A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében
Download
1 / 35

Miért? - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében XVI. Altenburger Gyula Szimpózium 2006. május 25. Hanák Gábor. Miért?. PSZÁF honlap 2005. július 29., péntek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Miért?' - venetia-natasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységébenXVI. Altenburger Gyula Szimpózium2006. május 25.Hanák Gábor


Mi rt
Miért? tevékenységében

PSZÁF honlap 2005. július 29., péntek

„Az életjáradéki szerződések üzletszerű kötése esetén a biztosítási tevékenység fenti definíciójában megtalálható fogalmi elemek közül az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közössége (veszélyközösség) fogalmi elem hiányzik, mert

az életjáradéki szerződés esetén a kötelezett szolgáltatási kötelezettségének bekövetkezése nem jövőbeli esemény felmerülésétől (kockázat) függ, hanem az életjáradéki szerződésből kétség kívül, egyértelműen fakad.”

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Mi a kock zat
Mi a kockázat? tevékenységében

 • Hétköznapi értelemben:

  • Annak lehetősége, hogy valami eltér a kívánatostól

  • Negatív jelentéstartalmú

 • Aktuáriusi értelemben:

  • Egy -pénzügyi természetű- valószínűségi változó

  • Semleges jelentéstartalmú, értékválasztástól független

  • Általában két fél közötti pénzügyi természetű kapcsolatban van szerepe

  • Általában ha egy kimenetel „jó” az egyik félnek, akkor „rossz” a másik félnek, és megfordítva

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P nz gyi jelleg szolg ltat sok
Pénzügyi jellegű szolgáltatások tevékenységében

 • A két fél pénzügyi kapcsolata gyakran szolgáltató - ügyfél jellegű

 • Általában egy szolgáltató és sok ügyfél közötti pénzügyi természetű kapcsolatról van szó

 • A szolgáltató: a szolgáltatás nyújtásának (jogszabályon vagy megállapodáson alapuló) kötelme hárul rá

 • Az ügyfél: legfontosabb kötelme a szolgáltatás igénybevétele alapján megállapított ellenérték nyújtása

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Mi a szolg ltat kock zata
Mi a szolgáltató kockázata? tevékenységében

 • A szolgáltató kockázata jelentse a szolgáltató adott időpontra vonatkozó veszteségfüggvényét:

  L = + a jövőbeli szolgáltatásokra és egyéb ráfordításokra történő kifizetések jelenértéke (nem várható jelenérték: valószínűségi változó)

  - az ügyfelek jövőbeli befizetéseinek jelenértéke (valószínűségi változó)

  - a rendelkezésre álló fedezet (fix érték)

 • L önmagában semleges ()

 • Akkor „van baj”, ha L (nagyon) pozitív

 • Ilyenkor szolgáltató és ügyfél egyszerre „szív”

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Mi a hossz let kock zata
Mi a hosszú élet kockázata? tevékenységében

 • A szolgáltató adott időpontban meglevő erőforrásai elegendőek lesznek-e az ügyfeleket életük végéig megillető szolgáltatások (és a kapcsolódó ráfordítások) teljesítésére?

 • Tehát nem az x korban hátralevő Tx élettartam eloszlásának várható értéke körül érdekes L() viselkedése, hanem a Tx farokeloszlása környékén

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Mi a hossz let kock zata1
Mi a hosszú élet kockázata? tevékenységében

 • A jelenérték ugyan a távoli jövőt összehúzza, ám ha a szolgáltatások a diszkontálás mértékének nagyjából megfelelően nőnek, akkor ez az összehúzás nem igazán érvényesül

 • Mint ha „0 (közeli) technikai kamatlábat” alkalmaznánk

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Mikor nem ll fenne a hossz let kock zata
Mikor nem áll fenne a hosszú élet kockázata? tevékenységében

 • Ha a jelenleg rendelkezésre álló erőforrás végtelen

 • Ha bármikor bármekkora erőforrás bevonható

 • Ha az egyensúly folyamatosan fenntartható az alábbi módon (a továbbiakban: triviális eset):

  • a jelenlegi kiadások és bevételek egyensúlyban vannak, és

  • a jövőbeli kiadások és bevételek össze vannak kötve, csak egyszerre és egymással összhangban módosulhatnak,

  • így ezek mindig egyensúlyban tarthatók

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si szerz d s defin ci ja
A biztosítási tevékenységébenszerződés definíciója

A PTK szerint

Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összegnek megfizetésére vagy más szolgáltatás teljesítésére, a biztosított, illetőleg a másik szerződő fél pedig díj fizetésére kötelezi magát.

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si szerz d s defin ci ja a ptk szerint
A biztosítási tevékenységébenszerződés definíciója A PTK szerint

 • A biztosítási esemény lehet különösen:

  • a szerződésben megállapított károsító esemény;

  • halál bekövetkezése, meghatározott életkor elérése;

  • testi sérülést, rokkantságot vagy halált okozó baleset

 • Valójában a definícióból nem tudjuk meg azt, hogy a felsorolt PÉLDÁKON kívül mely események minősülnek biztosításinak

  • Pl. a PTK szerint köthetek-e biztosítási szerződést időjárási derivatívára?

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si szerz d s defin ci ja1
A biztosítási tevékenységébenszerződés definíciója

A PTK tervezete szerint

Biztosítási szerződés alapján a biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére és a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésére, a szerződő fél, illetőleg a biztosított pedig díj fizetésére kötelezi magát.

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si szerz d s defin ci ja a ptk tervezete szerint
A biztosítási tevékenységébenszerződés definíciója A PTK tervezete szerint

Biztosítási szerződést csak az köthet, aki valamely vagyoni, vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében – életkor elérésére, születésre, vagy házasságkötésre szóló életbiztosítás esetében a biztosítási esemény bekövetkezésében – érdekelt, vagy aki a szerződést az érdekelt személy javára köti meg.

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si szerz d s defin ci ja a ptk tervezete szerint1
A biztosítási tevékenységébenszerződés definíciója A PTK tervezete szerint

 • A biztosítási érdek fontos, de nem elégséges megszorítás

  • Pl.: A „biztosító” azt vállalja, hogy amennyiben az OTP részvény árfolyama 5000 Ft alá csökken, úgy egy meghatározott összeget fizet a „biztosítottnak”. Ha a „biztosított” OTP részvény-portfolióval rendelkezik, úgy érdekelt abban, hogy a „károsító esemény” vagy „biztosítási esemény” ne következzen be, tehát a „biztosítási érdek” fennáll.

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si szerz d s defin ci ja2
A biztosítási tevékenységébenszerződés definíciója

Az IFRS szerint

Olyan szerződés, amelyben az egyik fél (a biztosító) szignifikáns biztosítási kockázatot vállal át a másik féltől (a kötvénytulajdonostól) azáltal, hogy a kötvénytulajdonos számára kompenzációt ígér arra az esetre, ha valamely meghatározott bizonytalan jövőbeli esemény (a biztosítási esemény) a kötvénytulajdonost kedvezőtlenül érinti.

Biztosítási kockázat: Olyan [az egyik félre specifikus] nem pénzügyi kockázat, amelyet egy szerződés kibocsátója vállal át a kibocsátottól.

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si tev kenys g defin ci ja
A biztosítási tevékenységébentevékenység definíciója

A BIT szerint

A biztosítási tevékenység biztosítási szerződé-sen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás, amely során a tevékenységet végző megszervezi az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét (veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a biztosítható kockázatokat, megállapítja és beszedi a kötelezettségvállalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si tev kenys g
A biztosítási tevékenységébentevékenység

Az EU direktívák szerint

 • A tevékenységet sorolja be és kategorizálja

 • Nem ad definíciót

 • A kialakult hagyományra és az egyes tagállamok gyakorlatára hivatkozik

 • Az alábbi pontokban szerepel olyan tevékenység, ahol a hosszú élet kockázata megjelenik

  • életjáradékok

  • PHI

  • csoportos nyugdíjalapok kezelése

  • biztosító által végzett társadalombiztosítás

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si tev kenys g krit riumai
A tevékenységébenbiztosítási tevékenység kritériumai

Szerintem (tág értelemben)

1. Bizonytalan jövőbeli esemény miatti pénzügyi természetű kockázat megléte az ügyfeleknél

2. A pénzügyi természetű kockázat átvállalása a szolgáltató által

3. Veszélyközösség létrehozása a szolgáltató által

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si tev kenys g krit riumai1
A tevékenységébenbiztosítási tevékenység kritériumai

Szerintem (szűk értelemben)

1. Bizonytalan jövőbeli esemény miatti, az ügyfélre nézve specifikus pénzügyi természetű kockázat megléte az ügyfeleknél

2. Az ügyfélre nézve specifikus pénzügyi természetű kockázat átvállalása a szolgáltató által

3. Veszélyközösség létrehozása a szolgáltató által

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si tev kenys g krit riumai 2
A biztosítási tevékenység kritériumai, 2 tevékenységében

 • Az alábbiak legalább egyike bizonytalan a szerződés (kapcsolat) elején:

  • vajon bekövetkezik-e a meghatározott esemény;

  • mikor következik be, ha bekövetkezik; vagy

  • mennyit kell a szolgáltatónak fizetnie, ha bekövetkezik.

 • Mire vonatkozik a definíció?

  • PTK, IFRS: a szerződésekre vonatkozik

  • BIT, EU: alapvetően a tevékenységre, de több aspektusból a szervezetre vonatkozik

  • Saját: a tevékenységre

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A biztos t si tev kenys g krit riumai 3
A biztosítási tevékenység kritériumai, 3 tevékenységében

 • A tágabb értelmű definíció

  • nem releváns jogi értelemben

  • megfelelőnek tűnik aktuáriusi értelemben

  • kezeli a határterületeket is (pl. hitelbiztosítás)

 • A szűkebb értelmű definíció

  • mint a tágabb értelmű, és

  • elválasztja a pénzügyi kockázatot a biztosításitól

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Ha valaki v gez biztos t si tev kenys get akkor biztos t
Ha valaki végez biztosítási tevékenységet, akkor biztosító?

 • A BIT szerint, szigorú értelemben, igen

  • 5.§(4): „Biztosítási tevékenységet kizárólag biztosító végezhet”

 • Gyakorlatilag mégsem

  • Pl. a DHK által végzett tevékenységre nem vonatkozik a BIT, pedig végez biztosítási tevékenységet (haláleseti kockázat átvállalása)

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Ha egy szolg ltat v gez biztos t si tev kenys get akkor biztos t
Ha egy szolgáltató végez biztosítási tevékenységet, akkor biztosító?

 • Ha egy szolgáltató egy termékben (bizonyos szerződéseiben) többféle szignifikáns kockázatot is vállal, pl.

  • biztosítási kockázatot és

  • pénzügyi kockázatot

   akkor milyen tevékenységet végez?

 • Ha ugyan csak egyféle (biztosítási) kockázatot vállal át az ügyféltől, de ki van téve egyéb (pénzügyi) kockázatnak is, akkor milyen tevékenységet végez?

 • Milyen törvény hatálya vonatkozik rá?

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A hossz let kock zata s a biztos t s
A hosszú élet kockázata és a biztosítás akkor biztosító?

 • Bizonytalan jövőbeli esemény miatt miatti, az ügyfélre nézve specifikus pénzügyi természetű kockázat megléte az ügyfeleknél

  • Igen

 • Az ügyfélre nézve specifikus pénzügyi termé-szetű kockázat átvállalása a szolgáltató által

  • A nem triviális esetekben: igen

 • Biztosítási tevékenység végzése

  • Ha a szolgáltató veszélyközösséget hoz létre, akkor a szolgáltató végez biztosítási tevékenységet

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P ld k a hossz let nem trivi lis kock zat ra
Példák a hosszú élet nem triviális kockázatára akkor biztosító?

 • Pénzbeni szolgáltatás halál esetén

  • Pénzbeni ellenértékért (díjért)

   • klasszikus életbiztosítás

   • nem klasszikus életbiztosítás; pl. a „biztosító” életem végéig azt a garanciát vállalja, hogy a lakásom értékét, ha az a tulajdonjog átruházásakor (halálkor) kisebb lenne, mint X, azt kiegészíti X-re

  • Természetbeni ellenértékért???

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P ld k a hossz let nem trivi lis kock zat ra1
Példák a hosszú élet nem triviális kockázatára akkor biztosító?

 • Pénzbeni szolgáltatás túlélés esetén  életjáradék

  • Pénzbeni ellenértékért (díjért)

   • egy összegű díjért - klasszikus életbiztosítás

   • felhalmozott tőkéért - pénztári egyéni számla ill. biztosító szolgáltatása

   • folyamatos, de nem illeszkedő díjért - felosztó-kirovó nyugdíj; a díjat nem a kedvezményzett fizeti

  • Természetbeni ellenértékért

   • lakásért ill. bármi fixért - „lakásért életjáradék” konstrukciók

   • folyamatosért???

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P ld k a hossz let nem trivi lis kock zat ra2
Példák a hosszú élet nem triviális kockázatára akkor biztosító?

 • Pénzbeni szolgáltatás egyéb biztosítási események esetén

  • Pénzbeni ellenértékért (díjért)

   • egészségbiztosítás bizonyos elemei

   • long term care bizonyos elemei

  • Természetbeni ellenértékért

   • lakásért ill. bármi fixért - pl. „lakásért életjáradék” konstrukciók lakásfenntartással kapcsolatos elemei

   • folyamatosért???

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P ld k a hossz let nem trivi lis kock zat ra3
Példák a hosszú élet nem triviális kockázatára akkor biztosító?

 • Természetbeni szolgáltatás: tartás

  • lakóhelyiség biztosítása, fenntartása

  • normál életvitelhez szükséges funkciók ellátása ill. eszközök biztosítása

  • ápolói funkciók ellátása

  • orvosi beavatkozások ellátása

  • temetés - klasszikus temetésbiztosítás

  • „öregek otthonában történő ellátás”

  • long term care

  • tartási szerződés

   • PTK (hangsúlyozza, hogy kötelezettként jogi személy is megkötheti): „A tartás kötelezettsége a gondozásra, a gyógyíttatásra, az ápolásra és az eltemettetésre is kiterjed.”

   • Kérdés, hogy a gyógyíttatás milyen kontextusban értendő

  • jogi segítségnyújtás

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P ld k a hossz let nem trivi lis kock zat ra4
Példák a hosszú élet nem triviális kockázatára akkor biztosító?

 • Természetbeni szolgáltatás: termény

  • PTK életjáradéki szerződés

   • „Életjáradéki szerződés alapján az egyik fél meghatározott pénzösszeg vagy terménymennyiség időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles.”

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


P ld k a hossz let nem trivi lis kock zat ra5
Példák a hosszú élet nem triviális kockázatára akkor biztosító?

 • Természetbeni szolgáltatás: tartás

  • Pénzbeni ellenértékért

   • egy összegű díjért, felhalmozott tőkéért vagy folyamatos, de nem illeszkedő díjért

   • ezek közül a biztosításnak nevezettek szabályozottak, az egyebek nem szabályozottak

  • Természetbeni ellenértékért

   • lakásért ill. bármi fixért

   • folyamatosért???

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A hossz let kock zata nem biztos t k tev kenys g ben
A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében

 • A fenti példák, amennyiben szerződésen alapulnak, az IFRS szerint mind biztosítási szerződésnek minősülnek

 • A fenti példák az általam adott -akár szűkebb- biztosítás definíció értelmében mind biztosítási tevékenységnek minősülnek

 • Jogi értelemben ezek némelyike formálisan nem teljesíti a biztosítási szerződéssel szemben a PTK-ban támasztott követelményeket, ha nincs díjfizetés (a jogászok szerint ez csak pénz lehet)

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A hossz let kock zata nem biztos t k tev kenys g ben1
A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében

 • Egy olyan szolgáltató, amely biztosítási kockázatot vállal az ügyfelektől, azonban az ügyfelek az ellenértéket nem díjfizetéssel telejesítik, formálisan nem köt biztosítási szerződést, ezért a BIT szerint nem is végez biztosítási tevékenységet

 • Vajon a tartalom felülírja-e a formát?

 • Vagy éppen a forma írja fölül a tartalmat?

A biztosítási tevékenység biztosítási szerződésen, jogszabályon vagy tagsági jogviszonyon alapuló kötelezettségvállalás...

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Biztons g s a hossz let kock zata nem biztos t k tev kenys g ben
Biztonság és a hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében

 • Mely esetekben célszerű jogszabállyal rendelkezni azon entitások biztonságáról, amelyekre a hosszú élet kockázata hárul?

 • Az állam (önkormányzatok) -megfelelőnek tekintett- biztonsági rendszerekkel védett tevékenységeit nem

 • Az önkéntes társuláson ill. vállalkozáson alapuló tevékenységet igen

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


Biztons g s a hossz let kock zata nem biztos t k tev kenys g ben1
Biztonság és a hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében

 • Milyen biztonsági rendelkezések indokoltak?

 • A nem triviális esetben, mivel az ügyféltől átvállalt kockázat maga megfelel a biztosítási tevékenységgel átvállalt kockázatnak, legalább azok, amelyek a biztosítókra is érvényesek

  • tárgyi és személyi feltételek

  • tőkekövetelmények

 • Amennyiben a szolgáltatóra nem biztosítási kockázatok is háramlanak, egyéb biztonsági rendelkezések is indokoltak lehetnek

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységében


A magyar n phaland s g javul sa 1994 s 2004 k z tt
A magyar néphalandóság javulása 1994 és 2004 között tevékenységében

Adott korban várható elhalálozási kor (év)

Hanák Gábor: A hosszú élet kockázata nem biztosítók tevékenységébenad