naegleria fowleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naegleria Fowleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naegleria Fowleri

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
veata

Naegleria Fowleri - PowerPoint PPT Presentation

359 Views
Download Presentation
Naegleria Fowleri
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NaegleriaFowleri Aslı Başak

 2. Menenjite neden olan bir amiptir. • Beyin yiyen amip olarak bilinir. • Ortamın sıcaklığına göre yaşam döngüsünde 3 farklı şekli görülür: • 1-Kist • 2-Trofozoit • 3-Kamçılı amip formu. • Sulu ortamda 2 kamçılı şekiller oluşturur. • İnsanda beyin iltihaplarına neden olur. • Öldürücüdür.

 3. Sarcomastigophora şubesinin Sarcodina alt şubesinde (amipler = kök bacaklar) bulunur. • Bu alt şubede ayrıca şunlarbulunur: • Entamoebahistolytica (amipli dizanteri) • Entamoebacoli • E. moshkovskii • E. hartmani

 4. Toprakta, kanalizasyon sularında, göllerde, yüzme havuzlarında ve rutubetli topraklarda yaşamaktadır. • Parazit 22 derecenin üzerinde ve termal sularda bulunmaktadır. • İnsan; göl, yüzme havuzu ve tatlı sularda banyo yaparken amipler burun mukozasından girerek enfeksiyon oluşturmaktadır.

 5. Kamçılı halde iken bölünerek çoğalamazlar. • Ancak kamçılarını kaybederlerse bölünme geçirebilirler. • Çamurlu sularda, göl, yüzme havuzu ve durgun sularda yıkanan insanlarda çoğunlukla nazal bazen oral yol ile (ağızdan) bulaşır ve buralarda amip haline dönüşür.

 6. Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervusolfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. • Ani ölümcül bir hastalık olan ve PrimerAmibikMeningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. • Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. • Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir.

 7. Amerikan "CentersforDiseaseControlandPrevention"'a göre, 1995 ve 2004 yılları arasında Amerika'da 23 kişi bu yüzden hayatını kaybetmiştir. • Sıcağı seven bir amip olduğu için, küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklenmektedir.

 8. PrimerAmibikMeningoensefalit (PAM)

 9. Hastalık Etkeni • NaegleriaFowleri’dir.

 10. Konaklar ve Yayılış • Serbest tabiatta tatlı sularda bulunurlar. • Patojenikserbest yasayan amiplerin yol açtığı birçok enfeksiyon yabani ve evcil hayvanlarda bildirilmiştir. • Özellikle balıkların yüzgeç ve bağırsaklarında Naegleria organizmaları görülmüştür.

 11. Konaklar ve Yayılış • Duyarlı türler arasında; rodentler, gri sincaplar, cottonrat, muskrat ve ev faresi yer almaktadır. • Ancak Naegleriafowleri’nin doğal şartlarda insan dışında, hayvanlarda enfeksiyon meydana getirdiğine dair sadece bir rapor mevcuttur. • Bu literatüre göre, Arizona hayvanat bahçesinde bir Güney Amerika tapirinde (Tapiirusterrestris) doğal N. fowleri enfeksiyonu tespit edilmiştir.

 12. Yerleşim Yeri • PAM, merkezi sinir sisteminde hızla gelişen öldürücü bir enfeksiyondur.

 13. Biyoloji • Hayat siklusu; hareketli, beslenebilen trophozoitler (amip evresi) ile kistik evreleri kapsar. • Naegleriasoyunda, bunlardan banka bir de geçici flagellumlu gelişme evresi bulunur. • Naegleriafowleri’nininvaziv evresi trophozoitbasamağıdır. • Enfeksiyon, amip evresindeki Naegleriafowleri’nin tatlı sularda; örneğin havuz, nehir gibi ortamlarda burun boşluğundan konağa girmesi ile şekillenir.

 14. Patogenez ve Klinik Belirtiler • Amiplerin nazal yolla vücuda girmesini takiben nazal mukoza ve cribrioformplateler etkilenmekte ve bunları takiben beynin olfaktörbulbuslarınagirmektedirler. • Buradan amipler posterior olarak yayılmaktadır. • Enfeksiyonu takiben beyin dokusunda yangı ve yaygın doku bozulması meydana gelmektedir.

 15. Patogenez ve Klinik Belirtiler • PAM olgularındaki patolojik bulgular, cerebralhemisferlerde ödem ve şişkinlikleri içermektedir. • Klinik belirti olarak; anoreksi, mide bulantısı, kusma, ateş ve ense sertliği görülür. • Ayrıca primerdebilitate (güç kaybı) veya immunsupresyonda meydana gelir.

 16. Tanı • PAM’ınteşhisi, cerebrosipinal sıvıda canlı ya da yapılan boyalı preparatlarda veya doku kültürüyle parazitin görülmesi esasına dayanır.

 17. Tedavi • Amphoteracin-B: • PAM üzerine yapılan bütün çalışmalarda genel kabul görmektedir.

 18. Korunma ve Kontrol • Herhangi bir kontrol yöntemi önerilmemektedir.

 19. Teşekkürlerimle Aslı BAŞAK