de kosmiske forbund l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De kosmiske FORBUND PowerPoint Presentation
Download Presentation
De kosmiske FORBUND

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

De kosmiske FORBUND - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

De kosmiske FORBUND. INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG. Informasjonen her er fra studier av bøker om fysiske direkte kontakter til utenomjordiske - kontakter som har foregått i stor stil de siste 60år - hvilket myndighetene ER KLAR OVER - men hemmeligholder av

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De kosmiske FORBUND


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de kosmiske forbund

De kosmiske FORBUND

INTERPLANETARISK SAMARBEIDE I GALAKTISK SAMMENHENG

Informasjonen her er fra studier av bøker om fysiske direkte kontakter

til utenomjordiske - kontakter som har foregått i stor stil de siste 60år

- hvilket myndighetene ER KLAR OVER - men hemmeligholder av

forskjellige årsaker- MAKTPOLITISKE (”økonomiske”) OG FØRST

OG FREMST RELIGIØSE GRUNNER

slide2

Bildet:

Michael Wolf i den hemmelige

gruppe MJ12 fikk i oppdrag

å begynne å lekke denne

informasjon på 90tallet

SÅ LA DET VÆRE KLART AT INFORMASJONEN OM DETTE

IKKE ER BASERT PÅ NOEN FÅ

USIKRE ELLER "KANLISERTE" INFORMASJONER-

DE SOM HAR SATT SEG INN I DETTE, VET AT DETTE

MED TILDEKKING AV INFORMASJON OM DE HØYERE

UTVIKLEDE KLODERS NÆRVÆR HER, ER TIDENES

STØRSTE BEDRAG - SOM DENNE VERDENS MAKTHAVERE

BEVISST HAR BEDREVET DE SISTE 60 ÅR ELLER MER!!

Militæret vet ”alt” om dette på de topphemmlige nivåer

Dean kommer også med den intr.oppl.at generalene i Nato ble dypt

rystet da de oppdaget at noen grupper av de utenomjordiske lignet

nøyaktig på vanlige "skandinaver" og de forsto at de ikke hadde

noen mulighet å adskille dem fra de vanlige jordmennesker.

denne gruppen på forrige bilde var tilfeldigvis av menn,

men det er verd å merke seg at de de aller fleste fysiske

kontaktberetninger jeg har studert, så har

kontaktpersonene "der ute fra" vært kvinner!

Takket være internett har informasjon om dette nå kommet gradvis fram; Bob Dean som på 60tallet arbeidet ved Nato's daværende hovedkvarter i Paris og hadde de nødvendige sikkerhetsklareringer - bekrefter hele dette militære -maktpolitiskeCoverup’et - hør online-intervjuene på projectCamelot.org

slide3

kjempemessige pyramider/stenkonstruksjoner

i havet utenfor japan

Bosnian pyramids

213m høy - her detaljer

Det er mektige krefter som prøver å hindre

alternative ideer og historiske funn skal komme

fram - har noen hørt om disse spes.funn i vanlige media?

slide4

PLANETÆR OPPVÅKNING

I begynnelsen av en planets

utvikling lever først menneskene

i primitive stammesamfunn

De fleste kloder i de fysiske stadier/dimensjoner,

må gjennom flere krigerske stadier, men til slutt

mettes de av krig og lidelser - og forenes til EN klode

F.eks. har denne vår klode hatt 3 -4 tidligere høyt utviklede

sivilisasjoner de siste 1,3 millioner år, som har gått HELT til grunne

jf. utenomjordiskes opplysninger, gitt i fysiske møter

slide5

Jorden har to ÅNDELIGE bevissthetspoler - en for lengselen mot "materien" (mørket)

og en for lengselen mot det åndelige - (lyset).

Det foregår nå en voldsom kamp mellom disse (den gamle/nye)

to bevissthetsentere i kloden - SAMME KAMPEN PÅGÅR INNE I

HVERT ENKELT MENNESKE!

Ved destruktiv tankeføring,

gjentagende negative påkallelser

/banning - så inviteres mørke 4d-

astrale vesener å ”leve” i ens tanke-

felt eller aura, og gradvis kan disse

få økende innflytelse over personen

på lavere astralplan -som omgir jorden i en høyere oktav/frekvens - finnes det fortsatt områder eller lommer der de negative og destruktive følelser har hus - derfra stimuleres krig, konflikter og mørke over jorden - den eneste måten å beskytte seg mot dette er å omforme sin aura -via praktisk NESTEKJÆRLIGHET - til å danne et naturlig skjold mot disse negative astrale påvirkninger

den nye verdensimpuls
Den nye verdensimpuls

- startet rundt 1890 - og flere åndelige

INNVIDDE fra denne og andre kloder

har vært brukt i denne impuls:

f.eks.Martinus (1890-1981)- som

var talt helt ubelest inntil sin

kosmiske opplevelse i 1921 som åpnet

den latente kosmiske bevissthet

Han forklarer også hvordan hele jorden nå

overstrømmes av kosmiske bevissthets-energier

fra andre, høyere utviklede kloder i KOSMOS

slide7

På et tidspunkt lærer planetens folk å forstå de indre og ytre kosmiske krefter + utnytte dem til romreiser - de lenges etter å utforske andre kloder eller tvinges til det av overbefolknings- årsåker

slide8

når rasen er tilstrekkelig humant utviklet FORSTÅS AT ALT LIV HENGER SAMMEN,OG MÅLET ER SAMARBEIDE MED HELE UNIVERSET

Andre kosmiske sivilisasjoner/planeter

oppdages og når tiden er moden slår disse seg sammen i intergalaktiske samfunn -når man ønsker å samarbeide for alles beste

slide9
PRINSIPPET AV AT DE STORE (voksne) PASSER PÅ DE SMÅ - ER ET UNIVESELT PRINSIPP JF. MARTINUS : FORELDRE-PRINSIPPET

Men i tillegg til de fysiske skytsengler som foreldrene utgjør - finnes også

vel så effektive skytsengler som primært finnes på nabodimensjonen over,

men som har naturlige evner til å virke mer eller mindre inn på vårt plan,

selv om mye av denne påvirkning foregår i det "skjulte"

slide11

JORDEN og menneskeheten

lever også etter samme beskytter-prinsipp, der ”overvåkerne” arbeider helt inne på det fysiske plan

flere kosmiske sivilisasjoner av vår egen slekt, tok på tidlig 60tall kontakt til noen særlig utvalgte via RADIO

slide12

Edwin - living outside of Durban in those years, told:

“it all started in 1960 when the firm I worked in, needed a radiotechicican. The man, “George” - who got the job worked beside me in the same office, and we became near friends”.

slide13

“George” stayed at a hotel nearby, and Edwin used to take him dayly on his motorcycle to work and also fishingtrips on the shore

 • they sometimes saw lights in the sky and began talking about those matters on life in cosmos
 • "..one day he said, he wished to give me proof that not all the lights in the sky was Sputnics, and we prepared for taking to the fishing-shore the same saturday evening.
slide14

Before he left he had modified an ordinary radio through which they could maintain the contact – and through which they got hundred of hours with cosmic information regarding their homeworld, how they travel through dimension corridors, etc.

Valdar said, 'If only you Earthlings knew

how many visitors from space are among you,

you would be very surprised.'

He said that nearly every country is visited by them.

slide15

Korendor-kontakten ble også først knyttet via

radiokontakt; først litt mer om hvordan kontakten skjedde:

En radio-amatør i USA som en sommernatt i-61 fikk inn en kvinnestemme som sa hun var på romskip rundt jorden

Tilsynelatende bare en påstand- men hennes videre

forklaringer var meget logiske, vitenskapelige og

sammenhengende

Hun fortalte hvordan de hadde lært språket:

De hadde utplassert små monitorsonder

som de tok opp samtaler - samt fra radio og

tv - og så matet de det inn i sine komputere som

fant forståelsen av språket - etter rel.kort tid

kunne de fortstå det meste - og de lærte seg

sør-kalifornia aksent da de overvåket

der

slide16

KORENDOR kloden var tilknyttet en sammenslutning de kalte the ALLIANCE

På samme måten som enkeltpersoner i et samfunn

vil komme sammen for å bytte, utveksle ting og ideer,

samt etter hvert å ønske å hjelpe hverandre, så

skjer det samme prinsipp på klodenivå.

*Alliansen var dannet for ca 650 år siden, men hadde i -61

5000planeter i vår galakse som medlemmer

*Alliansens skip hadde oppdaget Jorden i -59

 • *Alliansen hadde en "world central commitee" - som var
 • valgt fra representantene som besto av to "mestere"
 • (åndelig høyt bevisste personer) fra hver planet, og
 • disse valgte sentralkomiteen, som var lokalisert på
 • en planet de kalte Arcturia - muligens i Arcturus' solsystem,
 • uten at det nevnes konkret.
slide17

De nevnte 3 STORE samlingsmøter/conclaver i denne sammenslutningen:

 • 1. skjedde i jordåret 1334
 • 2. I 1784 møttes de igjen for å diskutere
 • planeten "Khorellian" som var et problem i vår galakse,
 • som en piratlignende klode
 • 3. I 1962 var et nytt møte og da for å diskutere JORDEN!
 • - og hvordan forhindre en atomar katastrofe her.
slide18

De sa: "Vitenskapelig sett, så føler vi at dere

nesten er klar for opptak i "Alliansen"...

"Men, sosialt, kulturelt og etisk,

er dere ikke nok fremskredne…..

*Deres felles fartøyer under denne alliansen,

var donert til kooperasjonen, og hadde mannskaper

fra de samme planeter, slik som FN allerede

fungerer på Jorden i mindre, planetær målestokk.

*Det var en slags vennskapelig konkurranse mellom dem i

Alliansen med å rekruttere nye medlemskloder, og særlig

ønsket de Jorden med nå. Eller når den ble klar for det,

og når jordmenneskene ønsket det selv.

slide19

Alliansen hadde naturligvis en

ordensstyrke som de kalte

"the Guardian Patrol."

Deres jobb var å beskytte Alliansens planeter

fra fiendtlige krefter, og de hadde fri bevegelsesrett

til å ferdes fritt til alle planeter i alliansen, og

evt stanse mulige "kriminelle", som tydeligvis

var veldig sjeldne - de påstod at det ikke var noen

former for slik kriminalitet på de siste 610år!!

Men dette er jo ganske logisk i et samfunn der man slipper å sloss

for overlevelse og "rikdom". De nødvendige ytre ting som bolig,

utdanning, transport og kommunikasjon, var fritt tilgjengelig

for alle - som en ren fødselsrett.

Ja, de mente at selv vi, kunne eliminere 95% av kriminaliteten,

dersom Jorden tok i bruk dette "systemet".

De mente også at vårt FN, ville være en god start til å skape en

verdens-regjering. Igjen det samme som Martinus stadig kom inn på i

sine bøker - de første om dette allerede fra 1931.

ikke innblanding
Ikke - innblanding

Det er mange federasjoner i vår galakse - de har noe avvikende

syn på det riktige måten å organisere samfunnet på -

men alle er enige om å overholde loven om

IKKE-INNBLANDING I LAVERE UTVIKLEDE

RASERS UTVIKLIG - f.eks. JORDEN

slide21

Her i kortform om det praktisk-økonomiske på deres hjemklode,

slik det ble forklart i kontakten den 25juli63 - gjennom "Daman-Rel"

fra KORENDOR via radio. Han fortalte om det økonomiske, eller

arbeidsfordelings-systemet som ble brukt i deres føderasjon.

De mente at det var en menneskelig fødselsrett å dele

overfloden eller planetens ressurser, og derved var det

følgende "gratis" - altså utfor det regnskap som var

basert på den personlige "tidskontoen":

 • Gratis matvarer, klær og bolig, etter standard som tilsvarer
 • dagens luksushjem på Jorden i dag.
 • Fri bruk av transport/kollektive skinnegående "tog".
 • Men personlige fartøyer derimot, var utenfor det som var fritt i deres Allianse.
 • Kommunikasjon - som små mobiltelefon- lignende apparater var fritt
 • tilgjengelig for alle.
 • Gratis energi eller kraft
slide22

Deres fødevarer var altså gratis i henhold til en standard de hadde

utregnet og fastsatt. Deres planet hadde for lengst forlatt det

barbariske stadium av å være "menneskelige rovdyr" som spiser

kjøtt, men hadde fremstilt alternativer som "syntetisk kjøtt"

- for som de sa:

" …vi slakter ikke dyr for føde. Det er sløsing, og kjøtt har

ikke engang 10% av næringsverdien i forhold til det syntetiske,

som også er fri for skadelige elementer. Dessuten er det uetisk."

selvsagt bedrev de heller ikke slik

miljø-overgrep mot naturen som foregår her-

da de VISSTE at det ville slå tilbake på

helheten -inkl.dem selv

slide23

Hele deres produksjon var automatisk, og det var ikke behov for

tungt arbeide. Sitat "…de eneste folk som er involvert i industrien her,

er de teknikere og ingeniører som kreves for å holde maskinene i

topp stand. Vedlikehold av de gjeldende maskiner skjer via roboter,

som er konstruert til formålet, og alle maskiner er lagd for enkelt

vedlikehold. Selv fabrikkene er bygget nesten utelukkende av roboter

under kontroll av computere programmert til formålet".

arbeidsfordelingen
Arbeidsfordelingen

Alt "forbruk"- altså vareuttak - i alliansen ble registrert i

computere og balansert med personens egen "tidskonto".

De arbeidet 6 av døgnets 20timer - som tilsvarer 6,9 timers

arbeidsdag her. Arbeidet slik 3 dager i deres uke av 5dager.

10 feriedager var inkludert for hver 100jobbedager.

Alle kunne selv velge typen av arbeide, så langt det var mulig,

samt etter kvalifisering og evner.

slide25

Minimal kriminalitet

I et slikt samfunn skjer det da heller ingen kriminalitet og lovbrudd -

men i den lille grad det skjedde på Korendor, så hadde de helt frie,

men begrensede deler av samfunnet der disse kunne "forbedre seg".

Der de som ligger noe etter samfunnets moralnormer kan utvikle

seg helt fritt. Målet var å tilbakeføre disse så raskt som mulig til

samfunnet ellers, uten at de ble "stemplet" av denne grunn.

Igjen helt parallelt til det som Martinus i samme "Livets Bog 1”(1931) -

beskriver som fremtidssamfunnets sideløpende "junior-samfunn".

slide26

Deres skole og utdannelses-system

 • forklart i den 23.kontakten - sist i juli-63
 • All utdannelse skjedde gjennom et internett-ligende system, altså
 • via "teleskjermer" som de kalte det i -63, før Internett var et "navn".
 • Denne læring gjennom teleskjermene ble utsendt til alle kloder i
 • unionen fra ett læresenter på en planet kalt "Alitra" og foregikk på
 • 15forskjellige kanaler - - en pr trinn. "Skoledagen" var tilsvarende
 • 5timer/dag, men kun 2 slike studiedager pr uke.
 • De kunne bruke så mye tid de behøvde for å bestå en test eller
 • eksamen. Altså mulig med et helt individuelt læretempo.
 • Alle fikk registrert sin studietid som "arbeide" på sin tidskonto.
tilfellet unders kt
Tilfellet undersøkt

På et tidspunkt på 60tallet ble Renaud oppsøkt av journalisten og

ingeniøren Allen Griese som senere skrev en artikkel om

Bob Renaud i bladet FATE.

Og han innrømte at han ikke trodde mye på påstandene da han

ankom BR. Men ved egne øye kunne han så se Renauds tekniske

apparater, og Griese kunne - som selv værende

radiokyndig - bekrefte at Renauds radio og tv var ombygd slik han påsto

- og kunne motta de gitte frekvenser i lyd og bilde.

Han fikk også lytte til lydbåndopptak fra de påståtte samtalene

med romkvinnen Lin-Erri og han skriver:

"dette var opptak av bra kvalitet fra spole til spole.

Kvinnens stemme hadde en slags nøling i sitt snakkemønster

som antyder en utenlansk person som prater bra engelsk.

Det var en syngende, melodiøs kvalitet".

slide28

Enda mer merkelig skrev Griese, var bøkene som Renaud skrev om

Korendorsk liv og Filosofi. "Det var dusiner av dem - hver

på 5-600sider og fra det som han kunne se hadde de ingen

typografiske feil".

Men ikke nok med det- for han reagerte også på dette:

"Da han skrev disse bøker" mimrer Griese - "var det som hans hender

tilhørte noen andre; han kunne sitte der foran sin skrivemaskin og

tilsynelatende ikke legge merke til hva han skrev - han kunne sitte

og prate i telefonen samtidig - eller med meg, og gjøre helt andre

ting - alt mens hans fingre gikk og produserte disse perfekte,

klarformulerte ting på alien filosofi. Det var bare helt utrolig".

slide29

Grise var også forbauset over Renaud's holdning:

"han viste ingen tegn overhodet til å forsøke å promotere (reklamere)

for seg selv og det han drev med. "det var ingen show biz

eller mirakel-olje han skulle selge. Han var egentlig heller ikke

så interessert i å snakke. Han svarte på mine spørsmål, men

tilbydde intet. Han var motvillig å underholde besøkende, og

hadde intet å selge - tok ingen penger for det han drev med ved

siden av arbeidet på General Electric fabrikken. Han påsto at alt

dette var pålagt ham, og at han ikke hadde gått etter det selv"

slide30

Ufo-kontakten til Planeten IARGA - som skjedde i Holland

 • En nederlandsk industrileders kontakt til en utenomjordisk rase