tillstånd

 14. Komplikationer, perforation • Tilltagande allmänpåverkan, fri gas på bös • Abscess, ömmande resistens, förlängd postoperativ paralys? • Generell peritonit

 15. Intraabdominell abscess • Takykardi utan Hb sänkning, infektion? • LPK stegrat • CRP stegring vid trauma, kirurgi, 3 dagar efter op, ska sjunka vid fjärde dagen • Tempstegring 1-2 dagar ua, 3-4 dagar?

 16. Abscess fortsättning • Titta på såret • Lyssna på lungor. • Uvi, sticka • Bös, dilaterade tunntarmar, förlängd postoperativ paralys, postopileus, adherens-, bridileus, tarmpassage, tyst auskultaion • Ultraljud • CT (strålning, helst ej barn) Pleuravätska, sekundärt till inflammation i bukhålan, (diafragmaretning). Vätska i pelvis, ascites

 17. behandling • Odla • Perkutant dränage • Ultraljudslett • Reoperera • Dränera abscessen, räcker inte med enbart antibiotika

 18. Peritonit • Behandling inom 6 timmar, • Odling. Antibiotika, bredspektra • Kirurgisk laparotomi • Intensivvårdskrävande, chock? Plasma, albumin, vätska. El.rubbningar. O2. V-sond. Smärtstillande

 19. Pågående SBU projekt • 20% män op, friska appar • 30% yngre kvinnor • Naturalförlopp av obehandlad blindtarmsinfl • Risk, missad perforation • Nödvändighet av per rectum undersökning • Betydelse av temperaturstegring • Jämförelse laparoskopisk/ öppen operation