technick data n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technická data PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technická data

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

Technická data - PowerPoint PPT Presentation

varana
75 Views
Download Presentation

Technická data

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Technická data 10-16.5 8PR BIG BOY TL MITAS Použití: smykem řízené nakladače • mohutný dezén s chráničem ráfku na bočnici • robustní bočnice • pryžová směs s vyšší odolností proti opotřebení • hloubka dezénu: 19 mm

  2. Technická data 10-16.5 8PR BIG BOY TL MITAS ZÁVISLOST NOSNOSTI NA HUSTÍCÍM TLAKU