Model viabil pentru moderniz area administraţiei publice locale din mediul rural - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Model viabil pentru moderniz area administraţiei publice locale din mediul rural PowerPoint Presentation
Download Presentation
Model viabil pentru moderniz area administraţiei publice locale din mediul rural

play fullscreen
1 / 13
Model viabil pentru moderniz area administraţiei publice locale din mediul rural
118 Views
Download Presentation
vartouhi-hansen
Download Presentation

Model viabil pentru moderniz area administraţiei publice locale din mediul rural

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL HARGHITA Agent de Dezvoltare Locală –ADL Model viabil pentru modernizarea administraţiei publice locale din mediul rural Miercurea-Ciuc, 29 ianuarie 2007

 2. Cum a apărut acest concept? Proiect sprijinit de Local Government Institute din Budapesta şiGerman Marshall Fund (2004-2006) Fundaţia CIVITAS+40-264-590 554 office@civitas.ro Web: www.civitas.ro Centrul de Asistenţă Rurală +40-256-492 493 office@rural-center.org www.rural-center.org Agenţia de Dezvoltare Economică Timiş +40-256-194 131 adetim@adetim.sorostm.ro www.adetim.ro Universitatea “Babes-Bolyai” Catedra de Administraţie Publică + 40-264-431 361 polito@polito.ubbcluj.ro www.polito.ubbcluj.ro CENPO + 40-264-950 555 info@cenpo.ro www.cenpo.ro ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 3. Obiectivul generalal Programului ADL: DezvoltareaAdministraţiei Publice Locale prin introducerea funcţiei de Agent de Dezvoltare Locală. ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 4. Ce urmăreşte acest Program? • dezvoltarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale ale funcţionarilor publici; • crearea unei reţele care susţine şi coordonează procesele de dezvoltare locală pentru ridicarea nivelului de trai în comunitate; • atragerea unor finanţări externe şi interne pentru a sprijini proiectele de dezvoltare locală. ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 5. Ce este ADL? Ca angajatul instruit al A.P.L. are următoarele sarcini: • Iniţierea şi coodonarea lucrării de elaborare a strategiei de dezvoltare locală cu implicarea comunităţii; • Identificarea oportunităţilor locale de dezvoltare şi iniţierea a câtor mai multe proiecte de dezvoltare la nivel local; • Asistarea Consiliului Local în pregătirea deciziilor; • Susţinerea iniţiativelor de dezvoltare locală din comunitate; • Iniţierea şi susţinerea parteneriatelor la nivel local, regional, naţional. ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 6. De ce este important agentul de dezvoltare locală pentru A.P.L.? • Lipseşte viziunea strategică şi utilizarea acesteia în munca lor de dezvoltare • Lipseşte personalul dezvoltat / pregătit “în pas” cu noile cerinţe • Fonduri locale insuficiente – fondurile Uniunii Europene şi celeguvernamentale pot fi accesate numai prin proiecte bine elaborate ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 7. În judeţul Harghita, programul ADL este derulat de Fundaţia CIVITAS, prin: Sprijin şi consultanţă în procesul de selectare al ADL succesul programului depinde în mare măsura de omul potrivit pentru ADL  devotament, dinamism, seriozitate • Pregătirea ADL pentru o muncă de dezvoltare locală, comunitară, rurală prin sesiuni de training pe următoarele teme: • Dezvoltare comunitară • Organizarea şi funcţionarea APL • Elaborarea şi managementul proiectelor • Managementul comunităţilor locale • Conectare la reţeaua naţională de ADL şi alte reţele în care areacces continuu la informaţii, cunoştinţe noi, şi prin care poate să aibă parte de schimb de experienţă. ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 8. Care este rolul C.L. în acest parteneriat? Să fie deschise la parteneriat APL – Centrul de Resurse Odorheiu Secuiesc Să asigure spaţiu de birou, dotare adecvată pentru ADL Să creezefuncţia de ADL prin Hotărâre a Consiliului Local Să ajute şi să colaborezecu ADL în pregătirea şi implementarea proiectelor de dezvoltare locală ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 9. În ce constă succesul programului ADL? • Se implementează un model viabil • Există o echipă de specialişti în dezvoltare locală, comunitară, rurală • Se asigură consultanţă şi informare continuă a ADL-iştilor prin Centrul de Resurse • Se lucrează în parteneriat cu administraţiile publice locale ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 10. Rezultatele programului la nivel naţional (20002006) • 6 Centre de Resurse: Cluj, Timişoara, Odorheiu Secuiesc, Botoşani, Drobeta Turnu Severin, Bucureşti. • Pagină de web: www.lda.ro • Revista: RoADL (apare în fiecare trei luni) • 230 de posturi ADL înfiinţate în toată ţara • În urma activităţilor ADL, au rezultat: strategii de dezvoltare locală, proiecte finanţate de protecţia mediului, sociale, de tineret, de infrastructură, de educaţie (numai în anul 2005 ADL din ţară au atras 7 milioane de EURO pentru APL), înfiinţare ONG-uri, Telecentre, redactare reviste locale ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 11. Centrele de Resurse pentru ADL ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 12. Echipa Centrului de Resurse Odorheiu Secuiesc: Jud. HARGHITA: Vlăhiţa, Ciumani, Ditrău,Mărtiniş, Remetea, Sândominic, + Bencid,Firtoşu, Sf. Petru, Crăciunel, Chinuşu, Ocland + Bălan, Lăzarea, Sânsimion, Tomeşti Jud. Mureş: Ghindari, Găneşti, Corunca + Băgaciu 10 + 5 localităţi (Harghita) Jud. Covasna: Belin, Ilieni, Aita Mare ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007

 13. Vă mulţumesc pentru atenţie! Date de contact: INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HARGHITA DIRECŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ, CONDUCEREA SERVIICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Tel: 0266 371 114 Fax:0266 372 080 E-mail: integrare@prefecturahr.ro Coordonatorul programului în judeţul Harghita: RozáliaCsáki Tel/fax: +40-266-218 481 Mobil: +40-741-655 773 E-mail: rozalia.csaki@civitas.ro INFORMAŢII SUPLIMENTARE: www.lda.ro, www.civitas.ro ADL, Miercurea-Ciuc, 29.01.2007