slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Updated on

Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk. Vergadering 19 maart 2009. Veiligheidsregio MWB. Samenwerkingsverband Rampenbestrijding & Crisisbeheersing Brandweer GHOR 26 gemeenten Politie GMK Vraagstuk van vandaag Regionalisering Brandweer. Historisch Perspectief.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Veiligheidsregio MWB Gemeente Waalwijk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. Veiligheidsregio MWBGemeente Waalwijk Vergadering 19 maart 2009

  2. Veiligheidsregio MWB Samenwerkingsverband Rampenbestrijding & Crisisbeheersing • Brandweer • GHOR • 26 gemeenten • Politie • GMK Vraagstuk van vandaag Regionalisering Brandweer

  3. Historisch Perspectief • 2005 intentie tot regionalisering brandweer • 2008 convenant Veiligheidsregio en Minister BZK • professioneel georganiseerde veiligheidsregio • Regionalisering van brandweer om rampenbestrijding en crisisbeheersing op orde te brengen • December 2008 voorgenomen besluit AB - Regionalisering van de brandweer voor 01-01-2010

  4. Organisatie Brandweer MWB • Cluster niveau: Voor organisatie en aansturing lokale brandweerzorg Waalwijk vormt samen met Dongen en Loon op Zand één cluster • Centraal niveau: Specialisatie brandweertaken en hoofdlijnen van beleid en beheer

  5. Waarborg lokale verankering Uitgangspunt: Gezag lokaal en beheer regionaal • Vrijwilliger vormt de basis; ook van de nieuwe organisatie • De positie van de vrijwilliger verandert niet wezenlijk • Behoud verbinding tussen burgemeester en vrijwilligers • Clustercommandant mandaat voor aanstelling en ontslag vrijwilliger • Betrokkenheid vrijwilliger bij aanschaf materieel regionaal geborgd

  6. Totstandkoming normenkader kwaliteit • Basis concept normenkader • nieuwe wetgeving • regelgeving bestaande leidraden • convenant • veldnorm • overleg 26 brandweercommandanten • Audit op 16 criteria primaire brandweerzorg • weergegeven in een dashboard • minimum niveau • weergegeven in rapportage per gemeente • overzicht van financiële consequenties

  7. Normenkader kwaliteit • Normenkader kwaliteit 1e stap in kwaliteitsontwikkeling • Noodzakelijk minimaal kwaliteitsniveau lokale brandweerzorg • Kwaliteitsstandaard tot 1 januari 2012 • Geen tussentijdse verhoging tenzij wettelijk verplicht • Inhaalslag normen zijn financieel vertaald • Punt op horizon ontwikkeling van hoger kwaliteitskader Meting betreft primaire brandweerproduct

  8. Dashboard kwaliteit

  9. Analyse kwaliteitsaudit Waalwijk In drie jaar het been bijtrekken op het onderdeel: Structureel • Aantal fte. Preventie € 100.000

  10. Systematiek ontvlechten en financieren BMC heeft in periode 2006 – 2007 methode ontwikkeld op basis van brandweerbegrotingen 2007 Huidige situatie Nieuwe situatie • Basis brandweertaken • verschillen in kosten • verschillen in kwaliteit • verschillen in financieren • Overhead • Verschillen in toerekening overhead brw-begrotingen • Basis brandweertaken • 1-op-1 overnemen • minimum kwaliteitsniveau • eenduidige methodiek financieren • Overhead • Opnieuw opbouwen • Professioneel, maar ‘lean en mean’ •  Minder meerkosten

  11. Financiële consequenties Waalwijk Kosten bestaan uit; ontvlechting betekent voor uw gemeente een opbrengst van € 13.254 kwaliteitseisen kosten € 100.000 (in 3 jaar) Per saldo kost deze operatie u dus € 86.746 Nb; u moet rekening houden met frictiekosten eigen overhead € 216.134

  12. Waarom regionaliseren? • Goed voorbereid op rampen / crises = samen sterk! • Kwaliteitsstandaard • Aanschaf en gebruik duur regionaal materieel • Continuïteit en slagkracht • De burger is mobiel: overal dezelfde (brandweer)zorg • Kazerne volgordetabel: óver de gemeentegrenzen • Verantwoordelijk voor kwaliteit “buren” • Veel taken doe je niet zelfstandig, behalve “eenvoudig redden en eenvoudig blussen” • Incident met meer dan één tankautospuit is regionaal

  13. Waarom regionaliseren? Kwaliteit Hoge kwaliteitseisen aan Personeel (geschiktheid, opleiden, trainen, oefenen) Materieel Opkomsttijden en registratie daarvan Bijstandsregeling en piketregeling Waarborg kwaliteitseisen effectief en efficiënt regionaal georganiseerd Continuïteit Opleiden en oefenen Regionaal specialisme Werving en selectie (arbeidsmarkt) Perspectief Praktijkleren en stages

  14. Gevraagd besluit • M.i.v. 01-01-2010 deelnemen aan regionalisering brandweer inclusief overdracht lokale brandweerzorg • Instemmen met behalen noodzakelijk minimum kwaliteitsniveau lokale brandweerzorg overeenkomstig vastgesteld normenkader (uiterlijk 01-01-2012) • Instemmen met de bijdragen als gevolg van de methode van ontvlechting en financiering

  15. Vervolgstap • Doelmatigheidsonderzoek overhead brandweer • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (mogelijk in samenhang met invoering Wet Veiligheidsregio’s) • Model dienstverleningsovereenkomst

  16. Veelgestelde vragen • Heeft de raad nog iets te besluiten • Wat als we niet meedoen • Kan de raad besluiten voordat het doelmatigheidsonderzoek is afgerond • Hoe zit het met de eigen frictiekosten van onze gemeente • Wat zijn de nadelen van regionaliseren • Hoe zit het met grensoverschrijdende brandweerzorg • Hoe zit het met onze kazernes • Hoe zit het met de inzet van onze vrijwilligers • Mag kwaliteitsverbetering gefaseerd • Wat als we niet voldoen aan standaard kwaliteitsnorm

  17. Veiligheidsregio zijn wij