ska du bli akutl kare n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ska du bli akutläkare? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ska du bli akutläkare?

play fullscreen
1 / 17

Ska du bli akutläkare?

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Ska du bli akutläkare?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ska du bli akutläkare? • Ja, definitivt! • Ja, självklart! • Ja, sannolikt! • Kanske? • Nej!

 2. S 23-årig man söker med kraftig buksmärta B Mannen är tidigare frisk men röker 15 cig/dag. Festade ”hårt” ngn vecka tidigare. Vårdad några år tidigare på SöS för misstänkt app. Insjuknade igår med ont i hals och öron samt snuva. Idag tillkomst av kraftig buksmärta. Smärtan lokaliserad från epigastriet- flanker- rygg. Intervallartad smärta, förvärras av hosta. Inga GI-symtom. Fall 13 Ung man med buksmärta

 3. Fall 13 Ung man med buksmärta A A Fri luftväg B Normala auskultationsfynd. SpO2 och AF oklart. C HF 90, RR. BT 130/60. Inga blåsljud. D GCS 15. Pupiller ej undersökta. Nackstyvhet ej bedömt. E Buken uppdriven, mjuk men kraftigt öm i hela buken. Dunköm över njurloger. Vä trumhinna buktande med splittrad ljusreflex. T 38,2. Akut utredning: EKG och ABG ej gjort. Urinsticka visar pos nitrit.

 4. Fokus? • Buk • Bröstkorg • Skalle

 5. Diagnos? • Appendicit? • Kolecystit? • Pankreatit? • Peylonefrit? • Pneumoni? • Meningit? • Perimyokardit

 6. Fall 13 Ung man med buksmärta Tolkades preliminärt som peylonefrit… Prover beställs, dagjouren rapporterar till kvällsjour och går hem...

 7. Fall 13 Ung man med buksmärta Vid kvällsjourens första bedömning är patienten försämrad… A Fri luftväg B ”Nedsatt andningsljud basalt hö lunga” C Oförändrat D GCS 15, pupiller och nackstyvhet ej bedömt. E ”Buken palperas i det närmaste med peritonitstatus. Kraftigt muskelförsvar. Maximal ömhet i epigstriet och hö fossa”. T 39,5

 8. Diagnos? • Appendicit? • Kolecystit? • Pankreatit? • Peylonefrit? • Pneumoni? • Meningit?

 9. Fall 13 Ung man med buksmärta Prover anländer: LPK 20.8, CRP 95, övriga ”basprover”, inkl lipas och leverprover ua.

 10. Vad blir din nästa åtgärd? • CT buk  antibiotika • Odling  antibiotika  CT buk och thorax • CT buk och thorax  antibiotika  odlingar • LP  odlingar Betapred antibiotika

 11. Fall 13 Ung man med buksmärta Man väljer att odla, ge antibiotika och beställer därefter CT buk samt rtg pulm med frågeställningarna: ”Pneumoni? Kolecystit? Annat patologiskt i buken?” Radiologen väljer att göra rtg pulm och urografi.

 12. Vilken bakterie tror du har orsakat infektionen? • Mucoplasma? • Klebsiella? • Pneumokock? • Stafylokock?

 13. Vilket antibiotikum väljer du? • Cefotaxim • Doxycyklin • Bensyl-pc