eskoslovensk republika mezi v lkami n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Československá republika mezi válkami

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Československá republika mezi válkami - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Československá republika mezi válkami. Rozbití Československa. Anotace. Materiál tvoří 22 slidů , v nichž je zachycena doba mnichovských událostí a rozbití ČSR cílová skupina: 9. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami posledních let před rozbitím ČSR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Československá republika mezi válkami' - veda-rush


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anotace
Anotace
 • Materiál tvoří 22 slidů, v nichž je zachycena doba mnichovských událostí a rozbití ČSR
 • cílová skupina: 9. roč.
 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák
 • očekávaný výstup: žák se seznámí s dějinami posledních let před rozbitím ČSR
 • použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia
 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
 • následuje možnost zápisu do sešitu
situace v pohrani
Situace v pohraničí
 • díky hospodářské krizi došlo k vyostření vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci
 • od konce 20. let sílí na Slovensku hlasy, které chtějí autonomii – Hlinkova slovenská lidová strana
 • v Sudetech působí Sudetoněmecká strana (SdP) v čele s Konrádem Henleinem
  • úzká spolupráce s Hitlerem
 • ČSR byla ohrožena zevnitř i zvenčí
konr d henlein
Konrád Henlein

Konrad Ernst Eduard Henlein (6. května1898, Vratislavice nad Nisou – 10. května1945, Plzeň) byl nacista, sudetoněmeckýpolitik a vůdce separatistického hnutí.

hitlerovy d vody pro likvidaci sr
Hitlerovy důvody pro likvidaci ČSR
 • strategicky výhodná poloha v centru Evropy
 • ČSR je francouzským spojencem, proto je nutno ho zlikvidovat ze strategických důvodů
 • vyspělý strojní, zbrojní i hutní průmysl, bohaté naleziště uhlí
 • demokratický stát, kam utíkalo před Hitlerem množství obyvatel Německa
 • v ČSR žila početná německá menšina, takže případná agrese vůči ČSR mohla být vydávána za ochranu německého obyvatelstva
situace uvnit sr
Situace uvnitř ČSR
 • 14. září umírá Tomáš Garrigue Masaryk
 • napjatá situace se po anšlusu Rakouska v březnu 1938 ještě více zhoršila
 • prodloužila se ještě více hranice s Německem, kterou bylo třeba bránit – ČSR tvořila klín vražený do prostoru ovládaného nacisty
 • duben 1939 – SdP na sjezdu v Karlových Varech vyhlašuje tzv. „karlovarské požadavky“
  • samospráva oblastí obývaných Němci
  • volnost nacistické propagandy
  • zrušení spojeneckých smluv s Francií a SSSR
  • orientace zahraniční politiky ČSR výhradně na Německo
 • požadavky henleinovců byly neustále stupňovány tak, aby nemohly být spněny
 • květen 1938 – volby do obecních zastupitelstev v Sudetech vyhrála s 90% ziskem SdP
 • teror vůči Židům a českému obyvatelstvu v pohraničí se stupňoval
slide8
TGM

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března1850Hodonín – 14. září1937Lány) byl pedagog, politik a filozof. Byl poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (zákon č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935) a k osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

mnichovsk zrada
Mnichovská „zrada“
 • německá propaganda přesvědčuje Francii o tom, že viníkem situace v čs. pohraničí je čs. vláda
 • Francie a Velká Británie zastávají tzv. politiku appeasementu a chtěly se za cenu jakýchkoliv ústupků vyhnout válce s Německem
 • doufaly, že pokud by Hitler získal Sudety, byl by uspokojen a v Evropě by nastal opět klid
 • do ČSR je vyslána Runcimanova mise, která měla „zjistit“ skutečnost
  • jednání hlavně s Henleinem
  • závěrem bylo, že viníkem krize jsou Češi a dojde-li k válce, budou za ni zodpovědni
 • ČSR mělo na doporučení Francie a Velké Británie odevzdat okresy s větším než 50%ním zastoupením německého obyvatelstva
 • Hitler okamžitě stupňuje požadavky, aby bylo odevzdáno podle stejného klíče i území Polsku a Maďarsku
 • čs. vláda odmítá a 23.9. 1938 vyhlašuje všeobecnou mobilizaci
mnichovsk zrada1
Mnichovská „zrada“
 • 29. září 1938 je v Mnichově podepsána bez účasti Československa dohoda
  • ČSR je přinucena odevzdat území obydlení z 50% Němci
   • 34% území
   • 33% obyvatelstva
neville chamberlain
Neville Chamberlain

Neville Chamberlain (18. březen1869 – 9. listopad1940) byl britský státník, člen Konzervativní strany a premiér. Nejznámějším se stal uplatňováním appeasementu v zahraniční politice a roku 1938 podpisem Mnichovské dohody, která uznala nárok na oblast Sudet v Československu nacistickému Německu. Poté co Německo pokračovalo ve své agresivní politice, vyhlásil mu 3. září1939 válku a vedl Británii v prvních osmi měsících druhé světové války.

douard daladier
Édouard Daladier

Édouard Daladier (18. června1884, Carpentras, Francie - 10. října1970, Paříž, Francie) byl francouzský politik, ministerský předseda a historik. Byl zástupce Francie na Mnichovské dohodě. V roce 1940 byl odstaven z francouzské politiky. Od roku 1943 do osvobození spojenci byl vězněn. Po válce se znovu aktivně účastnil politického života, byl členem Národního shromáždění v letech 1945 až 1958. Do důchodu odešel v polovině 50. let

adolf hitler
Adolf Hitler

Adolf Hitler (20. dubna1889, Braunauam Inn, Rakousko-Uhersko – 30. dubna1945, Berlín, Německo) byl německý nacistický politik, vůdce Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP), od 30. ledna 1933 do své smrti německý kancléř, od března téhož roku vybavený diktátorskými pravomocemi, od roku 1934 rovněž hlava státu.

benito mussolini
Benito Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini (29. červenec1883, Predappio – 28. duben1945 (zastřelen), Giulino di Mezzegra) byl italský premiér, politik a diktátor, spolutvůrce a průkopník fašismu.

politick a stavn zm ny
Politické a ústavní změny
 • 5. října abdikuje prezident Edvard Beneš a o několik dní později emigruje do Velké Británie
 • 6. října je vyhlášena slovenská autonomie
 • mění se název státu na Česko-Slovenská republika, která se stává federací
 • 30. listopadu se prezidentem stává dr. Emil Hácha
 • atmosféra v zemi se mění, za viníky situace je mnohdy považován Beneš, někdy dokonce i TGM, koaliční vláda a demokratický systém vůbec
 • volání po vládě „pevné ruky“
 • prosinec 1938 – NS schvaluje zmocňovací zákon, který umožňuje vládnout bez parlamentu, čímž končí demokracie v ČSR
emil h cha
Emil Hácha

(12. července1872 v Trhových Svinech[2] – 27. června1945 v Praze) byl prezident Československé republiky (1938–1939), státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945), překladatel a právník. Méně známá je jeho činnost teoretická, literární a překladatelská (je autorem jednoho z překladů Jeromovy knihy Tři muži ve člunu).

rozbit eskoslovenska
Rozbití Československa
 • celá Evropa záhy chápe, že Hitlerovi nejde o uspokojení požadavků sudetských Němců, ale o likvidaci ČSR
 • Hitler se nyní zaměřuje na Slovensko a podporuje jeho snahu o autonomii a samostatnost
 • na Slovensku sílí separatistické hnutí v čele s Josefem Tisem
 • situace se vyhrocuje a čs. vláda vyhlašuje 9. března 1939 na Slovensku stanné právo
 • 14. března 1939 vyhlašuje slovenský sněm vznik samostatného Slovenského štátu v čele s prezidentem Dr. Josefem Tisem.
 • Podkarpatskou Rus obsazuje maďarská armáda
 • pod hrozbou vojenského útoku donutil Hitler Háchu podepsat souhlas se slovenskou samostatností okupací zbytku Československa německou armádou
 • 15. března byl ustanoven Protektorát Čechy a Morava a 16. března byl vyhlášen
josef tiso
Josef Tiso

Jozef Tiso (13. října1887VeľkáBytča[1][2] – 18. dubna1947Bratislava) byl slovenskýřímskokatolický kněz, politik Hlinkovy Slovenské ľudové strany a v letech 1939–1945 prezident Slovenské republiky, satelitního státu nacistického Německa. Po válce byl odsouzen československým Národním soudem v politickém procesu[3][4] za válečné zločiny k smrti a popraven.

sr mezi v lkami rozbit sr z pis
ČSR mezi válkami – Rozbití ČSR - zápis

Situace v pohraničí

 • vyostřená, sudetští Němci i ľuďáci stupňují své požadavky
 • Hitler se snaží rozbít ČSR „mírovou cestou“
 • důvody:
  • strategicky výhodná poloha v centru Evropy
  • ČSR je francouzským spojencem
  • vyspělý strojní, zbrojní i hutní průmysl, bohaté naleziště uhlí
  • demokratický stát, kam utíkalo před Hitlerem množství obyvatel Německa
  • v ČSR žila početná německá menšina, takže případná agrese vůči ČSR mohla být vydávána za ochranu německého obyvatelstva
 • karlovarské požadavky sudetských Němců na autonomii odmítnuty
 • stupňování německého teroru v pohraničí
sr mezi v lkami rozbit sr z pis1
ČSR mezi válkami – Rozbití ČSR - zápis

Mnichovská dohoda

 • Francie a Velká Británie věrné politice apeasementu a usmiřování Hitlera podepisují v Mnichově spolu s Německem a Itálií dohodu, na jejímž základě má ČSR odstoupit Německu, Polsku a Maďarsku území, kde žije více než 50% nečeskoslovenského obyvatelstva (34% území, 33% obyvatelstva)
 • Beneš donucen přijmout, vzápětí abdikuje a emigruje do Anglie

období Druhé republiky

 • říjen1938 – 15. březen 1939
  • odstoupení pohraničí
  • demobilizace
  • vyhlášení Česko-Slovenské republiky
  • prezidentem zvolen Emil Hácha
  • konec demokracie
sr mezi v lkami rozbit sr z pis2
ČSR mezi válkami – Rozbití ČSR - zápis

Rozbití Československa

 • na Slovensku sílí separatismus
 • 9. března vyhlašuje vláda na Slovensku stanné právo
 • 14. března slovenský sněm vyhlásil Slovenský štát
  • prezidentem Josef Tiso
 • 15. března ustanoven protektorát Čechy a Morava a zbytek ČSR byl okupován německým Wehrmachtem
 • Hácha donucen podepsat souhlas pod nátlakem vojenského útoku
shrnut
Shrnutí:
 • Oč usilovala Hlinkova strana?
 • Oč usilovala SdP a kdo stál v jejím čele?
 • Proč chtěl Hitler zlikvidovat ČSR?
 • Jaký dopad měl na ČSR anšlus Rakouska?
 • O co šlo v karlovarských požadavcích? Jak by se asi situace vyvíjela v případě jejich přijetí?
 • Jaká byla Henleinova a Hitlerova strategie vůči čs. vládě?
 • Které osoby byly v pohraničí pronásledovány?
 • Jak vypadala situace v pohraničí po mnichovské dohodě?
 • Které další státy připravili ČSR o území?
 • Jak se vyvíjely vztahy mezi válkami mezi Německem, sudetskými Němci a Československem?
 • Jaké byly vztahy mezi Čechy a Slováky?
 • Porovnej vztah k menšinám u nás a v hitlerovském Německu?
ad