region lna diferenci cia rodinn ho spr vania v okresoch slovenska v rokoch 1997 2002 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Regionálna diferenciácia rodinného správania v okresoch Slovenska v rokoch 1997-2002

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Regionálna diferenciácia rodinného správania v okresoch Slovenska v rokoch 1997-2002 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Regionálna diferenciácia rodinného správania v okresoch Slovenska v rokoch 1997-2002. Branislav Šprocha. Univerzita Karlova v Prahe Prírodovedecká fakulta Katedra demografie a geodemografie. Súčasné trendy a vzorce populačného správania na Slovensku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionálna diferenciácia rodinného správania v okresoch Slovenska v rokoch 1997-2002' - varian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
region lna diferenci cia rodinn ho spr vania v okresoch slovenska v rokoch 1997 2002

Regionálna diferenciácia rodinného správania v okresoch Slovenska v rokoch 1997-2002

Branislav Šprocha

Univerzita Karlova v Prahe

Prírodovedecká fakulta

Katedra demografie a geodemografie

s asn trendy a vzorce popula n ho spr vania na slovensku
Súčasné trendy a vzorce populačného správania na Slovensku
 • Zmeny demografického správania, ktoré približne od sedemdesiatych rokov zasiahli krajiny severnej a západnej Európy sa ku koncu storočia prejavujú v určitých modifikáciách i v Slovenskej republike.
 • Tento vývoj označili Lesthaeghe (1983) a Van de Kaa (1987) ako druhý demografický prechod alebo ako druhá demografická revolúcia.
slide3
Zmeny rodinného správania sa prejavujú:
 • odkladaním vstupu do manželstva,
 • rastom priemerného sobášneho veku,
 • nárastom počtu kohabitácií,
 • zvyšovaním početnosti a podielu nevydatých a neženatých,
 • znižovaním podielu slobodných a rastom podielu rozvedených, vstupujúcich do manželstva,
 • zvyšovaním rozvodovosti,
 • poklesom manželskej plodnosti,
 • rastom mimomanželskej plodnosti,
 • rastom priemerného veku matky pri narodení 1. dieťaťa,
 • zvýšovaním vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti žien,
 • poklesom veľkosti domácnosti a rastom počtu domácnosti s jedným členom („single").
ciele a vstupn premenn
Ciele a vstupné premenné
 • Cieľom príspevku je identifikovať regionálne rozdiely v rodinnom správaní v okresoch Slovenska.
 • Vstupné premenné predstavovali:

priemerný vek žien pri 1. sobáši,

priemerný vek žien pri sobáši,

úhrnná sobášnosť žien,

priemerný vek pri 1. pôrode,

priemerný vek pri pôrode

úhrnná plodnosť

podiel narodených mimo manželstvo

úhrnná rozvodovosť žien.

metodika
Metodika
 • Syntetizujúci pohľad na demografické správanie rodiny dávajú výsledky faktorovej a zhlukovej analýzy.
 • Výsledkom faktorovej analýzy sú tri faktory, faktor časovania, faktor vzniku klasickej rodiny a faktor rozpadu klasickej rodiny.
 • Vzniknuté faktory sme využili na výpočet faktorového skóre, ktoré bolo následne použité v zhlukovej analýze.
zhrnutie
Zhrnutie
 • Na Slovensku sú výrazné rozdiely v rodinnom správaní v jednotlivých regiónoch.
 • Najväčšie zmeny v rodinnom správaní pozorujeme v mestských okresoch Bratislavy a Košíc (okrem okresu Košice III).
 • Najviac sa k tomuto typu správania približujú okresy západného a stredného Slovenska a okresy Prešov a Humenné z východného Slovenska.
 • Najkonzervatívnejšie sa prejavujú okresy severného, severovýchodného, východného a juhovýchodného Slovenska