hr tky s e tinou n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hrátky s češtinou PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hrátky s češtinou

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

Hrátky s češtinou - PowerPoint PPT Presentation

vera-manning
128 Views
Download Presentation

Hrátky s češtinou

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hrátky s češtinou

  2. Jazyková rozcvička

  3. Zjisti, které slovo je zašifrováno v následujících slovech. Urči jeho mluvnické kategorie. tajenka

  4. Kozel – 3.pismenko Velbloud – 2.pismenko Komár – 3.pismenko Kotě – 4.pismenko Slepice – 4.pismenko Opice – 3.pismenko Osel – 2.pismenko tajenka

  5. Kozel – 3.pismenko Velbloud – 2.pismenko Komár – 3.pismenko Kotě – 4.pismenko Slepice – 4.pismenko Opice – 3.pismenko Osel – 2.pismenko Tajenka - řešení ZEMĚPIS pád – první číslo – jednotné rod – mužský, neživotný vzor - hrad