liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus) - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus). Psalm 84: 1, 3 Romeinen 8: 18 - 39 Psalm 27: 4, 7 Romeinen 8: 18 LvdK 288: 1, 4, 5 Psalm 84: 4, 6 Gezang 115: 1, 2 Gezang 182E: Amen. Collecte: Inaktelke Diaconaal project in Roemenië. Diensten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)' - veda-schultz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

mededelingen kerkenraad

Diensten

9:30 voorganger: ds. H. van Hemmen

16:30 voorganger: ds. H. Hidding

De collecte is vandaag bestemd voor diakonale nood in Inaktelke.

Mededelingen kerkenraad
liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus1
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus2
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus3
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

● Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

psalm 84 1 3
Psalm 84: 1, 3

1

Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!

O God, U weet hoe ik begeer

bij U te wonen in uw hoven.

U weet hoe heimwee mij bevangt,

omdat geheel mijn hart verlangt

U in uw heiligdom te loven.

’k Ga jubelend God tegemoet,

die leeft en mij ook leven doet.

psalm 84 1 31
Psalm 84: 1, 3

3

Welzalig hij die al zijn kracht

en hulp alleen van U verwacht,

zijn hart kent de gebaande wegen.

Een dal, geblakerd door de zon,

ontsluit voor hen zelfs bron op bron

en op hen daalt een milde regen.

Zij worden door uw overvloed

gesterkt met nieuwe levensmoed.

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus4
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus5
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

● Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus6
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

●Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

psalm 27 4 7
Psalm 27: 4, 7

4

Want bij de HERE ben ik welgeborgen:

Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent.

Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen,

draagt mij naar hoogten die geen vijand kent.

Ik breng de HERE offers tot zijn eer.

Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd.

In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd.

Daarom zing ik een loflied voor de HEER.

psalm 27 4 71
Psalm 27: 4, 7

7

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer;

in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht.

Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus7
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

● Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus8
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

●LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

lvdk 288 1 4 5
LvdK 288: 1, 4, 5

1

Eens komt de grote zomer

waarin zich 't hart verblijdt.

God zal op aarde komen

met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde

wordt stralende en puur.

God zal zich openbaren

in heel zijn kreatuur.

lvdk 288 1 4 51
LvdK 288: 1, 4, 5

4

Ook ons zal God verlossen

uit alle pijn en nood,

van 't woeden van de boze,

van 't vrezen voor de dood,

van aarzelen en klagen,

verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,

van 't lijden aan de tijd.

lvdk 288 1 4 52
LvdK 288: 1, 4, 5

5

Ja, Hij zal ons geleiden

in 't schone paradijs,

het bruiloftsmaal bereiden

zijn grote naam ten prijs.

De liefde die wij zingen,

zo schoon, zo ongekend,

zal uit de bron ontspringen

van God ons middelpunt.

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus9
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus10
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

● Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

psalm 84 4 6
Psalm 84: 4, 6

4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,

het oog gericht naar Sions oord.

Daar zullen zij voor God verschijnen.

O, HEER der legerscharen, let

op mijn ootmoedig smeekgebed,

laat mij niet op de weg verkwijnen!

O HERE, neig tot mij uw oor,

o Jakobs God, geef mij gehoor.

psalm 84 4 61
Psalm 84: 4, 6

6

Want God, de HEER, is goed en mild

en voor zijn volk een zon en schild.

Eer en genade zal Hij geven.

U zult het goede niet, o HEER,

onthouden hun die tot uw eer

steeds in oprechtheid voor U leven.

Welzalig, HEER, wie op U bouwt,

en zich geheel U toevertrouwt.

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus11
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus12
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus13
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

● Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

gezang 115 gz37 1 2
Gezang 115, Gz37: 1,2
 • 1
 • Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
 • des Heilands woorden zijn gewis.
 • 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
 • maar nooit een vriend als Jezus is.
 • Wat zou ooit zijne macht beperken?
 • 't Heelal staat onder zijn gebied!
 • Wat zijne liefde wil bewerken,
 • ontzegt Hem zijn vermogen niet.
gezang 115 gz37 1 21
Gezang 115, Gz37: 1,2
 • 2
 • Die hoop moet al ons leed verzachten.
 • Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
 • Voor hen die 't heil des Heren wachten,
 • zijn bergen vlak en zeeën droog.
 • O zaligheid, niet af te meten,
 • o vreugd, die alle smart verbant!
 • Daar is de vreemdlingschap vergeten
 • en wij, wij zijn in 't vaderland!
liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus14
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

● Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

liturgie ds h hidding bunschoten west emeritus15
Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west(Emeritus)

Psalm 84: 1, 3

Romeinen 8: 18 - 39

Psalm 27: 4, 7

Romeinen 8: 18

LvdK 288: 1, 4, 5

Psalm 84: 4, 6

Gezang 115: 1, 2

Gezang 182E: Amen

Collecte: Inaktelke

Diaconaal project in Roemenië

ad