slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KÓRNICKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY SPOŁECZNEJ 1990 - 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KÓRNICKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY SPOŁECZNEJ 1990 - 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KÓRNICKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY SPOŁECZNEJ 1990 - 2005 OPRACOWANIE: Małgorzata Smolarkiewicz – Maliszewska Alicja Maliszewska. TAK SIĘ ZACZĘŁO - 09.03.1990 rok. Spotkanie członków - założycieli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KÓRNICKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY SPOŁECZNEJ 1990 - 2005' - vaughan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
HISTORIA I NAJWAŻNIEJSZE

WYDARZENIA

KÓRNICKIEGO TOWARZYSTWA

POMOCY SPOŁECZNEJ

1990 - 2005

OPRACOWANIE:

Małgorzata Smolarkiewicz – Maliszewska

Alicja Maliszewska

tak si zacz o 09 03 1990 rok

TAK SIĘ ZACZĘŁO - 09.03.1990 rok

Spotkanie członków - założycieli

Podjęcie decyzji o rejestracji stowarzyszenia:

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej

ZARZĄD:

H. Straus (przewodnicząca)

A. Grzegorowski (z-ca)

E. Marciniak (skarbnik)

H .Grząślewicz (członek)

K. Janicka (członek)

B. Kiełtyka (członek)

B. Michałkowska - Kowalska (członek)

slide3
Informacja o tym wydarzeniu

ukazała się

w Biuletynie Informacyjnym

Komitetu Obywatelskiego

Ziemi Kórnickiej

Nr 5 z dnia 30.03.1990 roku.

statut ktps
STATUT KTPS
 • przy aktywnym udziale wszystkich członków Zarządu oraz pomocy Janusza Lechnerowskiego i Marii Przychodzkiej opracowano Statut KTPS
 • zawiera on 6 rozdziałów:
 • Postanowienia ogólne
 • Cele i sposoby ich realizacji
 • Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Władze KTPS
 • Fundusze i majątek KTPS
 • Zmiany Statutu i rozwiązanie KTPS
rejestracja ktps
REJESTRACJAKTPS
 • lipiec 1990 roku

pod nr ST 261 decyzją

Sądu Wojewódzkiego

Sekcji Rejestracji Związków

i Stowarzyszeń w Poznaniu.

pierwsza kwesta
PIERWSZA KWESTA
 • odbyła się 17 czerwca 1990 roku

na terenie Kórnika i Bnina

 • zebrano 9.479,40 zł,

które przeznaczono na dofinansowanie

półkolonii dla 18 dzieci

pierwsza informacja prasowa
PIERWSZA INFORMACJA PRASOWA

„TYGODNIK LUDOWY” nr 33 (397)

Poznań 19 sierpnia 1990 r.

pt. „Czyje dzieci mają wakacje?”

rok 1991
ROK 1991
 • mamy 49 członków
 • dalsze kwesty i zbiórki pieniędzy
 • wydajemy „cegiełki”
 • finansujemy wypoczynek letni dzieci (Rewal)
 • zapomogi dla rodzin, obiady dla dzieci
 • akcje „Gwiazdka”, „Zając”
rok 1992
ROK 1992
 • współfinansujemy zimowisko w Robakowie (opłacone dla 24 uczniów)
 • zakupy przyborów szkolnych i sprzętu sportowego
 • mamy logo
rok 1993
ROK 1993
 • KTPS w informatorze Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BARDO - JAWOR - KLON (Warszawa)
 • nawiązanie współpracy z CENTRUM „NON - PROFIT”, powołanym prze Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA” w Poznaniu
 • dofinansowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
rok 1994
ROK 1994
 • udział w I Zjeździe Sejmiku Organizacji Pozarządowych - maj ’94 - Błażejewko
 • włączenie się w Harcerską Akcję „Paczki Pokoju” dla dzieci z Sarajewa
 • trwa akcja dożywianie dzieci w szkołach
rok 1995
ROK 1995
 • udział KTPS w Forum Inicjatyw Pozarządowych w Poznaniu
 • pierwsze oficjalne zaproszenie dla KTPS-u do udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Polityki Społecznej przy Radzie Miasta

i Gminy Kórnik - 05. 06. 1995 r.

 • udział w Akcji Harcerskiej „Betlejemskie Światło Pokoju”
rok 1996
ROK 1996
 • miesięcznik „Kórniczanin” opublikował w czerwcu pełne sprawozdanie z 6-letniej działalności KTPS-u (daty, akcje, liczby, sponsorzy, nazwiska członków Zarządu)
 • akcja pomocowa „SZYMON z Żernik”

(turnus leczniczy, rehabilitant, zakup sprzętu

do ćwiczeń, leków)

rok 1997
ROK 1997
 • Koncerty i aukcja grafik na Zamku jako akcja charytatywna na rzecz KTPS-u
 • nasz adres internetowy od 1.06.1997 r. www.kornik.pl/ktps
 • akcja pomocowa dla „EWY z Kórnika” (zbiórka funduszy na przeszczep, zakup leków)
 • POMOC POWODZIANOM- dla gminy Lubsza w opolskim i Międzylesia - 13 transportów
 • wystawa i aukcja obrazów Teresy Radowicz „Ocalone malowanie” - 11.10.1997 r.
rok 1998
ROK 1998
 • Hanna Straus, przewodnicząca KTPS, w plebiscycie „Śremianin roku 1997” zajęła 7 miejsce
 • Firma ANNMED M. i . W. Przychodzkich nominowana przez KTPS do Nagrody Darczyńca Roku 1997 - otrzymała wyróżnienie
 • Krystyna Janicka od 1.04.1998 r. przewodniczącą KTPS-u
 • „Święty Mikołaj” dla dzieci powodzian w Lubszy i Mąkoszycach
rok 1999
ROK 1999
 • pierwsze w historii KTPS-u zimowisko dla 45 dzieci w Chodzieży
 • pomoc pogorzelcom ze Szczodrzykowa
 • akcja pomocowa „WERONIKA z Kórnika”

(koncert charytatywny, zbiórka funduszy na leczenie

i rehabilitację)

 • KTPS członkiem honorowym Stowarzyszenia pomocy Dzieciom Chorym „LIVER” z Krakowa
 • List gratulacyjny od Starosty Poznańskiego - 20.11.1999 r.
rok 2000 to ju 10 lat
ROK 2000 - TO JUŻ 10 LAT!
 • wystawa i sprzedaż obrazów „Ziemia Kórnicka w malarstwie Teresy Radowicz”
 • Teresa Radowicz od 1.06.2000 r. honorowym członkiem KTPS-u
 • szkolenie kadry wychowawców-wolontariuszy
 • opracowanie kroniki z okazji 10-lecia KTPS
 • współpraca z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą” z Warszawy
cd rok 2000
CD. ROK 2000
 • koncert charytatywny na Kórnickim Zamku „dla 2500 obiadów” - 24.09.2000 r.
 • udział w Międzynarodowej Konferencji Polska-Francja-Dania-Holandia w Poznaniu pt. ”Światowy dzień Sprzeciwu wobec Nędzy”- paźdz.2000 r.
 • z wizytą w domu „Barki” we Władysławowie k/Pniew - 17-19.10.2000 r.
 • akcja pomocowa „PAULINKA z Robakowa” (zakup sprzętu rehabilitacyjnego)
rok 2001
ROK 2001
 • akcja pomocowa „TOMEK z Radzewa”, (koncert charytatywny, zakup sprzętu do rehabilitacji, turnusy rehabilitacyjne, logopeda i rehabilitant)
 • pomoc bezdomnym z Kórnika
 • Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS, zdobyła II miejsce w plebiscycie „Kórniczanin Roku 2000”
rok 2002
ROK 2002
 • akcja pomocowa dla niepełnosprawnych chłopców z Kórnika i ich rodziny
 • akcja pomocowa „KACPEREK z Kórnika” (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, turnus leczniczy)
rok 2003
ROK 2003
 • pomoc bezrobotnym w znajdowaniu pracy
 • zbiórka krwi dla chorych mieszkańców gminy Kórnik - akcja DOMINIKA z Radzewa
 • współpraca z sołtysami Radzewa i Czmońca, głównie pomoc rodzinom i dzieciom
 • akcja pomocowa „KAMIL z Borówca”

(turnus leczniczy i rehabilitant)

rok 2004
ROK 2004
 • Barbara i Tomasz Sadowscy

od 8.06.2004 r. honorowymi członkami KTPS

 • zbiórki krwi dla mieszkańców gminy Kórnik

i Lubsza

 • podziękowania za długoletnią współpracę dla Anny Dolatowskiej, sekretarza
 • paczki żywnościowe dla rodzin na Wielkanoc
 • opłacenie badań mammograficznych dla 15 pań
rok 2005 15 lat
ROK 2005 - 15 lat
 • koncert charytatywny „Dzieci - dzieciom” 6.03.2005 r.
 • smutne pożegnanie Kacperka
 • 14.05.2005 r. - 15-lecie działalności - List gratulacyjny od władz samorządowych
 • mamy 43 członków zwyczajnych

i 3 honorowych - Teresa Pohl - Radowicz, Barbara i Tomasz Sadowscy

akcje sta e lata 1990 2005
AKCJE STAŁE LATA 1990-2005
 • dożywianie dzieci w szkołach
 • coroczna akcja GWIAZDKA
 • dofinansowanie lub pełna opłata wypoczynku zimowego i letniego dzieci
 • zbiórki odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli
akcje sta e lata 1990 20051
AKCJE STAŁE LATA 1990-2005
 • pomoc w dalszym leczeniu i rehabilitacji podopiecznych
 • pomoc w zakupie podręczników

i przyborów szkolnych

 • pomoc w nagłych i trudnych wypadkach losowych i życiowych dla mieszkańców gminy Kórnik
 • zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, leków, opatrunków, pampersów, itp.
akcje sta e lata 1990 20052
AKCJE STAŁE LATA 1990-2005
 • różne formy pozyskiwania funduszy - zbiórki uliczne i do skarbon, stałe wpłaty darczyńców

i sponsorów, sprzedaż cegiełek, koncerty charytatywne, aukcje obrazów, ogłoszenia

i apele prasowe i listowne, itp.

 • współpraca z OPS, PKPS, szkołami, Urzędem Miejskim, OSP
akcje sta e lata 1990 20053
AKCJE STAŁE LATA 1990-2005
 • współpraca z mediami - prasą lokalną, regionalną, TV
 • coroczne otwarte, walne zebrania sprawozdawcze
 • co 2 lata zebrania sprawozdawczo-wyborcze
 • coroczne udziały w różnych formach kształcenia organizacji pozarządowych
rok 2005 zarz d ktps
ROK 2005 - ZARZĄD KTPS
 • Krystyna Janicka - przewodnicząca
 • Hanna Straus - wiceprzewodnicząca
 • Maria Serwatkiewicz - skarbnik
 • Małgorzata Smolarkiewicz - Maliszewska - sekretarz
 • Krystyna Wesołowska - księgowość
 • Henryka Adamska
 • Eugenia Marciniak
 • Hanna Nowaczyk
 • Danuta Paluszkiewicz
 • Szczepan Antkowiak
 • Roman Czechoski

Członkowie Zarządu

nasze plany
NASZE PLANY:
 • Akcja Lato 2005
 • uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
 • dalsze działania zgodne ze Statutem KTPS-u
 • udział w II Forum Inicjatyw Pozarządowych w Poznaniu