Rar 2610 materjalitehnika programm
Download
1 / 41

RAR 2610 MATERJALITEHNIKA PROGRAMM - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

RAR 2610 MATERJALITEHNIKA PROGRAMM. 4,0 AP 5,0 3 ,5 - 1 -0 ,5 E S Anda üldteadmisi metall- ja mittemetallmaterjalidest ja nendest toodete valmistamise tehnoloogiatest.  Eksamieeldused: Teadmiste kontroll:. Arvestatud laboratoorsed tööd jakodutööd 2 kontrolltööd: KT1 – Materjalid;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAR 2610 MATERJALITEHNIKA PROGRAMM' - vea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rar 2610 materjalitehnika programm
RAR 2610 MATERJALITEHNIKAPROGRAMM

 • 4,0 AP 5,0 3,5-1-0,5 E S

 • Anda üldteadmisi metall- ja mittemetallmaterjalidest ja nendest toodete valmistamise tehnoloogiatest


Petamiskorraldus

 Eksamieeldused:

Teadmiste kontroll:

Arvestatud laboratoorsed tööd jakodutööd

2 kontrolltööd:

KT1 – Materjalid;

KT2 - Materjalide tehnoloogia.

Õpetamiskorraldus


Petamiskorraldus1

Iseseisev töö:

Eksam:

Ettevalmistus laboratoorseteks töödeks.

Ettevalmistus kontrolltöödeks, kodutöödeks

2 kontrolltöö ja kodutöö põhjal

Õpetamiskorraldus


Hindamiskriteeriumid
Hindamiskriteeriumid:

 • mõlema osa keskmine  50%  vestlus (vajadusel)

 • ühe või mõlema osa keskmine < 50%  eksamitöö


Metoodilised abimaterjalid
Metoodilised abimaterjalid

 • P. Kulu. Materjaliõpetuse laboratoorsete tööde juhendid, TTÜ Kirjastus, 2007, 96 lk.

 • A. Laansoo, M. Saarna. Materjalitehnika. Tehnoloogiaprotsessid. Laboratoorsete ja kodutööde juhend, TTÜ Kirjastus, 2008, 93 lk.


P hi pikud
Põhiõpikud

 • P. Kulu. Metalliõpetus. TTÜ Kirjastus, 2005, 230 lk.

 • P. Kulu, J. Kübarsepp, L. Valdma, Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. I Metalliõpetus ja metallurgia, TTÜ Kirjastus, 1998, 2000, 216 lk.

 • P. Kulu, J. Kübarsepp, A. Laansoo, J. Pirso, L. Valdma, Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia. II Metallide tehnoloogia, TTÜ Kirjastus, 2001, 380 lk.

 • J. Kübarsepp, F. Kommel, A. Laansoo, Metallide tehnoloogia. Juhendmaterjalid harjutustöödeks, TTÜ Kirjastus, 2001, 68 lk.


Laboratoorsete t de loetelu
Laboratoorsete tööde loetelu

 • Materjalide mehaanilised omadused

 • Metallide ja sulamite mikrostruktuurid

 • Metalli termotöötlemine

 • Metallide purustusenergiamääramine

 • Materjalide väsimustugevuse hindamine

 • Vedrude väsimustugevuse hindamine

 • Mikrokõvaduse määramine


Kodut d
Kodutööd

 • I kodutöö – Faasidiagramm, terase termotöötlus.

 • II kodutöö – Valu-, lõike- ja keevitustehnoloogia.Metallide mehaanilised omadused1
Metallide mehaanilised omadused

 • Sissejuhatus materjalidesse

 • Tõmbeteimil ja löökpaindeteimil määratavad mehaanilised omadused.

 • Механические свойства, определяемые путём испытаний на растяжение и изгиб


Materjalide omaduste liigitus
Materjalide omaduste liigitus

 • Füüsikalised omadused:tihedus, sulamistemperatuur, kõvadus, elastsus

 • Mehaanilised omadused:tugevus, plastsus, sitkus

 • Tehnoloogilised omadused: valatavus, deformeeritavus, lõiketöödeldavus,termotöödeldavusjt. (keemilised, majanduslikud, esteetilised)


Materjalide omaduste liigitus1
Materjalide omaduste liigitus

 • Tehnoloogilised omadused: valatavus, deformeeritavus, lõiketöödeldavus,termotöödeldavusjt. (keemilised, majanduslikud, esteetilised)


F sikalised omadused tihedus
Füüsikalised omadusedtihedus

 • Tihedus , kg/m3 (g/cm3)

 • Metallide ja sulamite liigitus tiheduse järgi:

 •  < 5000 kg/m3 – kergmetallid ja -sulamid

 • 5000 <  < 10000 kg/m3 − keskmetallid ja -sulamid

 •  > 10000 kg/m3 − raskmetallid ja - sulamid


Mendelejevi tabel
Mendelejevi tabel

 • http://admhometable.ru/


F sikalised omadused sulamistemperatuur
Füüsikalised omadusedsulamistemperatuur

 • Metallide ja sulamite liigitus sulamistemperatuuri järgi:

 • kergsulavad metallid ja sulamid - TS327oC(Pb sulamistemperatuur) - Pb, Sn, Sb

 • kesksulavad metallid ja sulamid – TS=327−1539 oC -Mn, Cu, Ni, Ag jt.

 • rasksulavad metallid ja sulamid - TS >1539 oC(Fe sulamistemperatuur) – Ti, Cr, V, Mo, W


Metallid sulamid
Metallid-sulamid

 • Pb, Sn, Sb-свинец, олово, сурьма

 • plii, tina , antimon

 • Mn, Cu, Ni, Ag- марганец, медь, никель, серебро

 • mangaan , vask , nikkel , hõbe

 • Ti, Cr, V, Mo, W- титан, хром, ванадий, молибден, вольфрам

 • Titaan, kroom,vanaadium, molübdeen, volfram


F sikalised omadused elastsus
Füüsikalised omadusedelastsus

 • normaalelastsusmoodul (Youngi moodul)

 • E = / 

 • Nihkeelastsusmoodul

 • G =  / 

 • Mahtelastsusmoodul

 • K = p / 


N ormaale lastsusmoodul
Normaalelastsusmoodul

 • E on suurus, mis näitab materjali elastsust, see avaldub pinge ja elastse deformatsiooni suhtena. Elastsusmoodul näitab, kui suur pinge tekib materjalis ühikulise suhtelise pikenemise korral


N ormaale lastsusmoodul1
Normaalelastsusmoodul

E = / 

σ on mehaaniline pinge

ε on elastne deformatsioon


Nihkelastsusmoodul
Nihkelastsusmoodul

Nihkelastsusmooduliks nimetatakse

tugevusõpetusesvõrdetegurit,

mis iseloomustab materjali jäikust

ehk vastupanu nihkedeformatsioonile.

Tähis G.


Nihkeelastsusmoodul
Nihkeelastsusmoodul

E normaalelastsusmoodul,

ν poissoni tegur

Metallidel


Nihkeelastsusmoodul1
Nihkeelastsusmoodul

G =  / 

tangentsiaalpinge

nihkenurk


F sikalised omadused juhtivus
Füüsikalised omadusedjuhtivus

 • elektritakistus , •mm2/m

 • elektrijuhtivus 1 /  , 1 /  •m

 • IACS – International Annealed Copper Standard

 • soojusjuhtivus , W / m•K

 • jt. (optilised, magnetilised


Mehaanilised omadused
Mehaanilised omadused

 • Kasutusala:

 • konstruktsioonide projekteerimisel,tehnoloogilisuse hindamisel,sisend-parameetritenajäikus-,tugevusarvutustes


Mehaanilised omadused1
Mehaanilised omadused

 • Kõigi materjaligruppide puhul ei ole keemilisekoostisega üheselt määratud.

 • Sõltuvad materjali töötlusrežiimist.

 • Komposiitmaterjalidel ka katsetamise suunast.

 • Polümeermaterjalide puhul koormamiskiirusest


Mehaanilised omadused2
Mehaanilised omadused

 • Tugevus on materjali võime purunemata taluda koormust,ebaühtlast temperatuuri vm.

 • Elastsus on materjali võime omandada omaesialgne kuju peale koormuse eemaldamist.


Mehaanilised omadused3
Mehaanilised omadused

 • Plastsus on materjali võime purunemata muuta talle rakendatudväliskoormuse mõjul oma kuju ja mõõtmeid ning säilitada jäävat(plastset) deformatsiooni pärast väliskoormuse lakkamist


Mehaanilised omadused4
Mehaanilised omadused

 • Kõvadus on materjali võime vastu panna kohalikule plastseledeformatsioonile

 • Sitkus on materjali omadus koormamisel taluda (enne purunemist) olulist deformeerimist


Mehaanilised omadused5
Mehaanilised omadused

 • Sitkuse vastupidine omadus on haprus.

 • Sõltuvalt tööolukorrast (koormamise viisist)eristatakse staatilisel, dünaamilisel ja tsükliliselkoormamisel määratavaid mehaanilisi omadusi.

 • Eristatakse konstruktsioonitugevust, staatilist,dünaamilist ja kestustugevust.


Teimid
Teimid

 • Metalsete materjalide korral kasutatakse:

 • tõmbeteim (teras jt. plastsed metallid),

 • surve- ja paindeteim (malm).

 • löökpaindeteim.


Teimid1
Teimid

 • Plastide korral kasutatakse:

 • tõmbeteimi,

 • läbipaindetemperatuuri teimi,

 • surveteimi,

 • roometeimi

 • löökpaindeteimi.


Tugevusn itajad
Tugevusnäitajad

 • (Tõmbe)tugevuspiir Rm;

 • Elastuspiir;

 • Voolavuspiir ReH, ReL;

 • Tinglik voolavuspiir Rp;

 • Paindetugevus;

 • Survetugevus.

 • Väsimustugevus.

 • Roometugevus.


F sikalised omadused k vadus

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Füüsikalised omadusedkõvadus(твёрдость)

 • Brinelli kõvadus

  HBW

 • Rockwelli kõvadus

  HRA, HRB, HRC

 • Vickersi kõvadus

  HV


Mehaanilised omadused tugevus 1

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Mehaanilised omadusedtugevus (прочность) (1)

 • tõmbetugevus (прочностьнарастяжение) Rm

 • voolavuspiir (tõmbel) (пределтекучести прирастяжении) ReH, ReL, Rp0.2

Pinge - deformatsioon

Jõud - pikenemine


Mehaanilised omadused tugevus 2

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Mehaanilised omadusedtugevus (прочность) (2)

 • survetugevus (пределпрочностиприсжатии) RCm

 • voolavuspiir (survel) (пределтекучести присжатии) RCp0.2

1- plastse materjali SD

2- hapra materjali SD ja TD

3- plastse materjali TD


Mehaanilised omadused tugevus 3

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Mehaanilised omadusedtugevus (прочность) (3)

 • väsimustugevus (усталостная прочность)sR,s-1

  Tsüklilisel koormamisel määratav omadus

pingetsükkel

murdepind

koormuse

asümmeetria

tegur

1- väsimuspurunemise ala

2- lõpp-purunemise ala


Mehaanilised omadused plastsus 1

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Mehaanilised omadusedplastsus (пластичность) (1)

 • katkevenivus A

 • (oтносительноеудлинение)


Mehaanilised omadused plastsus 2

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Mehaanilised omadusedplastsus(2)

 • katkeahenemine Z

  (oтносительное cужение)


Mehaanilised omadused sitkus

METALLIDE JA SULAMITE OMADUSED

Mehaanilised omadusedsitkus (вязкость)

 • purustustöö (работаразрушения)KU või KV, J

 • külmhapruslävi (пределхладноломкости) TKHL, oC


ad