anskaffelser knyttet til tt ordningen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anskaffelser knyttet til TT-ordningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anskaffelser knyttet til TT-ordningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Anskaffelser knyttet til TT-ordningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Anskaffelser knyttet til TT-ordningen. Møte med organisasjonene 20.4.2010. Dagsorden. Anskaffelser og framdriftsplan Statistikk Modell for TT i 2011 Kjørekontor og TT-kort Eventuelt – Ordet er fritt Neste møte: Transportkontrakter. Fremdriftsplan Anskaffelser og kontraktsignering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anskaffelser knyttet til TT-ordningen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anskaffelser knyttet til tt ordningen

Anskaffelser knyttet til TT-ordningen

Møte med organisasjonene 20.4.2010

dagsorden
Dagsorden
 • Anskaffelser og framdriftsplan
 • Statistikk
 • Modell for TT i 2011
 • Kjørekontor og TT-kort
 • Eventuelt – Ordet er fritt

Neste møte: Transportkontrakter

fremdriftsplan anskaffelser og kontraktsignering
FremdriftsplanAnskaffelser og kontraktsignering
 • Planleggings- og bestillingstjeneste – mai 2010
  • Kjørekontor med system
  • Nye TT-kort
 • Spesialbil (fast og fritid) – mai 2010
 • Ordinær taxi (fast og fritid) – august 2010

Det er gitt føringer om at spesialbilkontrakten skal inngås med en eller flere leverandører. Drosjekontrakten skal inngås som parallelle rammeavtaler.

brukergrupper i mars 2010
Brukergrupper i mars 2010
 • Spesialbilbrukere: 2316
 • Blinde: 1058
 • Barn under 6 år: 40
 • Personer mellom 6 og 67 år: 3443
 • Personer over 67 år: 9850
 • TT-prøveprosjekt 340
 • Totalt: 17 047
totalt antall turer og fordeling 2009
Totalt antall turer og fordeling 2009
 • Ordinær drosje: 822 500
 • Spesialbil: 123 800
 • Totalt: 946 300
 • Fritid: 66 %
 • Arbeid: 15 %
 • Skole/SFO/barnehage: 10 %
 • Dagsenter: 7,5 %

Dagens kjørekontor videreformidlet ca 406 000 reiser i 2009.

modell for tt i 2011 f ringer for anskaffelsene
Modell for TT i 2011Føringer for anskaffelsene
 • Kjørekontor:
 • Skal planlegge og håndtere alle bestillinger innen TT-transport.
 • Skal være ansvarlig for produksjon og utsendelse av TT-kort.
 • Spesialbilbrukere
  • Alle turer må som tidligere forhåndsbestilles
  • Vil dele bil med dagens drosjebrukere der dette er hensiktsmessig.

Drosjebrukere

  • Alle turer må forhåndsbestilles via kjørekontor.
  • Turer kan ikke bestilles direkte hos transportørene.
  • Drosjer kan ikke benyttes direkte fra holdeplass eller kapres på gaten.
  • Samkjøring der det er hensiktsmessig
f rste anskaffelse kj rekontor
Første anskaffelse: Kjørekontor

Hovedfunksjoner

 • Bestillingsmottak
 • Planlegging av transport
 • Støttesystem (brukerregister for bydelene)
 • TT-kortproduksjon
tt kort
TT- KORT

Behov for administrative nye oppgaver

 • Etablering av ny kortløsning med produksjon av
 • ca. 17 000 nye kort
 • Produksjon av ca. 3 500 kort årlig
 • Utsendelse av kort til bruker
 • Åpning og sperring av tapte kort
 • Kundeservice knyttet til kort
slide9
Helse- og velferdsetaten:
 • Administrere årlige kvotetildelinger
 • Utvidede rapporter og tilganger
 • Underlag for fakturering av bydelene
 • Kontraktsoppfølging
 • Klageinstans for alle TT-tjenester
 • Informasjon
transport rer
Transportører:
 • Raskt motta kjøreoppdrag direkte i bil
 • Tilgang til saldo og validering når TT-kort benyttes
 • Motta bestillinger som er samordnet eller enkelt turer
 • Se hvilken egenandel som skal betales
 • Se hvilke hjelpebehov brukene kan ha
 • Få ekstra opplysninger om vanskelige adresser og eventuelle ledsagere
 • Få beskjed om endrede henteadresser og avbestillinger
bydelene
Bydelene:
 • Legge inn og endre persondata og brukergodkjenning
 • Bestille TT-kort til nye TT-brukere
 • Kontrollere kvotetildelinger for egne brukere
 • Legge inn tilleggsreiser
 • Hente ut rapporter og statistikk for egne brukere og kostnader
bestillingsmottak
Bestillingsmottak:
 • Skal motta og registrere bestillinger for all TT-transport i Oslo kommune
 • Motta bestillinger og endringer per telefon, faks, mail og web
 • Håndtere TT-korttjenesten, bestillinger fra bydelene og utsendelse av nye kort.
 • Ta i mot beskjeder om mistede og ødelagte kort fra TT-brukerne.
behov transportplanlegging
Behov transportplanlegging
 • Planlegge og samordne transport
 • Holde oversikt over ledige biler og setekapasitet
 • Lage og distribuere transportoppdrag direkte til bil
 • Videreformidle all transport som ikke planlegges i spesialbil, flexitransport eller minibuss til drosjer.
brukernes behov i forhold til ny tt l sning
Brukernes behov i forhold til ny TT-løsning
 • TT-brukere med reiserett for spesialbil har alltid forhåndsbestilt sine TT-reiser.
 • TT-forskriftens hjemler forhåndsbestilling.
 • I tillegg sier forskriften at alle TT-brukere skal ha evne til å reise sammen med andre.
 • TT-forskriften hjemler hvor lenge en TT-bruker kan sitte i bilen (1 time, med unntak i rushtiden)
forts
Forts.:
 • Benytte TT-kort som betalingsmiddel i bil
 • Benytte kontofon for uthenting av saldo/status på konto/kort
 • Benytte webløsning for samme formål som kontofon
 • Benytte webløsning til å bestille, omgjøre og kansellere transport
 • Oppleve profesjonell kundebehandling
eventuelt
Eventuelt

Spørsmål knyttet til anskaffelsene kan rettes til:

Prosjektkoordinator:

Synnøve Rødsten

Synnove.rodsten@hev.oslo.kommune.no

Seksjonsleder:

Tone Fostervold

tone.fostervold@hev.oslo.kommune.no