ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAW...
Download
1 / 6

§ 3. - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ. § 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' § 3.' - vaughn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

§ 3.

W celu realizacji zadań USZJK na szczeblu uczelnianym, Rektor powołuje na okres kadencji władz Uczelni Radę ds. Jakości Kształcenia (RJK), którą tworzą Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (KZJK) oraz Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia (KOJK)

 • § 9

 • Dziekan powołuje na okres kadencji Wydziałową Komisję ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia (WKOZJK).

 • W skład WKOZJK wchodzą:

  • Prodziekan właściwy ds. kształcenia albo pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia, jako przewodniczący komisji.

  • Przewodniczący komisji programowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale;

  • Kierownik studiów doktoranckich na wydziale.

  • Przedstawiciel studentów i przedstawiciel doktorantów.

 • Inne osoby wskazane przez Dziekana.


§10 JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zakres działania WKOZJK obejmuje:

1) Monitorowanie jakości procesu kształcenia –13 punktów-zadania z podpunktami,

2) Ocenę procesu kształcenia – 9 punktów-zadań z podpunktami,

3) Ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych – 3 punkty-zadania z podpunktami,

4) Inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia na wydziale.

§ 12.

Przewodniczący WKOZJK przygotowuje podsumowujące sprawozdania nt. samooceny jakości kształcenia na wydziale, zawierające wnioski oraz proponowane działania, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia, a następnie przekazuje je Dziekanowi.

Dziekan przedkłada radzie wydziału ocenę efektów kształcenia na wydziale. Rada wydziału przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.


Wydziałowa Komisja Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia

Dr inż. Iwona Poźniak – Koszałka - -Przewodnicząca Komisji, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Dr inż. Leszek Koszałka - Przedstawiciel władz dziekańskich

Opiekunowie Kierunków:

Prof. Zygmunt Hasiewicz - I stopień, Automatyka i Robotyka

Prof. Ewaryst Rafajłowicz - II stopień, Automatyka i Robotyka

Prof. Andrzej Kasprzak - Informatyka

Prof. Andrzej Dobrucki - Elektronika

Prof. Tadeusz Więckowski - Telekomunikacja

Prof. Andrzej Kucharski - Elektronika i Telekomunikacja

Prof. Ryszard Zieliński - Teleinformatyka

Pozostali członkowie Komisji:

Prof. Włodzimierz Greblicki - Kierownik Studiów Doktoranckich

Mgr inż. Agnieszka Gawryszuk. - Kierownik Dziekanatu

Mgr Mirosława Gozdowska - Kierownik Zesp.ds. Zarządzania Jakością, sekretarz Wydziałowej Komisji

Mgr inż. Mateusz Cholewiński - Przedstawiciel doktorantów

Monika Rejnuś - Przedstawiciel studentów ds. I stopnia

Anna Zagozdon - Przedstawiciel studentów ds. II stopnia


Schemat organizacji działań na Wydziale Elektroniki w zakresie jakości kształcenia

Monitorowanie jakości procesu kształcenia,

Ocena procesu kształcenia,

Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,

Inne działania dotyczące kształtowania postaw pro-jakościowych,


Akty formalne przygotowane przez WKOZJK zakresie jakości kształcenia

Procedura WEK/P1/2013 - dotycząca organizowania oraz sposobu zaliczania praktyk studenckich dla studentów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2011 włącznie

Procedura WEK/P2/2013 - dotycząca organizowania oraz sposobu zaliczania praktyk studenckich dla studentów, którzy rozpoczęli studia po 1.10.2011

Procedura WEK/P3/2013 - dotycząca podziału studentów na specjalności kształceniana wszystkich kierunkach na I i II stopniu studiów

Procedura WEK/P4/2013 - dotycząca przeprowadzania konkursu- najlepszy absolwent (TOP 10)

Procedura WEK/P5/2013 - dotycząca organizacji wizyty gościa zagranicznego

Procedura WEK/P6/2013 - dotycząca przyznawania Nagrody Dziekana dla studentów

Procedura WEK/P7/2013 - dotycząca generowania tematów prac dyplomowych

Procedura WEK/P8/2013 - dotycząca rekrutacji na studia doktoranckie


Akty formalne przygotowane przez WKOZJK – rok bieżący zakresie jakości kształcenia

Procedura WEK/P9/2013 – dotyczącaharmonogramowania egzaminów w sesjach

Procedura WEK/P10/2013 – dotyczącagenerowania i wnoszenia zmian –zagadnienia egzaminacyjne dyplomowe

Procedura WEK/P11/2013 – dotyczącawyjazdów i przyjazdów pracowników w ramach programów międzynarodowych

Procedura WEK/P12/2014 – dotycząca procesu dyplomowania

Procedura WEK/P13/2014 – dotycząca wprowadzania zmian w efektach KRK oraz planach i programach kształcenia

Treści wszystkich procedur będących przedmiotem uchwał publikowane są na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia http://www.weka.pwr.wroc.pl/1822854,41.dhtml


ad