wyt aczanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYTŁACZANIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYTŁACZANIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

WYTŁACZANIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 425 Views
 • Uploaded on

WYTŁACZANIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WYTŁACZANIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyt aczanie

WYTŁACZANIE

Jest to proces ciągły, w którym materiał w postaci najczęściej granulatu podawany jest do ogrzewanego cylindra uplastycznia się a następnie po homogenizacji przechodzi przez głowicę. W głowicy pod ciśnieniem formowany jest wyrób, który przechodzi przez kalibrator. Po schłodzeniu wytłoczka jest cięta na wymiar lub nawijana na bęben.

slide2

Cechy charakterystyczne procesuwytłaczania

 • proces ciągły,
 • wysokociśnieniowy,
 • do produkcji wyrobów: płyt (lite, spienione, wielowarstwowe), profili (otwarte, zamknięte), rur, węży, izolacji kabli, uszczelek.
 • wyroby produkowane są z termoplastów i elastomerów wulkanizujących
 • bezodpadowy,
 • o dużej wydajności,
 • w pełni zautomatyzowany,
 • elastyczny,
 • mobilny.
slide3

Wady i zalety procesu wytłaczania

ZALETY

 • możliwość wytwarzania bardzo skomplikowanych wyrobów w jednej operacji technologicznej
 • otrzymujemy wyrób gotowy do użytkowania, praktycznie bez obróbki wykańczającej
 • wysoka jakość i powtarzalność kształtu i wymiarów, estetyka wyrobu
 • możliwość pełnej automatyzacji, komputeryzacji procesu
 • możliwość masowej produkcji
 • niska pracochłonność
 • niska emisja szkodliwych substancji

WADY

 • wysoki koszt oprzyrządowania technologicznego
 • technologia nie ekonomiczna przy krótkich seriach produkcyjnych
 • długi czas przygotowania i spore nakłady finansowe związane z wdrożeniem do produkcji nowego wyrobu
slide5

Proces wytłaczania

materiał

Głowica

(narzędzie)

Wytłaczarka (maszyna)

Produkt

finalny

schemat linii do wyt aczania
Schemat linii do wytłaczania

materiał

5

6

7

3

4

1

2

 • Oznaczenia:
 • Napęd wytłaczarki, 2. wytłaczarka, 3. głowica, 4. kalibrator,
 • 5. Urządzenie chłodzące, urządzenie odciągowe, 7. urządzenie tnące
 • Lub bęben nawijający

wyrób

slide15

Cykl wytłaczania i parametry procesu

Cykl wytłaczania – etapy

 • uplastycznienie, odgazowanie i uplastycznienie materiału
 • uformowanie wyrobu w głowicy
 • kalibracja kształtu
 • chłodzenie (wodą lub powietrzem)
 • Cięcie lub nawijanie na bęben

Parametry procesu

 • temperatury - (stref grzewczych na cylindrze i głowicy, temp. połówek formy na termostacie)
 • Prędkości - (odciągu, prędkość obrotowa ślimaka)
budowa wyt aczarki
Budowa wytłaczarki

Oznaczenia

a) głowica, b). Lej zasypowy, c) grzałki, d) obudowa, e). ślimak

kinematyka procesu wyt aczania
Kinematyka procesu wytłaczania

Typy przepływów

 • przepływ wleczony - Qw
 • przepływ ciśnieniowy - Qp
 • przepływ przeciekowy - Qs

Q = Qw – Qp - Qs

Qs

V U

T

Q

Qw

Qp

φ

U= π.D.N v = Ucosφ T = Usin φ

strefa uplastyczniania mechanizm uplastyczniania
Strefa uplastycznianiamechanizm uplastyczniania

W strefie uplastyczniania następuje proces topienia materiału

Inicjacja procesu uplastyczniania

Ciśnienie p

Szerokość kanału x

grzanie

cylinder

Vb

2

h

σ

Zwój

nacierający

1

Ruch cyrkulacyjny tworzywa w kanale

Przekrój przez kanał ślimaka

Oznaczenia:

1. Tworzywo w stanie stałym, 2. film uplastycznionego materiału, h grubość uplastycznionego materiału około 0.5mm, σluz między cylindrem a łysinką ślimaka około 0.1mm

strefa dozowania limaka
Strefa dozowania ślimaka

W strefie dozowania następuje homogenizacja termiczna materiału

Materiał jest intensywnie mieszany poprzez zastosowanie elementów tnących (kołków, przegród, itp…). Dążymy do zamiany przepływu laminarnego w turbulentny.

kalibracja sp cznienie powyt oczeniowe efekt barusa
Kalibracjaspęcznienie powytłoczeniowe (efekt Barusa)
 • Kalibracja - to proces ostatecznego ustalania kształtu i wymiarów wyrobu (wytłoczki). Kalibracja polega na niwelowaniu efektu spęcznienia metodami mechanicznymi
 • Spęcznienie powytłoczeniowe (efekt Barusa) to proces powiększania się wymiarów poprzecznych wyrobu po wyjściu z ustnika głowicy lub kapilary
 • Spęcznienie jest efektem dużego skoku naprężeń normalnych po wyjściu polimeru z ustnika i jest cechą materiałów lepko- sprężystych do których zaliczamy polimery
 • Spęcznienie zależy od szybkości ścinania, temperatury stopu polimerowego, cech reologicznych przetwarzanego polimeru

D1

D0

Ilustracja zjawiska Barusa D1>D0

typy kalibrator w
Typy kalibratorów
 • nadciśnieniowe – stosowane do kalibracji rur
 • podciśnieniowe – stosowane do kalibracji rur, węży
 • na zasadzie przeciągania – stosowane do kalibracji profili otwartych,
 • na zasadzie walcowania -stosowane do kalibracji płyt
kalibrator podci nieniowy
Kalibrator podciśnieniowy

1

2

p1

p2

p2>>p1

3

4

 • Oznaczenia
 • Ustnik głowicy 2. rura, 3. komora podciśnieniowa,
 • 4.komora chłodząca
kalibrator nadci nieniowy
Kalibrator nadciśnieniowy

woda

powietrze

2

3

1

5

4

Oznaczenia

1. ustnik głowicy, 2. rura, 3. komora kalibratora, 4 korek zamykający 5.wanna chłodząca

kalibrator na zasadzie przeci gania i walcowania
Kalibrator na zasadzie przeciągania i walcowania

1

2

3

4

A

B

2

1

3

A - kalibrator do przeciągania profili: 1. walce kalibrujące, 2. walce ciągnące, 3.wanna chłodząca, 4 płyta kalibrowana

B - kalibrator do walcowania - 1. nawiew powietrza, 2. komora z przegrodami kalibrującymi i chłodzącymi, 3. profil kalibrowany

wytaczanie dwu limakowe charakterystyka procesu
Zastosowanie

formowanie kształtowe

granulowanie

mieszanie wytwarzanie kompozytów

przeprowadzanie syntez

Cechy charakterystyczne

przepływ materiału wymuszony

możliwość formowania wyrobów z materiałów kompozytowych o dużej lepkości i trudnej mieszalności

dobra homogenizacja polimeru

możliwość przetwarzania półfabrykatów w postaci żelu, pasty, krajanki, proszku, granulatu

Podział ze względu na obroty ślimaka

przeciwbieżne ślimaki obracają się w przeciwnych kierunkach

współbieżne ślimaki wykonują ruch obrotowy w tym samym kierunku

Podział ze względu na typ zazębienia ślimaków

szczelnie zazębiające się

nieszczelnie zazębiające się

niezazębiające się

Wytaczanie dwuślimakowecharakterystyka procesu
budowa wyt aczarki dwu limakowej
Budowa wytłaczarkidwuślimakowej

1

2

3

1. Lej zasypowy, 2 cylinder, 3.para ślimaków

limaki1
ślimaki

Twin-Screw Extruders (TSE)

wymuszony przep yw tworzywa w uk adzie dwu limakowym
Wymuszony przepływ tworzywa w układzie dwuślimakowym

Wytłaczarki przeciwbieżne wytłaczarki współbieżne

parametry wyt aczania dwu limakowego
Parametry wytłaczania dwuślimakowego
 • temperatura stref grzewczych,
 • prędkość obrotowa ślimaka
 • Prędkość obrotowa wału silnika wynosi 1750 obr/min jest to dużo za dużo dla ślimaka wytłaczarki. Z jednej strony taka prędkość powodowałaby generowanie zbyt dużego ciepło w wyniku tarcia, z drugiej czas przebywania tworzywa w układzie byłby za krótki, nie gwarantował właściwego mieszania a nawet uplastycznienia. Typowe przełożenia to 10:1 i 20:1. Wyróżnić jednak możemy przypadki, dla których prędkości obrotowa wynosi 10-40 obr/min (wytłaczanie dwuślimakowe przeciwbieżne, PVC twardy, profile) lub 200-1400 obr/min (wytłaczanie dwuślimakowe współbieżne,
formowanie z rozdmuchem
Odmiany

Swobodne przeznaczone do formowania z wytłaczanego z rękawa, folii opakowań butelek , fiolek, beczek itp..

z rozciąganiem przeznaczone do formowania opakowań z preform wykonanych metodą wtryskiwania, następnie w drugim etapie rozdmuchiwanych w butelczarce z opcją rozciągania mechanicznego

Cechy charakterystyczne procesu

proces cykliczny

proces niskociśnieniowy

przetwarzane tworzywa -termoplasty

półfabrykat rekaw lub preforma

w pełni zautomatyzzowany

o dużej wydajnośći

mobilny

Formowanie z rozdmuchem
etapy formowania metod wyt aczania z rozdmuchem
Etapy formowania metodą wytłaczania z rozdmuchem

Grzałki wytłaczarki

1

chłodzenie

Powietrze

o ciśnieniu kilka bar

2

Parametry:

# temperatura

rękawa,

# ciśnienie powietrza wprowadzonego do formy

# czas chłodzenia

3

B

A

C

A forma otwarta, B forma zamknięta, C – formowanie naczynia

Oznaczenia: 1. ustnik wytłaczarki, forma rozdmuchowa, 3. wytłoczony rękaw

etapy procesu formowania opakowa z pet
Etapy procesu formowania opakowań z PET

ogrzewanie lampami

kwarcowymi

C

Powietrze

o ciśnieniu do 40bar

B

A

A – ogrzewanie preform, B – umieszczenie ogrzanej preformy w formie i uformowanie butelki po przez wprowadzenie powietrza do wnętrza butelki

C - schłodzenie butelki i otwarcie formy i usunięcie butelki z formy

Parametry:

# temperatura preformy, # ciśnienie powietrza wprowadzonego do formy, # czas chłodzenia