f rmaksflimmer n got f r en iva l kare dec 2011 olle fredholm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
FÖRMAKSFLIMMER NÅGOT FÖR EN IVA-LÄKARE? Dec 2011 Olle Fredholm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

FÖRMAKSFLIMMER NÅGOT FÖR EN IVA-LÄKARE? Dec 2011 Olle Fredholm - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

FÖRMAKSFLIMMER NÅGOT FÖR EN IVA-LÄKARE? Dec 2011 Olle Fredholm. Förmaksflimmer prevalens. Folkhälsoperspektiv Förmaksflimmer varningsflagga : Hypertoni och Stroke och vice versa. Livsstilskorrigering Lipidsänkning Hypertonibehandling: ARB, ACE-inh, BB CPAP?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FÖRMAKSFLIMMER NÅGOT FÖR EN IVA-LÄKARE? Dec 2011 Olle Fredholm' - verena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

Folkhälsoperspektiv

Förmaksflimmer varningsflagga: Hypertoni och Stroke och vice versa

Livsstilskorrigering

Lipidsänkning

Hypertonibehandling: ARB, ACE-inh, BB

CPAP?

f rmaksflimmer hos akut sjuk pat
Förmaksflimmer – hos akut sjuk pat
 • Feber-Pneumoni-Perikardit
 • Hypoxi-Lungemboli-Akut hjärtsvikt
 • Perikardit
 • Hyper-/hypovolemi
 • Akut hjärtinfarkt
 • Akut försämrat klaffel
 • Trauma i sig – rubbning autonoma nervsystemet
kvinna f dd 33
Kvinna född 33

Mångårig diabetes, hypertoni, KOL.

2004 CT-verifierad hjärninfarkt. Inga sequele

2006 yrselattack och hjärtklappning. MR:progress i tidigare infarktområde.

Telemetri och duplex halskärl ua. Hemgång med clopidogrel (ASA-ök),

Metformin/Novonorm, Atacand/Spironolakton, Oxis, Pulmicort

2009 fall och subduralhematom. Telemetri:VT. Coronarangio:ua.

Invasiv el-fys: 0. EKO: EF 33%. Reveal implanterad.

2010 ny vård pga bröstsmärtor. Telemetri:kort VT.

Coronarangio: ”0”:intramuralt parti LAD. Erhåller ICD.

Kontroll jan 2011 ua. Ingen ICD-aktivering.

kvinna f dd 331
Kvinna född 33

Sep 11 söker akut pga tilltagande andningssvårigheter.

Status: At: Takypnoisk sat:90% på15 l syrgas, afebril

Cor: 30/min. BT: 130/80 Pulm: Bilat ronchi.

Aktuell medicinering: Metformin, Novonorm, Spironolakton, Atacand, Oxis, Pulmicort

Lab: CRP: 16, vita: 16,5, Krea:120, Na: 140, K: 4,2, Glc: 24,2

Med syrgas: PCO2: 7,9, PO2:10,5,

pH: 7,14, BE: -10, Laktat: 7,5

probleminventering
Probleminventering
 • Hypoxi/KOL
 • ”VT” och ICD
 • Förmaksflimmerarytmi med hög kammarfrekvens
 • Nedsatt vänsterkammarfunktion
 • Embolirisk
tg rd
Åtgärd?
 • Hypoxi/KOL
  • Syrgas. Andningsstöd?
 • ”VT”/ICD
  • Magnet
 • Takykardi
  • Betablockad?
  • Cordarone?
  • Digitalis?
  • Verapamil?
 • Emboliprofylax
 • Konvertering?
  • Elektriskt?
  • Farmakologiskt?
behandling
Behandling
 • Digitalis 0,5 mg iv
 • Cordarone 150 mg iv
 • IVA för el-konvertering med beredskap för andningsunderstöd
 • Propofol/Ketalar-el-konvertering-sinus-recidiv
 • Cordarone 150 mg iv-el-konv-sinus-600 mg Cordarone iv under 4 tim.
 • Åter till HIA med sinusrytm
hia 1
HIA 1
 • Under kvällen åter snabbt förmaksflimmer.
 • Digoxin 0,25mg iv
 • Vxl sinus-förmaksflimmer
 • Inhalationsbehandling med Oxis och Ipramol avbryts tillfälligt
 • Verapamil med fortsatt underhållsbehandling digoxin
 • Emboliprofylax med Klexane ”fulldos”
 • Snabb breddökad takykardi - VT? ICD aktiveras
hia 2
HIA 2
 • Buksmärtor: Hematom i bukväggen. LMWH utsättes och dosreduceras
 • Fortsatt Verapamil/Digoxin,insulin, optimerad sviktbehandling
 • Successivt förbättrat AT, spontant sinus
 • Terpiskifte till Metoprolol.
 • Hemgång med sinusrytm.
 • LMWH i 4 veckor därefter Waran
acute rate control in af
Acute rate control in AF

aClass of recommendation. bLevel of evidence.

AF = atrial fibrillation; i.v. = intravenous.

dc cardioversion for af
DC cardioversion for AF

aClass of recommendation. bLevel of evidence.

AF = atrial fibrillation; DCC = direct current cardioversion.

el konvertering och antikoagulantia
El-konvertering och antikoagulantia
 • Förmaksflimmer
  • < 48 tim - LMWH
 • Förmaksflimmer
  • > 48 tim
   • TEE och el-konvertering om ej kontraindikation
   • Hemodynamisk indikation?
 • Efter el-konvertering
  • LMWH och Waran (minst 4 veckor)
long term rate control in af
Long-term rate control in AF

aClass of recommendation. bLevel of evidence.AF = atrial fibrillation; bmp = beats per minute; LV = left ventricular; NYHA = New York Heart Association.

long term rate control in af1
Long-term rate control in AF

aClass of recommendation. bLevel of evidence.AF = atrial fibrillation; bmp = beats per minute; LV = left ventricular; NYHA = New York Heart Association.

drugs for rate control
Drugs for rate control

ER = extended release formulations; N/A = not applicable. ‡Only in patients with non-permanent atrial fibrillation.

drugs and doses for pharmacological conversion of recent onset af
Drugs and doses for pharmacological conversion of (recent-onset) AF

ACS = acute coronary syndrome; AF = atrial fibrillation; DCC = direct current cardioversion; i.v. = intravenous;N/A = not applicable; NYHA, New York Heart Association; p.o. = per os; QRS = QRS duration; QT = QT interval;T-U = abnormal repolarization (T-U) waves.

principer f r antiarrytmibehandling f r bibeh llen sinusrytm
Principer för antiarrytmibehandling för bibehållen sinusrytm
 • Effetivitet av antiarrythmika för att bibehålla sinus rytm är modest.
  • NNT
   • Amiodarone 3 pat
   • Flecainide 4 pat
   • Sotalolol 8 pat
   • Dronedarone>Amiodarone
 • Behandling motiverad om uttalade symtom av AF
 • Antiarrytmika kan reducera flimmerbördan istället för eliminera AF
 • Olika preparat kan prövas.
 • Drog-induced proarrytmi eller extra-kardiella sidoeffekter är vanligt
 • Säkerhet framför effekt vid behandling och val av preparat!
risk factor based point based scoring system cha 2 ds 2 vasc
Risk factor-based point-based scoring system - CHA2DS2-VASc

*Prior myocardial infarction, peripheral artery disease, aortic plaque. Actual rates of stroke in contemporarycohorts may vary from these estimates.

approach to thromboprophylaxis in af
Approach to thromboprophylaxis in AF

AF = atrial fibrillation; CHA2DS2-VASc = cardiac failure, hypertension, age ≥ 75 (doubled), diabetes, stroke (doubled)-vascular disease, age 65–74 and sex category (female); INR = international normalized ratio; OAC = oral anticoagulation, such as a vitamin K antagonist (VKA) adjusted to an intensity range of INR 2.0–3.0 (target 2.5).

komplikationer ablation acc 2009 circ 2005
Komplikationer ablation/ACC 2009 (Circ 2005)
 • 100 centra, 8745 pat, 27%>1procedur
 • Allvarliga komplikationer:6%
  • 4 dösfall
  • 107 tamponader
  • 20 stroke
  • 47 TIA
  • 94 pulmonalisstenoser (1% andra studier c:a 2% jfr med lungfibros amiodaron 2-5%)
f rmaksflimmer ablation
Förmaksflimmer-ablation
 • Allvarliga komplikationer
  • 4-5%
 • Kostnader
  • 85 000 SEK
 • Långtidsresultat
  • Fåtal icke randomiserade studier
   • 229 pat (60% paroxysmalt)
   • Behandlingsperiod 2001-2003
   • En ablation
   • Uppföljning genomsnitt 50 mån
    • 58% arytmifria varav 40% utan antiarytmika
   • Återfallsfrekvens
    • 2 år 13%
    • 6 år 55%
     • Paroxysmalt=persisterande
     • Med antiarytmikabehandling

RrR

Ref: SBU ALERT RAPPORT Nr 2010-06

approach to thromboprophylaxis in af1
Approach to thromboprophylaxis in AF

AF = atrial fibrillation; CHA2DS2-VASc = cardiac failure, hypertension, age ≥ 75 (doubled), diabetes, stroke (doubled)-vascular disease, age 65–74 and sex category (female); INR = international normalized ratio; OAC = oral anticoagulation, such as a vitamin K antagonist (VKA) adjusted to an intensity range of INR 2.0–3.0 (target 2.5).

slide38

Patienter där dabigatran kan övervägas är

1 patient med svängande PK(INR)-värde trots god compliance

2 inför elektiv elkonvertering

slide39

Volume 347 Dec 5, 2002, Nr 23

A COMPARISON OF RATE CONTROL AND

RYTM CONTROL IN PATIENT WITH

ATRIAL FIBRILLATION

AFFIRM (The Atrial Fibrillation Follow-up Investstigation of Rythm Management)

dcc and pharmacological conversion recent onset af
DCC and pharmacological conversion recent-onset AF

?

AF = atrial fibrillation; i.v. = intravenous.

post operative atrial fibrillation
Post-operative Atrial Fibrillation

`?

aClass of recommendation. bLevel of evidence.

AF = atrial fibrillation; DCC = direct current cardioversion.

atrial fibrillation in acute coronary syndromes
Atrial Fibrillation inacute coronary syndromes

aClass of recommendation. bLevel of evidence.

AF = atrial fibrillation, ACS = acute coronary syndrome; DCC = direct current cardioversion.

atrial fibrillation in pregnancy
Atrial Fibrillation in pregnancy

aClass of recommendation. bLevel of evidence.

AF = atrial fibrillation; DCC = direct current cardioversion; LMWH = low molecular weight heparin;UFH = unfractionated heparin; VKA = vitamin K antagonist.

cardioversion toe and anticoagulation
Cardioversion, TOE and anticoagulation

AF = atrial fibrillation; DCC = direct currentcardioversion; LA = left atrium; LAA = left atrial appendage; OAC = oral anticoagulant;SR= sinus rhythm; TOE= transoesophagealechocardiography.

post operative atrial fibrillation1
Post-operative Atrial Fibrillation

aClass of recommendation.

bLevel of evidence.

AF = atrial fibrillation; DCC = direct current cardioversion.

ad