ผลิตสินค้าอย่างไร
Download
1 / 18

ผลิตสินค้าอย่างไร : จึงจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของอาเซียน - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ผลิตสินค้าอย่างไร : จึงจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของอาเซียน. กุมภาพันธ์ 2556. หัวข้อสำคัญของระบบสิทธิพิเศษ ทางการค้าของอาเซียน. รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ ในการลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้า. การตรวจคุณสมบัติ ถิ่นกำเนิดสินค้า. กฎถิ่นกำเนิดสินค้า.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ผลิตสินค้าอย่างไร : จึงจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของอาเซียน' - verna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ผลิตสินค้าอย่างไร :

จึงจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของอาเซียน

กุมภาพันธ์ 2556


หัวข้อสำคัญของระบบสิทธิพิเศษ ทางการค้าของอาเซียน

รายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ

ในการลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้า

การตรวจคุณสมบัติ ถิ่นกำเนิดสินค้า

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับสิทธิ

๏หนังสือรับรอง FORM D

๏ SELF-CERTIFICATION

2

2


สรุปหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษฯสรุปหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษฯ

สินค้าที่เป็น “ผลผลิตทั้งหมด” หรือ “ได้มาทั้งหมด” จากในประเทศ

(WHOLLY PRODUCE / WHOLLY OBTAINED : WO)

สินค้าที่มีการใช้วัตถุดิบนำเข้าต้องได้รับ “การแปรสภาพอย่างเพียงพอ” ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระหว่าง “วัตถุดิบนำเข้า” กับ “สินค้าที่ส่งออก”

หลักเกณฑ์ “สัดส่วนของต้นทุน” และ “มูลค่าเพิ่มของการผลิต” ในประเทศ

หลักเกณฑ์ “กระบวนการผลิต”ของสินค้า

3


Asean 2 change of chapter cc
ตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ ของ ASEANการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 2 หลัก(CHANGE OF CHAPTER – CC)

วัตถุดิบนำเข้า

หนังโคฟอก (HS 41XXXX)

ห่วงโลหะ (HS 83XXXX)

ซิบไนล่อน (HS 96XXXX)

สินค้าส่งออก

กระเป๋าหนัง

(HS 42XXXX)

4


Asean 4 change of tariff heading cth
ตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ ของ ASEANการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 4 หลัก(CHANGE OF TARIFF HEADING – CTH)

วัตถุดิบนำเข้า

ทราย (HS 2505XX)

เศษแก้ว (HS 7001XX)

โซดาแอช (HS 2836XX)

หินปูน (HS 2521XXXX)

สินค้าส่งออก

เครื่องแก้ว

(HS 7013XX)

5


Asean 6 change of tariff sub heading ctsh
ตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ ของ ASEANการเปลี่ยนพิกัดฯ ในระดับ 6 หลัก(CHANGE OF TARIFF SUB-HEADING – CTSH)

วัตถุดิบนำเข้า

ไม้ที่เลื่อยแล้ว (HS 4407.29)

น้ำยาเคลือบเงา (HS 3209.90)

ตะปู(HS 7317.00)

ส่วนประกอบ (HS 9403.90)

สินค้าส่งออก

เฟอร์นิเจอร์ไม้

(HS 9403.60)

6


Asean
ตัวอย่าง ของ การใช้หลักเกณฑ์ “ มูลค่าเพิ่มของการผลิต” ของ ASEAN

สินค้า “ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานยนต์” (HS 8708)

หลักเกณฑ์ : สัดส่วนของต้นทุนและมูลค่าการผลิตใน ประเทศภาคี (REGIONAL VALUE CONTENT:RVC) ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ

40 ของราคาสินค้า F.O.B.


ตัวอย่างการใช้หลักเกณฑ์ “กระบวนการผลิต” ของ ASEAN(SPECIFIC PROCESS : SP)

สินค้าสิ่งทอหลักเกณฑ์

 • เครื่องแต่งกาย/เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตโดยผ่านกระบวน

  (พิกัดฯ ตอนที่ 61 และ 62) การตัด (CUTTING) และ

  ประกอบ (ASSEMBLY)

  ชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

  จาก “ผ้าผืน”


3 origin criteria
3. ORIGIN CRITERIA “กระบวนการผลิต” ของ

(b) Goods satisfying Aritcles 28

(Non – wholly obtained) of the

ATIGA

: Regional ValueContentPercentage of Regional Value Content,

example “40%”

: Change in Tariff Classification The actual CTC rule, example “CC” or

“CTH” or “CTSH”

: Specific Processes“SP”

: Combination Criteria The actual combination criterion, example

“CTSH + 35%”


วิธีการยื่นคำขอรับการตรวจคุณสมบัติฯวิธีการยื่นคำขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ

Manual

Internet

ยื่นแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้า

ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขอรับ USERNAME/PASSWORD

บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

พิมพ์คำรับรองข้อมูลจากระบบ

เจ้าหน้าที่รับรองผลการตรวจสอบ


สิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้าสิ่งสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาถิ่นกำเนิดสินค้า

รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ

รายการวัตถุดิบ

แหล่งที่มา/ถิ่นกำเนิดของวัตถุดิบ

พิกัดศุลกากรของวัตถุดิบนำเข้า

ต้นทุนวัตถุดิบ

การผลิต

รายละเอียดกระบวนการผลิต/ขั้นตอนการผลิต

ต้นทุนการผลิต

ราคาสินค้า

ที่ใช้ใน

การผลิต

สินค้า

1 หน่วย


วัตถุดิบ/วัสดุ/ชิ้นส่วน ภายในประเทศ

 • วัตถุดิบ

  ผลิตขึ้นภายในประเทศ และ

   ผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดของประเทศ

  ผู้ให้สิทธิฯ หรือข้อตกลงฯ กำหนดไว้

  ใช้ราคาซื้อขาย ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • วัตถุดิบที่ใช้กฎถิ่นกำเนิดสะสม (ACCUMULATION)

   กรณีใช้สิทธิ ATIGA ของ ASEAN  FORM D

  กรณีใช้สิทธิ FTA นำเข้าจากประเทศคู่ภาคี หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

  ที่ออกภายใต้ข้อตกลงของแต่ละ FTA


วัตถุดิบ/วัสดุ/ชิ้นส่วนนำเข้าวัตถุดิบ/วัสดุ/ชิ้นส่วนนำเข้า

 • นำเข้าจากต่างประเทศ

  ใช้ราคา C.I.F. ในการคำนวณต้นทุน

 • ซื้อในประเทศจากผู้นำเข้า หรือ ไม่ทราบแหล่งที่มา

 • ซื้อในประเทศแต่ผลิตไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

  ใช้ราคาตาม Invoice ที่ซื้อขายจริง


ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าแรง/เงินเดือนพนักงาน

  รวมทั้งสวัสดิการแรงงาน

 • ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร/โรงงาน

 • ค่าบำรุงรักษา

 • ค่าประกันภัย

 • ค่าดอกเบี้ย

 • ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์

 • ค่าตรวจสอบ

 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน

 • ค่าจ้างในการบริหาร

 • ค่าขนส่งวัตถุดิบ ฯลฯ


กำไรของสินค้าต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าขนส่ง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า จากโรงงานไปยังท่าเรือ หรือ ด่านพรมแดน หรือ

ท่าอากาศยาน ที่จะส่งออก


โครงสร้างต้นทุนการผลิตโครงสร้างต้นทุนการผลิตและราคาสินค้า

1. วัตถุดิบ/วัสดุ/ชิ้นส่วนในประเทศ

2. วัตถุดิบ/วัสดุ/ชิ้นส่วนนำเข้า

3. ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4. กำไร

5. ราคาสินค้าหน้าโรงงาน (1+2+3+4)

6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก

7. ราคาสินค้า F.O.B. (5+6)


ขอบคุณค่ะโครงสร้างต้นทุนการผลิต

กรมการค้าต่างประเทศ

0-2547-4809, 0-2547-5090

www.dft.go.th


ad