mga uri ng matalinhagang pagpapahayag mga tayutay n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mga Uri ng Matalinhagang Pagpapahayag (Mga Tayutay) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mga Uri ng Matalinhagang Pagpapahayag (Mga Tayutay)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53
veradis

Mga Uri ng Matalinhagang Pagpapahayag (Mga Tayutay) - PowerPoint PPT Presentation

69 Views
Download Presentation
Mga Uri ng Matalinhagang Pagpapahayag (Mga Tayutay)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mga Uri ng MatalinhagangPagpapahayag(Mga Tayutay)

 2. Ito ay mga salita o mga pahayag na ginagamit upang bigyan-diin ang isang kaisipan o damdamin.

 3. Narito ang mga ilan sa mga gamiting matalinhagang pahayag (mga tayutay):

 4. 1. Pagtutulad (simile) • naghahambing sa 2 magkaibang bagay, tao, o pangyayari. Ginagamitan ito ng mga salita’t pariralang: tulad ng, gaya ng, animo’y, mistula, tila, wariatbp.

 5. Halimbawa: • Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos ma mang-aawit.

 6. 2. Pagwawangis (metaphor) • isang tuwirang paghahambing. Hindi ginagamitan ng mga pariralang: tulad ng, kawangis ng gaya ng, atbp.

 7. Halimbawa: • Para kay Sam Milby, si Anne Curtis ay isang Dyosa.

 8. 3. Pagsasatao(personification) • pagsasalin ng mga katangian ng tao sa isang bagay. Naipapahayag ito sa pamamagitan ng paggamit ng pandiwa.

 9. Halimbawa: • Ngumiti ang kapalaran nang magpunta siya sa ibang bansa.

 10. 4. Pag-uyam (irony) • ginagamitan ng pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salita na kung pakikinggan ay tila kapuring-puring pangungusap.

 11. Halimbawa: • Talagang matalino ka, malamang bumagsak ka sa pagsusulit na iyong kinuha.

 12. 5. Pagsalungat (epigram) • ang mga salitang pinag-uugnay rito ay pinagsasalungatan sa kahulugan.

 13. Halimbawa: • kung sino ang gumawa ng batas, siya ang unang lumalabag.

 14. 6. Paglilipat-wika (transferred epithets) • pagpapahayag na naglilipat sa mga bagay na walang buhay ng mga katangian na ginagamit lamang ng tao. Ginagamit ang mga pang-uri.

 15. Halimbawa: • Masaya ang kulay ng kanyang bestida.

 16. 7. Pagtanggi (litotes) • gumagamit ng salitang ‘hindi’ upang maipahiwatig ang lalong makahulugang pagsang-ayon sa sinasabi ng salitang sumusunod.

 17. Halimbawa: • Ang puso ko ay hindi bato.

 18. 8. Pagtawag (apostrophe) • kahawig nito ang pagsasatao. Dito’y ginagawa ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na tila ba nakikipag-usap sa isang buhay na tao.

 19. Halimbawa: • Buwan na kay rikit, tanglawan mo ang aking pusong naguguluhan.

 20. May mga katanungan ba?!?

 21. POP QUIZ

 22. Direksyon: Basahin ang mga sumusunod na mga pahayag at piliin ang tamang sagot.

 23. 1. Sa panahong ito, masama ang siyang mariwasa at ang mabuti ang siyang maralita. • a. paglilipat-wika • b. pagsalungat • c. pag-uyam

 24. oOoOopsss!!! Mali !!!  Balik sa tanong 

 25. Tama ka  • ang mga salitang pinag-uugnay rito ay pinagsasalungatan sa kahulugan.

 26. 2. Ang kanyang pisngi ay talulot ng rosas na ibig kong hagkan. • pagtutulad • pagsasatao • pagwawangis

 27. Mali ehhh!!!

 28. Magaling!!! • isang tuwirang paghahambing.

 29. 3. Hinalikan ako ng malamig na hangin. • pagtawag • pagsasatao • paglilipat-wika

 30. minamalas ka ngayon … balik sa tanong !!!

 31. congratzZZ !!! tumpak!! pagsasalin ng mga katangian ng tao sa isang bagay. Naipapahayag ito sa pamamagitan ng paggamit ng pandiwa.

 32. 4. Ang tulin mong maglinis, wala ka pang nayayari. • pag-uyam • Pagsalungat • pagtanggi

 33. sori ! ang iyong kasagutan ay MALI !!!

 34. Binabati kita !!! tama ang iyong sagot !!! ginagamitan ng pananalitang nangungutya sa tao o bagay

 35. 5. Ang kaawa-awang tsinelas ay tinangay na aso. • pagsasatao • pagwawangis • paglilipat-wika

 36. malapit na pero mali !!!

 37. Sa wakas, nakatsamba ka rin !!!!! pagpapahayag na naglilipat sa mga bagay na walang buhay ng mga katangian na ginagamit lamang ng tao

 38. 6. Ang ina ni Tom ang tumatayong padre de pamilya. • paglilipat-wika • pagsalungat • pagtutulad

 39. mali eh

 40. tama !!! • ang mga salitang pinag-uugnay rito ay pinagsasalungatan sa kahulugan.

 41. 7. Hindi kita ipagpapalit ninuman. • paglilipat-wika • pagtanggi • pagsalungat

 42. sagot mo !!! mali !!! 

 43. nakuha mo !!!  gumagamit ng salitang ‘hindi’ upang maipahiwatig ang lalong makahulugang pagsang-ayon sa sinasabi ng salitang sumusunod.

 44. 8. Wangis mo’y bituin sa langit, aking sinta. • pagtutulad • pagsalungat • pagsasatao

 45. balik sa tanong!

 46. mahusay ! naghahambing sa 2 magkaibang bagay, tao, o pangyayari.

 47. 9. O, Buwan! Sumikat ka’t ako’y aliwin sa aking kalumbayan. • pagsasatao • pagtanggi • pagtawag

 48. maling – mali

 49.  tama ang iyong sagot • Dito’y ginagawa ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na tila ba nakikipag-usap sa isang buhay na tao.

 50. 10. O, tukso. Layuan mo ako ! • pagsasatao • pagtawag • pag-uyam