naudot preki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naudotų prekių PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naudotų prekių

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Naudotų prekių - PowerPoint PPT Presentation


  • 185 Views
  • Uploaded on

Naudotų prekių. tiekimas. Naudotos prekės – kilnojamieji daiktai Prekės, skirtos perparduoti Veikloje naudotas ilg. materialus turtas įsigytos be PVM Įsigytos su PVM, kuris buvo įtrauktas į atskaitą Įsigytos su PVM, kuris nebuvo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naudotų prekių' - vartan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
naudot preki tiekimas
Naudotos prekės – kilnojamieji daiktai

Prekės, skirtos perparduoti

Veikloje naudotas ilg. materialus turtas

įsigytos be PVM

Įsigytos suPVM, kuris buvo

įtrauktas į atskaitą

Įsigytos su PVM, kuris nebuvo

įtrauktas į atskaitą PVM mokėtojo sprendimu

Įsigytos su PVM, kuris nebuvo

įtrauktas į atskaitą pagal PVM įstatymo 62 str.

Suskaičiuojamas pardavimo PVM

nuo maržos

Suskaičiuojamas pardavimo PVM nuo apmokestinamosios vertės – viso atlygio už prekę

Suskaičiuojamas pardavimo PVM nuo apmokestinamosios vertės – viso atlygio už prekę

Suskaičiuojamas pardavimo PVM nuo apmokestinamosios vertės – viso atlygio už prekę

Prekių tiekimas PVM neapmokestinamas

Naudotų prekių tiekimas
slide3
Pagal PVM įstatymą naudotomis prekėmis laikomi betkokie kilnojamieji daiktai (nepriskiriami nekilnojamiesiems pagal prigimtį daiktams), kurie gali būti toliau naudojami, nesvarbu, ar prieš naudojant tuos daiktus reikia papildomai remontuoti, atlikti kitus jų aptarnavimo darbus.

Naudotomis prekėmis nelaikomi (tačiau pagal apmokestinimo PVM nuostatas joms gali būti prilyginti) kolekciniai daiktai, meno kūriniai, taurieji metalai, brangakmeniai ir dirbiniai iš tauriųjų metalų ir (arba) brangakmenių.

slide4
LR PVM įstatyme naudotų prekių tiekimui numatyta speciali apmokestinimo PVM schema. Taikant šią schemą, pardavimo PVM skaičiuojamas ne nuo parduodamų prekių vertės, bet nuo maržos.

Pabrėžtina, kad naudotų prekių tiekimas gali būti apmokestintas PVM ir bendra tvarka.

Pats prekių tiekėjas sprendžia, ar naudotų prekių tiekimui taikys specialią schemą, ar vadovausis bendra tvarka, neatsižvelgdamas į tai, kur tos prekės parduodamos: vidaus rinkoje, išvežtos į kitą valstybę narę, išvežtos iš Europos Bendrijų teritorijos.

Perleidžiant naudotą nekilnojamąjį turtą (pastatus, statinius), speciali apmokestinimo PVM schema netaikoma. Perleidžiant nekilnojamąjį turtą taikomos atskiros PVM įstatymo nuostatos, šis turtas bet kuriuo atveju nelaikomas naudotomis prekėmis.

speciali naudot preki apmokestinimo pvm schema gali b ti taikoma kai
Speciali naudotų prekių apmokestinimo PVMschema gali būti taikoma, kai:

1. PVM mokėtojo ekonominė veikla yra naudotų prekių tiekimas;

2. Naudotos prekės be PVM įsigytos Europos Bendrijų teritorijoje.

slide6
Nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojusios PVM įstatymo pataisos palankios tiems PVM mokėtojams, kurie nuolat nesiverčia naudotų prekių tiekimu, o vykdo bet kokią kitą veiklą.

Tokių asmenų veikloje naudoto ilgalaikio turto perleidimo sandoriai PVM atžvilgiu taip pat laikomi nuolatine veikla.

slide7
Kita privaloma sąlyga, suteikianti galimybę pardavimo PVM skaičiuoti nuo maržos, - kilnojamieji daiktai turi būti įsigyti Europos Bendrijų teritorijoje be PVM.

Vadinasi, PVM mokėtojas, prekiaujantis naudotais automobiliais, naudota buitine technika, naudotais kompiuteriais ir pan., pardavimo PVM gali skaičiuoti nuo maržos, jeigu šios prekės Europos Bendrijų teritorijoje įsigytos be PVM.

Laikoma, kad prekės buvo įsigytos be PVM, jeigu jos įsigytos iš ne PVM mokėtojo, iš prekių tiekėjo, skaičiavusio PVM nuo maržos, iš kitos valstybės narės naudotų transporto priemonių tiekėjo, apmokestinusio šią transporto priemonę pagal specialias toje valstybėje narėje naudotoms transporto priemonėms taikomas pereinamąsias nuostatas.

Visais šiais atvejais pirkimo PVM suma prekių įsigijimodokumentuose nebus išskirta.

slide8
PVZ.:įmonė, kurios veikla – kompiuterių prekyba, iš gyventojų superka ir perparduoda naudotus kompiuterius. Gyventojai, ne PVM mokėtojai, kompiuterius parduoda be PVM. Parduodama naudotus kompiuterius įmonė PVM gali skaičiuoti nuo visos pardavimo kainos arba nuo maržos.
slide9
Aptartas apmokestinimo PVM nuostatas 2004 m. gegužės 1 d. gali taikyti ir PVM mokėtojas, kurio veikla nėra naudotų prekių tiekimas, pvz.: moteriškų drabužių siuvimas, perleidžiamam veikloje naudotam ilgalaikiam turtui. Jeigu perleidžiamas veikloje naudotas ilgalaikis turtas buvo įsigytas Europos Bendrijų teritorijoje be PVM, pardavimo PVM gali skaičiuoti nuo maržos. Jeigu turtas įsigytas su PVM, speciali apmokestinimo schema netaikoma, pardavimo PVM skaičiuojamas bendra tvarka.
slide10
Parduodant naudotas prekes turi būti atsižvelgta į tai, ar pardavimo metu valstybė, iš kurios buvo įsigyta prekė, priklauso Europos bendrijų teritorijai.

Vadinasi, atsižvelgdama, ar naudota prekė buvo įsigyta iš vienos iš 25 valstybių narių, t.y. įskaitant ir tas, kurios Europos Sąjungos valstybėmis narėmis tapo nuo 2004 m. gegužės 1 d.

slide11
PVZ.: įmonė, kurios veikla – moteriškų drabužių siuvimas, 2004 m. balandžio mėn. perleidžia veikloje naudotą drabužių lyginimo įrangą, kuri 2001 m. Lietuvoje iš ne PVM mokėtojo buvo įsigyta be PVM.

Parduodant įrangą taikoma bendra nuostata – pardavimo PVM skaičiuojamas nuo visos pardavimo kainos.

Jeigu ši įranga būtų parduodama 2004 m. gegužės 1 d. ir vėliau, pardavimo PVM būtų galima skaičiuoti nuo maržos.

mar a
MARŽA

Naudotų prekių maržos apskaičiavimą reglamentuoja PVM įstatymo 107 straipsnis (nuo 2004 m. Gegužės 1 d.): pardavėjo marža apskaičiuojama kaip atlygio, kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, ir sumos, kurią jis sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šią prekę įsigydamas, skirtumas.

Pastaba. Marža ta pačia suma skaičiuojama ir tuo atveju, kai įmonės veikla yra naudotų prekių tiekimas (naudota prekė buvo įsigyta tam, kad būtų parduota), ir tuo atveju, kai perleidžiamas veikloje naudotas ilgalaikis turtas (finansinėje apskaitoje buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas).

mar a1
Marža

Perleidžiant veikloje naudotą ilgalaikį turtą, iš tiekėjui už šį turtą sumokėtos sumos neatimamas nusidėvėjimas, apskaičiuotas finansinėje apskaitoje ar pagal LR pelno mokesčio įstatymo nuostatas.

Pastaba. Apskaičiuojant maržą ne visada galima iš pardavimo kainos atimti finansinėje apskaitoje užregistruotą parduodamo turto įsigijimo kainą.

Jeigu finansinėje apskaitoje nustatant turto įsigijimo kainą prie tiekėjui sumokėtos sumos buvo pridėtos ir kitos išlaidos (turto remonto, montavimo, derinimo ir pan.), apskaičiuojant maržą gali tekti susirasti pirminį turto įsigijimo dokumentą.

mar os pvz
Maržos pvz.:

2004 m. Spalio mėn. Įmonė A, tiekianti naudotus automobilius, Vokietijoje įsigijo naudotą automobilį. Pagal Vokietijos tiekėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą apskaičiuota automobilio vertė 10 000 Lt. Vokietijos tiekėjas nuo naudoto automobilio vertės pardavimo PVM neskaičiavo. Įmonė A prieš parduodama nusprendė suremontuoti automobilį. Remonto darbų vertė – 4000 Lt, pirkimo PVM – 720 Lt. Po remonto nustatyta automobilio kaina be PVM – 20 000 Lt.:

1. Pardavimo PVM gali būti skaičiuojamas nuo visos kainos: 20 000 x 18 proc. = 3600 Lt. Tokiu atveju už automobilį pirkėjas turės sumokėti 23 600 Lt.

2.automobilis įsigytas Europos Bendrijų teritorijoje (Vokietijoje) be PVM, todėl pardavimo PVM gali būti skaičiuojams nuo maržos: (20 000 – 10 000) x 18 proc. = 1800 Lt. Tokiu atveju už automobilį pirkėjas turės sumokėti 21 800 Lt.

slide15
Kaip matyti iš pateikto pavyzdžio, skaičiuojant maržą nebuvo įvertintos remonto išlaidos. Apskaičiuojant maržą, iš pardavimo kainos (jai, žinoma, įtakos turėjo ir atliktas remontas) atimama tik automobilio tiekėjui sumokėtina suma.

Be to, akivaizdu, kuri kaina pirkėjui yra patrauklesnė, ypač kai pirkėjas automobilio pirkimo PVM negali traukti į atskaitą.

mar os skai iavimas perleid iant veikloje naudot ilgalaik turt pvz 1
Maržos skaičiavimas, perleidžiant veikloje naudotą ilgalaikį turtą, PVZ(1).:

įmonė, kurios veikla – moteriškų drabužių siuvimas, 2004 m. spalio mėn. perleidžia veikloje naudotą drabužių lyginimo įrangą, kuri 2001 m. Lietuvoje iš ne PVM mokėtojo buvo įsigyta be PVM. Įrangos tiekėjui sumokėta kaina – 3000 lt, įrangos likutinė vertė perleidimo metu – 500 lt, įrangos pardavimo kaina (be PVM) – 600 Lt.

Šiuo atveju marža neigiama – 2400 Lt, todėl pardavimo PVM neskaičiuojamas.

Pirkėjui lyginimo įranga bus parduota už 600 Lt.

mar os skai iavimas perleid iant veikloje naudot ilgalaik turt pvz 2
Maržos skaičiavimas, perleidžiant veikloje naudotą ilgalaikį turtą, PVZ(2).:

įmonė 2004 m. gruodžio mėn. perleidžia veikloje naudotą įrenginį, kuris buvo įsigytas be PVM. Finansinėje apskaitoje užregistruota turto įsigijimo kaina – 10 000 Lt. Turtas buvo įsigytas už 6000 Lt, tačiau įsigijimo kaina buvo padidinta atlikto remonto darbų verte – 4000 Lt. Turto pardavimo kaina (be PVM) – 7000 Lt.

Šiuo atveju pardavimo PVM skaičiuojams nuo 1000 Lt (7000 - 6000): iš pardavimo kainos atimama ne finansinėje apskaitoje užregistruota įsigijimo kaina, o suma, kuri už turtą buvo sumokėta tiekėjui.

slide18
Perleidžiant automobilius, reikia atkreipti dėmesį, ar jie pagal PVM įstatymą nelaikomi naujais, nes perleidžiant naujus automobilius speciali apmokestinimo PVM schema negali būti taikoma.

Šiuo atveju svarbu prisiminti, kad sąvoka naujos transporto priemonės taikoma tik tiekimams į kitas valstybes nares.

slide19
PVM įstatymo 2 straipsnyje išaiškinta, kokia transporto priemonė yra nauja.

Naujas automobilis turi atitikti vieną iš šių sąlygų:

  • būti pateiktas praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo jo eksploatavimo pradžios;
  • būti nuvažiavęs ne daugiau kaip 6000 kilometrų.

Vadinasi, nors automobilis buvo pradėta naudoti veikloje, buvo skaičiuojamas jo nusidėvėjimas, pagal PVM įstatymo kriterijus ši transporto priemonė gali būti laikoma nauja, todėl naudotų prekių apmokestinimo schema jai nebus taikoma.

slide20
Kaip viena iš privalomų kriterijų minėta tai, kad naudota prekė turi būti įsigyta Europos Bendrijų teritorijoje be PVM.

Jeigu automobilis buvo įsigytas su pirkimo PVM, bet, vadovaujantis PVM įstatyme nustatytais apribojimais, nebuvo įtrauktas į atskaitą, taikomos PVM įstatymo 33 straipsnio ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ar paslaugų teikimas PVM neapmokestinami nuostatos.

Kaip nurodama šiame įstatymo straipsnyje, jeigu prekių pirkimo PVM nebuvo įtrauktas į atskaitą, nes prekės ne mažiau kaip 99 proc. buvo panaudotos PVM neapmokestinamoje veikloje ar prekių PVM atskaitai numatyti apribojimai PVM įstatymo 62 straipsnyje, tokių prekių tiekimas PVM neapmokestinamas.

slide21
PVZ.:

įmonė 2004 m. birželio mėn. be PVM iš Vokietijos įsigijo seną lengvąjį automobilį A už 10 000 Lt. 2002 m. Liepos mėn. Buvo įsigytas automobilis B, įsigijimo kaina – 10 000 Lt, 1800 pirkimo PVM į atskaitą neįtrauktas. 2004 m. Spalio mėn. abu automobiliai parduodami:

1. Automobilio A pardavimo kaina (be PVM) – 12 000 Lt. Pardavimo PVM gali būti skaičiuojamas nuo maržos: (12 000 – 10 000) x 18 proc. = 360 Lt. Automobilis pirkėjui bus parduotas už 12 360 Lt. (12 000 + 360 = 12 360);

2. Automobilio B pardavimo kaina (be PVM) – 6000 Lt. Kadangi automobilio pirkimo PVM į atskaitą nebuvo įtrauktas (PVM įstatymo 62 str. 2 d.), pardavimo kaina PVM neapmokestinama. Automobilis pirkėjui gali būti parduotas už 6000 Lt.

pvm tarifai
PVM tarifai

Marža apmokestinama 18 proc. arba 0 proc. PVM tarifu. Pateikiami atvejai, kai marža apmokestinama 0 proc. tarifu (PVM įstatymo 1081 str.):

  • prekės, išgabenamos iš Europos Bendrijų teritorijos (PVM įstatymo 41 str.);
  • keleivių (kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Bendrijų teritorija) išgabenamos iš Europos Bendrijų teritorijos Lietuvos teritorijoje įsigytos prekės (PVM įstatymo 42 str.)
  • laivai ir orlaiviai (PVM įstatymo 43 str.);
  • laivų ir orlaivių atsargos (PVm įstatymo 44 str.);
  • diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės (PVM įstatymo 47 str.).
pvm tarifai 2
PVM tarifai (2)

Pastaba. Tiekiant naudotas prekes į kitą valstybę narę, kai taikoma speciali apmokestinimo PVM schema, maržai taikomas ne 0 proc., bet 18 proc. PVM tarifas. Tiekiant į kitą valstybę narę naudotas prekes, kurioms netaikoma speciali apmokestinimo PVM schema, o PVM skaičiuojamas bendra tvarka, 0 proc. tarifas taikomas vadovaujantis 49 straipsnio nuostatomis.

dokumentinis forminimas
Dokumentinis įforminimas

Įformindamas naudotų prekių tiekimą, prekių tiekėjas neturi teisės išrašomuose dokumentuose išskirti PVM sumos. Pirkėjas apskaičiuoto PVM nematys nei PVM sąskaitoje faktūroje, nei kasos aparato kvite. Pardavimo PVM apskaičiuojamas laisvos formos pirkimo-pardavimo žurnale, kurio pildymo tvarka patvirtinta valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2002 m. Birželio 20 d. Įsakimu Nr. 170.

PVM sąskaita faktūra įforminant tiekimą naudotų prekių, kurioms taikoma speciali apmokestinimo PVM schema, privalu laisva forma pateikti nuorodą į PVM įstatymą arba Direktyvą 77/ 388/ EEB.

deklaravimas
Deklaravimas

Darbeapskaičiuota teigiama marža deklaruojama PVM deklaracijos (FR0600) 15 laukelyje.

Kadangi nuo neigiamos maržos PVM neskaičiuojamas, neigiama marža yra deklaruojama.

Nuo maržos apskaičiuotas PVM deklaruojamas 26 laukelyje.

deklaravimo pvz
Deklaravimo pvz.:

2004 m. Gruodžio mėn. Įmonė pardavė veikloje naudotą įrenginį B, kuris buvo įsigytas be PVM. Šio įrenginio pardavimo kaina (be PVM) – 10 000 Lt, įsigijmo kaina - 14 000 Lt. Tą patį mėnesį buvo parduotas ir kitas veikloje naudotas įrenginys C, įsigytas be PVM. Įrenginio C pardavimo kaina (be PVM) – 10 000 Lt, įrenginio tiekėjui sumokėta suma – 6000 Lt. Įmonė nusprendė veikloje naudoto turto tiekimui taikyti specialią apmokestinimo PVM schemą – Pardavimo PVM skaičiuoti nuo maržos. Pildydama 2004 m. Gruodžio mėn. PVM deklaraciją, įmonė 15 laukelyje deklaruos tik įrenginio C (įrenginio B marža neigiama) teigiamą maržą – 4000 Lt, o 26 laukelyje – 720 Lt apskaičiuoto pardavimo PVM.