k l n s h zass gok avagy sz vets gi rendszerek eur p ban n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában. Készítette: Rosta Balázs 2013 Tavaszi Tábor. A mai ceremónia menete. „Azért gyűltünk itt ma össze…”. Hidegháború alatti döbbenetek. Szövetségi rendszer fogalma. Két világháború közötti csoportosulások.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában' - vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k l n s h zass gok avagy sz vets gi rendszerek eur p ban

„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában

Készítette: Rosta Balázs

2013 Tavaszi Tábor

a mai cerem nia menete
A mai ceremónia menete

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Hidegháború alatti döbbenetek

Szövetségi rendszer fogalma

Két világháború közötti csoportosulások

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

Szövetségi rendszer fajtái

Korai szövetségi rendszerek Európában

Elemzési szempontok

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

sz vets gi rendszer fogalma
Szövetségi rendszer fogalma
 • Nemzetek vagy emberek csoportjának együttműködése, hogy elérjenek egy közös célt
 • Csoportoknak, pártoknak stb. közös cél érdekében való együttműködése
 • Államoknak közös cél érdekében való, szerződéses egyezsége
 • (Kisebb) egyesületeket összefogó hasonló célú szervezet
a mai cerem nia menete1
A mai ceremónia menete

Hidegháború alatti döbbenetek

Szövetségi rendszer fogalma

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

Szövetségi rendszer fajtái

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Elemzési szempontok

a mai cerem nia menete2
A mai ceremónia menete

Hidegháború alatti döbbenetek

Szövetségi rendszer fogalma

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

Szövetségi rendszer fajtái

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Elemzési szempontok

elemz si szempontok
Elemzési szempontok
 • Történeti háttér
 • Létrejöttének oka, körülményei
 • A szövetségi rendszer felépítése, céljai
 • A szövetségi rendszer sikerei
 • Azok a bizonyos nehéz napok…
 • A szövetségi rendszer bukása
 • Kitekintés, szövetségi rendszer utóhatásai
a mai cerem nia menete3
A mai ceremónia menete

Ókor

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Hidegháború alatti döbbenetek

Középkor

Franciaország újkori próbálkozásai

Két világháború közötti csoportosulások

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

Korai szövetségi rendszerek Európában

Törökellenes szövetségek

Harmincéves háború

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

Franciaellenes koalíciók

slide9
Ókor
 • Peloponnészoszi szövetség
   • Katonai- politikai szövetség Spárta városának vezetésével
 • Iszthmoszi vagy hellén szövetség
   • Görög poliszok szövetsége, akik nem akartak behódolni a perzsáknak a görög-perzsa háború idején
 • Déloszi szövetség
   • Görög városállam társulás
   • Eredeti célja: Perzsa Birodalom elleni háború folytatása
   • Valójában: Athén kizsákmányolja a szövetség tagjait
k z pkor
Középkor
 • Keresztes hadjáratok
 • Reconquista
 • 100 éves háború
   • Auldi Szövetség: Franciaország és Skócia közötti szövetség
   • Windsori szerződés: angol-portugál diplomáciai megállapodás
a mai cerem nia menete4
A mai ceremónia menete

Ókor

Középkor

Franciaország újkori próbálkozásai

Korai szövetségi rendszerek Európában

Törökellenes szövetségek

Harmincéves háború

Franciaellenes koalíciók

franciaorsz g jkori pr b lkoz sai
Franciaország újkori próbálkozásai
 • Cambrai-i liga
   • Franciaország, Pápai Állam, stb. ↔ Velencei köztársaság
 • Cognaci Liga
   • Habsburgok és szövetségeseik ellen
 • Szent Liga harcai
   • 1571lepantoi csata
   • 1684 IX. Ince pápa vezetésével, magyar vonatkozás

Törökellenes harcok

a mai cerem nia menete5
A mai ceremónia menete

Ókor

Középkor

Franciaország újkori próbálkozásai

Korai szövetségi rendszerek Európában

Törökellenes szövetségek

Harmincéves háború

Franciaellenes koalíciók

harminc ves h bor
Harmincéves háború
 • Vallási vonal
   • 1608 Protestáns Unió
   • 1609 Katolikus Liga
 • Valódi helyzet:
   • Franciaország és szövetségesei
   • Ellenség: Habsburgok
a mai cerem nia menete6
A mai ceremónia menete

Ókor

Középkor

Franciaország újkori próbálkozásai

Korai szövetségi rendszerek Európában

Törökellenes szövetségek

Harmincéves háború

Franciaellenes koalíciók

franciaellenes koal ci k
Franciaellenes koalíciók
 • Első, második…sokadik
 • Anglia áll a szövetségek mögött
 • Más állam/ország felhasználása a cél érdekében
a mai cerem nia menete7
A mai ceremónia menete

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Hidegháború alatti döbbenetek

Előzmények

A szövetség nehézségei és bukása

Két világháború közötti csoportosulások

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

A szövetség megalakulása

Korai szövetségi rendszerek Európában

A szövetség működése

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

szent sz vets g

Előzmények

Szent szövetség
 • 1813. október 19. Lipcse  „népek csatája”
 • 1814. május 30. első párizsi béke
   • Talleyrand szerepe
   • Titkos cikkely: fél éven belül összehívásra kerül egy nagyhatalmi találkozó Bécsben

„…egyedül a négy nagyhatalom (Ausztria, Oroszország, Poroszország, Anglia) fogja szétosztani a háború és a párizsi (béke)szerződés eredményeként a rendelkezésre álló tartományokat.”

a mai cerem nia menete8
A mai ceremónia menete

Előzmények

A szövetség nehézségei és bukása

A szövetség megalakulása

A szövetség működése

a sz vets g megalakul sa

Szent szövetség

A szövetség megalakulása
 • 1814. október – 1815 június: bécsi kongresszus
   • Nemzetközi kongresszus
   • Válságkezelő rendszer
 • Résztvevők
   • Ausztria: Metternich kancellár és I. Ferenc osztrák császár
   • Oroszország: I. Sándor orosz cár
   • Poroszország: III. Frigyes Vilmos
   • És még sokan mások…
a sz vets g megalakul sa1

Szent szövetség

A szövetség megalakulása
 • Kongresszus elvei
   • Restauráció
   • Legitimitás elve
   • Felelősség elve
   • Egyensúly elve
 • Nagyhatalmi ellentétek: orosz – porosz ↔ osztrák–angol
 • Területi rendezés  mindenki boldog
 • Napóleon 100 napos visszatérése
 • Bécsi kongresszus folytatása  1815. szeptember 26. Szent Szövetség
a mai cerem nia menete9
A mai ceremónia menete

Előzmények

A szövetség nehézségei és bukása

A szövetség megalakulása

A szövetség működése

a sz vets g m k d se

Szent szövetség

A szövetség működése
 • I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és III. Frigyes Vilmos porosz király ratifikálta
 • Keresztény erkölcsre alapozták
 • Alapelve: legfőbb hatalom az állam, melyet a király testesít meg és ő közvetít a nép felé
 • Kezdetben orosz felfogás: az európai békét minden megmozdulás veszélyezteti  beavatkozás elengedhetetlen
 • „… a három szerződő uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség köteléke által egyesítve, magukat honfitársnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és minden helyen segítséget és támogatást fognak nyújtani; alattvalóikkal és hadseregeikkel szemben családapáknak tekintik magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a szellemében fogják kormányozni, melyek őket a vallás, a béke és igazság védelmére lelkesítik.”
a sz vets g m k d se1

Szent szövetség

A szövetség működése
 • 1815. november 20. Négyes szövetség megalakulása (orosz–porosz–osztrák–angol )
 • Meghatározott időközönként találkozók
 • Angol álláspontot képviselte: francia revans esetén kell fellépni
 • Kongresszusok kora
   • 1818 Aachen
   • 1819 Karlsbad
   • 1820 Troppau
   • 1821 Laibach
   • 1822 Verona
 • 6. cikkely: „ … megállapított időközönként újítólag találkoznak, akár maguknak az uralkodóknak közvetlen vezetése alatt, akár illető minisztereik révén, hogy megtárgyalják a közös érdekükbe vágó ügyeket, és fontolóra vegyék az ezen időközben a nemzetek nyugalmára és virágzására, valamint Európa békéjének fenntartására nézve legüdvösebbnek ítélt rendszabályokat.”
a mai cerem nia menete10
A mai ceremónia menete

Előzmények

A szövetség nehézségei és bukása

A szövetség megalakulása

A szövetség működése

a sz vets g neh zs gei s buk sa

Szent szövetség

A szövetség nehézségei és bukása
 • A Szent Szövetség működéseinek kudarcai:
   • 1823 kongresszusok korának vége
   • Görög szabadságharc
   • 1848-as forradalmi hullám
   • Krími háború
a sz vets g neh zs gei s buk sa1

Szent szövetség

A szövetség nehézségei és bukása
 • Görög szabadságharc /1821-29/
   • Rendszer első megrendülése
   • Török Birodalom + Egyiptom ↔ Görögország

(Egyiptomi had kegyetlenkedései  európai szimpátia)

   • Nagyhatalmi ellentétek
   • Kényes helyzet  felkelők megsegítése
   • 1829 drinápolyi béke  első komolyabb repedés
a sz vets g neh zs gei s buk sa2

Szent szövetség

A szövetség nehézségei és bukása
 • 1848-as forradalmi hullám
   • Egész kontinensen forradalmak  legnagyobb kihívás
   • Forradalmak célja: régi rendszerek megdöntése
   • Válságot mindenhol leverte  hasonló sémák
   • Maga a szövetségi rendszer lényegében megbukott
 • Krími háború
   • Szent Szövetség egykori tagjai nyíltan egymás ellen
   • 1856 párizsi béke  valami új kezdete
a mai cerem nia menete11
A mai ceremónia menete

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Hidegháború alatti döbbenetek

Bismarck előtt

Két világháború közötti csoportosulások

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

Korai szövetségi rendszerek Európában

Bismarck után

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

slide30

Szövetségi rendszerek Bismarck idején

Orosz-

ország

Német-

ország

3 császár

szövetsége

1873;1881

Ausztria-

Magyar-

ország

a h rom cs sz r sz vets ge
A három császár szövetsége
 • 1873 Németország, Oroszország és OMM között
   • Közös pont: Lengyelország feletti közös uralom
   • Német cél: Franciaország külpolitikai elszigeteltsége
   • Gyenge pont: Balkán
 • 1877-78 orosz-török háború
 • 1878 berlini kongresszus  Oroszország diplomáciai veresége  szövetség szétesése
 • 1881 megújítás  nemzetközi válság elkerülése
slide32

Szövetségi rendszerek Bismarck idején

 • 1879 Kettős szövetség
   • OMM és Németország
   • Kölcsönös segítség orosz támadás esetében
   • Tartós szövetség  korábbi rend felborulása

Viszontbiztosításiszerződés(1887)

Orosz-

ország

Német-

ország

Gyarmati egyez. (1889)

Nagy-

Britannia

3 császár

szövetsége

1873;1881

Hármas

szövetség

1882

Kettős szövetség

1879

Francia-

ország

Ausztria-

Magyar-

ország

Olasz-

ország

a mai cerem nia menete12
A mai ceremónia menete

Előzmények

Bismarck előtt

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

Bismarck után

A szövetség működése

slide34

Orosz

Birodalom

Német

Birodalom

Szövetségi rendszerek Bismarck után

Francia-

ország

3-as

szövetség

Gyarmati egy. 1900

Semlegességi szerződés 1902

Ausztria-

Magyar-

ország

Olasz

ország

orosz francia szerz d s
Orosz–francia szerződés
 • Közeledés okai:
   • Hármas szövetség kialakulása  Oroszország szövetséges nélkül
   • Francia – orosz gazdasági kapcsolatok
 • Szerződés tartalma:
   • Kölcsönös segítségnyújtás német – osztrák, illetve olasz – német támadás esetén
 • Következmény: külpolitikai elszigeteltség feloldása
slide36

Orosz

Birodalom

Nagy-

Britannia

Szövetségi rendszerek Bismarck után

Német

Birodalom

Entente cordiale1904

Francia-

ország

3-as

szövetség

Gyarmati egy. 1900

Semlegességi szerződés 1902

Ausztria-

Magyar-

ország

Olasz

ország

entente cordiale
Ententecordiale
 • Előzmények:
   • Gyarmati ellentétek: 1898 Fashodai incidens
   • Berlin – Bagdad vasútvonal terve
   • Anglia: Németország túlzottan megerősödött
 • 1904 Szívélyes megegyezés megszületése
   • Gyarmati problémák rendezése
   • Egységes fellépés Németország ellen
slide38

gyarmati egyezmény 1907

Orosz

Birodalom

Nagy-

Britannia

Szövetségi rendszerek Bismarck után

Német

Birodalom

Ententecordiale 1904

hármas antant

Francia-

ország

3-as

szövetség

Gyarmati egy. 1900

Semlegességi szerződés 1902

Ausztria-

Magyar-

ország

Olasz

ország

angol orosz szerz d s
Angol–orosz szerződés
 • Előzmények:
   • 1904-05 orosz–japán háború
   • 1905 orosz forradalom
   • Gyarmati ellentétek
 • 1907 angol – orosz szövetség
 • Következmény:
   • Hármas antant kialakulása
a sz vets gi rendszerek kialakul sa
A szövetségi rendszerek kialakulása

Antant hatalmak

1893 francia-orosz szövetség

(a teljes elszigetelődés ellen)

1904 EntenteCordiale

Antant: francia-angol szövetség

1907 angol-orosz szövetség

A Központi Hatalmak

1879 Kettős Szövetség

(német-osztrák)

1882 Hármas Szövetség

(német-osztrák-olasz)

1883 Románia csatlakozik

a mai cerem nia menete13
A mai ceremónia menete

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Hidegháború alatti döbbenetek

Kisantant

Két világháború közötti csoportosulások

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

Tengelyhatalmak

Korai szövetségi rendszerek Európában

Szövetségesek

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

kisantant
Kisantant
 • Politikai–katonai szövetségi rendszer
 • 1920/21–1938
 • Céljuk: Magyarország elszigetelése
   • Magyarország csatlakozása a Népszövetséghez
   • Második királypuccs
   • Népszövetségi kölcsön
 • Gazdasági kisantant  bukás
 • Felbomlás  Hitler hatása
a mai cerem nia menete14
A mai ceremónia menete

Kisantant

Tengelyhatalmak

Két világháború közötti csoportosulások

Szövetségesek

tengelyhatalmak
Tengelyhatalmak
 • 1936 Német – olasz egyezmény
 • 1936 Antikomintern Paktum
   • Ruszkik haza!
 • 1939 Acélpaktum
 • Háromhatalmi egyezmény
   • Segítségnyújtási kötelezettség
 • Tényleges stratégiai egyeztetés: neverhappened
a mai cerem nia menete15
A mai ceremónia menete

Kisantant

Tengelyhatalmak

Két világháború közötti csoportosulások

Szövetségesek

sz vets gesek
Szövetségesek
 • Országok, melyek a második világháborúban a tengelyhatalmak ellen harcoltak
 • Egyesült Nemzetek?  tré elnevezés
 • Három Nagy  Négy Rendőr
 • Változások: második világháború megnyerése
a mai cerem nia menete16
A mai ceremónia menete

„Azért gyűltünk itt ma össze…”

Hidegháború alatti döbbenetek

Varsói szerződés

NATO

Két világháború közötti csoportosulások

Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…”

KGST

Korai szövetségi rendszerek Európában

EFTA

Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

Európai Közösség

vars i m ka
Varsói móka
 • Előzmény:
   • NATO NSZK para
 • 1955. május 14. Varsó
 • Közép- és kelet-európai országok védelmi katonai-politikai szervezete
 • Tényleges működés:
   • 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
   • Prágai tavasz
 • 1991. február 25. Konyec
a mai cerem nia menete17
A mai ceremónia menete

Varsói szerződés

NATO

Hidegháború alatti döbbenetek

KGST

EFTA

Európai Közösség

slide52
NATO
 • Észak-atlanti Szerződés Szervezete
 • 1949. április 4. Washington
 • Tagországok szabadságának és biztonságának védelme
 • Elsődleges célja: Szovjetunióval szembeni védelem  191 óta átalakulás
 • 2002 prágai csúcstalálkozó  új irányvonalak (NATO Reagáló Erők, új katonai koncepció)
a mai cerem nia menete18
A mai ceremónia menete

Varsói szerződés

NATO

Hidegháború alatti döbbenetek

KGST

EFTA

Európai Közösség

k lcs n s gazdas gi seg ts g tan csa
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
 • KGST – kelet és közép-európai országok együttműködési szervezet
 • 1949. január 25. Moszkva
 • A Preambulum szerint mindenki egyenlő, valóságban Szovjetunió még egyenlőbb!
 • Specializáció, kamatmentes hitelek
 • 1991 Hivatalosan is kaputt
a mai cerem nia menete19
A mai ceremónia menete

Varsói szerződés

NATO

Hidegháború alatti döbbenetek

KGST

EFTA

Európai Közösség

eur pai szabadkereskedelmi t rsul s efta
Európai Szabadkereskedelmi Társulás - EFTA
 • 1960 stockholmi egyezmény
 • Hetek
 • Ipari termékek szabad forgalma
 • 1973 Alapítók out
 • 1977 Teljes vámunió az EU-val
 • 1994 Európai Gazdasági Térség
a mai cerem nia menete20
A mai ceremónia menete

Varsói szerződés

NATO

Hidegháború alatti döbbenetek

KGST

EFTA

Európai Közösség

eszak egk eu
ESZAK  EGK  EU  ?
 • 1952 Európai Szén- és Acélközösség
 • 1958 Római szerződés
   • Euratom
   • EGK
 • 1967 Európai Közösség (Közös Piac)
 • 1991 Maastricht  Európai Unió
 • Gazdasági integráció ok, védelmi integráció tervben