slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zespół Szkół w Pustyni składa się z 2 budynków: budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Zespół Szkół w Pustyni składa się z 2 budynków: budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola. - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Zespół Szkół w Pustyni składa się z 2 budynków: budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zespół Szkół w Pustyni składa się z 2 budynków: budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola.' - verdad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Zespół Szkół w Pustyni składa się z 2 budynków: budynek szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola.

 • Budynek przedszkola posiada 4 sale dydaktyczne dostosowane do polskich i europejskich norm oraz własną bazę kuchenną z wykwalifikowaną kadrą, od strony południowej znajduje się duży plac przeznaczony na plac zabaw dla dzieci. Przedszkole posiada duży parking oraz własne zagospodarowane tereny zielone.
 • Budynek szkoły podstawowej i gimnazjum posiada : 14 sal dydaktycznych (w tym 2 sale komputerowe - jedna zakupiona w ramach projektu PO KL, pracownia fizyko-chemiczna), boiska trawiaste do piłki nożnej i siatkówki, miasteczko komunikacyjne (wykonane w całości dzięki współpracy Dyrektora z Rada Rodziców, OSP Pustynia i PZDW w Rzeszowie), salę gimnastyczna z zapleczem, salę bilardową na antresoli gimnastycznej, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, stołówkę z zapleczem kuchennym
slide4

Obecnie w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum pracuje:

Dyrektor Marcin Nowak,

Wicedyrektor Dorota Ostafin

  • Nauczycieli dyplomowanych – 27
  • Nauczycieli mianowanych - 6
  • Nauczycieli kontraktowych - 8
  • Nauczycieli stażystów – 2
  • Pracowników obsługi – 7 osób ( 4 sprzątaczki, konserwator, strażnik szkolny, sekretarka zatrudniona na ¾ etatu) w szkole podstawowej oraz 4 osoby w przedszkolu (kucharka, pomoc kuchenna, intendentka, woźna)
podj te dzia ania przez szko dotycz ce analizy wynik w sprawdzianu i egzaminu
Podjęte działania przez szkołę dotyczące analizy wyników sprawdzianu i egzaminu

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono próbny sprawdzian w klasie VI w listopadzie 2010, styczniu i marcu 2011 r..

W marcu 2011 r. przeprowadzono po raz drugi próbne egzaminy i sprawdzian w klasie VI.

Na samym sprawdzianie nastąpił progres umiejętności w stosunku do próbnych sprawdzianów. Niewątpliwie próbne sprawdzian, jak i właściwy nasuwają wniosek, że należy położyć nacisk w roku szkolnym 2011-2012 na opanowanie umiejętności określanych standardami: pisanie oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce.

W ramach nadzoru pedagogicznego podejmowane także kroki zmierzające do szczegółowej analizy wyników sprawdzianu, które stały się celem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 – „Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego” – wnioski i rekomendacje zespołu będą stanowić istotny element pracy dydaktycznej.

Wyniki sprawdzianu stanowiły także istotny element determinujący przydzielanie uznaniowych dodatków dla nauczycieli czyli dodatku motywacyjnego oraz nagród Dyrektora Szkoły.

.

wyniki oceniania zewn trznego egzamin gimnazjalny
Wyniki oceniania zewnętrznego egzamin gimnazjalny

Cześć humanistyczna

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy edukacyjną wartością dodaną. EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole.

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników indywidualnych, środowiskowych i szkolnych. Duża ich część znajduje się poza możliwością skutecznej kontroli przez szkołę (np. środowisko rodzinne, wrodzony komponent zdolności). Jeżeli tak, to nieprzetworzone wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach fałszywymi sygnałami efektywności.

Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2009-2011.

slide13

Publiczne Gimnazjum w Pustyni

 • część humanistyczna
 • Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 121.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 127.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 141.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 155.
slide21

część matematyczno-przyrodnicza

 • Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 120.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 126.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 141.
 • Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 155.
podj te dzia ania przez szko dotycz ce analizy wynik w sprawdzianu i egzaminu1
Podjęte działania przez szkołę dotyczące analizy wyników sprawdzianu i egzaminu

W marcu 2011 r. przeprowadzono po raz drugi próbne egzaminy i sprawdzian w klasie VI.

W gimnazjum podjęto działania mające na celu dalsze rozwijanie pracy z uczniem zdolnym służące podniesieniu jego wyników w nauczaniu wewnętrznym, w konkursach przedmiotowych. Jak również pracuje się planowo i konsekwentnie z uczniami wymagającymi wsparcia (zaj.-dyd. wyrównawcze) celem podniesienia ich kompetencji i umiejętności z wykorzystaniem zajęć dodatkowych.

W gimnazjum analizuje się wyniki oceniania zewnętrznego a wnioski z analizy wprowadzane

są do planu pracy szkoły i pracy własnej nauczycieli na rok szkolny 2011/2012.

W ramach nadzoru pedagogicznego podejmowane także kroki zmierzające do szczegółowej analizy wyników sprawdzianu, które stały się celem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 – „Analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego” – wnioski i rekomendacje zespołu będą stanowić istotny element pracy dydaktycznej.

Wyniki egzaminu stanowiły także istotny element determinujący przydzielanie uznaniowych dodatków dla nauczycieli czyli dodatku motywacyjnego oraz nagród Dyrektora Szkoły

Nastąpiły także zmiany w przydziale czynności dla nauczycieli celem zapewnienia progresji wyników uczniów w następnych latach.

slide26

I miejsce indywidualnie i drużynowo w konkursie „AK w powiecie dębickim” – Patrycja Ł.

 • III miejsce w kategorii Zespołów Szkół w VI Gminnej Spartakiadzie Sportowo-Lekkoatletycznej – Pustynia 2010
 • 1. miejsce w turnieju „BILARDOWA PRZYJAŹŃ” (klasyfikacja drużynowa)
 • 2. i 3. miejsce w indywidualnym turnieju „BILARDOWA PRZYJAŹŃ”;
 • V miejsce w Mistrzostwach Polski w bilardzie UKS.
 • II miejsce – unihokej powiat
 • Mistrzostwo podkarpackiej ligi bilardowej (zawody składały się z 4 etapów)
 • Iga P. uczennica klasy II gimnazjum zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach””
 • Angelika G. – uczennica klasy II gimnazjum zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Poczuj się bezpiecznie”.
slide27

Teatr

Język niemiecki

Język polski

 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Master of English
 • II miejsce na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
 • Finalista konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Der diedasKenner”,
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych „Ogrody Wyobraźni”
 • Nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Stalowej Woli – „Złote Pióro”
 • I I miejsce w Powiatowym Konkursie Dziennikarskim w II L.O w Dębicy – Patrycja Ł.
 • I miejsce w IX Powiatowej Biesiadzie Literackiej uczniów szkoły podstawowej – Julia N. – klasa II, Marcelina M. – klasa III
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie – Dyktando 2011
slide28

Fizyka i chemia

Technika

 • I miejsc w Gminnym Konkursie Fizyko-Chemicznym
 • I miejsce Powiatowym Konkursie „Techniki dawne i niedawne” – ZSZ nr 1 Dębica – nowoczesne techniki malarskie,
 • I miejsce w konkursie drużynowym wiedzy o Janie Pawle II
slide32

W szkole działa Klub Przyjaciół Dziecka – w ramach niego prowadzi się zajęcia opieki świetlicowej

 • Realizowano programy profilaktyczne - na ferie zimowe („Cieszą nas dobre chwile spędzone z innymi”) i ferie letnie („Wakacyjne wędrówki w poszukiwaniu radości i mądrości”).

Organizacja wypoczynku dzieci –kolonia w Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) – lipiec 2011 – 37 dzieci

 • Wolontariat szkolny- zakup z kiermaszów słodyczy dwóch magnetofonów dla Gimnazjum w Sokolnikach poszkodowanego w czasie powodzi
 • Wolontariat Studencki – ferie zimowe 2011– projekt „Skarby – Twórcy i poszukiwacze”
 • Cykl dni kolorowych w przedszkolu: „Żółty”, „Niebieski”, „Zielony”
 • Organizowaliśmy po raz pierwszy w naszej szkole „Dzień Kolekcjonera”
 • Akcje ekologiczne – zbiórki telefonów, baterii w współpracy z firmą „Reba”
 • Organizujemy „Zielone szkoły”
  • Zielona Szkoła w Rymanowie Zdroju – klasy III SP
  • Zielona Szkoła w Kościelisku – klasy V SP
slide33

Prężna działalność organizacji szkolnych: Szkolne Koło PTTK, Gazetka szkolna SIUP , Koło Teatralne „Trzynastka”, Koło Dekoratorów Szkolnych, Klub Czytelnika, Gazetka szkolna „Piórko”, Koło Fotograficzne „Negatyw”

 • Bezpieczeństwo - Organizowanie spotkań z pracownikami policji, prokuratury, Sądu Rejonowego, Straży Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni. W ramach bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ich edukacji prawnej i rodziców.
 • Rozwijanie idei wolontariatu wśród uczniów: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli i Domem Dziennego Pobytu w Dębicy.
 • Współpraca z wolontariuszami Programu Projektor w trakcie ferii zimowych , podczas roku szkolnego – organizowanie pikników edukacyjnych – Młody Nobel.
 • Wyrażanie uznania uczniom, którzy osiągali bardzo dobre wyniki w nauce i tym którzy zaangażowali się w życie społeczności szkolnej oraz rodzicom za ich rodzicom za wkład w wychowanie dziecka - uroczystość „Bal Prymusa – Pokaż na co cię stać”
slide34

Akcje na rzecz bezpieczeństwa – współpraca z Policją – Akcja „Jabłuszko czy cytrynka”

 • Współpraca z firma McDonald’s Polska i Policja – wychowanie komunikacyjne – zdawanie na kartę rowerową. Spotkania przedszkolaków z strażakami z OSP Pustynia i PSP Dębica
 • Projekt edukacyjny „Prawa człowieka a prawa ucznia” - uświadomienie jakie prawa przysługują każdemu człowiekowi i co grozi za ich łamanie.
 • Projekt edukacyjny z fizyki „Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka”
 • Spotkania edukacyjne w ramach projektu „Europa bez granic” z Richardem Mullaney z Irlandii
 • Akcje wychowawcze Samorządu Uczniowskiego – „Pożegnanie lata” i „Tygodnie życzliwości”
slide43

W roku szkolnym 2010/2011 powołano do działalności Spółdzielnię Uczniowska SAHARA. Członkami spółdzielni są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Pustyni. Pomieszczenie spółdzielni zostało odnowione i uzbrojone w bieżącą wodę. Posiada nowoczesne wyposażenie sklepowe. Cieszy się ona sporym powodzeniem wspierając z swoich dochodów działalność wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Opiekunami SU są nauczycielki matematyki Zespołu Szkół.

slide44

Poddziałanie 9.1.2

W Zespole Szkół w Pustyni w roku szkolnym 2009/2011 realizowany był projekt „Dziś szkolna ławka, jutro cały świat”. Koszt całkowity projektu 434 225, 61 zł. Projekt zaplanowany jest na dwa lata. W roku 2009 wydatkowano na cele projektu 122 115,52 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz zajęcia językowe z j. niemieckiego. Dodatkowe w ramach projektu utworzone zostało Szkolne Centrum Kariery – doradztwo zawodowe, prowadzone są zajęcia z preorientacji zawodowej oraz sprawowana jest opieka psychologiczna i pedagogiczna. Ta ostatnia w formie konsultacji indywidualnych i grupowych.

Poddziałanie 9.1.3

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów – 2 uczeń gimnazjum – 7580 zł

Radosna Szkoła

Szkoła pozyskała 11 794 zł w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

na miejsce zabaw w szkole. Zostały one wydatkowane na pomoce dydaktyczne w

ramach malej i dużej motoryki uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

I Tools – oprogramowanie do tablic interaktywnych

Bezpłatne przekazanie programów w kwocie 1900 zł – firma Egis

Projekt ekologiczny – „Śmieci mniej, ziemi lżej”

Środki na utworzenie szkolnego ogrodu botanicznego – 3000 zł