El Planeta Terra - PowerPoint PPT Presentation

vega
el planeta terra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El Planeta Terra PowerPoint Presentation
Download Presentation
El Planeta Terra

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
El Planeta Terra
119 Views
Download Presentation

El Planeta Terra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El Planeta Terra

 2. El nostre planeta: La Terra Ja saps que per orientar-nos solem utilitzar els punts cardinals: nord, sud, est i oest. Però per poder localitzar un lloc sobre la superfície de la Terra amb exactitud, es van inventar, ja fa molt temps, unes línies imaginàries: l'eix de la Terra, l'equador, els paral·lels i els meridians.

 3. En primer lloc, es va representar una línia imaginària que passa pel centre de la Terra i al voltant de la qual gira el planeta: és l'eix de la Terra.Als extrems de l'eix de la Terra hi trobem els pols: el pol nord i el pol sud.

 4. També s'hi va traçar un gran cercle, l'equador, que divideix la Terra en dues meitats, anomenades hemisferis. Hi ha dos hemisferis: l'hemisferi nord, on hi ha el pol nord, i l'hemisferi sud, on hi ha el pol sud.

 5. Així mateix, es van imaginar uns cercles paral·lels. Cada paral·lel està situat a una certa distància de l'equador. Aquesta distància s'anomena latitud. Hi ha 90 paral·lels a l'hemisferi nord i 90 a l'hemisferi sud.

 6. Finalment, hi ha uns semicercles que tallen la Terra passant pel pol nord i pel pol sud. S'anomenen meridians. Per ordenar els meridians es va escollir un meridià 0º, el de Greenwich. Tots els altres meridians estan situats a una certa distància d'aquest. Aquesta distància és la longitud. Hi ha 180 meridians a l'est de Greenwichi 180 al'oest.

 7. Només les persones que viatgen a l'espai poden veure tota la Terra sencera. La resta hem de recórrer a representacions del planeta. La més fidel és el globus terraqüi, una esfera sobre la qual hi ha dibuixat el perfil dels continents, el blau dels mars o les fronteres entre països.

 8. Ara bé, per a representar la Terra, normalment s'utilitzen els mapes, que són una representació plana de la superfície terrestre.

 9. Oceans i continents La superfície terrestre està formada per un conjunt de terres i d'aigua. Aquelles àrees en què l'escorça terrestre resta oculta sota l'aigua reben el nom d'oceans i mars. Les terres emergents reben el nom de continents.

 10. Hi ha cinc grans oceans que ocupen gairebé les tres quartes parts de la superfície de la Terra. De més extensió a menys, aquests oceans són: l'oceà Pacífic, l'oceà Atlàntic, l'oceà Índic, l'oceà Glacial Àrtic i l'oceà Glacial Antàrtic. A més, hi ha molts mars o extensions d'aigua tan extenses com els oceans que completen els espais marins.

 11. Les terres s'agrupen en grans zones, que reben el nom de continents. Hi ha sis grans continents: - El més gran de tots és Àsia. - Gairebé amb la mateixa extensió hi ha Amèrica. - Després vénen Àfrica i l'Antàrtida. - Més petit és el continent on es troba Catalunya, Europa. - Per acabar, hi ha Oceania, un conjunt d'illes.

 12. Les condicions climàtiques també són molt diverses en el conjunt del planeta. Hi ha zones on el clima és molt hostil, com els deserts, les selves, les zones d'alta muntanya o les zones de neu perpètua. En aquests llocs no hi viu gaire gent. Zones climàtiques de la Terra

 13. La zona temperada de la Terra, situada entre els tròpics i els cercles polars és la que té el clima més favorable per al poblament humà. En aquesta àrea, i sobretot a l'hemisferi nord, és on viu la majoria dels habitants de la Terra.

 14. A la dècada dels anys seixanta, en què els astronautes van fer els primers viatges per l'espai, van descriure la Terra com una esfera on predominava el color blau. Des de llavors se l'anomena el Planeta Blau. No hi ha cap més planeta que tingui aquest color, que li confereix l'existència de l'atmosfera perquè l'aire en gran quantitats adquireix un color blavós. Si observes el gràfic hi veuràs que una bona part de la superfície del planeta és aigua. Però la denominació de Planeta Blau que rep la Terra no prové de la gran quantitat d'aigua, sinó del color blavós de l'armosfera. Perquè som al Planeta Blau?