Dane informacyjne
Download
1 / 48

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach ID grupy: 97/1_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Problemy rynku pracy Semestr/rok szkolny: Semestr I rok szkolny 2011/2012. Cele projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE' - vaughan-england


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dane informacyjne
DANE INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

 • ZSP im. Czesława Miłosza w Gryficach

 • ID grupy:

 • 97/1_P_G2

 • Kompetencja:

  Przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

  Problemy rynku pracy

 • Semestr/rok szkolny:

  Semestr I rok szkolny 2011/2012


Cele projektu
Cele projektu

 • Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat problemy rynku pracy.

 • Poznanie terminologii dotyczącej rynku pracy.

 • Zwiększenie kompetencji posługiwania się programem Power Point oraz zasobami Internetu.

 • Poznanie nowych metod uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

 • Doskonalenie współpracy w grupie.

 • Udostępnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom i uczniom naszej szkoły.


Podzia zada
Podział zadań

Prace nad projektem podjęły 3 zespoły:

Zespół I

Opracowanie pkt 1 – 16 planu prezentacji

Zespół II

Opracowanie pkt17 – 30planu prezentacji

Zespół III

Obróbka graficzna, złożenie prezentacji


Plan prezentacji 1 3
Plan prezentacji 1/3

 • Rynek pracy – pojęcie

 • Elementy rynku pracy

 • Funkcje rynku pracy

 • Związki zawodowe na rynku pracy

 • Rząd na rynku pracy

 • Rynek pracy – dzisiaj i w przyszłości

 • Umiejętności cenione na rynku pracy

 • Globalizacja rynku pracy

 • Specjalności cenione na rynku pracy

 • Rynek pracy nie przekreśla absolwentów


Plan prezentacji 2 3
Plan prezentacji 2/3

 • Obcokrajowcy na polskim rynku pracy

 • Top 10 wydarzeń rynku pracy 2011

 • Społeczeństwo na rynku pracy

 • Przepływ osób na rynku pracy

 • Ludność w wieku produkcyjnym

 • Popyt i podaż na pracę

 • Bezrobocie – pojęcie

 • Stopa bezrobocia w Polsce i powiecie gryfickim

 • Rodzaje bezrobocia

 • Bezrobotny – cechy


Plan prezentacji 3 3
Plan prezentacji 3/3

 • Fazy bezrobocia

 • Skutki bezrobocia

 • Cechy polskiego bezrobocia

 • Działania państwa w celu zmniejszenia bezrobocia

 • Pozytywne aspekty bezrobocia

 • Miary aktywności zawodowej

 • Cechy charakteru pożądane na rynku pracy

 • 10 powodów dlaczego pracujemy

 • Złote zasady pracy

 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika


Rynek pracy poj cie
Rynek pracy - pojęcie

 • rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.


Elementy rynku pracy
Elementy rynku pracy

 • Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy:● zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie (z punktu widzenia grup wiekowych, wykształcenia, kategorii zdrowotnych),

 • ● podział pracowników wg pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej (wielkość zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej),

 • ● wielkość i struktura bezrobocia.


Funkcje rynku pracy
Funkcje rynku pracy

 • Rynek pracy jest bardzo ważny, gdyż pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce:

 • dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwość otrzymania dochodów,

 • dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem tego podstawowego czynnika wytwórczego.


Zwi zki zawodowe na rynku pracy
Związki zawodowe na rynku pracy

 • Związki zawodowe są organizacją pracowników mającą na celu zwiększenie ich siły rynkowej, zwłaszcza przy negocjacjach płacowych.Chociaż związki zawodowe mają wiele celów, to jednak przede wszystkim dążą do podniesienia standardu życia swoich członków.Istnienie związków zawodowych prowadzi w stronę monopolizacji rynku pracy, gdyż podaż pracy jest zgłaszana nie przez indywidualne gospodarstwa domowe, lecz przez zorganizowane związki zawodowe, stanowiące w tym wypadku strukturę zdecydowanie silniejszą, o większych możliwościach wpływu na pracodawców.


Rz d na rynku pracy 1 2
Rząd na rynku pracy 1/2

 • Rząd może wpływać na funkcjonowanie rynku pracy oddziałując zarówno na stronę podaży, jak i na stronę popytu. Jeśli rząd podnosi podatki dochodowe, to ogranicza dochody pracowników. Prowadzi to do ograniczenia konsumpcji i zmniejszenia kosztu alternatywnego czasu wolnego, a to z kolei sprawia, że gospodarstwa domowe ograniczają podaż pracy. Rząd może podwyższyć podatki nałożone na firmy, np. opłaty na rzecz ubezpieczeń społecznych. Prowadzi to do wzrostu kosztu pracy o wysokość podatku.


Rz d na rynku pracy 2 2
Rząd na rynku pracy 2/2

 • Rząd może również wprowadzać płace minimalne w zawodach o niskich płacach. Może on uznać, że płaca równowagi rynkowej jest zbyt niska, interweniuje więc wyznaczając minimalny poziom płac na takim rynku. Ten sposób działania prowadzi jednak do rozregulowania rynku, gdyż na rynku pojawiają się wygrani i przegrani. Wygranymi są ci, którzy pozostaną zatrudnieni i wrócą do domu z wyższą pensją. Przegranymi są natomiast ci, którzy stracą pracę. Konsekwencją takiej interwencji rządu jest więc bezrobocie.


Rynek pracy dzisiaj i w przysz o ci
Rynek pracy – dzisiaj i w przyszłości

 • Polski rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jest to przede wszystkim wynikiem adaptowania się naszej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy.

 • Warto zdawać sobie sprawę, że w Polsce pojawią się zawody, których jeszcze nie znamy, a którymi potencjalnie już warto się zainteresować. Staje się to istotne już w momencie wyboru kierunku studiów. Oprócz specjalizacji, którą zamierza się wybrać niesamowicie ważne są dodatkowe umiejętności, którymi się dysponuje.


Umiej tno ci cenione na rynku pracy
Umiejętności cenione na rynku pracy

 • Najważniejsze jest kształcenie w sobie prawdziwych, praktycznych umiejętności, które następnie można wykorzystać w każdym środowisku. Do tych najważniejszych umiejętności należy zaliczyć:

 • znajomość języków obcych,

 • umiejętność wykorzystania komputera w codziennej pracy,

 • umiejętności interpersonalne,

 • zdolność do szybkiego uczenia się,

 • otwartość na zmiany,

 • umiejętność docierania do odpowiednich informacji.


Globalizacja rynku pracy
Globalizacja rynku pracy

 • Rynek pracy staje się coraz bardziej globalny i w każdej dziedzinie przydają się informacje z pozornie nie związanych obszarów wiedzy. Wszystkie te aspekty powodują, że istnieje grupa zawodów, na które prawdopodobnie za kilka lat powstanie zapotrzebowanie na największą ilość specjalistów.


Specjalno ci cenione na rynku pracy 1 4
Specjalności cenione na rynku pracy 1/4

 • Informatycy – niewątpliwie najbardziej dynamiczna grupa zawodowa. Szczególnie poszukiwani będą programiści, projektanci serwisów www, specjaliści od rozwiązań internetowych (e-commerce), graficy komputerowi, specjaliści ds. projektowania i wdrożenia zintegrowanych pakietów zarządzania firmą, administratorzy baz danych, specjaliści ds. zabezpieczeń, administratorzy sieci.

 • Finansiści – w Polsce szczególnie poszukiwani będą specjaliści ds. controlling’u, budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami, doradcy inwestycyjni. Oczywiście nie spadnie popyt na utalentowanych księgowych, jednak stawiane im będą coraz wyższe wymagania.


Specjalno ci cenione na rynku pracy 2 4
Specjalności cenione na rynku pracy 2/4

 • Inżynierowie - infrastruktura przemysłowa, komunalna oraz transportowa w Polsce będzie wymagała wielu specjalistów z zakresu telekomunikacji, nowoczesnych technologii, budownictwa, ochrony środowiska, automatyki przemysłowej, cybernetyki.

 • Logistyka – jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż. Poszukiwani będą specjaliści z zakresu projektowania rozwiązań logistycznych, zarządzania przepływem towarów, spedycji, transportu, itp.


Specjalno ci cenione na rynku pracy 3 4
Specjalności cenione na rynku pracy 3/4

 • Sprzedaż – nie skończy się popyt na dobrych przedstawicieli handlowych oraz specjalistów ds. sprzedaży. Będziemy mieli również do czynienia z rosnącą specjalizacją w kierunku rozwiązań business-to-business, sprzedaży sieciowej, sprzedaży bezpośredniej, specjalistów ds. działań przed-sprzedażnych oraz po-sprzedażnych; wzrośnie rola Internetu jako ważnego źródła sprzedaży.

 • Marketing – będzie coraz bardziej specjalistyczny. Coraz więcej specjalistów będzie potrzebnych w badaniach marketingowych, pozyskiwaniu odpowiednich i aktualnych danych gospodarczych. Rozwinie się marketing internetowy, wzrośnie rola mediów. Wzrośnie również zapotrzebowanie na specjalistów ds. public relations (lobbying, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych).


Specjalno ci cenione na rynku pracy 4 4
Specjalności cenione na rynku pracy 4/4

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – firmy w Polsce coraz większą wagę przywiązują do odpowiedniego podejścia do zarządzania swoimi kadrami, w szczególności do podwyższania efektywności pracy. Dlatego bardzo poszukiwani będą specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, efektywności pracy oraz szkoleniowcy i trenerzy zarówno zewnętrzni jak i wewnętrzni.


Rynek pracy nie przekre la absolwent w
Rynek pracy nie przekreśla absolwentów

 • Powszechnie mówi się, że sytuacja absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy jest trudna. Jednak jak wynika z badań przeprowadzonych dla monsterpolska.pl przez firmę Mareco niektórzy polscy pracodawcy chętnie zatrudniają osoby rozpoczynające dopiero swoją karierę. Ci, którzy właśnie ukończyli studia, znajdują zatrudnienie najczęściej w branży IT i finansach. Wśród największych zalet absolwentów wymieniano otwartość, chłonność umysłu i umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.


Obcokrajowcy na polskim rynku pracy
Obcokrajowcy na polskim rynku pracy

 • Aż 90% polskich pracodawców uważa, że braki kadrowe skłaniają do zatrudniania obcokrajowców – wynika z badania EastWestLink „Rynek pracy cudzoziemców 2011”. Wśród plusów z zatrudniania pracowników z zagranicy wymieniają oni niskie koszty pracy, wysoką motywację oraz łatwiejszą procedurę zatrudniania.


Top 10 wydarze rynku pracy 2011 wg work express
Top 10 wydarzeń rynku pracy 2011(wg Work Express )

 • Polacy nie szturmują niemieckiego rynku

 • Legalna niania – ustawa żłobkowa

 • Wzrost płacy minimalnej

 • Niepełnosprawni z przywilejami przy rekrutacji na stanowiska w służbie cywilnej i samorządach

 • Pokolenie 50+ bez pracy

 • Agencje zatrudnienia ratują od kryzysu

 • Więcej kasy na pierwszy biznes

 • Dłuższy urlop dla ojca-pracownika

 • Polacy ulubieńcami francuskich pracodawców

 • Szef zbada trzeźwość pracownika


Spo ecze stwo na rynku pracy
Społeczeństwo na rynku pracy

 • Z perspektywy rynku pracy, całe społeczeństwo Polski możemy podzielić na dwie grupy:

 • a) osoby w wieku produkcyjnym

 • (od 18 do 60/65 roku życia),

 • b) osoby poza w/w grupą.Dane informacyjne

Przepływ osób na rynku pracy

Nowo

zatrudnieni

Bezrobotni

Pracujący

Ponownie

zatrudnieni

Tracący pracę

Czasowo zwolnieni

Rezygnujący

z pracy

Emeryci i chwilowo niezatrudnieni

Zniechęceni pracownicy

Powracający na rynek pracy

Osoby nienależące

do zasobów siły

roboczej

Nowo wchodzący na rynek pracy

Podejmujący pracę


Ludno w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku produkcyjnym

 • Osoby w wieku produkcyjnym to jednostki, które zgodnie z prawem mogą podjąć pracę. Zdolność ta określona została przez przepisy Konstytucji (art. 65 ust. 3) i art. 190 Kodeksu Pracy. Chociaż możliwe jest zatrudniania osób, które ukończyły 16 rok życia to zgodnie z art. 70 Konstytucji osoby takie powinny wykonywać obowiązek szkolny i to edukacja powinna być ich priorytetem.

 • Druga wartość przedziału wiekowego została wyznaczona przez przepisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. art. 24), które ustalają wiek emerytalny dla mężczyzn na 65 lat a dla kobiet na 60.


Ludno w wieku produkcyjnym struktura
Ludność w wieku produkcyjnym - struktura

 • Wśród grupy osób w wieku produkcyjnym możemy wyróżnić:

 • a)osoby należące do zasobu siły roboczej,b)osoby poza zasobem siły roboczej (bierni zawodowo).Grupy te różnią się motywacją w stosunku do podejmowania pracy. Osoby poza zasobem siły roboczej nie mają pracy, ale nie zalicza się ich do bezrobotnych. Z osobistych powodów nie oszukują one pracy. Można do nich zaliczyć osoby wychowujące dzieci czy studentów nie podejmujących pracy.


Si a robocza struktura
Siła robocza - struktura

 • Osoby należące do zasobu siły roboczej dzielimy na:

 • a) zatrudnione b) bezrobotne


Popyt i poda na prac
Popyt i podaż na pracę

 • Podaż pracy to ilość pracy, jaką są skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od funkcjonowania rynku pracy i od wysokości płac.

 • Popyt na pracę jest to zgłaszane przez przedsiębiorstwa zapotrzebowanie na pracowników. Wielkość popytu na pracę zależy od kosztów zatrudnienia pracowników: wysokości płac i klina podatkowego oraz od bieżącego i oczekiwanego w przyszłości stanu koniunktury gospodarczej.Bezrobocie
Bezrobocie rynku pracy jest

Występuje w gospodarce wtedy, gdy

liczba miejsc pracy jest mniejsza niż

liczba osób zdolnych do pracy

i poszukujących zatrudnieniaRodzaje bezrobocia
Rodzaje bezrobocia rynku pracy jest

 • Koniunkturalne(wynika z załamania gospodarczego spowodowanego spadkiem popytu na dobra i usługi)

 • Strukturalne (wynika ze zmian struktury gospodarki spowodowanych np. wprowadzeniem nowoczesnych technologii)

 • Sezonowe (wynika z sezonowości produkcji niektórych dziedzin gospodarki)

 • Frykcyjne (wynika z przerw w aktywności zawodowej spowodowanej np. zmianą miejsca pracy, miejsca zamieszkania)


Bezrobotny to osoba kt ra
Bezrobotny to osoba, która: rynku pracy jest

 • ukończyła 18 lat (wyjątek młodociani absolwenci)

 • nie jest zatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej

 • nie jest uczniem szkoły dziennej

 • jest zdolna i gotowa podjąć pracę

 • nie ma prawa do emerytury lub renty

 • nie ukończyła 60 lat – kobieta, 65 – mężczyzna

 • nie pobiera zasiłku chorobowego itp.

 • nie prowadzi działalności gospodarczej

 • nie posiada gospodarstwa rolnego (powyżej 2 ha)

  lub gospodarstwa specjalistycznego (szklarnie)


Fazy bezrobocia w uj ciu psychologii
Fazy bezrobocia w ujęciu psychologii rynku pracy jest

 • Faza 1Antycypacja bezrobocia – pobudzenie, zmiany nastroju

 • Faza 2Szok po utracie pracy – poczucie klęski, krzywdy, upokorzenie, lęk przed przyszłością, przygnębienie

 • Faza 3Wchodzenie w sytuację bezrobocia i optymizm – traktowanie sytuacji jako przejściowej, aktywność, wiara w sukces

 • Faza 4Pesymizm i rezygnacja – negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne i finansowe

 • Faza 5Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji – poczucie beznadziejności, dążenie do izolacji społecznej, redukcja oczekiwań życiowych, zainteresowań


Skutki bezrobocia
Skutki bezrobocia rynku pracy jest

 • ekonomiczne

  • zasiłki dla bezrobotnych

  • zapomogi

  • koszty przekwalifikowania bezrobotnych

  • utracona produkcja

 • społeczne

  • frustracja bezrobotnych

  • powstawanie zjawisk patologicznych


Cechy polskiego bezrobocia
Cechy polskiego bezrobocia rynku pracy jest

 • Zróżnicowanie przestrzenne (na obszarach aglomeracji niska stopa bezrobocia, wysoka w rejonach depresji ekonomicznej)

 • Wysoki udział młodzieży w wieku do 24 lat

 • Długotrwałe pozostawanie bez pracy (duża część bezrobotnych nie pracuje ponad 12 miesięcy)


Dzia ania pa stwa w celu zmniejszenia bezrobocia
Działania państwa w celu zmniejszenia bezrobocia rynku pracy jest

 • Aktywne (roboty publiczne, szkolenia zawodowe i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, skrócenie tygodniowego wymiaru pracy, wydłużenie urlopów wypoczynkowych)

 • Pasywne(wypłacanie zapomóg i zasiłków, pobudzanie popytu na pracę, zmniejszenie stopy procentowej kredytów, ulgi i zwolnienia podatkowe przy utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy )


Pozytywne aspekty bezrobocia
Pozytywne aspekty bezrobocia rynku pracy jest

 • Wbrew pozorom bezrobocie posiada „jasną stronę mocy”. Mimo licznych wad, bezrobocie:• sprzyja konkurencyjności na rynku pracy, motywuje młodzież do nauki,• pozwala stymulować poziom inflacji, zgodnie z teorią Johna Keynesa,• dyscyplinuje osoby zatrudnione do ostrożnego i sumiennego wykonywania pracy,• sprzyja krótkotrwałej migracji zarobkowej (szczególnie młodzieży) co pozwala na lepsze poznanie innych kultur.


Miary aktywno ci zawodowej

Wsp rynku pracy jest . aktywności zawodowej (określa zasoby siły roboczej na rynku pracy)

Waz = (Z : Lp) x 100

Wsp. zatrudnienia(określa procent pracujących na rynku pracy)

Wz = (Z : Lp) x 100

Stopa bezrobocia (określa procent bezrobotnych w zasobach siły roboczej)

Sb = (B : S) x 100

Z – pracujący

B – bezrobotni

Lp – ludność w

wieku produkcyjnym

Miary aktywności zawodowej


Cechy charakteru po dane na rynku pracy

aktywny rynku pracy jest

elastyczny

elegancki

entuzjastyczny

godny zaufania

komunikatywny

kreatywny

łatwo przystosowujący się

mobilny

nowatorski

odporny

otwarty

pewny siebie

rzetelny

skoncentrowany

wszechstronny

z inicjatywą

z inwencją

z silną motywacją

z zapałem do pracy

zaradny

zdolny do pracy w zespole

Cechy charakteru pożądane na rynku pracy


10 powod w dlaczego pracujemy
10 powodów dlaczego pracujemy: rynku pracy jest

 • Dla pieniędzy

 • Dla swojego rozwoju

 • Aby zdobyć niezależność

 • Aby być pożytecznym

 • Aby zdobyć nowe umiejętności

 • Aby zdobyć doświadczenie

 • Aby zdobyć władzę

 • Aby wyrwać się z domu

 • Aby mieć kontakty z ludźmi

 • Aby zarobić na emeryturę


Z ote zasady pracy
Złote zasady pracy rynku pracy jest

 • jeżeli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego

 • jeżeli coś zepsujesz, przyznaj się do tego

 • jeżeli coś cenisz, dbaj o to

 • jeżeli narobisz bałaganu, posprzątaj

 • jeżeli chcesz użyć czegoś, co nie należy do ciebie, uzyskaj zgodę właściciela

 • jeżeli coś cię nie dotyczy, nie pytaj o to

 • jeżeli coś może zepsuć czyjąś reputację, zachowaj to dla siebie

 • jeżeli możesz powiedzieć coś, co umili czyjś dzień,

 • powiedz to


Dane informacyjne

Prawa i obowiązki pracodawcy rynku pracy jest i pracownika zawierających umowę o pracę


Bibliografia
BIBLIOGRAFIA rynku pracy jest

 • E. Nojszewska „Podstawy ekonomii” Warszawa 1997

 • B. Biernat, A. Grobelna, A. Warachim „Ćwiczenia z makroekonomii”, Wrocław 2007

 • D. Dębski „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” Warszawa 2006

 • K. Guzera „Ekonomika przedsiębiorstw” DIFIN, Warszawa 2006,

 • http://www.studiuj.pl

 • http://www.egospodarka.pl

 • http://www.forbes.pl

 • http://www.wos.net.pl

 • http://www.wup.pl/

 • http://www.pupgryfice.pl/