s knar tlanir landshluta n tt verklag valdefling landshluta n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sóknaráætlanir landshluta - nýtt verklag / valdefling landshluta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sóknaráætlanir landshluta - nýtt verklag / valdefling landshluta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Sóknaráætlanir landshluta - nýtt verklag / valdefling landshluta - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Sóknaráætlanir landshluta - nýtt verklag / valdefling landshluta. Ársþing SSNV Skagaströnd, 12. október 2012 Hólmfríður Sveinsdóttir, verkefnisstjóri. Innihald erindis. Umboðsferlið Útfærsla sóknaráætlana Samþykkt ríkisstjórnar frá 22. júní 2012 Staðan í dag og næstu skref

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sóknaráætlanir landshluta - nýtt verklag / valdefling landshluta' - vea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s knar tlanir landshluta n tt verklag valdefling landshluta

Sóknaráætlanir landshluta - nýtt verklag / valdefling landshluta

Ársþing SSNV

Skagaströnd, 12. október 2012

Hólmfríður Sveinsdóttir, verkefnisstjóri

innihald erindis
Innihald erindis
 • Umboðsferlið
 • Útfærsla sóknaráætlana
  • Samþykkt ríkisstjórnar frá 22. júní 2012
 • Staðan í dag og næstu skref
  • Hlutverk landshluta
  • Gerð sóknaráætlunar (skapalónið)
  • Hlutverk stýrinets Stjórnarráðsins

Sóknaráætlanir landshluta

markmi s knar tlana landshluta
Markmið sóknaráætlana landshluta
 • Efling sveitarstjórnarstigsins / valddreifing
 • Einfalda og efla samskipti ríkis og sveitarfélaga
 • Aukið samráð innan Stjórnarráðsins

Nýtt skipulag / nýtt verklag:

einfaldari og skilvirkari stjórnsýsla

(felst m.a. í auknu gagnsæi, hagkvæmni, hlutlægni og skilvirkni við úthlutun og umsýslu fjárveitinga úr ríkissjóði+ aukinni aðkoma heimamanna)

Sóknaráætlanir landshluta

umbo sferli
Umboðsferlið
 • Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar (maí 2009)
 • 20/20 Sóknaráætlun (ferli)
 • Ísland 2020 (stefnumarkandi skjal)
 • Sóknaráætlanir landshluta (eitt af 29 verkefnum Ísland 2020)
 • Tillaga um sameiginlegan skilning Stjórnarráðsins og stofnun

stýrinets til útfærslu sóknaráætlana landshluta árið 2012-2020

(samþykkt af ráðherranefnd um ríkisfjármál 21-02-12)

 • Samráðsfundur í Þjóðmenningarhúsi með lhs og Sís 23-02-12. Vatnaskil.
 • Minnisblað um útfærslu og skipulag sóknaráætlana landshluta lagt

til kynningar fyrir ríkisstjórn 8. maí (Egilsstaðafundur)

 • Ríkisstjórn samþykkir útfærslu sóknaráætlana 2012-2020 (22-06-12)

Sóknaráætlanir landshluta

slide5

ÚTFÆRSLA SÓKNARÁÆTLANA

Samþykkt ríkisstjórnar frá 22. júní sl.

Sóknaráætlanir landshluta

framt ars n
Framtíðarsýn

Úr samþykkt ríkisstjórnar frá 22.júní 2012:

 • „Fjármunir sem Alþingi ráðstafar hverju sinni af fjárlögum til verkefna í einstökum landshlutum á sviði atvinnumála, byggða- og samfélagsþróunar byggi á sóknaráætlun hvers landshluta og renni um einn farveg, á grundvelli samnings, til miðlægs aðila í hverjum landshluta.“

Sóknaráætlanir landshluta

markmi me s knar tlunum
Markmið með sóknaráætlunum
 • „Markmið verkefnisins er að einfalda og efla samskipti ríkis og sveitarfélaga og tryggja gagnsæi, hagkvæmni, hlutlægni og skilvirkni við úthlutun og umsýslu fjárveitinga úr ríkissjóði sem ekki fara til lögbundinna verkefna í landshlutum.“

Sóknaráætlanir landshluta

sto stofnanir meginni urst ur
Stoðstofnanir - meginniðurstöður

Sóknaráætlanir landshluta

tf rsla s knar tlana
Útfærsla sóknaráætlana
 • Lagt er til að allt styrkjafyrirkomulag, samningar (s.s. vaxtar- og menningarsamningar), atvinnuþróunar­félög, markaðsmál, menningamál og ýmis önnur þjónusta ríkisins í landshlutum verði samþætt í einum farvegi.
 • Framangreint verði sett undir eitt regluverk sem tengist með beinum hætti sóknaráætlun hvers landshluta og forgangsröðun þeirra í því sambandi.

Sóknaráætlanir landshluta

tf rsla s knar tlana 2
Útfærsla sóknaráætlana (2)
 • Útfærsla sóknaráætlana landshluta er hugsuð þannig að til lengri tíma segi þær til um forgangsröðun ólögbundis fjármagns, þær endurspegli byggða­áherslur sem ætlað er að hafa stefnumarkandi áhrif á fjárlagagerð og á vinnu að samhæfðum stefnum og áætlunum ríkisins.
 • Fyrst um sinn er stefnt að því að „rauðu“málaflokkarnir, þ.e. atvinnumál og nýsköpun,markaðsmál, mennta- og menningarmál renni eftir sama farvegi.

Sóknaráætlanir landshluta

skipulag
Skipulag

Stýrinet Stjórnarráðsins

Forsætisráðuneyti

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Fjármála- og efnahagsráðuneyti

Innanríkisráðuneyti

Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Velferðarráðuneyti

Samband íslenskra sveitarfélaga

Verkefnisstjóri

Landshlutasamtök sveitarfélaga

Ríkisstjórn

Sóknaráætlanir landshluta

Ábyrgð - utanumhald: IRR

Sérfræðingaráð

Stjórnendur og sérfræðingar undirstofnana kallaðir til eftir þörfum

Sóknaráætlanir landshluta 2012-2020

Ríkisstjórn

slide12

Sóknaráætlanir landshluta

Áherslur-forgangsröðun

(grunnur að byggðastefnu)

 • Verkefnastoð
 • Til dæmis:
 • -Vaxtarsamningar
 • -Menningarsamningar
 • -Atvinnuþróunarfélög
 • -Markaðsstofur
 • (Þekkingarnet)

Aukin samskipti stjórnsýslustiga:

-Efling sveitarstjórnarstigsins

-Rafræn stjórnsýsla

-One stop shop

-Verkaskipting stjórnsýslustiga

Fjárlög

Fjárfestinga-

áætlun

slide14

STAÐAN Í DAG OG NÆSTU SKREF

Sóknaráætlanir landshluta

landshlutasamt kin tta
Landshlutasamtökin átta
 • Jafn ólík og þau eru mörg
 • Markmið allra:
  • Hagsmunagæsla, samráð og aukið samstarf sv.fél.
 • Öflugt starf undir hatti SSNV. Í anda þess sem nú er boðað.
 • Lýður Björnsson (1979) telur að sveitarstjórnarmenn „hafi fundið, að þörf var fyrir samtök af þessu tagi, og mun reyndar ekki örgrannt um, að sumir þeirra a.m.k. líti á landshlutasamtökin sem mótvægi gegn ríkis- og miðstjórnarvaldi því, sem hefur miðstöð sína á höfuðborgarsvæðinu.“

Sóknaráætlanir landshluta

n stu skref landshlutarnir tta
Næstu skref - Landshlutarnir átta
 • Ábyrgðin er hjá landshlutasamtökum sveitarfélaga.
 • Mótun formlegs samráðsvettvangs í hverjum landshluta.
  • Hverjir eru haghafar?
  • Stýrihópur / framkvæmdaráð – hvernig skipað?
 • Landshlutarnir ákveða fyrirkomulag og skipulag...
 • …og hefjast handa við gerð sóknaráætlana.
 • Fyrirkomulag á móttöku og útdeilingu fjármuna:
  • Valnefndir, fagráð?
 • Drög að sóknaráætlun í desember 2012.
 • 2013-2015: reynslutímabil. Þróun og aðlögun.

Sóknaráætlanir landshluta

ger s knar tlunar skapal n
Gerð sóknaráætlunar - skapalón
 • Efnisyfirlit:
  • Inngangur
  • Framtíðarsýn
  • Stöðugreining
   • Í hnotskurn
  • Stefnumótun
  • Markmið og aðgerðir
  • Samantekt
  • Viðaukar

Sóknaráætlanir landshluta

st ugreining bygg astofnun
Stöðugreining (Byggðastofnun)

Allar upplýsingar í stöðugreiningu verði kyngreindar þar sem það á við og samanburður við landsmeðaltal eftir ástæðum:

 • Svæðið. Landfræðileg afmörkun, lýsing staðhátta: Sérstaða: menning og félagsauður, náttúra og auðlindir. Helstu byggðakjarnar og byggðarlög. Byggðarþéttleiki. Íbúar. Mannfjöldaþróun sl. 15 ár, kyn, aldur, ríkisfang. Kynjahlutfall. Helstu þéttbýlisstaðir og íbúafjöldi.
 • Menntun. Fjöldi með grunnskólapróf, framhaldsmenntun, háskólamenntun.
 • Efnahagsþróun. Tekjur á mann. Helstu atvinnugreinar, fjöldi starfandi eftir atvinnugreinum. Atvinnuleysi, atvinnustig.
 • Samgöngur. Vegir, hafnir, flugvellir. Almenningssamgöngur. Fjarlægðir milli helstu þéttbýlisstaða innan svæðis, til Reykjavíkur og/eða Akureyrar.
 • Opinber þjónusta. Sjúkrahús og heilsugæsla. Löggæsla og sýslumaður. Framhaldsskóli, háskóli, símenntunarstöð, fullorðinsfræðsla. (listi)
 • Önnur þjónusta. Verslun og þjónusta. (listi)
 • Niðurstaða: Sérstaða, styrkleikar og veikleikar. (SVÓT-greining sem sóknaráætlanir verða svar við.)

Hólmfríður Sveinsdóttir

samr svettvangur
Samráðsvettvangur
 • Samráðsvettvangur verði að lágmarki skipaður:
  • 3 fulltrúar skipaðir af stjórn landshlutasamtaka
  • 6 fulltrúar frá atvinnulífinu
  • hvert sveitarfélag með fleiri en 1000 íbúa skipar 2 fulltrúa (einn frá meirihluta og einn frá minnihluta)
  • sveitarfélag með færri en 1000 íbúa skipar einn fulltrúa
  • 3 fulltrúar frá stoðstofnunum (t.d. atvinnuþróunar-félögum, vaxtarráðum, markaðsstofum og menningarráðum)
  • 3 fulltrúar frá fræðasamfélaginu
  • 2 fulltrúar frá launþegasamtökum
  • annað frjálst

Sóknaráætlanir landshluta

m laflokkar fyrst um sinn
Málaflokkar – fyrst um sinn
 • Atvinnumál og nýsköpun.
 • Mennta- og menningarmál.
 • Markaðsmál.

Sóknaráætlanir landshluta

fj rmagn
Fjármagn
 • „Nýtt“ fjármagn.
  • 400 m.kr. á ári (til þriggja ára skv. fjárlaga-frumvarpi) sem skiptist milli landshlutanna átta.
  • Mikilvægur grunnur sem breytt verklag byggir á.
 • „Gamalt“ fjármagn.
  • T.d. vaxtarsamningar og menningarsamningar.
  • Úthlutun taki mið af sóknaráætlun.
  • Samningar renna út í lok næsta árs…

Sóknaráætlanir landshluta

n stu skref st rineti
Næstu skref – Stýrinetið
 • Endanleg útfærsla skapalóns.
 • Tillögur (ákvörðun) um:
  • útdeilingu fjármuna milli landshluta
  • um skiptingu fjármuna innan landshluta (milli málaflokka)
  • valnefndir/fagráð.
 • Tryggja grundvöll í lögum.
  • Frumvarp til laga um sóknaráætlanir landshluta??
 • Áframhaldandi samstarf og samráð við alla landshlutana.

Sóknaráætlanir landshluta

s knar tlun landshluta
Sóknaráætlun landshluta
 • Sameiginleg framtíðarsýn heimamanna.
 • Stöðugreining (t.d. SVÓT).
 • Fyrst um sinn (2013-2015)
   • Atvinnumál og nýsköpun
   • Menningarmál.
   • Markaðsmál.
   • (Fræðslumál / fullorðinsfræðsla).
 • Stefnumótun í ofangreindum málaflokkum.
 • Markmið og forgangsröðun / áherslur (aðgerðir).

Hólmfríður Sveinsdóttir

s knar tlanir landshluta frh
Sóknaráætlanir landshluta (frh)
 • Tekur mið af opinberum stefnum og áætlunum
  • m.a. markmiðum Ísland 2020 (makró).
 • Stýrinetið staðfestir að sóknaráætlanir:
  • Séu unnar á grundvelli skapalóns
  • Í samráði heimamanna
  • Í samræmi við landsstefnur og áætlanir
 • Stýrinetið hefur ekki aðkomu að úthlutun til einstakra verkefna.

Hólmfríður Sveinsdóttir

slide25
Samráð!!!
 • Eitt af meginmarkmiðum sóknaráætlana landshluta er aukið samráð:
  • Milli stjórnsýslustiganna, ríkis og sveitarfélaga.
  • Innan hvers landshluta.
  • Innan Stjórnarráðsins / milli ráðuneyta.

Sóknaráætlanir landshluta

a lokum
Að lokum

Stórt skref til valddreifingar:

 • Nýttspennandi verklag sem nær til alls landsins.
 • Frumkvæði fært til heimamanna.
 • Mikill vilji og áhugi hjá ríki og sveitarfélögum.
 • Valdefling landshluta.
 • Ný ríkisstjórn – verklagið lifir.
 • Ef vel tekst til: Eitt stærsta skref sem stigið hefur verið í byggðamálum síðustu áratugi.

Sóknaráætlanir landshluta