slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tájékoztató

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Tájékoztató - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Tájékoztató a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás , a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tájékoztató' - velika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Tájékoztató

a BA/BSc képzésekben résztvevő hallgatóknak a szakirány választás , a tanári mesterképzésbe való belépés feltételeiről és lehetőségeiről.

slide2
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 145.§ (6)
  • Tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető, a képzés során 150 kreditet kell összegyűjtenie a hallgatónak.
slide3
289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás rendjéről
 • a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szakra való belépés feltétele
 • a tanári szakképzettség kettős jellege
 • az első és a második tanári szakképzettségek felsorolása
slide4
15/2006. (IV.3.). sz. OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • A tanári szakképzettségek követelményeinek megjelenése 2007. áprilisában várható.
slide5
Tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (tanári szak):
 • mesterfokozatot nyújtó szak, amely a Közoktatási törvény alkalmazási feltételeinek megfelelően az 5-12., ill. 13. évfolyamokon, valamint az OKJ-ben meghatározott szakképzési évfolyamokon tantárgyak oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására két tanári szakképzettséget nyújt.
slide6
Első tanári szakképzettség: az alapképzési szak szakterületi ismereteire épülő, tanári szakon szerezhető szakképzettség.
slide7
Az első tanári szakképzettség szabadon választható második tanári szakképzettségként is abban az esetben, ha a hallgató a tanári mesterképzésbe történő belépés előtt legalább 50 kreditet szerzett. (50 kredites modul)
slide8
Kizárólag második tanári szakképzettség:
 • az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítő ismeret
 • a NAT szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret
 • a közismereti, a szakmai és a művészeti nevelés-oktatás speciális területeihez kapcsolódó szakképzettségek (15)
a k pz si s kimeneti k vetelm nyekben megjelen tett szakir nyok
A Képzési és Kimeneti Követelményekben megjelenített szakirányok:
 • Szakképzettséget is nyújtó szakirány
 • Kötelezően teljesítendő szakirány
 • Választható szakirány
tan ri szakk pzetts g osztott k pz sben
Tanári alapozó

10 kredit

Második tanári szakot megalapozó

50 kredit

+

+

Tanári szakképzettség osztott képzésben

Alapképzési szakon 110 kredit

a m sodik tan ri szakot megalapoz 50 kredit
A második tanári szakot megalapozó 50 kredit

Mintatanterv része

+ 10 kredit tanári alapozó

slide12
Első közismereti tanári szakképzettség:
 • angol nyelv- és kultúra tanár
 • francia nyelv-és kultúra tanár
 • orosz nyelv-és kultúra tanár
 • ukrán nyelv-és kultúra tanár
 • matematikatanár
 • történelemtanár
 • kommunikáció-tanár
 • biológiatanár
 • kémiatanár
 • fizikatanár
slide13
természetismeret-tanár
 • földrajztanár
 • környezettan-tanár
 • ének-zene-tanár
 • vizuális és kultúra-tanár
 • informatika-tanár
 • testnevelő-tanár
 • Szakmai tanári szakképzettség:
 • mérnöktanár
 • agrár-mérnöktanár
 • A Szent Atanáz Hittudományi Főiskolával
 • együttműködégi megállapodás alapján: hittanár-nevelő
slide14
Második tanári szakképzettség:
 • magyar mint idegen nyelv-tanár
 • nyelv és beszédfejlesztő tanár
 • erkölcstan- tanár
 • esztétika-tanár
 • pedagógia tanár
 • hon és népismeret – tanár
 • ember és természet műveltségterületi tanár
 • művészettörténet-tanár
 • technika tanár
 • ügyvitel – tanár
 • népzene-tanár
 • inkluzív nevelő- tanár
 • pedagógiai értékelés és mérés-tanár
szakir ny v laszt s tanulm nyi adminisztr ci ja

Szakirány választás tanulmányi adminisztrációja.

1. Az első tanév II. félévénekszorgalmi időszakáig a KAROK, a szakfelelősök, a hallgatók számára meghírdetik az alapszakokon az idítandó szakirányokat

2. A szakirány indításának a félévében a regisztrációs hét / a félév első hete/ végéig a hallgatók bejelentkeznek az egyes szakokon induló szakirányokra.

slide16
3. A bejelentkezést a szakfelelősöknél – írásban- kell regisztrálnia – szakirány választási lap leadásával- a megjelölt határidőig.
 • 4. A szakirányokon képzés csak megfelelőszámú bejelentkezett hallgatói létszám esetén indul./ min. 25 fő, kisebb létszám esetén kari vezetés engedélyével./
 • 5. A szakfelelősök a félévi szorgalmi időszakelső hónap utolsó munkanapjáig a szakirányokra bejelentkezett hallgatók névsorát írásban leadják a Tanulmányi Osztályra és Felvételi irodára.
slide17
6. Szakirány választást követően a hallgató, a meghirdetett szakirány tantárgyakat

a regisztrációs hét végéig felveszi a Neptun rendszerben.

7. Tanári szakirány választásaesetén az 50 kredites „második tanári szakot megalapozó ismeretek „ mellett a tanulmányok alatt teljesíteni kell a meghirdetett pedagógiai és pszichológiai 10 kredites ismerteket is.

slide18
8.. A hallgató tanulmányai során csak egyszer választhat szakirányt.
 • 9. Az esetleges szakirány módosításra vonatkozó kérelmet a TKB bírálja el.
 • 10.Többlet szakirány teljesítése csak TKB engedélyével, és kreditarányos költségtérítés mellett lehetséges.