hoofdstuk 8
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hoofdstuk 8

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Hoofdstuk 8 - PowerPoint PPT Presentation


  • 157 Views
  • Uploaded on

Hoofdstuk 8. Vreemd vermogen. Prijsvorming Vreemd vermogen. Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld. NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK Tarief vraag en aanbod Geldmarkt: <2 jaar: Euribor Kapitaalmarkt: > 2 jaar: Risico: terugbetalen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoofdstuk 8' - vea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8

Vreemd vermogen

prijsvorming vreemd vermogen
Prijsvorming Vreemd vermogen

Interest (rente) = vergoeding voor beschikbaar stellen geld.

NB: rente is ook gelijkblijvend periodiek bedrag uit FRK

Tarief vraag en aanbod

Geldmarkt: <2 jaar: Euribor

Kapitaalmarkt: > 2 jaar:

Risico: terugbetalen

3. Inflatie:

geldmarkt euribor
Geldmarkt: Euribor

tarief waartegen groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken.

kapitaalmarkt
kapitaalmarkt
  • lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar).
  • basistarief NL staatsobligaties + risico opslag
rangorde bij terugbetalen schulden
Rangorde bij terugbetalen schulden:

“paritascreditorum”:alle schuldeisers voor de wet gelijk

uitzonderingvoor "wettelijkeregels van voorrang".

Preferente schulden (o.a.hypotheek, salaris)

Gewone schulden

Achtergestelde schulden

4. Eigen geld terug naar eigenaren

banklening
Banklening

Bij beginnende bedrijven vaak op basis van ondernemingsplan

verschillende soorten:

hypothecaire lening (onroerend goed als onderpand)

Starterslening

borgstellingskrediet (borg door overheid)

rekening courant (lopende rekening)

vreemd vermogen lange termijn
Vreemd vermogen lange termijn

Hypothecairelening: lening met onroerendgoedalsonderpand

Obligatielening: groteleningverdeeld in kleinereschulddeeltjes

Medium term notes: lening op middellangetermijn (2 tot 5 jaar)

obligatielening
Obligatielening

Meestal aan toonder en vrij verhandelbaar;

Vaste couponrente;

Looptijd (vaak tussen 5 en 20 jaar);

4. Beursnotering vaak in procenten (van de nominale waarde).

Bijvoorbeeld 98% van 500 = €490

Aflossing a pari

6. Aflossing ineens of door loting. Vaak recht van vervroegde aflossing

staatlening
Staatlening

NL geen risico?

sept/10: Griekenlandbetaalt957 basispunten: 9,57% boven DU

obligatievormen
Obligatievormen:

Premieobligaties : premies verloot onder de houders.

Zero bonds: geen interest. Aflossingsbedrag > emissiebedrag.

Discount bonds: lage interest. Aflossingsbedrag > emissiebedrag.

Junk bonds: obligatie met veel risico. Couponrente is hoog.

Convertible: omzetten obligatie in aandelen

Reverse convertible: ook omzetten aandelen in obligatie

converteerbare obligatielening
Converteerbare obligatielening:

= obligatielening die onder bepaalde voorwaarden in aandelen van dezelfde onderneming omgezet kan worden (indirecte emissie van aandelen)

voorwaarden:

- bepaalde periode (conversieperiode)

- bepaalde ruilverhouding met evt. bijbetaling (conversiekoers)

- vaak recht op vervroegde aflossing (dwang tot emissie)

- vaak anti-verwateringsclausule

- als het niet goed gaat met de onderneming toch vaste vergoeding

motieven obligatielening
Motieven obligatielening:

Onderneming:

- geen gunstig emissieklimaat (indirecte emissie levert meer op?)

- betaalde interestkosten aftrekbaar voor vennootschapbelasting

- weet niet of ze permanent of tijdelijk vermogen nodig heeft

Belegger:

- als het goed gaat met de onderneming kan ze obligaties converteren

conversiekoers
Conversiekoers

Conversiekoers: =

aantal obligaties x nom.waarde +/- contante betaling

aantal aandelen x nom.waarde

= Hoeveel kost 1 aandeel mij bij conversie.

= Wat lever ik in als belegger en wat is de aandelenwaarde die ik ervoor terug krijg.

onderhandse lening
Onderhandse lening

Een of enkelegeldgevers (zonder bank)

Vaaknietverhandelbaar

Afstemming op specifiekewensen

vreemd vermogen op korte termijn
Vreemd vermogen op korte termijn

Bankkrediet

(vaakrekening courant krediet; = rood staan op lopende rekening

Te betalenleveranciers/ Crediteuren (ontvangenleverancierskrediet)

Vooruitbetaaldebedragen (gegevenafnemerskrediet)

Commercial paper (min. 1 mln )

kosten leverancierskrediet
Kosten leverancierskrediet

Als je eenkortingkrijgtivmeerderbetalen (betalingsrafactie/ kredietbeperkingstoeslag)

Voorbeeld:

Stel: factuur: €100.000 maarals je binnen 8 dagen

betaaltkrijg je 1% korting.

Normaalbinnen 4 wekenbetalenandersboete.

Kosten: 1% voor 3 wekentevroegbetalen:

= 52/3 = 17,33 x 1/99 X 100 = 17,51% per jaar

voorzieningen
Voorzieningen

= fonds voor een geschatte toekomstige schuld, waarvan de omvang en het tijdstip nog onzeker zijn

Bijvoorbeeld:

 Onderhoud

 Garantie

 Reorganisatie

Dit is dan:

 Lang vreemd vermogen

 Kort vreemd vermogen als het binnen een jaar tot betaling leidt

 Bedrijfseconomisch een schuld, juridisch niet

 Credit op de balans

Let op ivm IFRS: alleenopnemenalserzekereenbetaling/ kostenkomt.

verschil voorziening reserve
Verschil voorziening/ reserve

Voorziening Reserve

Vreemdvermogeneigenvermogen

Toekomstigeschuldtoekomstigetegenvallers

let op
Let op:

N.B. Voorziening voor:

 debiteuren

 voorraden

Zijn:

 correctie op te hoog gewaardeerde activa

 geen vreemd vermogen

 vaak debet op de balans

ad