Rev zijas iest des inform cija uzraudz bas komitejai
Download
1 / 10

Rev?zijas iest?des inform?cija Uzraudz?bas komitejai - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Revīzijas iestādes informācija Uzraudzības komitejai. Nata Lasmane Revīzijas iestādes vadītāja. Saturs. Informācija par Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas misijām Aptaujas rezultātā izdarītie secinājumi un plānotā rīcība.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rev?zijas iest?des inform?cija Uzraudz?bas komitejai' - vaughan-morton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rev zijas iest des inform cija uzraudz bas komitejai

Revīzijas iestādes informācija Uzraudzības komitejai

Nata Lasmane

Revīzijas iestādes vadītāja


Saturs
Saturs

 • Informācija par Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas misijām

 • Aptaujas rezultātā izdarītie secinājumi un plānotā rīcība


Eiropas komisijas un rev zijas pal tas misijas 2011 2012 gad
Eiropas Komisijas un Revīzijas palātas misijas 2011.-2012.gadā

3


Eiropas komisijas un rev zijas pal tas misijas 2011 2012 gad1
Eiropas Komisijas un Revīzijas palātas misijas 2011.-2012.gadā

4


Dg regio b tisk kie konstat jumi 2011 2012 gad 1
DG REGIO būtiskākie konstatējumi 2011.-2012.gadā (1)

Ne visas iestādes ņem vērā IUB atzinumus

Trūkumi attiecībā uz projektu atlases procesu – projekti tika vērtēti, balstoties galvenokārt uz informāciju, ko pretendenti bija norādījuši pieteikumu standarta veidlapā. Šī informācija netika pamatota ar vajadzīgajiem dokumentiem un pētījumiem

Nereāli īsi piedāvājumu iesniegšanas termiņi

Iepirkumos netiek veikts cenas pamatotības izvērtējums, cenu diktē piegādātāji

Piedāvājums ar zemāko cenu tika noraidīts formālu iemeslu dēļ

5


Dg regio b tisk kie konstat jumi 2011 2012 gad 2
DG REGIO būtiskākie konstatējumi 2011.-2012.gadā(2)

6. Sākotnējais projektu piedāvājumu konkursa budžets tika vairakkārt grozīts ar MK noteikumiem pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

7. Nepamatoti neparedzami apstākļi un palielinātas pakalpojumu izmaksas

8. Nesamērīgi piedāvājumu atlases kritēriji

9. Nepareiza FEI regulu interpretācija

10. Nepietiekami piemērota Vadošās iestādes vadošā loma

11. SEI neveic iepirkumu un valsts atbalsta nosacījumu pārbaudi.

6


Dg employ b tisk kie konstat jumi 2011 2012 gad
DG EMPLOY būtiskākie konstatējumi 2011.-2012.gadā

Administratīvo izmaksu attiecināmības problēmas.

Rīkotajās publiskā iepirkuma procedūrās konstatēts:

- Pārāk īss pieteikumu iesniegšanas termiņš;

- Potenciālo kandidātu atlasei nav skaidra pamatojuma.

- Pamatojuma trūkums iepirkuma procedūras paredzamajai līgumcenai.

- Pietiekamu tirgus izpētes pierādījumu trūkums un neskaidra kandidātu atlases procedūra.

7


Aptauja par ri darbu rezult ts
Aptauja par RI darbu - rezultāts

 • Vidējais novērtējums – 1,8 (1 = Labi, 4 = slikti)

 • Labākais vērtējums – par uzvedību un iespēju diskutēt

 • Vājākais vērtējums - par ziņojumu saprotamību un ieteikumu lietderību


Aptauja par ri darbu pl not s darb bas
Aptauja par RI darbu – plānotās darbības

 • Ieteikumi ar argumentāciju, norādi uz risku un pārkāpto normatīvo aktu.

 • Ieteikumifokusēti uz paredzamo rezultātu

 • Informācija par RI konstatējumiem VI organizētajās sanāksmēs

 • Informēsim par plānu izmaiņām (mērķis, termiņš)

 • Komunikācija iestāžu iekšienē?


Paldies par uzmanību!

Nata Lasmane

LR FM ES fondu revīzijas

departamenta direktore

Tālr: + 371 6 7095 669

E-pasts: nata.lasmane@fm.gov.lv