Instalacja i konfiguracja serwera radius
Download
1 / 59

Instalacja i konfiguracja serwera RADIUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Instalacja i konfiguracja serwera RADIUS. Maja Górecka-Wolniewicz UCI, UMK. Implementacje serwera RADIUS. FreeRADIUS większość informacji dotyczy tej implemetnacji Internet Authentication Service produkt Microsoft, integralna część serwera Windows 2000 i 2003 RADIATOR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instalacja i konfiguracja serwera RADIUS' - vern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Instalacja i konfiguracja serwera radius
Instalacja i konfiguracja serwera RADIUS

Maja Górecka-Wolniewicz

UCI, UMK

Tomasz Wolniewicz UCI UMK


Implementacje serwera radius
Implementacje serwera RADIUS

 • FreeRADIUS

  • większość informacji dotyczy tej implemetnacji

 • Internet Authentication Service

  • produkt Microsoft, integralna część serwera Windows 2000 i 2003

 • RADIATOR

 • Implementacje CISCO, Funk Software, Lucent Technologies


Projekt freeradius
Projekt FreeRADIUS

 • Oprogramowanie open source

 • Jedna z bardziej popularnych implementacji niekomercyjnych, powszechnie wykorzystywana w projekcie eduroam, zalecana w polskim projekcie

 • http://www.freeradius.org

  • duże możliwości (różnorodność modułów)

  • elastyczność w konfiguracji

 • Lista użytkowników, archiwum

 • http://www.mail-archive.com/freeradius-users@lists.freeradius.org

 • Aktualna wersja oprogramowania – 1.1.0


Wymagane oprogramowanie
Wymagane oprogramowanie

 • OpenSSL – nie jest potrzebny, gdy serwer pełni wyłącznie funkcję proxy

 • OpenLDAP – jeśli korzystamy z usługi LDAP do uwierzytelniania/autoryzacji

 • Oprogramowanie dodatkowe, zgodnie z potrzebami, np. MySQL, Postgres etc.


Obs uga wyra e regu owych w realmach
Obsługa wyrażeń regułowych w realmach

 • Domyślnie freeRADIUS pozwala na dopasowywanie wartości realm na podstawie porównania: wartość taka sama, różna

 • Patch Enable regular expressions matching in realms

  http://projects.nuschkys.net/patches

  • pozwala na podanie w polu wartości wyrażenia regułowego, do którego ma zostać dopasowany realm

 • Zastosowanie patcha (w katalogu dystrybucji)

  patch -p1 < rozpakowany_plik_z_poprawką


Kompilacja
Kompilacja

 • cd freeradius-1.1.0

 • ./configure –prefix=/opt/freeradius

 • gdy własna instalacja LDAP

  • --with-rlm-ldap-lib=/opt/ldap/lib

  • --with-rlm-ldap-include=/opt/ldap/include

 • gdy własna instalacja OpenSSL

  • --with-ssl-lib=/opt/ssl/lib

  • --with-ssl-include=/opt/ssl/include

 • inne:

  • --with-experimental-modules

  • --without-rlm-perl --without-rlm-sql


Kompilacja instalacja
Kompilacja, instalacja

 • make

 • make install

 • Uwagi:

  • jeśli używamy własnej instalacji OpenSSL-a warto sprawdzić, czy programy i biblioteki są dolinkowane do właściwych bibliotek OpenSSL; dla uniknięcia problemów zaleca się ustawienie zmiennych otoczeniowych CPPFLAGS i LDFLAGS przed configure, np.:

  • CPPFLAGS=-I/opt/ldap/include -I/opt/ssl/include

  • LDFLAGS=-L/opt/ldap/lib -L/opt/ssl/lib -Xlinker

   • -R/opt/ldap/lib:/opt/ssl/lib


Za o enia konfiguracyje
Założenia konfiguracyje

 • Serwer instytucji (poziom 3 w hierarchii eduroam)

  • wymagana możliwość kontaktowania się z serwerem ogólnopolskim, ew. z serwerami poziomu 4

  • uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników lokalnych (danej instytucji, w zdefiniowanym przez instytucję zakresie)

 • Serwery poziomu 4 i powyżej

  • realizują funkcjonalność uwierzytelniania i autoryzacji dla określonego realmu

  • kontaktują się z serwerem instytucji w celu obsługi użytkowników spoza lokalnych realmów


Konfiguracja
Konfiguracja

 • Pliki konfiguracyjne: katalog etc/raddb instalacji pakietu freeradius

  • radius.conf

  • clients.conf

  • proxy.conf

  • users

  • huntgroups


Clients conf
clients.conf

###############################

# Definicje AP-ów i innych urządzeń

###############################

#client <nazwa | adres-IP | podsieć> {

#<atrybut> = <wartość>

#}

client 192.168.1.120 {

secret = tajny_klucz_RADIUS-AP

shorname = campus1dev120

}

w atrybutach można dodać nastype = <słownikowa_wartość>

nastype mówi, jakiej metody użyć w skrypcie checkrad do sprawdzenia jednoczesnego zalogowania użytkownika


Client conf uwagi
client.conf - uwagi

 • Należy dbać o unikatowość kluczy

 • Klucz tajny powinnny mieć min. 16 znaków

 • Zaleca się różnicowanie kluczy wspólnych, nie powinno definiować się podsieci AP-ów z jednym hasłem wspólnym

 • Klientami są również serwery RADIUS – te, z którymi dany serwer kontaktuje się należy zdefiniować w pliku clients.conf i ustalić wspólny klucz do komunikacji

 • W testach przydaje się klient loopback (127.0.0.1)


Huntgroups
huntgroups

 • Definicja grup urządzeń NAS

 • Postać definicji

  aptest NAS-IP-Address == 192.168.1.200

  aptest NAS-IP-Address == 192.168.1.201

  lub (bardziej złożona)

  aptest NAS-IP-Address == 192.168.1.201, NAS-Port-Id == 0-3

  User-Name = user1,

  User-Name = user2

 • Dopasowanie następuje podczas przeglądania pliku users,

  • Kryterium dopasowania Hundgroup-Name == “XXX”


Proxy conf
proxy.conf

 • Konfiguracja realmów

  # realm lokalny

  realm umk.pl {

  type = radius

  authhost = LOCAL

  accthost = LOCAL

  }

  # realm zdalny

  realm uci.umk.pl {

  type = radius

  authhost = 10.1.1.1:1812

  accthost = 10.1.1.1:1813

  secret = a2s3d4f5g6

  nostrip

  }


Proxy conf1
proxy.conf

 • Definicja alternatywnych serwerów

  • ten sam realm można definiować więcej niż raz – w ten sposób określana jest obsługa w przypadku niedostępności serwera lub obsługa tzw. load balancing, tj. równomiernego rozłożenia zleceń do serwerów

  • ldflag

   • brak równoważny ldflag = fail_over – definicje realmów przeglądane są w kolejności ich deklaracji, pierwszy aktywny serwer obsługuje realm

   • ldflag = round_robin – wszystkie aktywne realmy dla danej nazwy biorą udział w procesie wyboru docelowego serwera – podejście zalecane np. na serwerze krajowym


Proxy conf2
proxy.conf

 • regex

  • dyrektywa oznacza, że nazwa domeny zostaje dopasowana do wskazanego wyrażenia regułowego, np.

   realm resztapolski {

   regex “.*\.pl”

   ...

   }

 • nostrip

  • domyślnie nazwa użytkownika jest obcinana przed wysłaniem do docelowego serwera

  • dodanie nostrip dla realmów lokalnych i zdalnych jest istotne w celu prawidłowego obrazu w danych rozliczeniowych


Proxy conf3
proxy.conf

 • Sekcja proxy_server

  • kontrola działania serwera w komunikacji proxy

   • synchronous: jeśli ma być aktywna funkcjonalność failover, to synchronous = no; wartość yes oznacza, że zlecenia będą automatycznie ponownie wysyłane, gdy NAS ponowi wysłanie

   • retry_delay (5) – czas (w sekundach) oczekiwania na odpowiedź, przed ponownym przesłaniem zlecenia proxy

   • retry_count (3) – ile razy ponawiać wysłanie zlecenia proxy przed odpowiedzią reject

   • dead_time (120) – ile sekund odczekać przed sprawdzeniem, czy serwer proxy stał się dostępny

   • default_fallback – obsługuj alternatywnie wg dyrektywy DEFAULT (gdy yes)

   • post_proxy_authorize – sprawdź sekcję autoryzacji po powrocie z proxy


Users
users

 • Domyślna nazwa pliku autoryzacji

  • można wskazać inną nazwę: deklaracja nazwy w pliku radiusd.conf, sekcja files, określenie userfile=...

 • Inne zastosowania modułu files

  • rozliczenie (preacct)

  • obsługa użytkowników przed realizacją funkcji proxy (pre-proxy)

  • modyfikacja UMK (a podstawie informacji na liście freeradius)

 • Format pliku

  • zestaw dyrektyw konfiguracyjnych używanych przez moduł files w celu podjęcia decyzji o sposobie autoryzacji i uwierzytelnienia użytkownika

  • postać wpisu

   nazwa <lista_sprawdzanych_elementów (check items)>

   TAB <lista_elementów_odpowiedzi (reply items)>

   nazwa – nazwa użytkownika lub słowo DEFAULT (dowolny użytkownik)


Users1
users

 • Zastosowania modułu files

  • rozliczenie (preacct)

  • obsługa użytkowników przed realizacją funkcji proxy (pre-proxy)

  • modyfikacja UMK (a podstawie informacji na liście freeradius) w celu dodania możliwości analizy pliku użytkowników po poprawnym uwierzytelnieniu, w fazie post-auth

 • Domyślne nazwy plików

  usersfile = ${confdir}/users

  acctusersfile = ${confdir}/acct_users

  preproxy_usersfile = ${confdir}/preproxy_users

  • można wskazać inną nazwę: deklaracja nazwy w pliku radiusd.con sekcja files,


Users2
users

 • Format pliku – uwagi

  • wszystkie elementy sprawdzane MUSZĄ być umieszczone w jednym wierszu, za nazwą użytkownika, separatorem elementów sprawdzanych jest przecinek

  • w pierwszym wierszu, w ramach listy elementów sprawdzanych MOŻNA wskazać element konfiguracyjny, np. Auth-Type i/lub Autz-Type

  • elementy odpowiedzi MOGĄ być umieszczane w wielu wierszach, w tym przypadku poprzedni wiersz (zawierający elemen odpowiedzi) musi kończyć się przecinkiem

  • przetwarzanie pliku users jest realizowane sekwencyjnie od początku pliku

  • po dopasowaniu użytkownika i elementów sprawdzanych ustalane są elementy odpowiedzi (wg deklaracji)

  • domyślnie po dopasowaniu przetwarzanie users kończy się

  • element specjalny: Fall-Through = Yes oznacza “przetwarzaj dalej”


Users3
users

 • Definicja atrybut – wartość

  • forma atrybut = wartość

   • NIE MOŻE wystąpić na liście sprawdzanych elementów

   • MOŻE wystąpić jako element konfiguracyjny (Auth-Type) – ustala wartość atrybutu, tylko gdy nie była ustalona

   • na liście odpowiedzi oznacza dodanie wartości danego atrybutu, ale tylko, gdy atrybut nie ma dotychczas wartości

  • formaatrybut := wartość

   • na liście sprawdzanych elementów oznacza “zawsze dopasowany”

   • zastępuje wartość atrybutu konfiguracyjnego

   • zastępuje wartość atrybutu konfiguracyjnego na liście odpowiedzi


Users4
users

 • Definicja atrybut – wartość

  • forma atrybut += wartość

   • na liście sprawdzanych elementów oznacza “zawsze dopasowany”

   • na liście konfiguracji i odpowiedzi oznacza dodanie wartości danego atrybutu

  • formaatrybut == wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy atrybut istnieje w zleceniu i czy wartość jest równa podanej

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi

  • formaatrybut != wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy atrybut istnieje w zleceniu i wartość jest różna od podanej

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi


Users5
users

 • Definicja atrybut – wartość

  • forma atrybut > wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy wartość atrybutu w zleceniu jest większa od podanej

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi

  • formaatrybut >= wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy wartość atrybutu w zleceniu jest większa lub równa podanej

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi

  • forma atrybut < wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy wartość atrybutu w zleceniu jest mniejsza od podanej

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi


Users6
users

 • Definicja atrybut – wartość

  • forma atrybut <= wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy wartość atrybutu w zleceniu jest mniejsza lub równa podanej

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi

  • formaatrybut =~ wyrażenie

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy wartość atrybutu dopasowuje się do wyrażenia (wartość znakowa!)

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi

  • forma atrybut !~ wyrażenie

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy wartość atrybutu nie dopasowuje się do wyrażenia (wartość znakowa!)

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi


Users7
users

 • Definicja atrybut – wartość

  • forma atrybut =* wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy zlecenie zawiera dany atrybut (wartość jest nieistotna)

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi

  • forma atrybut !* wartość

   • na liście sprawdzanych elementów sprawdza, czy w zleceniu nie ma danego atrybutu (wartość jest nieistotna)

   • NIE MOŻE wystąpić na liście odpowiedzi


Users8
users

 • Przykłady( \ oznacza, że c.d. MUSI być w tej samym wierszu)

  user1 User-Password == “user1pass”

  user2 Auth-Type := Reject

  Reply-Message = “Zablokwane konto”

  DEFAULT Realm == NULL, Auth-Type := Reject

  DEFAULT Realm = “a.z”, Client-IP-Address == 10.1.1.1,\

  Auth-Type := Reject

  DEFAULT Real == ”b.z” Hundgroup-Name ==”XXX”

  Tunnel-Private-Group-Id := 40

  Tunnel-Medium-Type = 6

  Tunnel-Type = VLAN

  DEFAULT Real == ”c.z” FreeRadius-Proxied-To == 127.0.0.1, \

  Autz-Type := gosc, ldapgosc-Ldap-Group == “z_PL”

  Tunnel-Private-Group-Id := 40

  Tunnel-Medium-Type = 6

  Tunnel-Type = VLAN


Users9
users

 • Zalecenia

  • w Access-Accept powinna zostać wysłana prawdziwa nazwa użytkownika

   DEFAULT Realm = “d.z”, ...

   User-Name = `%{User-Name}`

   • nazwa użytkownika zostanie wpisana w logach, np. tych, które powstają po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownika

  • wpisy w users muszą uwzględniać uniknięcie zapętlenia serwera, np.

   DEFAULT Realm = “pl”,Client-IP-Address == 158.75.1.25, \

   Auth-Type := Reject

   zapobiega przesłaniu zlecenia dot. realmu polska do serwera krajowego, ponieważ stamtąd nadeszło zlecenie


Radius conf
radius.conf

 • Ustalenie ścieżek wiodących, lokalizacji konfiguracji, logów itp.

 • Użytkownik / grupa

  • zalecane ustawienie użytkownika różnego od root

  • w przypadku integracji freeRADIUS-a z Active Directory, freeradius musi współpracować z programem winbind i z tego powodu MUSI pracować z prawami root

 • Sekcja listen

  • ustala ipaddr (adres IP / nazwa / *), port (0 – domyślny), type (auth / acct)


Radius conf1
radius.conf

 • Sekcja modules

  • definicja modułów używanych przez serwer w postaci

   nazwa [ wystąpienie ] {

   element_konfiguracji = wartość

   }

  • przykładowe moduły: pap, chap, pam, unix, mschap, ldap, sql, realm, preprocess, files, detail, exec, perl, eap, attr_rewrite, attr_filter

 • Sekcja instantiate

  • ustala kolejność ładowania modułów – moduły wymienione w niej są ładowane przed tymi, które są zdefiniowane w następnych sekcjach: authorize, authenticate, preacct, accounting, session, post-auth, pre-proxy i post-proxy


Modu ldap
Moduł ldap

 • Jeśli jest potrzeba zdefiniowania kilku modułów, kolejne definicje rozróżniamy nazwami wystąpienia modułu, np.:

  ldap AD { }

  ldap OLStaff { }

  • zdefiniowane nazwy mogą być następnie używane w sekcjach authorize, authenticate

  • w pliku users, jeśli używamy sprawdzenia grupy LDAP w elemencie sprawdzenia należy podać np.:

   AD-Ldap-Group == “XXX”

   albo

   OLStaff-Ldap-Group == “XXX”


Modu ldap1
Moduł ldap

 • Zaleca się korzystanie z bezpiecznych połączeń (start_tls=yes) oraz nie anonimowych przeszukiwań

 • Jeśli dysponujemy serwerem repliki, to należy zadeklarować jego użycie dla danego poddrzewa poprzez utworzenie drugiego wystąpienia modułu, np.

  ldap OLStaff1 { tu_deklaracje_serwera_głównego }

  ldap OLStaff2 { tu_deklaracje_serwera_repliki }

 • Parametry groupmembership_filter, groupmembership_attribute

  • groupmembership_filter = NULL – poprawka w kodzie w celu skasowania domyślnego sprawdzenia (UMK), realizowanego na podstawie filtra:

   (|(&(objectclass=groupOfNames)(member=%{Ldap-UserDn})) (&(objectclass=groupOfUniqueNames)

   (member=%{Ldap-UserDn})))


Modu ms chap
Moduł ms_chap

 • Niezbędny, gdy dostarczamy metodę PEAP (uwierzytelnianie MS-CHAP i MS-CHAPv2)

 • Konfiguracja w sekcji mschap

  authtype = MS-CHAP

  use-mppe = yes

  require_encription = yes

  require_strong = yes


Modu attr rewrite
Moduł attr_rewrite

 • Moduł ważny w procesie autoryzacji oraz rozliczania

  • umożliwia dokonanie zmian w pakiecie

 • Wystąpienia modułu są wyróżniane nazwą, np.

  attr_rewrite copy.user-name { }

  attr_rewrite strip.user-name { }

 • Działanie:

  • zmiany dotyczą określonego atrybutu

   attribute = ..

  • przeszukiwany jest pakiet, odpowiedź, konfiguracja

   searchin = packet | reply | config

  • poszukiwana jest wartość zgodna z zadanym wyrażeniem regułowym

   searchfor = ...


Modu attr rewrite1
Moduł attr_rewrite

 • Działanie cd.

  • dopasowany napis jest zastępowany zawartością określoną jako replacewith

  • można dopisać nowy atrybut (new_attribute=yes)

  • można napis zatępujący dopisać do oryginalnego (append=yes)

  • można zadeklarować max. liczbę dopasowań (max_matches)

  • można ignorować wielkość liter (ignore_case=yes)

 • Zastosowanie

  • zdefiniowane wystąpienie modułu dodajemy wg potrzeby, w sekcjach pre-proxy, post-proxy, authorize


Modu mod rewrite
Moduł mod_rewrite

 • Przykład

  # obcięcie nazwy przed wyszukaniem użytkownika w

  # bazie

  attr_rewrite copy.user-name {

  attribute = Stripped-User-Name

  new_attribute = yes

  searchin = packet

  searchfor = “”

  replacewith = “%{User-Name}”

  }

  attr_rewrite strip.user-name {

  attribute = Stripped-User-Name

  new_attribute = no

  searchin = packet

  searchfor = “@.*$”

  replacewith = “”

  max_matches = 1

  }


Modu attr filter
Moduł attr_filter

 • Moduł przeznaczony do filtrowania atrybutów

  • realizowany np. po odbiorze odpowiedzi z serwera proxy

 • Definicja

  • sekcja attr_filter, element konfiguracji attrsfile wskazuje plik z deklaracją działania filtru (domyślnie plik o nazwie attrs)

  • domyślnie: “usuń wszystkie atrybuty oprócz ustawionych w pliku”

  • poprawka kodu (UMK) – wprowadzenie el. konfiguracji default_copy = yes (domyślnie kopiuj wszystkie)


Modu attr filter1
Moduł attr_filter

 • Przykład

  • na serwerze jednostki włączamy attr_filter w sekcji post_proxy, plik attr ma postać:

   polska

   Tunnel-Private-Group-Id := 42

   Tunnel-Type := VLAN

   Tunnel-Medium-Type := 6

   Tunnel-Private-Group-Id !* ANY

   Tunnel-Type !* ANY

   Tunnel-Medium-Type !* ANY

   DEFAULT

   cel: wycięcie VLAN-ów ustawionych na obcym serwerze

  • na serwerze PL

   DEFAULT

   Tunnel-Private-Group-Id !* ANY

   Tunnel-Type !* ANY

   Tunnel-Medium-Type !* ANY


Modu perl
Moduł perl

 • Definicja

  • sekcja perl zawiera wskazanie skryptu Perl

   module = “/opt/FreeRADIUS/perl/vlans.pl”

  • elementy konfiguracyjne func_post_auth, func_pre_proxy, func_post_proxy itd. podają nazwy funkcji Perl zdefiniowanych dla odpowiednich sekcji

  • przykład w skrypcie example.pl (“dokumentacja” modułu)

  • na serwerze UMK zdefiniowano funkcję post_auth, której zadaniem jest wycięcie atrybutów “Tunnel-*”, jeśli klientem jest serwer krajowy

 • Implementacja

  • poprawka w kodzie w sekcji przepisywania atrybutów (UMK)


Sekcja authorize
Sekcja authorize

 • Ustalenie sposobu autoryzacji

  authorize {

  preprocess

  copy.user-name

  strip.user-name

  Autz-Type pracownik {

  ldapstaff

  }

  Autz-Type student {

  ldapstud

  }

  eap

  files

  }


Sekcja authenicate
Sekcja authenicate

 • Realizacja uwierzytelnienia

  authenticate {

  eap

  Auth-Type pracownik {

  ldapstaff

  }

  Auth-Type student {

  ldapstud

  }

  Auth-Type MS-CHAP {

  mschap

  }

  }


Sekcja post auth
Sekcja post-auth

 • Wywołanie modułu perl w celu usunięcia ustawionych wcześniej VLAN-ów w przypadku, gdy Access-Accept z naszego serwera jest kierowany na zewnątrz sieci

  • NAS-IP-Address zgodny z adresami serwerów krajowych oznacza, że zlecenie dostępu przyszło z zewnątrz

   lub

 • Modyfikacja kodu modułu rlm_files w celu umożliwienia wywołania w sekcji post-auth modułu files

  DEFAULT Real == ”c.z” Autz-Type := gosc, \

  ldapgosc-Ldap-Group == “z_PL”

  Fall-Through = yes

  DEFAULT Real == „c.z”, \

  Response-Packet-Type == Access-Accept,\

  NAS-IP-Address != 158.75.1.25, \

  NAS-IP-Address != 150.254.173.30

  Tunnel-Private-Group-Id := 40

  Tunnel-Medium-Type = 6

  Tunnel-Type = VLAN


Eap conf
eap.conf

 • Zawiera definicję modułu eap

  • ustala default_eap_type (peap, ttls, tls), typ EAP-a

  • definicja wspieranych typów eap:

   md5 {

   }

   peap {

   default_eap_type = mschapv2

   }

   tls {

   # certyfikat CA, certyfikat serwera,

   # klucz prywatny

   # jeśli jest obsługa CRL check_crl = yes

   check_cert_cn = %{User-Name}

   check_crl = yes

   }


Eap conf1
eap.conf

 • definicja wspieranych typów eap cd.:

  ttls {

  default_eap_type = md5

  copy_request_to_tunnel = yes

  use_tunneled_reply = yes

  }

  • copy_request_to_tunnel = yes - atrybuty nie zdefiniowane w tunelu, a obecne poza tunelem są kopiowane

  • use_tunneled_reply = yes - powoduje, że atrybuty wysyłane w odpowiedzi nie wiążą się z użytkownikiem widzianym na zewnątrz tunelu (outer identity), lecz tym, który został określony wewnątrz tunelu (inner identity)


Certyfikat dla serwera
Certyfikat dla serwera

 • W pliku eap.conf wskazujemy certyfikat serwera, klucz prywatny serwera oraz certyfikat urzędu certyfikacyjego, który poświadczył certyfikat serwera

 • W zleceniu certyfikacji commonName to pełna kwalifikowana nazwa serwera

 • Urząd wystawiający certyfikat MUSI w certyfikacie serwera dodać rozszerzenie TLS Web Server Authentication

  openssl ca -out s.crt -in s.csr \

  -extensions xpserver_ext \

  -exfiles xpextensions

  plik xpextensions:

  [xpserver_ext]

  extendedKeyUsage = 1.3.6.1.5.5.7.3.1


Uruchomienie radiusd
Uruchomienie radiusd

 • Jeśli konfiguracja nie jest w domyślnym katalogu etc/raddb

  • radiusd -d katalog_konfiguracji

  • opcja -X – debugging (uwaga: są widoczne hasła!)


Ustalanie vlan w
Ustalanie VLAN-ów

 • W pakiecie Access-Accept mogą zostać wysłane atrybuty służące do ustalenia docelowego numeru VLAN, w którym użytkownik otrzyma adres

  • schemat RADIUS-LDAPv3, klasa radiusProfile umożliwia dodanie we wpisie użytkownika informacji o VLAN-ie za pomocą atrybutów RadiusTunnelType, radiusTunnelMediumType, radiusTunnelPrivateGroupID

  • w pliku users, przy obsłudze posze\czególnych realmów, można dodać ustawienie atrybutów serii Tunnel-*

  • uwaga: operator := zamienia dotychczasowe ustawienia dla atrybutu

 • Serwer RADIUS NIE MOŻE przekazywać na zewnątrz ustawień VLAN (attr_filter, perl)


Obs uga rozliczania
Obsługa rozliczania

 • Przykładowe rozwiązanie – wykorzystanie bazy SQL

 • Plik konfiguracyjny sql.conf

  • zawiera deklaracje dotyczące modułu sql

  • deklaracja drivera, serwera, użytkownika i hasła do współpracy z bazą, nazwy bazy

  • definicje: accounting_start_query, accounting_update_query, accounting_stop_query

 • Zainicjowanie bazy danych i tablicy np. accounting

  • w tablicy umieszczamy pola, których dotyczą definicje accounting_start_query, accounting_update_query, accounting_stop_query

 • W sekcji accounting dopisujemy wywołanie modułu sql

 • Szczegółowa instrukcja:

  http://www.terena.nl.mail-archives/mobility/pdf00102.pdf


Integracja freeradius a z active directory
Integracja FreeRADIUS-a z Active Directory

 • Założenia

  • korzystamy z Active Directory (Windows Server 2000 / 2003) jako bazy użytkowników

  • użytkownicy mają zdefiniowany tryb 'allow access' (zakładka Dial-In we własnościach konta)

  • rozszerzamy schemat poprzez dopisanie klasy radiusProfile oraz atrybutów dialupAccess, radiusGroupName, radiusTunnel*

  • rozbudowujemy wpis użytkownika w celu dodania nowych atrybutów

   • uwaga: możliwość zastosowania atrybutów klasy radiusProfile przy opisie kont użytkowników ustala własność klasy radiusProfile w ramach zakładki Relationship – jako 'possible superior' należy dodać user


Active directory
Active Directory

 • W celu aktualizacji schematu:

  • administrator lub użytkownik modyfikujący musi być w grupie (Member Of) Schema Admins

  • Run... regsvr32 scmmgmt.dll

  • otworzyć konsolę (mmc) i dodać przystawkę “Active Directory Schema”

  • aby była możliwość zapisu aktualizacji niezbędna jest zmiana w rejestrze:

   • dojść do HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\NTDS\Parameters

   • Edit, New, DWORD Value,

    Value Name: Schema Update Allowed

    Data Type: REG_DWORD, Base: Binary, Value Data: 1


Active directory1
Active Directory

 • Konta użytkowników znajdują się w gałęzi cn=Users

  • korzeń drzewa to dc=a,dc=b,dc=c, jeśli Active Directory jest kontrolerem domeny a.b.c

  • program ldifde pozwala importować i eksportować dane

   • domyślny tryb to eksport

  • przykłady

   ldifde -d 'cn=users,dc=ad,dc=umk,dc=pl' -f u.ldif

   w pliku u.ldif zostanie zapisany zrzut poddrzewa cn=users

   ldifde -f user.ldif -i

   import danych wg pliku user.ldif (wsad w postaci standardu LDIF, DN entry, definicja operacji (changetype: add/modify/ delete), atrybuty


Freeradius wsp praca z active directory
FreeRADIUS - współpracaz Active Directory

 • FreeRADIUS Tutorial for AD Integration, Ch. Schwartz

  http://homepages.lu/charlesschwartz/radius/freeRadius_AD_tutorial.pdf

 • Definiujemy moduł ldap, np

  ldap AD {

  ...

  identity = DN_użytkownika z prawem_odczytu

  password = “hasło_użytkownika”

  start_tls = no

  access_attr = “dialupAccess”

  ...

  }

  • w sekcji authorize umieszczany odpowiedni Autz-Type, podobnie w authenticate Auth-Type (by wskazać móc wskazać w users obsługę dla danego realmu)


Freeradius wsp praca z active directory1
FreeRADIUS - współpracaz Active Directory

 • Stosowany typ uwierzytelnienia – PEAP

 • Ustawienia po stronie serwera

  • serwer musi należeć do domeny Windows

  • korzystamy z serwera Samba i narzędzi:

   • winbind: demon umożliwiający połączenie ze środowiskiem Windows

   • ntlm_auth: program korzystający z winbind do realizacji zlecenia NTLM

  • plik /etc/krb5.conf – należy dodać domenę Windows

   AD.UMK.PL {

   kdc = 192.168.3.33

   default_domain = AD.UMK.PL

   }


Freeradius wsp praca z active directory2
FreeRADIUS - współpracaz Active Directory

 • Samba

  • plik smb.conf

   • w sekcji

    [global]

    workgroup = AD.UMK.PL

    security = ads

    ...

    password server = 192.168.3.33 // serwer AD

    realm = AD.UMK.PL

   • w sekcji

    [homes]

    browsable = no

    writable = yes

  • restart samby


Freeradius wsp praca z active directory3
FreeRADIUS - współpracaz Active Directory

 • Rejestracja serwera w domenie Windows

  net join -U administrator

 • Uruchomić winbindd

 • Próba uwierzytelnienia przez NTLM

  ntlm_auth –request-nt-key –domain=AD.UMK.PL -username=mgw

 • Dostosowanie konfiguracji serwera FreeRADIUS:

  • w sekcji mschap musi być authtype = MS-CHAP, odkomentowane definicje with_ntdomain_hack = yes oraz

   ntlm_auth = “/usr/bin/ntlm_auth –request-nt-key

   --domain=AD.UMK.PL –username=%{Stripped-User-Name}

   --challenge=%{mschap:Challenge}

   --nt-response=%{mschap:NT-Response}


Freeradius wsp praca z active directory4
FreeRADIUS - współpracaz Active Directory

 • Plik eap.conf

  • default_eap_type = peap

  • w sekcji tls – deklaracja certyfikatów, PEAP korzysta z zaszyfrowanego tunelu

  • odkomentować sekcję peap

   peap {

   default_eap_type = mschapv2

   }

 • Klient

  • w suplikancie wybieramy metodę PEAP, odznaczamy automatyczne przekazywanie danych zalogowanego użytkownika, jako username wpisujemy user@ad.umk.pl, pole domeny puste


Freeradius modyfikacje r de
FreeRADIUS – modyfikacje źródeł

 • Patch dot. wyrażeń regułowych w realmach

 • Własne poprawki UMK

  • moduł ldap: dodanie możliwości deklaracji groupmembership=NULL – w celu uniknięcia domyślnych przeszukiwań bazy pod kątem atrybutów member, groupOfNames

  • moduł attr_filter: dodanie deklaracji default_copy, gdy default_copy=yes, domyślnie są przepisywane atrybuty w pakiecie (jeśli nie pojawią się na liście w pliku attrs)

  • moduł files: dodanie możliwości wywołania modułu w sekcji post-auth (w celu przypisania na tym etapie VLAN-ów)

  • logowanie:

   • main/auth.c – wypisywanie czasu zalogowania przy debugu

   • lib/print.c, moduł ldap – ukrycie haseł


Internet authentication server ias
Internet Authentication Server IAS

 • Usługa IAS

  • rejestracja IAS w Active Directory (prawy przycisk, Register Service in Active Directory)

  • Clients – definicja klienta, nazwa skrócona, adres IP, client 'RADIUS standard', ustalić shared secret między klientem a serwerem IAS

  • Remote Access Policy - domyślna 'Allow access if dial-in permission is enabled'

   • właściwości danej polityki, zaznaczyć 'Grant remote access permission', następnie 'Edit profile'

   • zakładka Authentication – zaznaczyć EAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2

   • wybrać Protected EAP (PEAP), Configure


Internet authentication server ias1
Internet Authentication Server IAS

 • Certyfikat serwera:

  • można zainstalować Certification Service, utworzyć enterprose root CA i wygenerować certyfikat serwera

   • certyfikat root CA musi zostać wyeksportowany i dodany do magazynu zaufanych urzędów certyfikacji każdego klienta

  • można wygenerować certyfikat serwera w środowisku instytucjonalnego PKI, ale certyfikat musi spełniać następujące wymagania:

   • dodajemy następujące rozszerzenia

    keyUsage, subjectKeyIdentifier, authorityKeyIdentifier,

    crlDistributionPoints, extendedKeyUsage, subjectAltName,

    Certificate Template (o wartości Domain Controller) orazatrybut

    CSP (Cryptographic Service Provider).


Internet authentication server ias2
Internet Authentication Server IAS

 • Ustalanie VLAN-ów

  • w ramach definicji Remote Access Policy, edycja profilu, zakładka Advanced

   • można dodać atrybuty wysyłane w odpowiedzi, m.in. atrybuty serii Tunnel-*

 • Serwer IAS domyślnie obsługuje użytkowników na podstawie danych w gałęzi cn=Users kontrolera domeny


Serwer radius instytucji do czony do eduroam
Serwer RADIUS instytucjidołączony do eduroam

 • SSID eduroam wdrożony

 • Działający serwer RADIUS, np. FreeRADIUS obsługujący daną instytucję

  • w proxy.conf obsługa realmów danej instytucji

 • Serwer krajowy MUSI zawierać informację o nowej instytucji (w celu realizacji funkcjonalności)

  • musi zostać dodany wpis dot. obsługi realmu/realmów danej instytucji

  • nowy serwer instytucji musi zostać dodany do klientów (razem z ustalonym kluczem wspólnym)

  • udrożnienie portów UDP 1812,1813.1814

 • Serwer instytucji MUSI wskazywać serwery krajowe radius1.eduroam.pl i radius2.eduroam.pl do obsługi realmów innych niż lokalne