slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
עקרונות הדמוקרטיה

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

עקרונות הדמוקרטיה - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

עקרונות הדמוקרטיה. עקרון שלטון העם עקרון הכרעת הרוב. עקרון שלטון החוק. מעובד ע"י: חנה קרניאל דרורי. תתי נושאים. עקרון שלטון העם. עקרון הכרעת הרוב. עקרון שלטון החוק. להתחלת המצגת. לשקף הסיכום. סיכום.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'עקרונות הדמוקרטיה' - varian


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

עקרונות הדמוקרטיה

  • עקרון שלטון העם
 • עקרון הכרעת הרוב.
 • עקרון שלטון החוק

מעובד ע"י: חנה קרניאל דרורי

slide2
תתי נושאים

עקרון שלטון העם.

עקרון הכרעת הרוב

עקרון שלטון החוק

להתחלת המצגת

לשקףהסיכום

slide3
סיכום
 • הבע בכתב, במסמך word, מהם לדעתך יתרונות הלימוד של עקרונות הדמוקרטיה, בצורה שלמדת כאן (מצגת) על פני לימוד מספר. (אם לדעתך קיימים יתרונות כאלו)
 • שמור המסמך תחת שמך, בצירוף המילה סיכום.

בתודה - חנה

להתחלת המצגת

לשקףמיומנויות

slide4
עקרון שלטון העם.

משימה א

מידע

משימה ב

לשקףהסיכום

לרשימת העקרונות

slide5
עקרון הכרעת הרוב.

משימה א

מידע

משימה ב

לשקףהסיכום

לרשימת העקרונות

slide6
עקרון שלטון החוק

משימה א

מידע

משימה ב

לשקףהסיכום

לרשימת העקרונות

slide7
עקרון שלטון העם – מידע
 • העם הוא מקור הסמכות השלטונית – העם הוא ריבון.
 • הביטוי לשלטון העם בא לידי ביטוי במידת ההשתתפות של האזרחים בהכרעות פוליטיות.
 • בעבר דמוקרטיה ישירה – העם שותף בתהליך קבלת ההחלטות באופן ישיר.
 • כיום דמוקרטיה עקיפה ייצוגית – העם בוחר את נציגיו.
 • הביטוי לדמוקרטיה ישירה כיום קיום משאל עם.

לעקרון שלטון העם

slide8
קרא את קטע המידע בנושא עקרון שלטון העם.

פתח מסמך וורד חדש ובנה בו טבלא בת שתי עמודות המבטאת את מידת השפעה של האזרח בשתי צורות הדמוקרטיה – בעבר וכיום.

עצב לטבלא כותרת בגודל גופן - 20 בגופןguttman yad-, שמור המסמך על פי שם השקופית, בצירוף שמך.

עקרון שלטון העם – משימה א

לעקרון שלטון העם

slide9
עקרון שלטון העם– משימה ב'

פתח את הדף הבא (נדרש חיבור לאינטרנט).

http://clickit.ort.org.il/files/txt/741680687/725403273.htm

קרא את הכתוב, פתח מסמך word חדש, כתוב בו כותרת:

העתק אליו את ההגדרות של שני סוגי משאלי העם, תן דוגמא אחת מתוך המציאות הישראלית לכל אחד מהסוגים.

לעקרון שלטון העם

slide10
עקרון הכרעת הרוב - מידע
 • תנאי הכרחי לקיום הדמוקרטיה אך לא מספיק. מאפשר קבלת הכרעות פוליטיות והכרעות בין חילוקי דעות בדרכי שלום, לאחר משא ומתן בדרך של הכרעות הרוב.
 • עקרון הכרעת הרוב במדינה דמוקרטית הוא לגיטימי כל עוד אינו שולל את עקרון זכויות האדם והאזרח.
 • הכרעת רוב מבטיחה יציבות - ביטוי פורמלי.
 • שבתהליך קבלת החלטות בהכרעת רוב יש שיטות שונות לקביעה מהו רוב: רוב רגיל, רוב מוחלט.
 • עקרון הכרעת הרוב בא לידי ביטוי בדרכים אחדות כמו בבחירות, בהצבעות על נושאים שונים בפרלמנט ובממשלה, ובהכרעות בבתי משפט

לעקרון הכרעת הרוב

slide11
הכרעת הרוב משימה א (1)

קבלת החלטות על ידי הרוב מבטיחה, בהכרח, משטר דמוקרטי תקין ויציב.

לחץ עם העכבר על הכפתור המתאים

לא נכון

נכון

לעקרון הכרעת הרוב

slide12
הכרעת הרוב משימה א (2)
 • שלטון של מיעוט כהסדר לא יכול להתקבל. אם נדחה את עקרון הכרעת הרוב האפשרות היא אנרכיה או עריצות.

לחץ עם העכבר על הכפתור המתאים

לא נכון

נכון

לעקרון הכרעת הרוב

slide13
הכרעת הרוב משימה א (3)
 • הרוב רשאי לכפותאת דעתו על המיעוט, גם במקרה בו הוא פוגע בזכויות בסיסיות.

לא נכון

נכון

לעקרון הכרעת הרוב

slide14
הכרעת הרוב משימה א (4)
 • "האופוזיציה הצליחה להעביר את הצעת החוק הפרטית.. בקריאה טרומית ברוב של 60 מול 53 של חברי הכנסת. ההצעה הועברה ברוב מוחלט.

לא נכון

נכון

לעקרון הכרעת הרוב

slide15
הכרעת הרוב משימה ב
 • פתח מסמך חדש
 • מדוע עקרון הכרעת הרוב הוא עיקרון חשוב במשטר דמוקרטי? כתוב שני הסברים.
 • עקרון הכרעת הרוב עשוי להתנגש בעקרונות אחרים של המשטר הדמוקרטי.

הצג בכתבדוגמא אחת אפשריות למצב כזה .

 • שמור המסמך בשם השקופית ושמך.

לעקרון הכרעת הרוב

slide16
עקרון שלטון החוק - מידע
 • החוק הוא הריבון וכולם חייבים לציית לו.
 • ביטוי פורמלי לשלטון החוק– שוויון בפני החוק.
 • ביטוי מהותי – הגנה על זכויות האדם והאזרח והגבלת השלטון שבתוכנו.
 • קיימים סוגים שונים של עבריינות : פלילית רגילה, שלטונית, אידיאולוגית.
 • עבירה פלילית - כל עבירה על החוק שהשלטון רואה בה מזיקה או מסוכנת לחברה ולכן יש להיענש עליה.
 • עבריינות אידיאולוגית - הפרת חוק מטעמים דתיים פוליטיים והשקפת עולם פוליטית.
 • עבריינות שלטונית - הפרת חוק תוך כדי הפעלה של סמכות שלטונית בכוונה - אמיתית או מזויפת - לשרת את טובת המדינה - או טובת הציבור.

להרחבה

לעקרון שלטון החוק

slide17
עקרון שלטון החוק –משימה א (1)

קיימים שלושה סוגי עבריינות, לחץ על הכפתור המייצג את הסוג המתאים

ראש העיר אישר אסיפת בחירות של מפלגתו באולמות עירוניים, ללא תשלום.

אידיאולוגית

פלילית

שלטונית

לעקרון שלטון החוק

slide18
עקרון שלטון החוק –משימה א (2)

לחץ על הכפתור המייצג את סוג העבריינות המתאים

רבנים מיש"ע הוציאו פסק הלכה המתיר לחיילים לסרב למלא פקודות מפקדיהם, כשיצוו עליהם להשתתף באופן פעיל בפינוי בסיסי טירונים מתחום הגדה המערבית, לאתרים בנגב.

אידיאולוגית

פלילית

שלטונית

לעקרון שלטון החוק

slide19
עקרון שלטון החוק –משימה א (3)

לחץ על הכפתור המייצג את סוג העבריינות המתאים.

שני בוחנים במכון הרישוי הורשעו במתן רשיונות נהיגה תמורת שוחד.

אידיאולוגית

פלילית

שלטונית

לעקרון שלטון החוק

slide20
עקרון שלטון החוק –משימה ב

קיימות שתי גישות לשלטון החוק.

פורמלית ומהותית

קרא את הקטע וסמן בצבע ירוק משפט שעל פיו תזהה את הגישה הפורמלית, ובצבע אדום משפט שעל פיו ניתן לזהות גישה מהותית לשלטון החוק.

שמור את המסמך וסגור אותו

למעבר למסמך

לחץ כאן

לעקרון שלטון החוק

slide21
יפה – תשובה נכונה
 • הוסף תמונה מתוך אוסף התמונות המייצג מוסד השומר על שלטון החוק.

חזרה

slide22
חבל !!!
 • התשובה הנכונה היא נכון

חזרה

slide23
חבל !!!
 • התשובה הנכונה היא לא נכון

חזרה

slide24
חבל !!!
 • התשובה הנכונה היא שלטונית

חזרה

slide25
חבל !!!
 • התשובה הנכונה היא אידיאולוגית

חזרה

slide26
חבל !!!
 • התשובה הנכונה היא פלילית

חזרה

ad