Crnogorski kvalifikacioni okvir cko
Download
1 / 24

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO. Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO' - venus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ta je crnogorski kvalifikacioni okvir
Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?

Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) instrument koji omogućava svrstavanje, upoređivanje, razvijanje i razumijevanje kvalifikacija, njihovu povezanost i jasan pregled različitih puteva sticanja kvalifikacija za potrebe tržišta rada i društva.

Crnogorski kvalifikacioni okvir je namijenjen svim starosnim grupama osoba koje uče, poslodavcima i široj javnosti.


Crnogorski kvalifikacioni okvir principi
Crnogorski kvalifikacioni okvir - principi

 • Ishodi učenja iskazuju se kroz znanje, vještine i kompetencije,

 • Svrstavanje kvalifikacija u nivoe, odnosno u podnivoe,

 • Prenosivost kredita,

 • Uporedivost sa Evropskim kvalifikacionim okvirom,

 • Obezbjeđivanje kvaliteta u procesu sticanja i razvoja kvalifikacija,

 • Saradnja svih zainteresovanih strana i

 • Transparentnost.


Crnogorski kvalifikacioni okvir ciljevi
Crnogorski kvalifikacioni okvir – ciljevi

 • Jasno definisanje ishoda učenja,

 • Vrednovanje različitih kvalifikacija unutar cjelokupnog sistema kvalifikacija,

 • Podsticanje i razvijanje cjeloživotnog učenja,

 • Da pokaže jasne veze između različitih djelova sistema,

 • Da ukazuje na puteve prohodnosti i napredovanja kroz i u okviru sistema obrazovanja i osposobljavanja,

 • Međunarodnu uporedivost kvalifikacija,

 • Promovisanje značaja ključnih stručnih kompetencija i

 • Obezbjeđivanje kvaliteta u sistemu kvalifikacija.


Crnogorski kvalifikacioni okvir obuhvata
Crnogorski kvalifikacioni okvir obuhvata

 • Nivoe, odnosno podnivoe kvalifikacija,

 • Opise nivoa i ishoda učenja za svaki nivo, odnosno podnivo kvalifikacija,

 • Obim kvalifikacije,

 • Tipove kvalifikacija i isprave kojima se dokazuju stečene kvalifikacije.


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 1 nivo
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira1. Nivo

Crnogorski kvalifikacioni okvir ima osam (8) nivoa složenosti kvalifikacija. Nivoi I, IV i VII imaju podnivoe

Nivoi predstavljaju niz uzastopnih stepena.

Definisani su u smislu nivoa složenosti znanja, vještina i stepena samostalnosti i odgovornosti koje kandidat može da demonstrira.

Kvalifikacije se svrstavaju na osnovu složenosti postignutih ishoda učenja u osam nivoa CKO


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 2 opisi nivoa
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira2. Opisi nivoa

Opisi nivoa su tvrdnje koje pokazuju dubinu i opseg učenja na određenom nivou.

Stepen samostalnosti i odgovornosti: Samostalnost u odlučivanju u novim i kritičnim situacijama unutar djelokruga svog rada, uvođenje promjena i poboljšanja pri planiranju i organizaciji radnih procesa...

Vještine: Izvođenje velikog broja raznovrsnih, kompleksnih i složenih radnih zadataka u novim i nepoznatim uslovima i situacijama, uz primjenu različitih metoda, tehnika...

Znanja: Sveobuhvatna i sistematična teorijska i stručna znanja, koja podržavaju poslove odgovarajućeg stručnog/predmetnog područja i omogućavaju kritičko razumijevanje...


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Opšta teorijska i praktična znanja, vještine i kompetencije određuju se kroz opšti opis nivoa, odnosno podnivoa kvalifikacija.

 • Opisi nivoa:

 • Preciziraju nivo složenosti znanja, vještina i stepen odgovornosti i samostalnosti koje lice stiče učenjem,

 • Služe kao vodič za vrstu zahtjeva kojima kandidat mora udovoljiti na svakom nivou,

 • Mogu se primijeniti na specifične discipline i načine učenja.


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 3 kredit kreditni poen bod
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira kompetencije određuju se kroz opšti opis nivoa, odnosno podnivoa kvalifikacija.3. Kredit (kreditni poen/bod)

Svaka kvalifikacija ima numeričku vrijednost izraženu brojem kredita (kreditnih poena/bodova)

Broj kredita ukazuje na vrijeme koje će osoba prosječnih sposobnosti potrošiti u procesu učenja kako bi ostvarila rezultate (ishode) predviđene za određenu kvalifikaciju.

1 kredit CKO = 25 sati učenja


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Crnogorski sistem prenosa kredita (CSPK) kompetencije određuju se kroz opšti opis nivoa, odnosno podnivoa kvalifikacija.

Proces koji omogućava da se ishodi učenja postignuti u jednom kontekstu mogu uvažiti u drugom kontekstu.

Zasniva se na postupcima provjere, potvrđivanja i priznavanja i usklađen je sa Evropskim transferom kredita za visoko obrazovanje (ECTS) i za stručno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET).


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

 • Krediti su prenosivi. Jednom stečeni kredit/i se mogu koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,

 • Obim kvalifikacije nivoa obrazovanja određuje se najmanjim brojem od 60 kredita CSPK, što odgovarajednoj školskoj, odnosno studijskoj godini,

 • Najmanji broj kredita za koji je moguće dobiti formalnu potvrdu (sertifikat, uvjerenje) je jedan (1).


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 4 sektori
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,4. Sektori

Kvalifikacije su grupisane prema sektoru kojem pripadaju. Sektor označava oblast učenja i/ili zapošljavanja. Sektori kvalifikacija sadrže podsektore, oblasti i podoblasti.

Poljoprivreda, prehranai veterina

Humanistika i umjetnost

Građevinarstvo i uređenje prostora

Prirodne nauke

Obrazovanje i osposobljavanje

Zdravstvo i socijalna zaštita i td.


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 5 tipovi kvalifikacija
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,5. Tipovi kvalifikacija

Kvalifikacija nivoa obrazovanja: Stiče se završetkom javno važećeg obrazovnog programa i dostizanjem potrebnog obima kvalifikacije, a nakon propisane provjere.

Stručna kvalifikacija: Stiče se završetkom dijela javno važećeg obrazovnog programa (modul/kurs), završetkom posebnog programa obrazovanja, a nakon sprovedene provjere.

Ostalo: Kvalifikacije koje ne pripadaju ni jednom od gorenavedenih tipova kvalifikacija


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 6 vrste isprava
Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,6. Vrste isprava

Diploma

Diploma je vrsta isprave i služi kao dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja.

Sertifikat (potvrda/uvjerenje)

Dokaz o stečenoj stručnoj kvalifikaciji, dijelu kvalifikacije ili drugoj kvalifikaciji


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Diploma koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,

Kvalifikacija nivoa obrazovanja

Stručna kvalifikacija

Sertifikat (potvrda/uvjerenje)

Ostalo


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

 • Organi i tijela koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,nadležni za razvijanje, provjeru, usvajanje, priznavanje i svrstavanje kvalifikacija u CKO:

 • Ministarstvo;

 • Organ državne uprave nadležan za poslove rada;

 • Centar za stručno obrazovanje;

 • Zavod za školstvo;

 • Ispitni centar;

 • Obrazovne ustanove/organizatori obrazovanja;

 • Organ uprave nadležan za poslove statistike;

 • Savjet za kvalifikacije;

 • Nacionalni savjet za obrazovanje;

 • Savjet za visoko obrazovanje; i

 • Sektorske komisije.


Proces razvijanja cko kvalifikacije
Proces razvijanja CKO kvalifikacije koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,


Proces odobravanja kvalifikacija
Proces odobravanja kvalifikacija koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,

 • CKO kvalifikacije odobrava Savjet za kvalifikacije,

 • U CKO će biti uključene samo one kvalifikacije koje:

  • formom zadovoljavaju standarde za razvoj kvalifikacija i

  • kvalifikacije koje, po sadržaju – znanja, vještine i stepen odgovornosti i samostalnosti na određenom nivou CKO, odgovaraju zahtjevima sektorskih komisija za kvalifikacije.


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Za više informacija posjetite web sajt koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,

Crnogorski kvalifikacioni okvir

http://www.cko.edu.me

HVALA