liberalizmus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liberalizmus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liberalizmus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Liberalizmus - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Liberalizmus. Liberalizmus. latinsky liber – slobodný liberalis –slobodomyseľný reformacia politickej, ekonomickej a socialnej sfery spolocnosti - zdôraznenie individuálnej slobody - „žiaden človek nesmie svoju slobodu využiť na to, aby obmedzoval slobodu iných ľudí“ Doering. Vývoj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Liberalizmus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liberalizmus1
Liberalizmus
 • latinsky liber – slobodnýliberalis –slobodomyseľný
 • reformacia politickej, ekonomickej a socialnej sfery spolocnosti - zdôraznenie individuálnej slobody - „žiaden človek nesmie svoju slobodu využiť na to, aby obmedzoval slobodu iných ľudí“ Doering
v voj
Vývoj
 • pramene lib. siahajú do doby osvietenstva
 • lib. chce oslobodiť spoločnosť od neslobody.
 • základom politickej filozofie je občan,ktorý má čo najväčšiu slobodu.
 • sloboda je základom spoločnosti, na ktorom štát, politika a hosp. spočívajú a ktorý štát chráni
druhy
Druhy:
 • Klasický liberalizmus
 • Libertarianizmus (neo-klasický liberalizmus
 • Hospodársky liberalizmus
 • Náboženský liberalizmus
 • Sociálny liberalizmus
 • Dnešný liberalizmus
klasick liberalizmus
Klasický liberalizmus
 • pravicová ideológia
 • maximálna sloboda
 • viera v negatívnu slobodu
 • potreba minimálneho štátu
libertarianizmus neoklasick l
Libertarianizmus(neoklasický l.)
 • 17.-19.st
 • radikálna forma liberalizmu
 • presadzuje: 1.slobodu jednotlivca ako najvyššiu hodnotu 2.spoločnosť bez štátnych inštitúcií a zásahov
 • prívrženci sú libertariáni
 • súčasní libertariáni spochybňujú nutnosť existencie štátu
hospod rsky liberalizmus
HospodárskyLiberalizmus
 • 17. storočie
 • súhrn názorov odporcov štátnych zásahov
 • skupina ekonomických teórií, ideí
 • presadzuje trhové hospodárstvo
 • nezhoduje sa s politickýmliberalizmom
slide8
dôraz na súkromné vlastníctvo, slobodné zmluvné vzťahy
 • typický pre fyziokratov
 • typické školy: klasická ekonómia, neoklasická ekonómia, rakúska škola.
n bozensk liberalizmus

ˇ

Nábozenskýliberalizmus
 • motivovaný túžbou lepšieho života pre všetkých ľudí
 • veda napr. ukazuje, že žena nie je menejcenný tvor (ktorý by mal v zhromaždení mlčať), že homosexualita je v prírode bežná odchýlka
soci lny liberalizmus
Sociálnyliberalizmus
 • =nový liberalizmus
 • ideológia podobná politike európskych sociálno-demokratických strán
 • presadzuje pomerne veľké zásahy do štátnej ekonomiky, vysoké dane, starostlivý štát
 • sociálne liberálne strany: zaniknutá česká strana Občianske hnutie
slide11
liberalizmus úzko zviazaný so vznikom priemyselného kapitalizmu, názory moderných liberálov súvisia s ďalším rozvojom industrializácie.
 • Industrializácia: -názor sociálnych liberálov: už nebol minimálny štát z klasickej teórie schopný napraviť nerovnosť vo vnútri občianskej spoločnosti a na zabezpečenie skutočnej slobody musel štát nivelizovať príjmy občanov
 • Moderní liberáli začali obhajovať ideu intervencionistického štátu.
dne n liberalizmus
Dnešnýliberalizmus
 • sloboda a zodpovednosť pre každého bez rozdielu.
 • sloboda bez zodpovednosti smeruje k rozpadu spoločnosti na mafie
 • zodpovednosť bez slobody vedie k totalite alebo k rastúcej byrokracii
 • „Ži a nechaj žiť.“
predstavitelia
Predstavitelia
 • Thomas Jefferson
 • Karl Raimund Popper
 • John Locke
thomas jefferson
Thomas Jefferson
 • guvernér Virgíne (1779-1781)
 • bol v tretí prezident Spojených štátov (1801–1809)
 • od Francúzska kúpil územie Louisiany (1803)
 • Spoluzakladateľ University ofVirginia
karl raimund popper
Karl Raimund Popper
 • 1902-1994
 • predstaviteľ modernéholiberalizmu
 • zakladateľ kritickéhoracionalizmu
 • členom liberálneho Mont Pelerin Societyv Londýne a medzinárodnej akadémie vied
john locke
John Locke
 • anglický filozof, zakladateľ novovekej filozofie
 • zanechal rozsiahly filozofický odkaz pre mysliteľov a politikov 18. st. (napr. Voltaire, Jefferson, Hemilton...), najmä v liberálnej línii
 • spisy boli priamo využité pri formulácii Vyhlásenia nezávislosti a americkej ústavy
zdroje
Zdroje
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Liberalizmus
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Karl_Raimund_Popper
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Politicke_spektrum.png
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/John_Locke
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
slide19

Ďakujeme za pozornosť!Júlia HogerováLenka BašistováLucia KažimirováNatália PetričováErika KipikašováTatiana BučkováLucia HraboveckáTatiana Šutranová