yerkabu u nelerden olu ur l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR? PowerPoint Presentation
Download Presentation
YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR? - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR? . BİG BANG (Büyük Patlama). DÜNYAMIZ!. Dünyamız big bang diye adlandırılan patlamadan meydana geldi. Birden akıl almaz bir biçimde enerjinin bir merkezde toplanışı patlamayı oluşturdu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YERKABUĞU NELERDEN OLUŞUR?' - veradis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

Dünyamız bigbang diye adlandırılan patlamadan meydana geldi.

Birden akıl almaz bir biçimde enerjinin bir merkezde toplanışı patlamayı oluşturdu.

Isı milyar,milyar,milyarlarca derecedeydi.

Yoğunlaşmış bu enerji madde haline dönüştü….

slide6

Mayalar dünyayı her birine bir ağaç ve kuş yakıştırdıkları 4 yöne yada bölüme ayırıyorlardı.onların inancına göre dünya gölde yüzen dev bir timsahın sırtından başka bir şey değildi!!!

slide7
Pythagoras,gezegenlerin hareketlerinin dairesel olduğunu savunuyor,gök cisimleri ile Dünya’nın küre biçiminde olduğuna inanıyordu.
slide8

Matematikçi ve gök bilimci olan Thales’e göre her şeyin ana maddesi suydu.Bir tepsi biçiminde olan dünya ise suda yüzmekteydi.

d nyan n katmanlar
Dünyanın katmanları

gözlemlenebilir katmanlar

hava küre(atmosfer)

su küre

taş küre(yer kabuğu)

gözlemlenemeyen katmanlar

ateş küre(manto)

ağır küre(çekirdek)

hava k re g ne ten gelen zararl nlar engeller canl lar i in gerekli gazlar i erir
Hava küre:Güneşten gelen zararlı ışınları engeller.Canlılar için gerekli gazları içerir.
 • Sss
 • Su küre:Dünyanın
 • ¾’ü sularla kaplıdır.
 • okyanuslar,göller
 • su küreyi oluşturur.

Taş küre:Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır.

slide12
Ateş küre(manto):Taş kürenin altındaki katmana denir.Yüksek sıcaklıkta erimiş haldeki maddelerden oluşur.

Ağır küre(çekirdek):Ateş kürenin altındaki katmana denir.Yer kürenin merkezini oluşturur.

ge m ten gelen m saf rler
GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİRLER

KAYAÇ

 • MİNERAL

MADEN

FOSİL

KÖMÜR

kaya lar
KAYAÇLAR

Yerkabuğunu oluşturan kayaçların küçük parçalarına taş diyoruz.kayaçlar ise büyük kütleli olup yapılarında mineral vardır.Yapılarında bulunan minerallerin türlerine göre üç gruba ayrılırlar.

1 magmatik kaya lar
1.Magmatik Kayaçlar
 • Magmanın yeryüzünde yada yeryüzüne yakın bir yerde soğuyup katılaşmasıyla oluşan kayaçlara magmatik kayaç denir.Magmatik kayaçlar serttir ve kristalli yapıya sahiptir.Yapılarında fosillere rastlanmaz.
2 tortul kaya lar
2.Tortul Kayaçlar
 • Yer yüzeyi su ve rüzgar gibi dış etkilerle aşınıp,taşınır.Taşınan kayaçlar çukur alanlarda,çökelerek tortular oluşturur.Zaman geçtikçe alt tabaka üzerindeki ağırlık artar,böylece alt tabaka sıkışır ve katılaşır.Bu şekilde oluşan kayaçlara tortul kayaçları denir.
slide19
KUM

ÇAKIL

3 ba kala m kaya lar
3.Başkalaşım Kayaçları
 • Magma yeryüzüne çıkarken geçtiği yerlerdeki kayaçları ısıtıp sıkıştırır.Magmatik veya tortul kayaçların sıkışması,ısınma ve basınç etkisiyle değişime uğramasıyla başkalaşım kayaçları oluşur.
slide21
KUARTZ

ŞİST

m neraller
MİNERALLER

Doğal yollarla oluşmuş belli özelliklere sahip katı maddelere mineral adı verilir.

yer alt ndan kar lan mineralleri g nl k ya ant m zda kulland m z bir ok maddede g rebiliriz
Yer altından çıkarılan mineralleri,günlük yaşantımızda kullandığımız birçok maddede görebiliriz.
madenler
MADENLER

Yer kabuğunu oluşturan kayaçların bir kısmı maden olarak nitelendirilir.Ekonomik değeri olan minerallerdir.

slide25

Yurdumuzun ekonomik değerleri arasında madenler önemli bir yer tutar.Yurdumuzda; demir,bakır,krom,boksit,bor,tuz gibi madenler işlenerek ,kömür çeşitleri ise doğal olarak tüketilir.

fos ller
FOSİLLER

Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış olarak bulunan her çeşit kalıntı ve izine fosil adı verilir.

slide27
Kömür,doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlar fosilleşmenin özel bir halidir.Kömürleşme denen karbonlaşma olayıyla bitkiler kısmen veya tamamen kömür haline gelebilir.Deniz diplerinde mikroorganizma ve hayvan kalıntılarının çökelip fosilleşmesiyle doğal gaz ve petrol gibi maddeler oluşur.
slide28
Bu yüzden kömür,doğal gaz ve petrole fosil yakıtlar denir.Fosil yakıtların oluşma süreci milyonlarca yıl alır.
slide29

Fosiller Bize Neyi Öğretir?

 • İçinde bulundukları tortul kayaçların hangi zamana ait olduklarını öğrenmemizi
 • Nesilleri tükenmiş olan canlılar hakkında bilgi edinmemizi
 • Bir bölgenin geçmişteki coğrafi durum ve iklim koşulları hakkında bilgi sahibi olmamızı
 • Yer kabuğundaki değişimler konusunda bilgi edinmemizi sağlar.
slide30

Eski jeolojik dönemlerdeki yaşam biçimlerini çoğunlukla fosillere bakarak inceleyen bilim adamlarına paleontolog,bilim dalına ise paleontoloji adı verilir.

k m r n yolculu u
KÖMÜRÜN YOLCULUĞU
 • Yapraklar,tohumlar ve kuru dallar ıslak orman tabanına düşerek çürümeye başladılar.Bu yumuşak,çürüyen malzeme zamanla gömüldü.Üzerine çökellerin ağırlığı ile gittikçe sıkışarak suyunu kaybetti ve katı haldeki turbaya ve sonuçta kömüre dönüştü.
toprak
TOPRAK
 • Sıcaklık ,rüzgar,insan faaliyetleri,su gibi değişik etkilerin sonucunda kayaçların parçalanmasıyla oluşan toprak canlılar için çok önemlidir.
 • Toprakta kum,kil,kireç ve humus gibi maddeler bulunur.Toprak, içinde bu maddelerden hangisi çoksa o maddenin adı ile nitelenir.
slide34
Bitkilerin büyük bölümü besin ve su ihtiyaçlarını topraktan sağlar.

Toprak ayrıca,bitkilerin kökleriyle tutunabilmesi için sağlam bir temel sağlar

topra n olu umu
Toprağın oluşumu;
 • Kayaçlar zamanla parçalanarak ufalanır.
 • Oluşan kayaç parçalarına moloz denir.
 • Molozlar;su ve rüzgarların etkisiyle sürüklenerek taşınır.
 • Taşınan molozlar,bu süreç içinde diğer kayaçları da törpüleyerek aşındırır.
 • Kendiside ufalanarak daha da küçülür.bir yerde toplanarak tortulanır
 • Ve toprak oluşur.
slide38

Toprağın ;akarsular,rüzgarlar ve yağışların etkisiyle sürüklenip başka yerlere taşınmasına erozyon denir.Erozyon,tarıma elverişli toprakların kaybına neden olur.

nsanlar n yapt klar etkinliklerden
İnsanların yaptıkları etkinliklerden;
 • Tarla açmak için ağaçların kesilmesi,ormanların yok edilmesi
 • İnşaat ve yol yapmak ve benzeri amaçlarla arazi yapısının değiştirilmesi
 • Bitki örtüsünün değiştirilmesi

EROZYONU HIZLANDIRIR…

erozyonun etkilerini nlemek i in
Erozyonun etkilerini önlemek için;
 • Yeni bitki örtüsü oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmaları yapılır.
 • Eğimli araziler,eğim yönüne dik olarak sürülüp ya da merdiven şeklinde teraslama yapılarak tarım yapılır.
 • Çok rüzgar alan düzlüklerde rüzgarın hızını kesecek doğal ve yapay engeller oluşturulur.
slide41

SU

Yer küredeki sular nelerdir? Okyanuslar,denizler,göller,akarsular ve yer altı suları yerküredeki suları oluşturur.

slide42
Değişik balık ve bitki türleri, ahtapotlar,yengeçler,karidesler suda yaşayan canlılardan bazılarıdır.
slide44
Akarsuların üzerine yapılan barajlarda biriken sular,tarım alanlarının sulanması ve şehirlerin su ihtiyacının karşılaması için kullanılır.
d nyay saran hava
Dünyayı saran hava;
 • Canlılar için yaşamsal önem taşıyan gazları içerir.
 • İçinde bulunan gazlardan bazıları,canlıları güneş ışığının zararlı etkilerinden korur.
 • Güneşten gelen ışınları tutarak,yeryüzüne yakın kısımların ısınmasını sağlar.
 • Hava olaylarının oluşmasına neden olur.
1 hava k rl l
1-HAVA KİRLİLİĞİ

Nedenleri:

Soba,kalorifer ve fabrika bacalarından çıkan duman ve gazlar

Motorlu taşıtların çıkardığı egzoz gazları

Yangınlar ve çeşitli maddelerin yakılmasıyla oluşan duman ve gazlar

İnsanların bilinçsizce kullandığı sprey ve deodorantlar

Sonuçları:

İnsanların solunum organlarını etkileyerek insan sağlığını bozar.

Bitkilerin gelişimini durdurarak kurumalarına neden olur.

Toplu halde kuş ölümleri görülür.

2 toprak kirlili i
2-Toprak kirliliği

Nedenleri:

Sonuçları:

Bitkiler yeterli besini bulamadığı için gelişemez

İnsanlar ve hayvanlar gerekli besin bulamazlar

Çöplüklere yakın yerlerde yaşayanların sağlığı bozulur

 • Yapay gübre ve zehirli tarım ilaçlarının yanlış kullanımı
 • Deterjan,cam,plastik,metal,pil gibi maddelerin toprağa bırakılması
 • Fabrikaların katı atıklarının ve çöplerin toprağa bırakılması veya gömülmesi
3 su kirlili i
3-su kirliliği

Nedenleri:

Sonuçları:

Kolera,tifo,dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklara neden olur

Birçok canlı kirli sularda yaşayamaz

Kirli sulardan sağlanan besinler,kalıcı hastalıklara ve ölümlere neden olur

 • Lağım atıklarının kanalizasyonlarla su kaynaklarına bırakılması
 • Fabrikaların sıvı atıklarını deniz ve akarsulara bırakılmaları
 • Denizlere bırakılan çeşitli zehirli atıklar
hazirlayanlar
HAZIRLAYANLAR

AYŞE KORKMAZ

ELANUR YILDIRIM

KÜBRA DADAŞ

SÜMEYYA GENÇ