es fondi labkl j bas nozar 2014 2020 gada pl no anas period n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES fondi labklājības nozarē 2014.-2020.gada plānošanas periodā PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES fondi labklājības nozarē 2014.-2020.gada plānošanas periodā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ES fondi labklājības nozarē 2014.-2020.gada plānošanas periodā - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

ES fondi labklājības nozarē 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Sanita Silova 2014.gada 26.marts. Saturs. ESF finansējums tematisko mērķu griezumā ESF nodarbinātībai ESF sociālajai iekļaušanai ERAF sociālo pakalpojumu infrastruktūrai Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ES fondi labklājības nozarē 2014.-2020.gada plānošanas periodā' - velika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
es fondi labkl j bas nozar 2014 2020 gada pl no anas period

ES fondi labklājības nozarē2014.-2020.gada plānošanas periodā

Sanita Silova

2014.gada 26.marts

saturs
Saturs
 • ESF finansējums tematisko mērķu griezumā
 • ESF nodarbinātībai
 • ESF sociālajai iekļaušanai
 • ERAF sociālo pakalpojumu infrastruktūrai
 • Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
slide3

Eiropas Sociālais fonds Latvijā 2014.-2020.

Kopā plānots 638 555 428 EUR (MK 04.02.2014.), t.sk. šādiem TEMATISKAJIEM MĒRĶIEM:

135,4 mEUR

Nodarbinātība

225 mEUR

238,5 mEUR

18 mEUR

Sociālā iekļaušana-

jānovirza vismaz 20% no ESF

21,4 mEUR

slide4

ESF atbalsts nodarbinātības mērķim

Kopā plānots 135 410 788 EUR (MK 04.02.2014.), t.sk. Šādiem KONKRĒTAJIEM MĒRĶIEM:

82 mEUR

1,7 mEUR

32 mEUR

10,7 mEUR

9 mEUR

slide5
SAM Nr. 7.1.1.: Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

t.sk. pie darba devēja

 • Līdz 2023.g.: piedalās 85 tūkst. bezdarbnieku
 • Profesionālo kvalifikāciju ieguvuši- 24 480
 • Nodarbinātībā 6 mēnešus pēc mācībām- 22 950
 • Iznākumi
 • Rezultāti
slide6
SAM Nr. 7.1.2.: Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, sasaistīt ar Nodarbinātības barometru
 • Rezultāti
 • Savlaicīgainformācijapar darba tirgus situāciju
 • Kvalitatīva informācija karjeras konsultantiem un nodarbinātības aģentiem
 • Vienota platforma/ pielāgotas saskarnes piedāvājuma, pieprasījuma un prognožu atspoguļošanai
slide7

SAM Nr. 7.2.1.: Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros

 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Iesaistīti 34 700 jaunieši
 • Profesionālo kvalifikāciju iegūs 14 400 jaunieši
jaunie u garantijas steno ana

NEET identificēšana

PIRMAIS PĪLĀRS

Pašvaldību līmenis

Jauniešu garantijas īstenošana

13-24 gadi

Motivēšana, atbalsts, mentoru piesaiste

OTRAIS PĪLĀRS

Valsts izglītības un attīstības

aģentūra

TREŠAIS PĪLĀRS

Nodarbinātības

valsts aģentūra

Iesaistīšana Jauniešu garantijas pasākumos

Izglītības pasākumi

1/1,5 gadīgās profesionālās izglītības programmas

17-29

Apmācību

programmas

NVA

Aktīvie nodarbinātības pasākumi NVA

15-29

VAI

sam nr 7 3 1 uzlabot darba dro bu pa i b stamo nozaru uz mumos
SAM Nr. 7.3.1.: Uzlabot darba drošību, īpaši, bīstamo nozaru* uzņēmumos
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Atbalstītie MVK- 4700
 • MVK īpatsvars, kas ieviesuši darba aizsardzības prasības- 75%

* pēc NACE klasifikatora A —Lauksaimniecība, C — Apstrādes rūpniecība, F — Būvniecība, G — Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, H — Transports un uzglabāšana

sam nr 7 3 2 paildzin t gados vec ku nodarbin to darbsp ju saglab anu un nodarbin t bu
SAM Nr. 7.3.2.: Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Atbalstu saņēmušie gados vecāki nodarbinātie- 3000
 • Uzņēmumi, kas ieviesuši pasākumus gados vecāku nodarbināto atbalstam- 150
esf atbalsts soci l s iek au anas m r im
ESF atbalsts sociālās iekļaušanas mērķim

Kopā plānots 225 160 750 EUR (MK 04.02.2014.), t.sk. Šādiem KONKRĒTAJIEM MĒRĶIEM:

81,6 mEUR

8 mEUR

8 mEUR

48,6 mEUR

78,8 mEUR

slide12
SAM Nr. 7.4.1.: Nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušana darba tirgū, sociālā integrācija neaktīvajiem*
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Iesaistītie bezdarbnieki, tostarp ilgstošie – 25 000
 • Sociālās integrācijas pasākumos iesaistītas- 6 200 personas

* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju

pl not s izmai as 2014 2015 gad
Plānotās izmaiņas 2014.-2015.gadā:
 • Subsīdiju diferencēšana atkarībā no invaliditātes smaguma
 • Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija- ESF nefinansēs sabiedriskos darbus
 • Reģionālā mobilitāte- ne tikai komersantu nodarbinātajiem, deklarētās dzīves principu precizēšana
 • Sociālā uzņēmējdarbība:
  • Koncepcijas projekts izsludināts VSS 13.02.2014.,
  • likumprojekta izstrāde 2014.gadā,
  • ESF atbalsts pilotprojektam 2015./2016.g.
sam nr 7 5 1 paaugstin t soci lo dienestu darba efektivit ti un darbinieku profesionalit ti
SAM Nr. 7.5.1.: Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Apmācības un supervīzijas saņēmušie sociālie darbinieki- 2000
 • Sociālie dienesti, kuros pilnveidota sociālā darba kvalitāte- 119
sam nr 7 5 2 soci lo pakalpojumu att st ba 1 k rta deinstitucionaliz cija
SAM Nr. 7.5.2.: Sociālo pakalpojumu attīstība*1.kārta- Deinstitucionalizācija
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Personas ar GRT, kas saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus- 2100
 • Institucionālā aprūpē esošo bērnu skaita samazināšanās par 60%
 • Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem- 3400

* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju

slide16

SAM Nr. 7.5.2.: Sociālo pakalpojumu attīstība*2.kārta- Sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveide personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšanai

 • 1750 personas ar GRT saņem atbalsta personas pakalpojumu
 • Izstrādātas un ieviestas 5 profesionālās rehabilitācijas programmas, apmācītas 100 personas
 • Izveidota prasmju sertificēšanas sistēma
 • Iznākumi
 • Rezultāti

* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju

slide17
SAM Nr. 7.5.2.: Sociālo pakalpojumu attīstība*3.kārta- Bērnu tiesību aizsardzība un vardarbības profilakse
 • 1000 bērniem un 2250 vecākiem un speciālistiem sniegtas rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai
 • Valsts, pašvaldību un NVO speciālisti, kas saņem metodisko palīdzību bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības profilakses jautājumos – 1150 gadā
 • Iznākumi
 • Rezultāti

* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju

sam nr 7 6 1 pakalpojumu infrastrukt ra eraf
SAM Nr. 7.6.1.: Pakalpojumu infrastruktūra (ERAF)*
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Personas ar GRT, kam nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi- 2100
 • 35 «jauniešu mājas» (kopā 350 vietas)
 • «SOS ciematiem» pielīdzināts pakalpojums izveidots 304 bērniem

* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju

eiropas atbalsta fonds vistr c g kaj m person m
Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
 • Iznākumi
 • Rezultāti
 • Pārtikas palīdzība 65 tūkst. mājsaimniecību gadā
 • Materiālā palīdzība 25 tūkst. bērnu gadā

* Nosaukums saīsināts, atsaucēm izmantot Darbības programmā noteikto redakciju

e pasta adrese sanita silova@lm gov lv
E-pasta adrese: sanita.silova@lm.gov.lv

Uzzini:

Tālrunis: 67021577

 • www.lm.gov.lv
 • Twitter:@Lab_min
 • Flickr.com:Labklajibas_ministrija
 • Youtube.com/labklajibasministrija
 • Draugiem.lv/labklajiba