multifunk n sportovi t v chebu sportovn hala ml de e ul k nemocnici vrbensk ho n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBU SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE ul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO PowerPoint Presentation
Download Presentation
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBU SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE ul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBU SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE ul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBU SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE ul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO. Investiční záměr TJ OLYMPIONIK Cheb - seznamovací prezentace pro veřejnost. Investiční záměr TJ OLYMPIONIK Cheb, zpracoval Fiala Petr 1/2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBU SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE ul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO' - verity


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
multifunk n sportovi t v chebu sportovn hala ml de e ul k nemocnici vrbensk ho

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ v CHEBUSPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEul. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO

Investiční záměr TJ OLYMPIONIK Cheb - seznamovací prezentace pro veřejnost

Investiční záměr TJ OLYMPIONIK Cheb, zpracoval Fiala Petr 1/2010

sportovn hala ml de e cheb ul k nemocnici vrbensk ho ulice
SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽECHEB UL. K NEMOCNICI / VRBENSKÉHO ULICE.

Základní informace:

Hřiště na míčové hry 40 x 20 m

Rozcvičovací plocha 15 x 7,5 m

Atletická dráha 4 dráhy 160 m

Sektor pro skok vysoký a skok daleký

Dráha IN LINE bruslení 180 x 4 m

Velodrom - cyklistika 200 x 5 m

Kapacita navrženého sportoviště je

více než pět set sportovců

každý den, 365 dní 16 – 18 hodin denně.

multifunk n sportovn hala
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA

Ilustrační foto

Míčové hry,Atletické sektory - skok vysoký a skok daleký, běžecká dráha,In line dráha, Velodrom

t lov chovn jednota olympionik cheb p edkl d tento investi n z m r na v stavbu nov ho sportovi t
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA OLYMPIONIK CHEB PŘEDKLÁDÁ TENTO INVESTIČNÍ ZÁMĚR NA VÝSTAVBU NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ.

Více než dvacet pět let práce s mládeží v Chebu, a získáním dalších zkušeností z domova i ze světa, v řadě sportovních odvětví, nás dovedlo k řešení

snu řady sportovních generací.

Tento návrh dává šanci sportující veřejnosti, školní mládeži, členům sportovních oddílů, všem zájemcům o sportovní aktivity na všech úrovních výkonnosti a v každém věku.

m me e en pro na i spole nost pro ob any na eho m sta sportovn hala ml de e

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

máme řešení pro naši společnost, pro občany našeho města SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.
 • Město Cheb má velice dobře řešenou zástavbu. Sídliště okolo centra a dobrá dostupnost škol tvoří vhodné podmínky pro společenský a kulturní život.
 • Bohužel zaostává naše fyzická úroveň za duševním rozvojem. Mnohem více investuje každý z nás do kultury a vzdělání než do růstu nebo udržení vlastní fyzické zdatnosti, potažmo do našeho zdraví.
 • Bohužel stejně se chová celá společnost a politické vedení.
 • Investice do kultury města několikrát převyšují investice na sport. Může za to zejména nekoncepční vedení sportovní politiky. Možná by se dalo říci, že Cheb žádnou koncepci v oblasti sportu zpracovanou nemá.
 • Proto přicházíme s významným návrhem pro řešení současné situace, s řešením rozvoje fyzické zdatnosti občanů našeho města.
m me e en pro na i spole nost pro ob any na eho m sta sportovn hala ml de e1
máme řešení pro naši společnost, pro občany našeho města SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

 • Našim řešením je výstavba a s ní související služby. Nabízíme sportoviště širokých možností.
 • Naše motto zní: „Život každému z nás rychle utíká a kdo myslí

jen na sebe jakoby nežil“.

 • Máme v první řadě zájem se zaměřit na mládež a vytvořit jí podmínky, které tuto novu vyrůstající generaci vrátí opět k oblíbeným sportovním aktivitám. Je třeba se zaměřit na fyzickou zdatnost mládeže a s ní související výchovu k hodnotám každého z nás, ke všemu co tato společnost vytvořila a buduje.
 • Také proto jsme nazvali tento projekt SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.
 • Toto sportoviště by mělo vyrůst v blízkosti komplexu řady školských zařízení v našem městě.SPORTOVNÍM CENTREM by se měl stát areál TJ OLYMPIONIK Cheb.
 • Ve světě se v posledních letech postavila řada podobných sportovišť. Ne všechny mají možnost, díky své poloze, ovlivnit takové procento obyvatel města jako SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE, kterou jako investiční záměr překládáme.
m me anci pozitivn ovlivnit dal generace

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

MÁME ŠANCI POZITIVNĚ OVLIVNITDALŠÍ GENERACE
 • Byla zpracována celá řada projektů na vybudování sportovišť v našem městě. Žádný by ovšem nenašel s tímto srovnání. Tento projekt je totiž navržen ne jen pro jednu cílovou skupinu sportovců. Jde opravdu o sportovní multifunkční zařízení, které polohou dostupnosti, časovým využitím, kapacitou provozu a sportovním zaměřením má svoji výjimečnost.
 • Zejména jsou důležité hodiny základní tělesné výchovy na školách a jejich další propojení a návaznost na sporty s všestranným zaměřením. Sportovní aktivita jako základ zdravého vývoje u dětí a mládeže, a v dospělosti důležitý prvek k udržení dobrého zdravotního stavu. Jen řádná koncepce sportovní přípravy může přinést adekvátní výsledek.
 • Sportoviště, které by mohlo významně pozitivně ovlivnit občany našeho města.
 • Jde o projekt pro generace nového století.
fyzick zdatnost je d le it pro ivot ka d ho z n s
Fyzická zdatnost je důležitá pro životkaždého z nás

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

 • „STRAŠÁKEM“ lidstva je fyzická zdatnost a naše zdraví.
 • Bohužel si to uvědomujeme, jen když je nám nejhůř.
 • Prevence je nejlepší a nejlevnější lékař.
 • Máme jen dvě možnosti jak to ovlivnit.
 • První je aktivní sport a druhou fyzicky náročná práce.
 • Pokud se sportu věnujeme od mládí máme větší předpoklady, že tomuto vhodnému návyku zůstaneme věrni po zbytek našeho života, který je většinou plný shonu a stresu.
 • Fyzická zdatnost je limitujícím faktorem našeho zdraví v každém věku ! ! !
 • Nejvíce ovlivňují naši fyzickou zdatnost a tím zdraví vytrvalostní (aerobní) sporty.
 • Nejrozšířenější, oblíbené a dostupné sporty tohoto typu, pro každého z nás, bez rozdílu věku, jsou ATLETIKA a CYKLISTIKA.
z kladem zdrav ho zp sobu ivota jsou pravideln a celoro n sportovn aktivity
Základem zdravého způsobu života jsou pravidelné a celoroční sportovní aktivity.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

 • Právě zde by SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE byla nejlepším řešením pro řadu dnešních i budoucích generací. Řešením pro většinu z nás.
 • Toto sportoviště by se mohlo stát důležitým sportovním ale také společenským stánkem pro život obyvatel našeho města.
 • Desítka sportovišť, pro více než dvojnásobný počet sportů na jednom místě, téměř v centru města, je přímo ideálním a dostupným sportovním zařízením pro pravidelnou, celoroční činnost.
cheb jako v znamn sportovn centrum p klad z jmu o zabezpe en zdrav ho stylu ivota pro na e ob any
Cheb jako významné sportovní centrum,příklad zájmu o zabezpečení zdravého stylu života pro naše občany.

S tímto typem sportoviště jsme se mohli poprvé setkat, při úspěšné reprezentaci chebské cyklistky Dany Fialové na dráhovém MS v Gentu 2006.

Již v následujících letech absolvovali svůj trénink na podobných drahách další naši mladí cyklisté v rámci Etapového závodu v Holandsku.

Inspiroval nás zejména čechokanaďan pan Junek, který podobný typ sportoviště, jako garant dráhové cyklistiky, staví letos ve Švédsku. Postavil již řadu podobných drah v Kanadě, Koreji, Portugalsku a Španělsku.

m sto cheb je p mo ide ln polo eno pro vybudov n sportovn ho centra
Město Cheb je přímo ideálně položeno pro vybudování sportovního centra

Město Cheb - leží sice v nejzápadnější části naší republiky ale geograficky ve středu Evropy. Zájem o sportovní aktivity je jak ze strany našich občanů města, tak sportovců našeho kraje. Dále jsou to sportovci přilehlých oblastí Plzeňského a Lounského kraje a blízkých příhraničních Bavorska a Saska v Německu. Snadná přístupnost, zejména pak spádová oblast pro školská zařízení v Chebu dávají tomuto sportovišti 100% využitelnost. Jinými slovy jsme schopni nabídnout vysokou kvalitu sportovního vyžití za nesrovnatelně příznivější cenové náklady a to všem věkovým skupinám proloženě řadou sportovních odvětví. Podobná sportoviště se budují po celém světě. V naší republice ani v příhraničí sousedního Německa podobné sportoviště nenajdeme.

Multifunkční sportovní hala se nyní dostavěla v Karlových Varech. Ta však neřeší situaci naší sportující mládeže a většiny aktivně se pohybujících obyvatel města. Navíc toto sportoviště nedává prostor nejrozšířenějším a nejpopulárnějším individuálním sportům,kam patří cyklistika a atletika. Stále populárnější se stávají kolečkové brusle, které již mají svá sportoviště ve většině měst.

Kryté sportoviště umožňuje využití prakticky 365 dni v roce a cca 14-18 hodin denně. To je důvod návrhu SPORTOVNÍ HALY.

slide12

V České republice doposud není žádná celoroční krytá hala s takto využitou skladbou sportovišť.

Nejvýznamnějším sportovním areálem u nás, podobného typu, s všestranným zaměřením a umožňujícím celoroční provoz je ve městě Nymburk. Sportovní centrum Nymburk je tréninkové středisko Českého svazu tělesné výchovy a sportu. Bylo vybudováno pro přípravu české reprezentace, pro většinu olympijských sportů. Nabízí - Centrální sportovní halu s dřevěnou palubovkou a hledištěm pro 1000 osob - hřiště pro házenou, basketbal, volejbal, nohejbal, futsal, florbal, sálovou kopanou, pozemní hokej, hokejbal, korfbal. Vhodné také pro judo, teakwondo, karate, zápas, stolní tenis, badminton aj.V areálu jsou dále Víceúčelové haly pro míčové sporty. Pro zimní přípravu atletů je zde Vnitřní areál, který nabízí krytý vrhačský sektor - pro trénink, krytý tartanový tunel, délka 135 m, 4 dráhy (šatny, sprchy, WC) součástí je doskočiště pro skok daleký a skok o tyči. Atletický ovál jen venkovní, In line dráhu nemají. Pro cyklistiku „nic“.

V České republice jsou pouze tři kryté celoroční haly s atletickým oválem a pouze pro atletické discipliny. Cyklistika nabízí pouze jedno halové sportoviště, které nabízí možnost zimní přípravy na Velodromu pro dráhovou cyklistiku bez dalších sportovišť.

Jak je patrné ani tato významná centra sportu v České republice nenabízí tak ideální skladbu sportovišť pro celoroční využití jako SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE v našem investičním záměru.

slide13

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

 • Žádné genové inženýrství ani zázračné pilulky nám nepomohou vyřešit úroveň naší tělesné zdatnosti a zdraví v průběhu našeho života.
 • NABÍZÍME REÁLNÉ ŘEŠENÍ PRO TUTO SPOLEČNOST, PRO OBČANY MĚSTA.
 • MÁME ZÁJEM USKUTEČNIT SEN ŘADY SPORTOVNÍCH GENERACÍ.
sportovn hala ml de e je e en
SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEje řešení
 • Pro školská zařízeníseznámit mládež se sportovní kulturou, kde sport je důležitý prvek ovlivňující nejen zdraví ale také řadu vlastností, které je důležité ovlivnit ve výchově

například: vlastní zodpovědnost, píle, úcta k druhým,

vzájemná pomoc, schopnost něco dokázat.

Školní mládež bude důležitou prioritní skupinou, také s největším prostorem ke sportování – školská zařízení, kroužky a sportovní oddíly.

 • Pro sportovní oddílyzapojit mládež i dospělé pravidelně a celoročně do volnočasových aktivit řady populárních i netradičních sportů podle zájmu, výkonnosti, tělesných nebo zdravotních předpokladů.
sportovn hala ml de e je e en1
SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEje řešení
 • Pro neorganizovanou veřejnost zapojit naše spoluobčany do řady sportovních aktivit, které budou mít vliv na získání nebo udržení potřebné úrovně fyzické zdatnosti ! ! !
 • Podle věku, výkonnosti, obratnostních předpokladů nebo na základě zdravotního omezení (poúrazové stavy, nadměrná nadváha nebo handicapovaní sportovci) budou zpracovány celoroční a sezónní programy, kam se bude moci každý přihlásit a aktivně zapojit do řešení stavu vlastní fyzické výkonnosti.
 • Hodiny pro veřejnost s neorganizovaným nebo s upraveným programem: In line bruslení, Jogging, Jízda na Velodromu a Míčová technika - hry.Pravidelně v programu každý den – mládež až po veterány (kategorie masters) s různou výkonností.
re ln e en pro kolsk za zen v centru m sta cheb sportovn hala ml de e
Reálné řešení pro školská zařízení v centru města Cheb.SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

Nejdostupnější školská zařízení, která mají nedostatečná sportoviště jsou vzdálena 200-300m:

Nejblíže je 2. ZŠ Cheb, s počtem necelých 500 žáků a průměrem 24 žáků na třídu.

Dále Integrovaná střední škola Cheb, cca 1500 studentů.

Gymnázium Cheb, cca 600 studentů.

Západočeská univerzitav Chebu.

Mateřské školyopět s dostupností několik set metrů jsou tři.

Školní družina 2.ZŠ, dalších škol a Domov mládeže ISŠ a další řada sportovních oddílů nebo kroužků při školských zařízeních

budou moci využít nově vybudované sportoviště.

To je již více než dva tisíce dětí a mládeže, kteří by měly mít možnost minimálně dvě hodiny týdně toto sportoviště využít.

Další školská zařízení s dostupností několik minut jsou 1. a 6. ZŠ Cheb

a Svobodná chebská škola. 1. ZŠ má navíc rozšířenou výuku TV.

re ln e en pro kolsk za zen v centru m sta cheb sportovn hala ml de e1
Reálné řešení pro školská zařízení v centru města Cheb.SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.
 • Nabídne mládeži kvalitní výuku školní tělesné výchovy.
 • Řada škol nemá možnost využívat celoročně odpovídající, bezpečné sportoviště- bez nepříznivých povětrnostních vlivů k provozování důležitých vytrvalostních (aerobních) aktivit, které mají největší vliv na zdravý růst a vývoj mladého člověka. Tělocvičny mají malé prostory a omezují sportovní možnosti, venkovní plochy neumožňují bezpečné sportování a jsou limitovány povětrnostními podmínkami.
 • SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEje ideálním dostupným řešením.
 • Dost často slyšíme argumenty, že střední a vysoké školy nespadají pod město Cheb. To je špatný argument. Zde vyučují a navštěvují tyto školy stovky a tisíce našich spoluobčanů. Zejména studenti jsou nastupující generací, která může ovlivnit život našeho města. Pokud mládeži připravíme podmínky ke sportování, ovlivníme jejich životní hodnoty a pozitivně zapůsobíme na budoucnost dalších generací.
slide18

Reálné řešení pro školská zařízení v centru města Cheb.SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.Příklad využitelných tréninkových prostředků v rámci školní tělesné výchovy:

Příklad doplňkových prostředků.

Strečink, atletická ABC, překážková dráha, vytrvalostní běh, pohybové hry atd.

Příklad sportovního nářadí a doplňkových pomůcek.

Žíněnky, lavičky, Švédské bedny, gymnastický můstek, koza a molitanová jáma pro gymnastiku, gymnastické kruhy, lana, tyče na šplh, žebřiny, míče pro jednotlivé míčové hry, mobilní branky na míčové hry a koše na basketbal, medicimbaly, florbalové hole, štafetové kolíky a další.

Sportoviště na míčové hry budou oddělovat ochranné sítě.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

Hodnocená kriteria výuky.

Atletika – běhy 50 m -12 min.,

skok do výšky a do dálky.

Gymnastika – prostná, kotouly a přeskoky.

Míčové hry – nácvik míčové techniky a vlastní hra.

(Basketbal, Florbal, Volejbal, Přehazovaná, Vybíjená).

Posilování např. kliky, lehsedy, kruhový trénink.

Z dalších doplňkových např.

In line bruslení, Spinnink, Aerobic.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

re ln e en pro kolsk za zen v centru m sta cheb sportovn hala ml de e2
Reálné řešení pro školská zařízení v centru města Cheb.SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

Statistiky uvádí, že aktivní pohyb našich žáků při hodinách tělesné výchovy tvoří v průměru pouze 12 minut. V našich tělocvičnách můžeme při míčových hrách zapojit maximálně deset žáků, ostatní postávají nebo sedí. To samozřejmě nemůže, při dvou hodinách v týdnu, ovlivnit tělesnou zdatnost naší mládeže.

Máme možnost snížit procento necvičících na minimum. NAPŘÍKLAD: Každému „necvičícímu“ žáku nebo studentu prospěje 30-45 minut nepřetržité chůze, kterou by mohl absolvovat na In line dráze. Tím by nenarušoval průběh hodiny tělesné výchovy a přitom bude stále pod dohledem pedagogického pracovníka, který se může věnovat ostatním.

Technické discipliny (atletika) a obratnost (gymnastika) vyžadují větší odbornou péči a dopomoc, kterou jeden pedagog těžko zvládá. Nové sportoviště by mělo „pomocný personál“ (zkušené trenéry), kteří zajistí přípravu sportovišť, pomohou s plněním programu hodin tělesné výchovy.

re ln e en pro kolsk za zen v centru m sta cheb sportovn hala ml de e3
Reálné řešení pro školská zařízení v centru města Cheb.SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

Posílený personál zkušených trenérů může dále pomoci zdravotně oslabeným nebo necvičícím žákům, studentům se začleněním do sportovní aktivity.

Zde je vidět hned několik zásadních, neřešených problémů ve výchově k tělesné kultuře.

Není zde ani prostor získat tuto věkovou skupinu, kterou ovlivňuješkolní výchova 9-13 let, k pravidelnému sportování.

Většina našich školních hřišť jsou výsměchem tomuto důležitému prvku v našem životě - sportu a sportovním aktivitám. Dokud bude výstavba sportovišť v rukou politiků a ne sportovních odborníků, tak se ve fyziologii začneme vracet zpět k opicím.

Lékařské výzkumy dokazují, že aktivní sport provozovaný pravidelně je nejlepší prevencí současných civilizačních chorob, nejlepším řešením obezity, alkoholismu a drogové závislosti.

Prevence u mládeže a její další zapojení do volnočasových aktivit je důležitým prvkem ve výchově mladé generace.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

re ln e en pro mimo koln volno asov aktivity v centru m sta sportovn hala ml de e
Reálné řešení pro mimoškolní volnočasové aktivity v centru města SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.
 • Důležitý bude také vhodný výběr talentované mládeže a zařazení zájemců do odpovídajících sportovních oddílů podle zájmu, talentu a schopností.
 • Rozsah prostor, kapacity a množství sportovišť dávají mládeží ten správný výběr. Jde o výběr sportovní aktivity dle zájmu, tělesných schopností a zdravotních možností. Dalším důležitým prvkem je časový prostor pro zvolenou aktivitu v týdnu a její dostupnost pro každého zájemce.
 • Centrum sportu s ideální polohou a dostupností, navíc s celou řadou sportovních aktivit dává úplně jiné možnosti než rozstrkaná sportoviště s nedostatečným hodinovým prostorem a omezenou malou kapacitou, které neumožní řádné sportování pro všechny zúčastněné sportovce.
re ln e en pro mimo koln volno asov aktivity v centru m sta sportovn hala ml de e1
Reálné řešení pro mimoškolnívolnočasovéaktivity v centru města SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE.

Toto navržené sportoviště nabízí velké množství možností pro volnočasové aktivity řadě sportovních organizací od DDM SOVA Cheb přes Tělovýchovné jednoty, oddíly a další zájmové sportovní útvary.

VE SPORTOVNÍ HALE MLÁDEŽE by mohly provozovat svoji činnost, někteří doplňkově, tyto sporty:

Aerobic, Atletika, Badminton, Basketbal, Bruslení In line, Cyklistika, Florbal, Futsal, Gymnastika, Házená,Jóga, Kanoistika, Kolová, Krasobruslení, Krasojízda, Lyžování, Nohejbal, Orientační běh, Plavání, Radiový orientační běh, Rychlobruslení, Spinnink, Triatlona celá řada dalších, včetně doplňkových a netradičních sportů.

nejv znamn j sportovi t pro rozvoj t lesn zdatnosti jsou vytrvalostn sporty
Nejvýznamnější sportoviště pro rozvoj tělesné zdatnosti jsou vytrvalostní sporty.
 • Zde bychom dokázali nabídnout, v celoročních

programech, sportoviště tří nejvýznamnějších aerobních sportů, s tréninkemv halových podmínkách.

 • CYKLISTIKA

s výstavbou velodromu

 • ATLETIKA

s atletickou dráhou

 • IN LINE bruslení

s uzavřeným okruhem

slide24

VELODROM – cyklistika 200m

 • CYKLISTIKA- Cyklistické dráhy v halách jsou převážně dřevěné. Jde o montovanou konstrukci, na kterou je pokládána opět dřevěná plocha tvořící dráhu velodromu.
 • Dráha velodromu je tvořena z dřevěných latí, desek nebo dřevotřísky.
 • Na tento hladký a rovný povrch je nanesena vrchní zpevňující vrstva, která vytvoří celistvý povrch dráhy a zajistí možnosti pro maximální rychlosti při jízdě na kole.
 • Dráhová kola jsou s pevným převodem bez brzd. To zajišťuje plynulou a bezpečnou jízdu.
 • Cyklistika dráhová se v poslední době stala převážně zimním sportem. Umocnila se tak potřeba kvalitního tréninku a závodů v halách. V současnosti je v ČR pouze jediná plátěná hala s dráhou o délce pouhých 153,8 m, která svými parametry nevyhovuje jak pro pořádání mezinárodních závodů, tak rovněž pro kvalitní trénink. Cyklisté v České republice, kterých jsou stovky tisíc, tak mají jediné nevyhovující sportoviště pro zimní přípravu u nás.
 • Cyklistika má řadu sportovních odvětví Dráhová cyklistika, Silniční cyklistika, Horská kola XC MTB, BMX, Sálová cyklistika, Cyklokros,Trial a Handicapovaní. Všechna odvětví mají celou řadu dalších disciplin a kategorií.
 • Cheb by se stal významným centrem dráhové cyklistiky v České republice. Byl by také spádovou oblastí pro pravidelnou tréninkovou přípravu cyklistů západní oblasti Čech, dále Saska a Bavorska.
 • Cyklistika v našem kraji získala díky práci právě oddílu TJ OLYMPIONIK Cheb do našeho města spádově nejlepší cyklisty kraje, kteří se sdružují ve Sportovním centrum mládeže. Cyklistika, prací dobrovolných trenérů, patří mezi nejúspěšnější sportovní odvětví. Přitom doposud neměla žádné sportoviště, kde by mohla bezpečně provozovat svoji činnost. Výstavba velodromu, uzavřeného asfaltového okruhu cca 1 km, sportoviště pro horská kola a cyklokros cca 2 km s členitým okruhem, jsou možným řešením pro zajištění bezpečnosti tohoto širokého sportovního odvětví.
 • Díky novému sportovišti by mohl být daleko větší zájem o organizovanou a výkonnostní cyklistiku.
slide25

CYKLISTIKA SE STALA NEJROZŠÍŘENĚJŠÍM A NEJMASOVĚJŠÍM OLYMPIJSKÝM SPORTEM V ZEMÍCH ROZVINUTÝCH EKONOMIK.CYKLISTICKÉ VELODROMY SE V POSLEDNÍCH LETECH STAVÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

slide26

ATLETIKA - 4 běžecké dráhy 160 m

 • ATLETIKA - Atletické dráhy jsou v převážné většině tvořeny umělým pryžovým povrchem. Tyto sportovní plochy jsou vynikající zejména pro trénink a to jak profesionálů, tak i pro rekreační využití. Představují ideální podloží, které nezatěžuje kloubní aparát sportovců.
 • Víceúčelová hala v Chebu by měla v současné době také z pohledu atletiky dominantní postavení.
 • V České republice jsou tři kryté atletické haly s běžeckou drahou. Pražská Stromovka má nejlepší parametry a podmínky pro atletiku (víceméně zařízení rezortní – Olymp Praha). Tato tréninková hala je plně vytížená a zdaleka nenaplňuje potřeby atletického hnutí. Nesplňuje požadavky diváckých prostor a zázemí. Hala v Praze na Strahově slouží taktéž především pro tréninkové účely (opět rezortní - především USK Praha). Obě tyto dráhy mají 200m ovál.
 • Nestandardní hala pro atletiku se nachází dále v  Jablonci nad Nisou (atletický ovál 300m). Hala nesplňuje parametry, proto je vhodná pouze k tréninkovým účelům.
 • Nejbližší atletické sportoviště s možným celoročním využitím je „tunel“ v  Sokolově, který umožňuje jen trénink krátkých úseků nebo techniku běhu přes překážky.
 • Atletická dráha v tomto návrhu také nesplňuje parametrové podmínky pro vrcholné mezinárodní akce. V Praze byly do nedávna obě atletická sportoviště podobných parametrů a sloužily desítky let našim olympijským reprezentantům.
 • Nové sportoviště se stane významným centrem atletiky nejen západní části Čech. Příprava na závody, a zejména tréninky pro mládež budou oproti tréninkům v tělocvičně z hlediska výkonnosti nesrovnatelné.
 • Celoroční provoz dává vhodné tréninkové podmínky a šanci nejen veřejnosti a školským zařízením ale také výkonnostní atletice úspěšného chebského oddílu UNIONU Cheb se Sportovním centrem mládeže.
slide27

ATLETIKA JE ZÁKLADEM PRO TRÉNINK VĚTŠINY SPORTŮ, JDE O OLYMPIJSKÝ SPORT S NEJVĚTŠÍM POČTEM DISCIPLIN A PATŘÍ K NEJROZŠÍŘENĚJŠÍM REKREAČNÍM SPORTŮM U NÁS I VE SVĚTĚ.Atletické dráhy jsou nejčastější součástí řady kvalitních sportovišť.

slide28

IN Line bruslení - dráha 180 x 4 m

 • IN LINE dráha s pevným umělým povrchem je vhodná na různé druhy kolečkových bruslí, kolečkové lyže a skokové pomůcky, včetně běžeckých disciplin. Při tréninku běžců je dalším vhodným sportovištěm.
 • Položením desek pro běh v tretrách se rozšíří stávající atletická dráha a stane se ideálním sportovištěm pro významné závody nebo kempy větších skupin či reprezentací.
 • Položením desek k použití klasických nožových bruslí dostaneme ideální dráhu s okruhem pro trénink zimního rychlobruslení nebo pro trénink základů techniky bruslení - hokej a krasobruslení.
 • Bruslení IN –LINE jsou stále více populární sportovní disciplinou, která navíc nejen doplňuje všeobecnou základní tělesnou přípravu ale z pohledu dominantních olympijských sportů cyklistiky, atletiky a lyžování zatěžuje stejné svalové partije. Umožňuje kvalitní doplňkový trénink všech rozvojových schopností od vytrvalosti, rychlosti, síly, koordinace a techniky.
 • Nově otevřená cyklostezka Šlapany, která je uzavřena pro provoz motorových vozidel je každodenním sportovištěm široké veřejnosti a ukázkou zájmu o tento sport.
 • Pořádají se republiková mistrovství a mezinárodní závody.
 • Vybudovalo by se jedno z mála krytých sportovišť na základní tréninkovou přípravu také pro zimní rychlobruslení.
rozlo en a vyu it kapacity navr en ho sportovi
ROZLOŽENÍ A VYUŽITÍ KAPACITY NAVRŽENÉHOSPORTOVIŠŤĚ
 • Hlavní hřiště pro míčové hry 40 x 20m

malá kopaná, futsal, florbal, volejbal, nohejbal, basketbal, badminton, soft

tenis, stolní tenis a další řada sportů, včetně netradičních a pohybové hry.

1 – 2 hřiště.

Využití rekreační, tréninkové, regionální soutěže.

Kapacita hřiště 10 – 25 hráčů. Podle počtu hráčů na hřišti a střídajících.

Jedna třída TV.

 • Rozcvičovací plocha, malé hřiště 15 x 7,5 m, s doskočištěm pro skok vysoký,

rozcvičení, strečink, aerobic, pohybové hry, florbal nebo jiné malé míčové hry

např. st. tenis.

Využití rekreační a tréninkové.

Kapacita hřiště 30 cvičenců nebo 8-10 hráčů. Jedna třída TV.

doskočiště pro skok vysoký

stálý sektor pro plnění „osnov“ TV na školách, stálý sektor by mohli více

využívat atleti a další sporty jako gymnastika nebo krasobruslení.

Využití tréninkové, doskočiště pro závody mládeže a regionální dospělých.

Kapacita doskočiště pro skok vysoký 15-20 skokanů. Jedna třída TV.

 • Doskočiště pro skok daleký

atletická disciplina, součást výuky TV na školách. Skok z místa nebo využití

rozběhové dráhy z hlavního hřiště.

Využití tréninkové a závodní.

Kapacita 15 – 20 skokanů. Jedna třída TV.

slide30

Atletická dráha cca 160 m - 4 dráhy pro všechny běžecké discipliny, umělý povrch s rovinkou do 50 ti metrů.

Využití rekreační, tréninkové i závodní.

Kapacita do 50 ti běžců, pro závod 4 – 15 běžců. Jedna třída TV.

 • In line dráha cca 180 m ovál, šíře 3,5- 4 m méně pružný odolný umělý povrch pro kolečkové brusle, kolečkové lyže, skákací chůdy a další sportovní pomůcky, včetně běžeckých disciplin – jogging, atletika. Vhodné rozklusání (zahřátí organizmu) a vyklusání pro všechny pohybové aktivity ostatních používaných sportovišť.

Dále možnost položení desek na klasické bruslení s umělým povrchem.

V případě pořádání větších atletických závodů se může dráha pokrýt položením desek k použití atletických treter, jako atletická dráha, tím by se rozšířil počet drah na 8.

Využití rekreační až závodní.

Kapacita 30 bruslařů, běžců,pro závod 10 bruslařů, při pořádání závodů nebo kempů atletů, triatlonistů, a dalších běžců se kapacita atletické dráhy zdvojnásobí. Jedna třída TV.

 • Velodrom pro dráhovou cyklistiku 200m ovál, šíře 5m, povrch dřevo,

dráhová cyklistika. Používá se dráhové kolo s pevným převodem bez brzd.

Máme zkušenosti se zapojením mládeže již od osmi let.

Využití rekreační, tréninkové a závodní.

Kapacita 100 cyklistů, pro závod 30. Jedna třída TV.

dopl kov sportovn aktivity
DOPLŇKOVÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY
 • Další volná plocha umožní využít nejen pro mládež zajímavé doplňkové

sporty, nářadí a pomůcky.

 • Cyklistické trenažéry s virtuální realitoujsou zajímavým a

vhodným sportovním doplňkem, který dokáže mládež zaujmout

na dlouhé desítky minut. Tréninky a závody s počítačem, v tomto

případě v aktivní fyzické formě. Dále trenažéry běžecké, plavecké

a veslařské.

 • Posilovací pomůcky pro mládež a posilovací stroje pro dospělé.
 • Rekondiční a rehabilitační hodinybudou sloužit tělesně

oslabeným nebo handicapovaným spoluobčanům, všem kteří budou

chtít pomoci s fyzickou zdatností.

Chtěli bychom zde vybudovat komplexní službu SPORT A ZDRAVÍ.

Sportovní poradenství – ŠKOLICÍ CENTRUM: školení, kurzy

rekvalifikační, rekondiční a rehabilitační, PORADNA: zdravá výživa,

kondiční a sportovní trénink, sportovní psychologie, regenerace.

Řada sportovních aktivit umožňuje tělesně postiženým nebo lidem po úrazech postupný návrat mezi zdravé spoluobčany a umožní plnohodnotný život.

slide32
Máme šanci přivést mládež ke sportu? Podaří se nám rozšířit nejmasovější rekreační sporty mezi naše spoluobčany?

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

 • MÍT SVÉ SPORTOVIŠTĚ

JE SEN VĚTŠINY sportovců.

 • Dostupné a bezpečné pro účast dětí a mládeže. Pro všechny věkové skupiny obyvatel.
 • Víceúčelové pro více sportů, s větší kapacitou, s rehabilitačním centrem a pro handicapované sportovce.
 • S celoročním a celodenním provozem pro školská zařízení, oddíly a veřejnost.
 • Finančně nenáročné na provoz a vstupné.
 • Nejen s pedagogickým dozorem ale se zkušenými trenéry.
 • S možností společné účasti dětí i dospělých.
 • S možností provozovat sport na jakékoliv výkonnostní úrovni.
 • SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEje řešením pro většinu obyvatel našeho města a okolí.
 • NIKDO TO NEŘEŠÍ.
 • Pohodlnost dnešní mládeže a populace vůbec.
 • Velká konkurence – počítače, hry, televize a jiné zájmy.
 • Často nezájem rodičů o zapojení dětí do mimoškolních aktivit.
 • Další velký vliv má omezená dostupnost a časový prostor, které zájmové sporty nabízí převážně mezi 16-18 hodinou a pouze v pracovním týdnu mimo svátky.
 • Nedostatečné prostorové kapacity, které omezují počet sportovců, tréninkových skupin a trenérů v oddílech.
 • Finanční nákladnost řady sportů limitují rodiče v možném zapojení dětí do sportovních aktivit. Drahý provoz sportovišť a finančně náročné vybavení. To se ovšem netýká atletiky, dráhové cyklistiky, in line bruslení a míčových her.
 • Jaké vlastně máme v Chebu sportoviště, jejich vybavení a s tím související možnosti pro získání zájmu dětí pro daný sport?
sportovi t v chebu
SPORTOVIŠTĚ V CHEBU
 • V Chebu jsou tyto sportya„dostupná“ sportoviště (orientační přehled).
 • Fotbal –TJ Lokomotiva a TJ Agro, Hokej, Kraso – Zimní stadion, Tenis -TJ Eska a TJ Agro, Plavání - Plavecký stadion a Městská plovárna Dřenice, při TJ Lokomotiva se sdružují Kuželky , Vzpírání, Plážové sporty (volejbal, fotbal, házená, petang), Winnsurfing, Jachting, Jóga, Judo, Sportovní gymnastika, Šachy ,dále mají svá sportoviště Miniaturgolf a Veslování. V Chebu je několik Posiloven a Fitness tělocvičny, Spinning, Ricochet, Bowling, Squash většinou soukromá sportoviště, dále Turistika, Taneční sporty, Paintbal, Jezdectví, Motokáry, Potápění a další sporty AVZO Kynologický klub, Střelectví, Letecké modelářství.Míčové hry jsou většinou v tělocvičnách. To není konečný výčet sportů v Chebu a okolí.
 • Ne všechny sporty mají odpovídající nebo vůbec nějaká sportoviště.
 • Úroveň organizovanosti, počet členů a výkonnost jsou různé.
 • Atletikavyužívá nedostačující Školní hřiště 1.ZŠ Cheb, několik měsíců v roce a dále již jen doplňkově nevyhovující tělocvičny a přírodní, veřejné prostory. Vlastní sportoviště nemá žádné.
 • Cyklistikamůže využívat jen přírodní, veřejné prostory nebo nebezpečné pozemní komunikace a doplňkově také nevyhovující tělocvičny. Vlastní sportoviště nemá žádné.
 • Po celé republice se budují jen sportoviště pro preferované sporty. Nikdo nebere ohledy na sporty individuální, masového charakteru, které mají největší vliv na fyzickou zdatnost a zdraví nás všech.
slide34

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽENABÍDNE MOŽNOST POŘÁDAT SPORTOVNÍ TRÉNINKYA SOUTĚŽE ŘADĚ VÝZNAMNÝM A TRADIČNÍM SPORTOVNÍM ODVĚTVÍM.

 • Za celou skupinou sportů v naší oblasti stojí výsledky dlouholeté práce s mládeží a samotné výsledky sportovní výkonnosti řady svěřenců na republikové i mezinárodní úrovni.
 • Jsou to tradiční, úspěšné, masové, individuální sportyAtletika aCyklistika a další významné sporty olympijské nebo s vyvrcholením na MS, kam patří Triatlon, Orientační běh aRadiový orientační běh, které úspěšně reprezentují naše město. Jsou to sporty, které mohou využít hned několik sportovišť v nové hale. Tradiční olympijské kolektivnísporty jako házená mají své domovské sídlo ve Sportovní hale TJ Lokomotiva Cheb. Tato Sportovní hala by měla zůstat i do budoucna sídlem všech významných míčových sportů házená, volejbal, basketbala další.
 • Sportovní hala TJ Lokomotiva nabízí: hrací plochu : 50 x 25 m, dřevěná podlaha - parkety, výška: 8 m, osvětlení: zářivky splňuje normy pro sport a televizní přenosy, Kapacita: 550 míst k sezení, 700 míst ke stání – celková kapacita 1250 diváků. Hřiště: házená, basketbal, volejbal (možnost 2 kurtů), florbal, sálová kopaná, futsal, možnost nalajnování ostatních sálových sportů.
slide35
Z dříveméně známých a netradičních se v Chebu prosazují Florbal a Spinning. Sporty s významným vlivem na zdraví například Aerobic a Jóga. Nově například Taebo, C-wallk. Všechny tyto sporty by mohly mít své sídlo v nově vybudovaném sportovišti. Zde by také mohly vzniknout, oblíbené Kolečkové brusle a Kolečkové lyže, Rychlobruslení další sálové sporty Kolová a Krasojízda.Dále je to řada míčových netradičních kolektivních sportů.

Mezi sporty patří, a je třeba s nimi také počítat, jsou to Zdravotně postižení a Handicapovaní sportovci.

Spojením těchto sportovišť SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE a MĚSTSKÝ AREÁL LOKOMOTIVA, by se vytvořily v Chebu podmínky pro kolektivní i individuální sporty, pro širokou veřejnost.

To je výčet některých sportů, které by mohly mít v nové hale své tradiční místo.

Fotbal a tenis mají svá sportoviště v každé „vesnici“, hokej v každém větším městě.

Jejich využitelnost, zapojení mládeže asportovní veřejnosti je oproti našemu návrhu minimální.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽENABÍDNE MOŽNOST POŘÁDAT SPORTOVNÍ TRÉNINKYA SOUTĚŽEŘADĚ NOVĚ U NÁS VZNIKAJÍCÍM SPORTOVNÍM ODVĚTVÍM .
slide36
ATLETIKA A CYKLISTIKA jsou převážně individuální sporty ale jsou důležitým základem pro téměř všechny sporty ostatní. Pro kondiční přípravu, redukci váhy jsou vhodné vytrvalostní discipliny. Pro výkonnostní sport všech dalších olympijských i neolympijských sportů se dají využít discipliny rychlostního a vytrvalostního charakteru, včetně disciplin rychlostně silových a tempově vytrvalostních, kterých nové sportoviště nabízí hned několik desítek.

Právě zde má tato SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE téměř neomezené možnosti pro všechny sporty od fotbalu, tenisu, házené, basketbalu, ze zimních sportů například hokeje, klasické lyžování atd.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE by mohla být ideálním místem pro základní přípravu řady reprezentací olympijských sportů, paralympioniků a řady sportovních center mládeže, včetně oddílů.

Všichni naši známí vrcholoví sportovci jako Sáblíková, Bauer, Záhrobská, Jágr, Špotáková, Šebrle, Kreuziger, Štybar ti všichni využívají ve své přípravě atletiku a cyklistiku, někteří také kolečkové brusle, jako doplňkové, nebo jsou jednou ze základních tréninkových disciplin.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽENABÍDNE MOŽNOST POŘÁDAT SPORTOVNÍ TRÉNINKY, KEMPY A SOUSTŘEDĚNÍ VŠEM SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM a oddílům.

v konnostn a vrcholov sport maj v znamn vliv na z jem ml de e o tyto aktivity
Výkonnostní a vrcholovýsport mají významný vliv na zájem mládeže o tyto aktivity.
 • Většina sportovních odvětví provozuje svoji výkonnostní činnost v nevyhovujících podmínkách, které tak neumožňují využít sportovní talenty, schopnosti našich špičkových trenérů a tím více dostat aktivní sportování do podvědomí naší mládeže a veřejnosti.
 • Cheb se výstavbouSPORTOVNÍ HALY MLÁDEŽEa potřebnou rekonstrukcíMěstského stadionu s halou TJ Lokomotivystane ideálním a vyhledávaným centrem pro řadu sportovních odvětví. Úspěšná reprezentace města se vždy odrazí v zájmu o sportovní aktivity dalších občanů, včetně jejich účasti na sportovních akcích. Vzory pro mládež jsou většinou rodiče, kamarádi, trenéři, pedagogové nebo úspěšní reprezentanti.
sport zdrav a turistick ruch
SPORT, ZDRAVÍ A TURISTICKÝ RUCH
 • Sportovní akce – pravidelné tréninky, dále závody a soutěže od náboru dávají příležitost městu zapojit široké vrstvy obyvatel do sportovních aktivit v rámci bojeproti obezitě a civilizačním chorobám. Celorepublikové a mezinárodní závody, turnaje soutěže (nadregionální akce), stejně tak jako organizování tréninkových kempů a soustředění pro sportovce, nejen z naší republiky, podpoří turistický ruch našeho města.Dáváme tak možnost navštívit naše město a okolí dalšímu okruhu nových turistů. Dochází k novým zážitkům návštěvníků městana sportovních ale také kulturních, společenských a rodinných akcích, které mají vliv na podnikatelskou sféru (další sportoviště, ubytování, restaurace, prodej sportovního oblečení a vybavení, kulturní podniky a historické památky …).
sportovn hala ml de e krok spr vn m sm rem
SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE, KROK SPRÁVNÝM SMĚREM
 • Miliony korun se ročně investují na různé „prevence“ mládeže proti

kriminalitě, drogám, alkoholu, obezitě a další.

 • „Kdo si hraje nezlobí“, říkali již naši rodiče a prarodiče.
 • Mluví se stále více o mimoškolních aktivitách.

Nová SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE dává možnost

Od 8 – 18 hodin - deset hodin aktivního sportování, při 30 - 80 ti

sportujících dojdeme jen u mládeže k několika stům dětí a studentů.

Od 18 – 22 (24) hodin a možných 6 – 8 hodinu ranní pro dospělé

tvoří dalších několik set našich spoluobčanů.

 • Známe lepší prevenci pro mládež a občany našeho

města, než nabídne toto sportoviště?

 • Jestli ani to není pádný argument v boji za kvalitní výchovu

mládeže, potom nečekejme, že jsme schopni do budoucna

udělat nějaký rázný pokrok ve výchově.

nejdra jsou odvykac k ry a l ky v t ina l k m nav c adu vedlej ch ink
Nejdražší jsou „odvykací“ kůry a léky.Většina léků má navíc řadu vedlejších účinků.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEmůže mít program pro všechny věkové a výkonnostní skupiny a opravdu zaujmout každého občana.

Hodinová sazba jako „odvykací“ kůra

v nabídce:

! ! ! za měsíční mzdu každého účastníka ! ! !

Hodina běhu s půllitrem piva.

Hodina na bruslích se zapřaženým gaučem na kolečkách.

Hodina na kole s počítačem v batohu.

Hodina fotbálku s míčem naplněným toluenem.

Hodina jógy s injekční stříkačkou.

Hodina aerobiku s cigaretou.

Kouření škodí zdraví, varují lékaři, ví to každý z nás. Přesto možná 80% mládeže holduje nikotinu a utratí měsíčně za tento zlozvyk, někteří tisíce korun.

nejlevn j je prevence s v asnou diagnostikou pravideln sportovn aktivita je tou spr vnou z vislost
Nejlevnější je prevence s včasnou diagnostikou.Pravidelná sportovní aktivita je tou správnou závislostí.

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽEbude mít program pro všechny věkové a výkonnostní skupiny a opravdu dokáže zaujmout každého občana.

Nabízejícívýhodou je dostupnost, bezpečnost, pravidelná místa srazu a celoroční možnost tréninku.

V nabídce budou programy pro všechny věkové a výkonnostní skupiny, sezónní i celoroční aktivity.

Stovky aktivně sportujících každý den, to je šance pro velkou skupinu našich spoluobčanů.

Odborně proškolení a zkušení pedagogové, trenéři dostanou prostor předat své získané zkušenosti a ovlivní fyzickou zdatnost naší populace.

uk zkov program sportovn haly ml de e
UKÁZKOVÝ PROGRAMSPORTOVNÍ HALY MLÁDEŽE.

Po 6 -- 7,30 Základní kondiční příprava (oddíly a domluvená veřejnost)

8 – 14 Základní výuka tělesné výchovy (dle smluv školských zařízení)

Volné hodiny v týdnu budou každý den nabídnuty oddílům a veřejnosti !!!

14 – 15,30 Mateřské školy, oddíly DDM SOVA Cheb (domluvená veřejnost)

15,30 – 17 oddíly DDM SOVA Cheb a další zájmové oddíly

Gymnastika, Florbal, Jóga, Atletika

17 - 19 Zájmové oddíly mládeže – Atletika, Cyklistika, Orientační běh a

Radiový orientační běh, Triatlon, Kolečkové brusle,

Rychlobruslení

19 - 20 Veřejnost - Jogging běh, Aerobic, Posilování, Trenažéry

20 - 22 (24) Zájmové oddíly - dle ročního požadavku

Aerobic, Atletika, Bambinton, Basketbal, Bruslení In line, Cyklistika, Florbal, Futsal, Gymnastika, Házená,Jóga, Kanoistika, Kolová, Krasobruslení, Krasojízda, Lyžování, Nohejbal, Orientační běh, Plavání, Radiový orientační běh, Rychlobruslení, Triatlon.

Kondiční hodiny MASTERS (veteráni), Zdravotně oslabení a Handicapovaní sportovci.

So 7 -- 9 Základní kondiční příprava (oddíly a domluvená veřejnost)

9 – 16 Závody a soutěže dle kalendáře

16,30 - 19 Veřejnost dle ročního programu

Kolečkové brusle In line, Kondiční běhy Jogging, Aerobic, Posilování, Trenažéry, Míčové hry (dle požadavků neorganizovaných skupin), Hodiny dráhové cyklistiky

19,30 – 22 Zájmové oddíly - dle ročního požadavku

Aerobic, Atletika, Bambinton, Basketbal, Bruslení In line, Cyklistika, Florbal, Futsal, Gymnastika, Házená,Jóga, Kanoistika, Kolová, Krasobruslení, Krasojízda, Lyžování, Nohejbal, Orientační běh, Plavání, Radiový orientační běh, Rychlobruslení, Triatlon.

Kondiční hodiny MASTERS (veteráni), Zdravotně oslabení a Handicapovaní sportovci. 30.9.2012

sport je zdrav a radost z pohybu nemus j t v dy jen o v t zstv na stupn ch nejvy ch
SPORT JE ZDRAVÍ A RADOST Z POHYBU, nemusí jít vždy jen o vítězství na stupních nejvyšších.
jsme schopni v chebu vychov vat ml de na celorepublikov a mezin rodn rovni
Jsme schopni v Chebu vychovávat mládež na celorepublikové a mezinárodní úrovni.
slide46

Přírodní terény jsou největší a nejlepší sportoviště pro řadu sportů.Trénink a práce s mládeží vyžadují ovšem určité vhodné podmínky jako jsou dostupnost, bezpečnost, celoroční možnost tréninku, pravidelná místa srazu, a stálé, jednotné hodiny tréninku v týdnu, po celý rok.

TJ OLYMPIONIK Cheb ul. K Nemocnici 10, zpracoval Fiala Petr, 1 2010

Tel. 777 110 514, email petrfial@email.cz

sportovn hala ml de e

SPORTOVNÍ HALA MLÁDEŽE

SEN ŘADY SPORTOVNÍCH GENERACÍ

JE V NAŠICH RUKOU