ortodontik anomalilerde etyoloji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ortodontik Anomalilerde Etyoloji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ortodontik Anomalilerde Etyoloji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ortodontik Anomalilerde Etyoloji - PowerPoint PPT Presentation


 • 437 Views
 • Uploaded on

Ortodontik Anomalilerde Etyoloji. Yrd. Doç. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI. Etyoloji. Problemlerin oluşum nedeni demektir. Problemlerin veya normalden sapmaların nedenlerinin ve oluşum koşullarının bilinmesi problemin çözümünde önem arz etmektedir . ( Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ortodontik Anomalilerde Etyoloji' - vera


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ortodontik anomalilerde etyoloji

Ortodontik Anomalilerde Etyoloji

Yrd. Doç. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI

etyoloji
Etyoloji
 • Problemlerin oluşum nedeni demektir.
 • Problemlerin veya normalden sapmaların nedenlerinin ve oluşum koşullarının bilinmesi problemin çözümünde önem arz etmektedir.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

ortodontik anomali
Ortodontik Anomali
 • Ortodontik Anomalileri tanımlamadan önce ortodontik bölgeyi tanımlamak gereklidir.
 • Bu tanımlama için şöyle bir sistematik izlenebilir;
 • İlk planda alt ve üst çenede var olan süt ve daimi dişler, dişlerin üzerinde konumlandığı alveolar kemik, alveolar kemiğin yer aldığı çene kemikleri ve çene kemiklerinin ilişki içinde oldukları kafa kemikleri ortodontik bölgeyi oluşturur. Tüm bu yapıları örten ; yumuşak dokular da ortodontik bölgenin içinde yer almaktadır.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

ortodontik anomali1
Ortodontik Anomali
 • Ortodontik bölge içerisindeki yapılarda görülen normalden sapmalara ortodontik anomali denir.
 • Bu sapmalar; dişlerde, dişlerin birbiriyle olan ilişkilerinde, dişlerin yer aldıkları kemikle olan ilişkilerinde, çene kemiklerinde, çene kemiklerinin birbiriyle olan ilişkilerinde, çene kemiklerinin kafa kaidesiyle olan ilişkilerinde görülebilir.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

ortodontik anomali2
Ortodontik Anomali
 • Ortodontik anomaliler bireylerin sadece ağız içi görüntüsünü etkilemekle kalmayıp bireylerin ağız dışı görüntülerini de etkilerler.
 • Ortodontik bölgede yer alan yapılar büyüme gelişim döneminde ve erişkin dönemde birbirleriyle ilişki halindedirler.
 • Bu yapılardaki anomalilere ait çeşitli sınıflandırmalar mevcuttur.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

ortodontik anomalilerin olu umunda etkin olan etyolojik fakt rler
Ortodontik Anomalilerin oluşumunda etkin olan etyolojik Faktörler
 • Genetik
 • Prenatal dönemdeki büyüme gelişim anomalileri
 • Travma
 • Fiziksel etkenler
 • Kötü beslenme
 • Hastalıklar

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

di lere ait anomaliler
Dişlere ait Anomaliler
 • Şekil Anomalileri
 • Hacim Anomalileri
 • Konum Anomalileri
 • Sayı Anomalileri

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

ekil anomalileri
Şekil Anomalileri
 • Şekil anomalileri dişlerin kronlarını ve/veya köklerini etkileyebilirler.

-Pirinç lateraller

-Tüberkül sayısında veya konumundaki sapmalar

-Dilasere kökler

-İnce uzun pipet şeklinde kökler

-Geminasyon(Tek köklü ikiye ayrılmış kronlu dişler)

-Fusion(Kaynaşma)

-Birleşme

-Dens in dente

-Hipersementoz

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

hacim anomalileri
Hacim Anomalileri
 • Normalden büyük dişler (Makrodonti)
 • Normalden küçük dişler (Mikrodonti)

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

konum anomalileri
Konum Anomalileri
 • Diş dizisinin lingualinde yada palatinalinde yer alan dişler
 • Diş dizisinin vestibulunda yer alan dişler
 • Gömülü kalmış dişler
 • Uzamış dişler
 • Rotasyonlu dişler

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

say anomalileri
Sayı Anomalileri
 • Diş eksikliği

-Anadonti

-Hipodonti

-Oligodonti

 • Diş Fazlalığı

-Mesiodens

-Distomolar

-Artı premolar dişler (Çoğunlukla gömülü ve germ şeklinde kalırlar)

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

kemiklere ait anomaliler
Kemiklere ait Anomaliler
 • Hacim Anomalileri
 • Konum Anomalileri
 • Şekil Anomalileri

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

hacim anomalileri1
Hacim Anomalileri
 • Makrognati
 • Mikrognati

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

konum anomalileri1
Konum Anomalileri
 • Prognati (İskeletsel Anomaliler)
 • Retrognati (İskeletsel Anomaliler)
 • İskeletsel Açık Kapanış
 • İskeletsel Derin Kapanış

(Ülgen ; 1999, Proffitve ark.; 2007)

ekil anomalileri1
Şekil Anomalileri
 • Çene kemiği uyumsuzlukları(İskeletsel Anomaliler)
 • Asimetri
 • Çenelerin şekillerindeki normalden sapmalar(Dudak damak yarıkları, travma v.b. )

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

skeletsel anomaliler

İskeletsel Anomaliler

Yrd. Doç. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI

skeletsel anomali
İskeletsel Anomali
 • Alt ve üst çene kemiklerinin birbirleriyle ve kafa kaidesiile ilişkilerinin bozulması sonucu iskeletsel kökenli ortodontik anomaliler meydana gelirler.
 • 1) Ön arka yöndeki Anomaliler
 • 2) Dik yöndeki Anomaliler
 • 3) Sağ sol yöndeki iskeletsel Anomaliler

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

n arka y ndeki anomaliler
Ön arka yöndeki Anomaliler
 • Sella-Nasion-A noktası (SNA açısı)
 • Sella-Nasion-B noktası (SNB açısı)
 • A noktası-Nasion-B noktası (ANB açısı)

Yukarıda verilen Steiner Analizi’neait parametreler çenelerin ön arka yönde birbirleriyle ve kafa kaidesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

skeletsel s n f i anomaliler
İskeletsel Sınıf I anomaliler
 • Çene kemiklerinin birbiriyle ve kafa kaidesi ile ilşkilerinin normal olduğu anomalilerdir. Bir başka ifadeyle SNA, SNB, ANB açıları normal sınırlar içerisindedir.
 • Ancak dişsel anomaliler mevcuttur.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

skeletsel s n f i anomaliler1
İskeletsel Sınıf I Anomaliler

Eksik dişler, Diestemalar

Devrilmiş dişler, Çapraz kapanış

Yer darlığı, Vestibulopozisyonlar

Gömülü dişler, Boşluklar

Fotoğraflar ZKÜ Dişhek. Fak. Ortodonti kliniğinde Dr. NurhatÖzkalaycı tarafından tedavi edilen hastalara aittir.

skeletsel s n f ii b l m 1 anomaliler
İskeletsel Sınıf II Bölüm 1 Anomaliler
 • SNA açısı= Normal veya artmış
 • SNB açısı= Normal veya azalmış
 • ANB açısı her zaman artmıştır.
 • Artmış overjet

Steineranalizi’ne ait yukarıdaki parametrelerdeki değişik sapma kombinasyonları İskeletsel sınıf II Bölüm 1 anomaliler de görülür.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

skeletsel s n f ii b l m 1 anomaliler1
İskeletsel Sınıf II Bölüm 1 Anomaliler

Fotoğraflar ZKÜ Dişhek. Fak. Ortodonti kliniğinde Dr. NurhatÖzkalaycı tarafından tedavi edilen hastalara aittir.

skeletsel s n f iii anomaliler
İskeletsel Sınıf III Anomaliler
 • SNA açısı= Normal veya azalmış
 • SNB açısı= Normal veya artmış
 • ANB açısı her zaman azalmıştır.
 • Negatif overjet

Steineranalizi’ne ait yukarıdaki parametrelerdeki değişik sapma kombinasyonları İskeletsel sınıf III anomaliler de görülür.

(Ülgen ; 1999, Proffit ve ark.; 2007)

skeletsel s n f iii anomaliler1
İskeletsel Sınıf III Anomaliler

Fotoğraflar ZKÜ Dişhek. Fak. Ortodonti kliniğinde Dr. NurhatÖzkalaycı tarafından tedavi edilen hastalara aittir.

t e ekk rler
Teşekkürler

Kaynaklar

 • Ülgen, M. (1999) Anomaliler, Sefalometri, Etioloji, Büyüme ve Gelişim, Tanı.
 • Proffit, W.R., Fields, H. W., Sarver D. M. (2007) ContemporaryOrthodontics.