T mov pr ce tymp 1 c1
Download
1 / 25

Týmová práce TYMP 1/ C1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Týmová práce TYMP 1/ C1. Tým a skupina. Týmové role. Pavla Kotyzová. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2013-14. Týmová práce TYMP 1/ C1. Cíl:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Týmová práce TYMP 1/ C1' - veata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T mov pr ce tymp 1 c1

Týmová práce TYMP 1/ C1

Tým a skupina. Týmové role.

Pavla Kotyzová

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2013-14


C l a el kurzu

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • Cíl:

 • Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních dovedností účastníci kurzu:

 • Uvědomí si význam týmové práce.

 • Naučí se vytvořit funkční tým při respektování rolí jednotlivců.

 • Pochopí procesy, které v týmu probíhají.

 • Procvičí zdolávání námitek a argumentaci.

 • Seznámí se se zásadami vyjednávání.

 • Uvědomí si prvky potřebné pro zvládnutí diskuze.

 • Účel:Podpora týmové práce.

 • Zvládnutí řízení času.

 • Zvládnutí vyjednávání v týmu.

 • Snížení stresujících faktorů.

Cíl a účel kurzu

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Obsah kurzu t mata

Týmová práce TYMP 1/ C1

Význam týmové práce, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. Týmové role.

Fáze vývoje týmu.

Manažer a leader. Leadership. Adairovy kruhy.

Delegování a pravomoci, motivování, hodnocení.

Styly vedení. Vedení lidí v různých fázích rozvoje.

Výběr členů týmu.

Time management.

Rozhodování - skupinové metody.

Kreativita – význam, bariéry, proces, rozvoj.

Argumentace. Vyjednávání a ovlivňování. Námitky.

Témata budou procvičována ve skupinách.

Obsah kurzu – témata:

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Literatura t mov pr ce

Týmová práce

 • Základní literatura

 • ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5.

 • MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) nebo MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2003. Počet stran 368. ISBN 80-247-0650-4.

 • Doporučená literatura

 • BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, ComputerPress 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0.

 • Hermochová, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9.

 • PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, GradaPublishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.

Literatura Týmová práce

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Organizace kurzu

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • Cvičení ve skupinách:

 • Aúterý 09-11 hod - U44 218

 • Búterý 11-13 hod - U44 218

 • Cúterý 14-16 hod - U44 218

 • D úterý 16-18 hod - U44 218

 • D úterý 18-20 hod - U44 218

 • Uvedený čas = začátek práce, nikoliv příchod.

 • Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet

 • Požadavky na studenta:

 • Dochvilnost

 • Týmové i individuální seminární úkoly

 • Aktivita ve cvičeních

 • Účast 80 % (tj. 11x), při účasti menší, min. však 8x, navíc seminární úkol

 • Test min 60 %

Organizace kurzu

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


T mov kol

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

proč lidé rádi pracují v týmu,

proč někteří neradi pracují v týmu,

co mě motivuje k výkonu v práci v týmu,

co mě odrazuje od práce v týmu,

co potřebuje tým, aby byl funkční,

znaky dobrých týmů,

které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu a proč,

jaký má být vedoucí týmu,

rizika práce v týmu, jak jim předcházet

co nelze dělat v týmu

a) Příprava (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora),

b) prezentace

Týmový úkol

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Co je t m

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí,

se společně stanovenými cíly,

s intenzivními vzájemnými vztahy,

s výrazným kolektivním duchem

a se silnou soudržností mezi členy týmu.

(podle Wiendiecka)

Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti

se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni

společné vizi a intenzivní společnou prací

na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují.

(podle Katzenbacha a Smitha)

http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366

Co je tým

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,


Rozd ly mezi t mem a skupinou

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

 • Vztah ke spolupracovníkům

 • Přístup k plnění úkolů

 • Využití talentu členů

 • Důvěra

 • Otevřenost komunikace

 • Využití kvalifikace

 • Přístup ke konfliktu

 • Účast na rozhodování

Rozdíly mezi týmem a skupinou

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


Rozd ly mezi t mem a skupinou a

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,


Rozd ly mezi t mem a skupinou b

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Rozd ly mezi t mem a skupinou c

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Rozd ly mezi t mem a skupinou d

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


Týmové role

Role vůdčí pomáhají určit, vyjasnit a sledovat plnění úkolu – vedou skupinu na cestě.

Role realizační implementační – uvádějí myšlenky v činy.

Role myslitelské pracují s myšlenkami – dávají obsah.

Role udržující podporují pozitivní mezilidské vztahy uvnitř skupin nebo týmů – drží skupinu pohromadě.

Jeden člen může zastávat i více rolí. Všechny role v týmu mají stejný význam. Rozdíly mezi lidmi jsou pro týmovou práci předností.

Pozor! Nejde o formální role (vedoucí, asistent apod.)

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


poradce

tvůrce

specialista

mentální

Týmové role

navigátor

koordinátor

akční

sociální

realizátor

týmový hráč

dokončovatel

hledač zdrojů


T mov role

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • TVŮRCE (TV)

 • má talent, fantazii, inteligenci a znalosti

 • přínos: tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy

 • možné slabiny: obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role1

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • HLEDAČ ZDROJŮ (HZ)

 • má schopnost pro práci s lidmi a zkoumání všeho nového, dokáže reagovat na výzvu

 • přínos: extrovertní, nadšený, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, má schopnost pro práci s lidmi

 • možné slabiny: když vyprchá prvotní nadšení, ztrácí zájem

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role2

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • KOORDINÁTOR (KO)

 • dokáže se všemi, kteří by mohli přispět, jednat a chovat se k nim nezaujatě, má silný smysl pro cíl

 • přínos: vyzrálý, sebevědomý, sebejistý, dobrý vedoucí, objasňuje cíle, podporuje rozhodování

 • možné slabiny: může mít střety s navigátory

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role3

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • NAVIGÁTOR (NA)

 • je plný elánu a vždy připraven bojovat s netečností, neschopností, přehnaným uspokojením a sebeklamem

 • přínos: dynamický, společenský, plný neklidu, provokuje, vyvíjí nátlak, hledá cesty, jak zvládat překážky

 • možné slabiny: náchylný k provokaci a ke krátkodobým výbuchům vzteku

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role4

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • VYHODNOCOVAČ (VY)

 • využívá rozvahy a úsudku, je věcný

 • přínos: střízlivý, taktický, soudný, bere v úvahu všechny možnosti, precizní úsudek

 • možné slabiny: chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role5

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • TÝMOVÝ PRACOVNÍK (TP)

 • dokáže reagovat na lidi a situace, podněcuje týmového ducha

 • přínos: společenský, mírný, ochotný, umí naslouchat, konstruktivní, zabraňuje neshodám

 • možné slabiny: nerozhodný v kritických situacích

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role6

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • REALIZÁTOR (RE)

 • má organizační schopnosti, praktický zdravý rozum, je pracovitý a disciplinovaný.

 • přínos: disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, výkonný, proměňuje myšlenky v praktické činy

 • možné slabiny: trochu nepružný, pomalu reaguje na nové možnosti

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


T mov role7

Týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1

 • DOKONČOVATEL (DO)

 • má schopnost dotahovat věci do konce, je perfekcionista

 • přínos: horlivý, svědomitý, úzkostlivý, hledá a odstraňuje chyby a opomenutí, dodržuje termíny

 • možné slabiny: sklon k přehnaným obavám, neochota delegovat odpovědnost

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


A kdo jste vy m p isp v te t mu

A kdo jste Vy? Čím přispíváte týmu?

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

 • TVŮRCE

 • HLEDAČ ZDROJŮ

 • KOORDINÁTOR

 • NAVIGÁTOR

 • PORADCE-HODNOTITEL

 • TÝMOVÝ PRACOVNÍK

 • REALIZÁTOR

 • DOKONČOVATEL

 • Cvičení:

 • 1. Které tři role pravděpodobně v týmu zastáváte?

 • 2. Kterou roli nemůžete převzít?

 • 3. Test Belbin

 • Pamatujte si svoje role.

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


Dal n zvy pro t mov role

Další názvy pro týmové role

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

 • Existuje více konceptů (Belbin, Bales, Berne…). Základní dělení (různé názvy pro roli):

 • Mentální (symbol hlava) SpecialistaTvůrce-InovátorPoradce-Hodnotitel-Analytik-Pozorovatel

 • Akční(symbol ruce) Navigátor-Formovač-Kritik-UsměrňovatelDokončovatel-Dotahovač Realizátor-Vykonavatel

 • Sociální (symbol srdce)Týmový pracovník-Stmelovač-Harmonizátor-Týmový hráč Koordinátor-VůdceHledač zdrojů

 • V týmu by měl být také Zapisovatel. Někdy bývají i ne zcela vhodní Nosič vody a Travič studní.

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/


P nos t mov pr ce

Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmové role.

 • Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců.

 • Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce.

 • Efektivnost posuzujeme podle kritérií:

 • skupinová efektivnost

 • skupinový vývoj

 • osobní spokojenost

 • Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině.

 • Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců.

 • Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.

Přínos týmové práce

PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova


ad