seudulliset kehitt misyhteis t sekes ry n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES RY PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES RY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10
velvet

Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES RY - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES RY
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES RY SEKES pähkinänkuoressa

  2. Kehittämisyhtiön ydintehtävät • Lähtökohtana seudun elinvoiman vahvistaminen • Osaaminen • Kilpailukyky • Vetovoimaisuus

  3. Muutama tilastonumero • Henkilöstö yli 600 • Kuntien ohjaamat varat n. 50 m€ • Rajapinta yrityksiin n. 40.000 vuotuista kontaktia • Suurin kehittämisen verkostoista

  4. Asemointi kansallisena toimijana

  5. Seudullisten kehittämisyhteisöjen tehtävät Toimitilojen tarjoaminen yhteistyössä • kunnan kiinteistöyhtiön tai kunnan kanssa • yksityisten yritysten kanssa Osaamisen vahvistaminen • koulutusorganisaatioiden kanssa • teknologiakeskusten kanssa • osaamis- aluekeskus- ja kehittämis -ohjelmien kautta Seudun Kehitys Oy • elinkeinostrategioiden koordinointivastuu • yritysneuvonta • toimialakohtainen kehittäminen • seudun markkinointi Alkavan yrityksen perustamisneuvonta • omana toimintana • yhteistyössä esim. Uusyrityskeskuksen kanssa Matkailun kehittäminen ja markkinointi • yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa • oman yhtiön kautta Alueellinen pääoma- sijoittaminen • alueelliset rahastot • seudulliset rahastot

  6. Yrityskehittämisen pyramidi Teknologia ohjelmat, vastaavat kansallisesta kehittämisestä Aktiivinen kehittäminen, pääosa kehittämisyhtiöiden tekemisestä Erilaiset alueen olosuhteista kumpuavat kehittämishankkeet Keskittyy neuvontapalveluihin LUOTSI - Jyväskylässä Uyk Monilla paikkakunnilla kehyn kyljessä

  7. Concordia Cursor Forssan Seudun Kehittämiskeskus Imatran seudun kehitysyhtiö Elinkeinoyhtiö Inlike Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Jämsek Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Kainuun Etu Kaustisen seutukunta Kehittämiskeskus Häme Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Kehittämisyhtiö Keulink Kehittämisyhtiö Witas Keski-Karjalan Kehitys KETI Keski-Savon Kehittämisyhtiö Naturpolis Kokkolanseudun Kehitys KOSEK LAKES Lahden Seudun Yrityskeskus Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus LYKES Loimaan Seutukunnan Kehittämiskeskus Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset MW-Kehitys Oy Nihak Oulunseutu Yrityspalvelut Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Porin Seudun Kehittämiskeskus POSEK Raahen seudun Yrityspalvelut Rauman Seudun Kehitys Rovaniemen Kehitys Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Savonlinnan seudun yrityspalvelut Seinäjoen Seudun Elinkeinokeskus Sisä-Savon Seutuyhtymä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Vaasanseudun Kehitys VASEK Valkeakosken Seudun Kehitys Ylä-Savon Kehitys Yrityssalo Ääneseudun Kehitys Finnvera Suomen Kuntaliitto Jäsenet 2010 Kattavuus yli 70% toimivista, määritelmän täyttävistä kehittämisyhteisöistä!

  8. Hallitus 2010 • Mika Perttunen, pj, Naturpolis Oy • Pekka Haapanen vpj, Vasek Oy • Hannu Karavirta, Cursor Oy • Risto Jämsen, Jykes Oy • Timo Lindvall, Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy • Pekka Nuutinen, Josek Oy • Juha Seppälä, Rovaniemen Kehitys Oy • Erkki Karppanen, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö – LAKES • Juha Turtiainen, Savonlinnan seudun kuntayhtymä • Kari Vähä, Yrityssalo • Keijo Sahrman, Kuntaliiton edustaja • Yrjö Westling, sihteeri, SEKES

  9. Suosittelisitteko omien kokemustenne perusteella Kehittämisyhtiön palveluita tuttavillenne tai kollegoillenne? Analyysissä mukana vastauksia: 951

  10. Kehittämisyhtiöltä saamani apu nopeutti ongelmani / kehittämishaasteeni ratkaisua Analyysissä mukana vastauksia: 541