ordening indeling in de 4 rijken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ordening: Indeling in de 4 rijken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ordening: Indeling in de 4 rijken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Ordening: Indeling in de 4 rijken - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Ordening: Indeling in de 4 rijken. © Biologiepagina.nl. Bacteri ë n. Schimmels. Planten. Dieren. Celwand Geen celkern (DNA ligt als kringvormig chromosoom in cytoplasma) Geen bladgroenkorrels, behalve cyanobacteriën Eencellig Voortplanting: Deling . Bacteri ë n. Schimmels. Planten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ordening: Indeling in de 4 rijken' - vea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Celwand

Geen celkern (DNA ligt als kringvormig chromosoom in cytoplasma)

Geen bladgroenkorrels, behalve cyanobacteriënEencellig

Voortplanting: Deling

slide5

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

http://www.youtube.com/watch?v=gEwzDydciWc&feature=player_embedded

slide6

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Nuttige bacteriën

Bacteriën voor zuiveren afvalwater

Melkzuurbacteriën

Bacteriën voor produceren wasmiddelenzymen, geneesmiddelen (insuline) door recombinant-DNA-techniek

Darmflora

?

slide7

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Schadelijke bacteriën

MRSA bacterie

Resistent = ongevoelig voor bepaalde stof

Hersenvliesontsteking

Voedselvergiftiging

slide8

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Schadelijke bacteriën

Cholera

Vervuild water

Schoon drinkwater

slide9

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Wat denk je dat er zou kunnen gebeuren als je heel vaak je handen wast met bacterie dodende zeep?

Je verwijdert je 'schild'. Ziekmakende bacteriën zouden de plaats kunnen innemen van de omgekomen huidflora. Hierdoor kunnen ze jou ziek maken.

slide10

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Celwand

Celkern

Geen bladgroenkorrelsEencellig of veelcellig

Voortplanting: Eencellige schimmels (gisten): deling Veelcellige schimmels: sporen

slide11

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Animatie levenscyclus schimmel

slide12

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Nuttige schimmels

Antibiotica (penicilline)

Schimmel voor kaasbereiding

Gist

Paddenstoelen

slide13

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Nuttige schimmels

Opruimen dode organismen / organisch materiaal

slide14

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Schadelijke schimmels

Candida

Meeldauw

slide15

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

CelwandCelkernBladgroenkorrels (chloroplasten)Eencellig of veelcellig

slide16

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

 • Organische stoffen
 • Afkomstig van organismen
 • Grote ingewikkelde moleculen
 • Minimaal 2 C-atomen (daarnaast vooral H en O)
 • O.a. koolhydraten, eiwitten, vetten
 • Anorganische stoffen
 • -Zowel in organismen voorkomend als de levenloze natuur
 • -Kleine eenvoudige moleculen
 • -O.a. water, CO2, O2, zouten

glucose

slide17

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

 • Autotrofe organismen
 • Kunnen organische stoffen maken uit alleen anorganische stoffen
 • Geen andere organismen nodig voor hun voedsel
 • M.b.v. fotosynthese in de bladgroenkorrels (chlorofyl)
 • Planten en cyanobacteriën

Heterotrofe organismen

-Kunnen niet zelf organische stoffen maken

-Andere organismen nodig voor voedsel

-Schimmels, dieren en meeste bacteriën

slide18

Bacteriën

Schimmels

Planten

Dieren

Geen celwand

Celkern

Geen bladgroenkorrelsEencellig of veelcellig

wangslijmvlies

amoebe

slide22

Donax variegatus

Er is binnen een soort grote variatie.

slide23

Dieren

 • Gewervelden
 • Zoogdieren
 • Roofdieren
 • Katachtigen
 • Panters (Panthera)
 • Leeuw (leo)
 • Dieren
 • Gewervelden
 • Zoogdieren
 • Roofdieren
 • Hondachtigen
 • Honden (Canis)
 • Wolven (lupus)
 • Rijk
 • Afdeling
 • Klasse
 • Orde
 • Familie
 • Geslacht
 • Soort

Ondersoort: Canis lupus familiaris

Ras: Poedel

slide24

A

K

O

F

G

S

Afdeling Alle

Klasse Knappe

Orde Oudjes

Familie Fietsen

Geslacht Graag

Soort Snel

slide26

Tjiftjaf

Veldkenmerken. 11 cm. Geslachten gelijk. Klein, hoofdzakelijk groenig of bruinig zangertje zonder duidelijke kenmerken. Verschillende (onder)soorten worden onderscheiden in het gebied, die voornamelijk verschillen in kleur, maar soms ook in geluid. Algemeenste ondersoort, collybita, heeft olijfkleurige bovendelen, beige-gele borst en flanken en wittige buik. Slagpennen met groenige randen. Onduidelijke wenkbrauwstreep, beige of gelig, donkerder oogstreep. Ondersoort abietinus uit Scandinavië grijzer van boven en witter van onderen. Iberische Tjiftjaf P. ibericus van het Iberisch Schiereiland lijkt qua kleed op collybita maar heeft andere zang; wordt tegenwoordig als aparte soort beschouwd. Poten altijd donker, soms vrijwel zwart. Verschilt van Fitis door kortere vleugels, grijzer en bruiner verenkleed, (meestal) door donkere poten, roep en gewoonte om regelmatig met vleugels en staart te trekken. Juveniel als adult, maar vaak wat geler of grijzer en meer donzig uiterlijk.Geluid. Roep ’whiet’. Zang monotoon ’tjif tjaf tjif tjaf’. Iberische Tjiftjaf heeft gevarieerdere zang, die begint en eindigt met korte ’tit’-roepjes en langgerekte ’tswie-frases’ bevat.Voorkomen. Zeer algemene zomergast. Overwintert in klein aantal.Habitat. Verscheidenheid aan habitats met bomen en struiken, zoals parken, gemengde en loofbossen. Behoeft hogere bomen dan Fitis.Voedsel. Voornamelijk insecten. Fourageert vaak op de grond.

Fitis

Veldkenmerken. 11 cm. Lijkt op Tjiftjaf; evenals deze zonder duidelijke kenmerken. Bovendelen bruingroen of olijfkleurig, gezicht en borst duidelijk geel, onderdelen witter. Wenkbrauwstreep onduidelijk, geel, geflankeerd door donkerder oogstreep. Handpennen steken verder voorbij tertials uit dan bij Tjiftjaf, poten meestal duidelijk bleker, wenkbrauwstreep doorgaans iets geprononceerder en kruin platter, alles bijelkaar meer indruk gevendvan een minder ronde, langere en slankere vogel. Actiever dan Tjiftjaf. Juveniel in het veld vaak te onderscheiden van adult door meer uniform geel en groen verenkleed, met name op onderdelen. Sommige adulten kunnen echter ook zeer geel zijn.Geluid. Roep ’huwiet’, tweetoniger dan Tjiftjaf. Zang vloeiende en welluidende serie van aflopende tonen.Voorkomen. Zeer algemene zomergast.Habitat. Variatie aan weelderig begroeide gebieden met struiken en lage bomen. Komt niet in uniform hoogopgaand bos voor.Voedsel. Voornamelijk insecten, die vaak na korte achtervolging of op vliegenvangerachtige manier worden gevangen.

slide27

Geslacht Phylloscopus bestaat

in Nederland uit 7 soorten

Phylloscopusbonelli [Bergfluiter] Phylloscopusborealis [Noordse Boszanger]

Phylloscopuscollybita [Tjiftjaf]

Phylloscopusinornatus [Bladkoning]

Phylloscopussibilatrix [Fluiter]

Phylloscopustrochiloides [Grauwe Fitis]

Phylloscopustrochilus [Fitis]

een soort is
Een soort is….

Eengroeporganismen met veelovereenkomstigeeigenschappen,

 • die onderlingkunnenvoortplanten
 • en daarbijvruchtbarenakomelingenkunnenkrijgen
slide29

Dit zijn dus verschillende soorten, ondanks de grote overeenkomsten in kleur en vorm/bouw

slide30

Phylloscopus collybita(Vieillot, 1817)

Een soortnaam bestaat uit:

Phylloscopus

collybita

(Vieillot,

1817)

De eerste beschrijver van de soort

Het jaar waarin de soort voor het eerst is beschreven

geslachtsnaam

soortaanduiding

Heel vaak wordt volstaan met de eerste twee delen: Phylloscopuscollybita

soort naamgeving
Soort naamgeving
 • Linnaeus (18e eeuw)
 • Geslachtsnaam (Canis)
 • Soortaanduiding (lupus)

Canis lupus

Deense dog & Chihuahua

slide32

En dit zijn dus geen verschillende diersoorten: 1 soort, met veel variëteiten, rassen zelfs

Rassen onstaan altijd door menselijke selectie

naamgeving olifant
Naamgeving olifant

Indische olifant

Geslachtsnaam = ElephasSoortaanduiding = maximus

Afrikaanse olifant

Geslachtsnaam = LoxodontaSoortaanduiding = africana

nog een voorbeeld 3 soorten uit het geslacht mees parus parus major parus caeruleus parus cristatus
Nog een voorbeeld: 3 soorten uit het geslacht “mees (Parus)” Parus majorParus caeruleusParus cristatus
slide35

X

Paard (Equus caballus)

Ezel (Equus asinus)

Vrouwtjes wel vruchtbaar, mannetjes niet

Muilezel

Muildier

Moeder = paard

Moeder = ezel

populatie
Populatie

Een populatie = een groep individuen van een soort die in een bepaald gebied een voortplantingseenheid vormen

Afhankelijk van omstandigheden kunnen populaties verschillende fenotypes vertonen

slide42

Steltkluut

Kent 6 populaties met verschillen in uiterlijk. Men ziet dit als 1 soort, ook al is dit nooit bewezen.