Střední odborná škola Otrokovice
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 47 Views
 • Uploaded on

Střední odborná škola Otrokovice. Konjunktiv I/B. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vanya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
St edn odborn kola otrokovice

Střední odborná škola Otrokovice

Konjunktiv I/B

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

www.zlinskedumy.czKonjunktiv i b
Konjunktiv I/B

Náplň učiva

 • Užití konjunktivu préterita a opisného tvaru würde + infinitiv

 • Užití v hlavních větách

 • Vyjádření přání směřující do přítomnosti, budoucnosti

 • Vyjádření skromného názoru

 • Vyjádření zdvořilého rozkazu, upozornění

 • Užití ve vedlejších větách

 • Podmínkové věty


U it konjunktivn ch tvar
Užití konjunktivních tvarů

 • Tvary konjunktivu, či opisného tvaru můžeme použít


U it v hlavn ch v t ch
Užití v hlavních větách

A) Vyjádření přání v budoucnosti či přítomnosti

 • Kéž bych měl více času!

 • HätteichnurmehrZeit!

 • WennichnurmehrZeithätte!

 • Kéž by tu zkoušku úspěšně složil!

 • WürdeerdiePrüfungerfolgreichbestehen!

 • WennerdiePrüfungerfolgreichbestehenwürde!

 • U přacích vět lze použít dvě varianty.

 • Bezespojková varianta začíná určitým tvarem slovesa

 • U přacích vět lze použít i spojky wenn – zachovává se pak příslušný slovosled


U it v hlavn ch v t ch1
Užití v hlavních větách

B) Zdvořilý dotaz, upozornění

 • Mohli bychom to zvládnout přece ještě dnes.

 • Daskönntenwirdochnochheuteschaffen.

 • Byl byste tak laskav a poslal nám ty podklady?

 • WärenSie so freundlichundwürdenSieunsdieUnterlagenschicken?

 • Sdělili byste nám jeho osobní údaje.

 • WürdenSieunsseinePersonalangabenmitteilen?

 • Měli bychom jim poslat naši cenovou nabídku.

 • WirsolltenihnenunserPreisangebotschicken.

 • Neměl bys to říkat.

 • Dusolltest es nichtsagen.


U it v hlavn ch v t ch2
Užití v hlavních větách

C) Skromný názor, mínění

 • Řekl bych, že to není možné.

 • Ichwürdesagen, dass es unmöglichist.

 • Já bych myslel, že existuje ještě jiné řešení.

 • Ichwürdemeinen, dass es nocheineandereLösunggibt.


U it v hlavn ch v t ch3
Užití v hlavních větách

D) Pochybnost, váhání

 • Že by měl přijít ještě dnes?

 • Sollteernochheutekommen? / Würdeernochheutekommen?

 • Že by skutečně odjeli?

 • Solltensiewirklichabreisen? / Würdensiewirklichabreisen?

 • Že by všechno nakoupili?

 • Solltensiealleseinkaufen? / Würdensiealleseinkaufen?

 • Že by už byli doma?

 • WärensieschonzuHause?

 • Mělo by se zakázat kouření?

 • Sollte man dasRauchenverbieten?


U it ve vedlej ch v t ch
Užití ve vedlejších větách

Podmínkové věty – wenn, falls

 • Kdybys nám pomohl, byli bychom ti vděční.

 • Wennduunshelfenwürdest, wärenwirdirdankbar.

 • Würdestduunshelfen, wärenwirdirdankbar.

 • Kdybyste to udělali dnes, měli bychom zítra více času.

 • Wennihr es nochheute machen würdet, hättenwirmorgenmehrZeit.

 • Würdetihr es nochheuteschaffen, hättenwirmorgenmehrZeit.

 • V podmínkových větách můžeme ve vedlejší větě spojku vynechat a začít větu určitým tvarem slovesa.


U it ve vedlej ch v t ch1
Užití ve vedlejších větách

 • V případě, že bys to nestihl, dej nám prosím vědět.

 • Fallsdu es nichtschaffenwürdest, gibunsbitteBescheid.

 • Byl bych rád, kdybys přišel na návštěvu.

 • Ichwärefroh, wennduzuBesuchkommenwürdest.

 • Potěšilo by nás, když pojedete s námi.

 • Es würdeunsfreuen, wennihrmitfahrt.


Kontroln cvi en
Kontrolní cvičení

Bittethöflich um Folgendes:

 • den Wagenabschleppen, michmitnehmen,denTechnikeranrufen,

  den Abfallsortieren, den Lebenslaufschicken, dieFahrkarten

  kaufen, den Ersatzteilaustauschen, volltanken, Geldwechseln

  dieVersichertenkartezeigen, diePillenverschreiben.

  BeendetdieSätze:

  WennichmehrZeithätte,…

  Fallsduauchkommenwürdest,…

  WennichguteNotenhätte,…

  Wennicharbeitenwürde,…

  WennichgenugGelggewinnenwürde,…