beleid voor biomassa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beleid voor biomassa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beleid voor biomassa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Beleid voor biomassa - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Beleid voor biomassa. Lopend beleid Discussies Trends. Beleid duurzame energie in beweging. Volkskrant 30 maart 2010:. Van der Hoeven neemt afstand van eigen duurzaamheidsbeleid Van onze verslaggever Michael Persson op 30 maart 2010,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Beleid voor biomassa' - vern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beleid voor biomassa

Beleid voor biomassa

Lopend beleid

Discussies

Trends

beleid duurzame energie in beweging
Beleid duurzame energie in beweging
 • Volkskrant 30 maart 2010:

Van der Hoeven neemt afstand van eigen duurzaamheidsbeleid

Van onze verslaggever Michael Persson op 30 maart 2010,

AMSTERDAM - De subsidies op duurzame energie kosten de overheid miljarden euro’s en maken de bedrijven lui, schrijft demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken dinsdag in de Volkskrant.

Geert Bergsma, 31 maart 2010

biomassa beleid in beweging
Biomassa beleid in beweging
 • Vier topics:
 • Huidige beleidskader (SDE, Verplichting transport, Energietransitie)
 • Blijvend subsidiëren (SDE/MEP) of overgaan naar verplichtingen
 • Een level playing field voor alle biomassa sectoren (goed gebruik van biomassa)
 • Biomassa duurzaam: van emissiediscussies naar landgebruik

Geert Bergsma, 31 maart 2010

ce delft sinds 1978
CE Delft sinds 1978
 • Onafhankelijk onderzoek en advies
 • Milieu, economie, techniek en beleid
 • Energie, transport, biomassa, voedsel, …
 • Missiegedreven
 • In opdracht van bedrijven, overheid en NGO’s
 • Nederland, EU en de wereld

Geert Bergsma, 31 maart 2010

beleidsdoelstellingen biomassa in nederland
Beleidsdoelstellingen biomassa in Nederland
 • Vier (impliciete) hoofddoelen in het beleid
 • Duurzame energie doelen halen (vooral bio-elektriciteit, warmte en biogas)
 • Klimaatemissies beperking in lastige transportsector (biofuels)
 • Economische structuurversterking (biobased economy, biochemie, biovergisting voor de veeteelt)
 • Klimaatemissie beperking algemeen (bijstoken bij kolencentrales, afvalverbranding)

Geert Bergsma, 31 maart 2010

inzet biomassa sterk afhankelijk van subsidie
Inzet biomassa sterk afhankelijk van subsidie

Afschaffen MEP-subsidie voor bijstook biomassa

Geert Bergsma, 31 maart 2010

huidig beleidskader bio energie 2010
Huidig beleidskader bio-energie (2010)
 • SDE subsidie voor bio-elektriciteit (651 mln € over 20 jaar) uit:
 • afvalverbranding
 • co-vergisting van dierlijke mest
 • vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en VGI
 • thermische conversie van vaste of vloeibare biomassastromen
 • stortgas
 • afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties 
 • SDE subsidie voor biogas (214 mln € over 20 jaar) uit:
 • co-vergisting van dierlijke mest
 • vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en overig
 • stortgas
 • afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolwaterzuiveringsinstallaties     
 • Oude MEP beschikkingen voor bijstook bij kolen (ca. 100 mln €/jaar )                   

Geert Bergsma, 31 maart 2010

beleidskader overige biomassa
Beleidskader overige biomassa
 • Verplichte bijmenging van 4% biofuels in benzine en diesel (circa 300 mln €/ jaar) die gaat stijgen naar circa 7 a 10% in 2020
 • Beperkte steun bio-kunststof via korting op verpakkingenbelasting
 • Beperkt R&D budget biobased economy opties (geen doelstellingen)
 • Energietransitie met discussieplatforms:
  • Groene Grondstoffen (biochemie),
  • Nieuw Gas (biogas),
  • Duurzame Elektriciteit (bio-elektriciteit),
  • Duurzaam Transport (biofuels)

Geert Bergsma, 31 maart 2010

huidige mondiale inzet biomassa
Huidige mondiale inzet biomassa

13% energievraag duurzame bronnen waarvan 77% bio-energie

87% biomassa hout voor warmte en elektriciteit

Aandeel teelt voor biobrandstoffen nog beperkt maar groeiend

Biochemie/producten niet opgenomen in biomassa statistieken

Bron IEA

Geert Bergsma, 31 maart 2010

10

bio beleid in discussie

Bio beleid in discussie

Subsidies of verplichtingen

Alleen energie en transport of ook chemie en staalsector

Volumes of duurzame doelen

subsidies of verplichtingen zie van der hoeven
Subsidies of verplichtingen (zie van der Hoeven)
 • Subsidies DE
 • Werkt goed in Duitsland
 • Duidelijk voor initiatiefnemer
 • Alle opties krijgen kans
 • Hoge kosten overheid
 • ? Bedrijven lui ?
 • Sterk wisselend in Nederland
 • Doelbereiking onzeker
 • Deel energiebedrijven voor
 • Verplichting DE
 • Werkt (goed) in België
 • Competitie tussen opties
 • Goedkoop voor overheid
 • Doelbereiking zeker
 • Grotere internationale energiebedrijven voor (VME)
 • > Inschatting CE Delft: Volgende kabinetsperiode overgang van subsidies naar verplichtingen

Geert Bergsma, 31 maart 2010

gevolg de verplichting wind versus bio
Gevolg DE verplichting : wind versus bio
 • Bio en wind zullen met elkaar gaan concurreren
 • Euro per ton CO2 meerkosten vergelijkbaar
 • Wind heeft geen biomassa inkoop nodig (prijs is zekerder)
 • Biomassa heeft betere bedrijfstijd (minder reserve capaciteit)

Geert Bergsma, 31 maart 2010

niet energie sectoren ook interessant
Niet energie sectoren ook interessant

Energie opties veel volume maar weinig waarde

Chemie lager volume maar waarde/kg en CO2 per kg hoger waardoor bio toch interessant is.

Geert Bergsma, 31 maart 2010

14

in 2020 meer bio opties bijna rendabel op hout
In 2020 meer Bio opties bijna rendabel op hout

Hout voor energie wordt commodity (4,5 a 7,5 €/GJ) met vraag uit: gas-, elektriciteit-, warmte-, transport-, chemie- en staalsector

Veel opties met kosten tussen de 50 en 150€/ton CO2 in 2020

Overheidsondersteuning sterk bepalend voor waar biomassa wordt ingezet.

Huidig beleid sterk gericht op transport dat daardoor grondstoffen (restvetten, resthout etc.) bij andere sectoren zal wegkapen.

Geert Bergsma, 31 maart 2010

15

suggesties voor bio level playing field beleid
Suggesties voor bio “level playing field” beleid

Interessante beleidsopties :

Een verplicht aandeel bio in alle sectoren (E, W, G, F, Chem, Staal)

Een verplicht aandeel duurzaam in alle sectoren ( E, W,G, F, Ch, St)

Een CO2 norm voor producten (E, W,G, F, Ch, St, etc.)

Een flinke CO2 prijs in de economie

Niet interessant:

Handhaven huidige status quo met sterke nadruk op transportsector

Alle sectoren subsidie, vooral wegens, hoge kosten, slechte aansluiting cultuur sectoren, beleidsconcurrentie met Duitsland en intrinsieke discontinuïteit van subsidies in Nederland

> Subsidies kunnen wel tijdelijk aanvullend zijn.

Geert Bergsma, 31 maart 2010

16

vorm overheidsondersteuning kan beter
Vorm overheidsondersteuning kan beter

Goed Gebruik criteria (uit projecten voor Platform Groene Grondstoffen en IEA)

Meerkosten / ton CO2 reductie

Ton CO2 reductie / ha vruchtbaar land / jaar

> Maar liters, kWhe, NM3 worden nu beloond en CO2 reductie en ha gebruik zijn sterk verschillend per l/kWhe/NM3

Effecten:

kWhe en NM3 steun stuurt naar covergisting terwijl mestvergisting sec milieukundig efficiënter is (beter sturen op CO2)

Betere opties (€/ton CO2 en ton CO/ha) als solo-mestvergisting en biostaal en sommige biochemie opties sneeuwen onder.

Geert Bergsma, 31 maart 2010

17

duurzaamheid biomassa

Duurzaamheid biomassa

15 jaar discussie:

Van emissies van kolencentrales naar competitie met voedsel en ontbossing.

duurzaamheiddiscussies zie ook corbey
Duurzaamheiddiscussies (zie ook Corbey..)
 • Ketens moeten steeds meer gecertificeerd worden (in SDE rapportage)
 • EU voert het beleid voor biofuels maar laat bio-energie aan lidstaten over
 • Lastigste punt is de (indirecte) ontbossing die veel klimaatemissie kan geven.

Geert Bergsma, 31 maart 2010

de bio economie volgt helaas niet de beleidsvoorkeur dus de overheid moet bijsturen
De bio economie volgt helaas niet de beleidsvoorkeur dus de overheid moet bijsturen

Geert Bergsma, 31 maart 2010

duurzaam vergelijking bio en wind
Duurzaam vergelijking bio en wind
 • Wind
 • Vergunning voor precieze locatie
 • Projectmatige aanpak
 • Locatie en effecten op natuur onder strikte regels
 • Publieke opinie redelijk positief tenzij om de hoek
 • Bio tot nu toe
 • Locatie bio-productie onbekend
 • Natuureffecten bio-productie onbekend en risico op (indirecte) ontbossing
 • Commodity aanpak
 • Publieke opinie negatief
 • Bio toekomst
 • Hele keten inclusief historie landgebruik bekend en verantwoord
 • Projectmatige aanpak
 • Natuurherstel met bio als uitdaging
 • Publieke opinie?

Geert Bergsma, 31 maart 2010

aandachtspunten biomassa duurzaam
Aandachtspunten biomassa duurzaam
 • Biotransportbrandstoffen hebben slechte reputatie
 • Bio-energie wordt vaak niet onderscheiden van biotransportbrandstoffen
 • Focus ligt nu sterk op reststromen maar een deel daarvan is al in gebruik (oleochemie, energie, bodembedekkers, product, spaanplaat)
 • Lange termijn oplossingen:
  • Samenwerking met land- en bosbouw
  • Actief beschermen van natuur en bossen (REDD)
 • > Zie verder presentatie Dorette Corbey

Geert Bergsma, 31 maart 2010

biomadness ervaar de competitie om land tussen voedsel energie en natuur in een game
Biomadness: ervaar de competitie om land tussen voedsel, energie en natuur in een game
 • 5 presidenten van continenten proberen hun burgers gelukkig te krijgen
 • Land planning is cruciaal: Natuur, voedsel of biomassa
 • Handel is mogelijk in energie, voedsel en emissierechten
 • Speel biomadness met 5 tot 15 personen
 • Gemaakt door CE Delft en TU Delft

Geert Bergsma, 31 maart 2010

conclusies1
Conclusies

Geert Bergsma, 31 maart 2010

 • Huidige subsidies voor bio-elektriciteit, biowarmte en biogas worden waarschijnlijk omgezet in verplichtingen zoals al geldig voor transport
 • Beleid focust nu het meest op biotransport
 • Bio-level playing field vraagt ook om aandacht voor biochemie en biostaal
 • Duurzaamheid nog sterk in discussie. Steeds meer aandacht voor (indirecte) landgebruikveranderingen.
 • Reststromen steeds meer in trek

25