slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEPTEMBER 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEPTEMBER 2008

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

SEPTEMBER 2008 - PowerPoint PPT Presentation

vaughan-ware
72 Views
Download Presentation

SEPTEMBER 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SEPTEMBER 2008 Sosial fəaliyyətin qiymətləndirilməsi Sosial səmərə necə ölçülə bilər? Mikromaliyyənin təsirinin qiymətləndirilməsi üçün hansı müxtəlif reytinq metodologiyalarından istifadə edilməlidir? Təqdimatçı: Edouard Sers, Sosial fəaliyyət üzrə təhlilçi Planet Rating 13 rue Dieumegard 93400 Saint Ouen France Tél : 33 1 49 21 26 30 – Fax : 33 1 49 21 26 27 contact@planetrating.com - www.planetrating.com

  2. Sosial missiyanın həyata keçirilməsi • Fəaliyyət dairəniz çərçivəsində sosial problemləri öyrənin • Müvafiq olaraq sosial missiyanızı hazırlayın • Hədəf müştərilərinizi seçin • Xidmətlərinizi hazırlayın • Aşağıdakı məqsədlər üçün sistemlərinizi işə salın: • Müştərilərinizin öyrənilməsi • Hədəf müştərilərin əhatə edilməsi • Xidmətlərinizin təkmilləşdirilməsi Sosial problemlər Sosial Missiya Hədəf Müştəri Xidmətin hazırlanması Təsir

  3. Sosial fəaliyyət üzrə göstəricilər təhlil edilməlidir • Göstəricilər təklikdə faydalı deyil, hətta, aldadıcı ola bilər! 90% saxlanma nisbəti Müştərilər saxlanılsa da məmnun olmaya bilər 40% çıxma nisbəti Müştərilər təkmilləşə və ya hal-hazırda xidmətə ehtiyac duymaya bilər Kapital hansı şərtlər daxilində artmışdır?Kəmiyyət nəticələrinin təkmilləşdirilməsi üçün keyfiyyət araşdırması aparılmalıdır 12% kapiatl artımı 70% qadın Krediti ərləri üçün götürə bilərlərəlavə yük; gender araşdırmasından, gender siyasətinin uyğunlaşdırılmasından istifadə edilməlidir Kreditin həcmi< 20% adambaşına ÜMG Çox kiçik həcmli kreditlər müştərilərin ehtiyaclarını ödəməyə bilər və ya sadəcə əlavə kredit ola bilər • Faydalı göstəricilər, qiymətləndirmə meyari kimi deyil, təhlilin bir hissəsi kimi istifadə edilənlər

  4. Sosial təsiri sübut etmək deyil, əksinə, təkmilləşdirmək lazımdır • Sosial Fəaliyyətin İdarə Edilməsi prosesi vasitəsilə, siz, 1)sosial məqsədlərinizi müəyyən edir və rəsmiləşdirirsiniz, 2)müvafiq məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün sistemlər hazırlayırsınız, 3)faktiki gəlirləri ölçürsünüz və4)sözügedən nəticələrdən istifadə etməklə sistemləri inkişaf etdirir və fəaliyyəti təkmilləşdirirsiniz Müştərilər Sosial Fəaliyyətin İdarə Edilməsi Sosial Təsir • SFİE dinamik bir prosesdir və sosial səmərənin ölçülməsi özlüyündə son nöqtə olmamalıdır • Sosial Fəaliyyətə dair göstəricilər sosal fəaliyyətinizin TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ baxımından faydalıdır

  5. SFİE* prosesinə daxil olan göstəricilər * Sosial Fəaliyyətin İdarə Edilməsi Fəaliyyətinizi/ sosial missiyanızı təkmilləşdirin… 1 SOSİAL MİSSİYANIZIN məqsədlərini, hədəflərini və təmin ediləcək xidməti hazırlayan 6 Tədbirlər görün GÖSTƏRİCİLƏRİ müəyyən edin və hazırlayın 2 5 Nəticələri qiymətləndirin SFİE-nin bir hissəsi müəyyən şərtlər daxilində formalaşdırıla bilər 4 3 Hədəfləri izləyin Hədəflər müəyyən edin

  6. Nəticə: Planet Ratinqtəşkilatının yanaşması • Biz, aşağıdakılar baxımından MMİ-nin potensialını qiymətləndiririk • sosial missiyanın həyata keçirilməsi • göstəricilərin təhlil və sistemlərə daxil edilməsi • sosial təsirin sübut edilməsi deyil, onun təkmilləşdirilməsi

  7. Təşəkkür edirem ! Sual-cavab

  8. Baş ofis Dieumegard küç 13, 93400 St-Ouen Paris – Fransa Tel: +33 1 4921 2630 Fax: +33 1 4921 2627 Latin Amerikası Francisco de Paula Ugarriza 813 – Oficina 301 Miraflores, Lima 18 – Peru Tel: +51 1 242 4597 Fax: +51 1 242 4597 Qərbi Afrika Boulevard Djily Mbaye Immeuble FADH, 14-cü mərtəbə BP 5695 Dakar – Senegal Tel/Fax: +221 33 821 79 39 Şərqi Afrika Plot 23b Bandali Rise – Bugolobi PO Box 36179 – Kampala – Uqanda Tel: +256 414 236 745 Yaxın Şərq və Şimali Afrika Picadilly Bldg #407 Hamra küç Beyrut – Livan Tel: +961 3 11 96 81 Əlaqə ünvanları