slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Danışman: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Danışman: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Danışman: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS). EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME “DERS PLANI”. Danışman: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN. Hazırlayan: Melike ELMEZ. KAZANIMLAR. Plan nedir? Plan Yapılmasındaki Temel Amaç Nedir?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Danışman: Prof. Dr. Mustafa ERGÜN' - vanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

(TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

“DERS PLANI”

Danışman:

Prof. Dr. Mustafa ERGÜN

Hazırlayan:

Melike ELMEZ

OCAK 2009 AFYON

kazanimlar
KAZANIMLAR
 • Plan nedir? Plan Yapılmasındaki Temel Amaç Nedir?
 • Planın Yapılmasında Etkili Olan Faktörler Nelerdir?
 • Öğretim Planlarını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 • Plan Yapmanın Eğitim ve Öğretime Olan Katkıları Nelerdir?
 • Plan Kaça Ayrılır?
kazanimlar1
KAZANIMLAR
 • Yıllık Plan Nedir? Yıllık Planın Özellikleri Nelerdir? Yıllık Plan Örneği
 • Ders Planı (Günlük Plan) Nedir? Ders Planının Özellikleri Nelerdir? Günlük Plan Örneği
 • Ders Planının Bölümleri Nelerdir?
plan n tan m ve temel amac
Planın Tanımı ve Temel Amacı
 • Öğretimde plan; neyi, niçin, ne zaman ve nasıl yapılacağını gösteren yazılı tasarıdır.
 • “Programın hedeflerine ulaşmak için hangi öğretim etkinliklerinin seçileceğini, bilginin öğrencilere nasıl sunulacağını, hangi görsel ve işitsel araçların kullanılacağını ve başarının nasıl değerlendirileceğini önceden tasarlayıp kağıt üzerinde göstermek” olarak tanımlamıştır. (Demirel 1996)
plan n tan m ve temel amac1
Planın Tanımı ve Temel Amacı
 • Öğretimin planlanması öğrencilerin kazanmaları istenen davranışların, becerilerin, öğrenmeleri gereken bilgilerin; ne zaman, nasıl ve ne kadar sürede gerçekleştirileceği, işlemlerinin organize edildiği, yasal yönden zorunlu – eğitsel yönden gerekli olan ve eğitimcilere bir kaynak teşkil eden; onlara yardımcı olan ve eğitimciler tarafından öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bir kılavuzdur. (MEB, Tebliğler Dergisi, Yıl 2003, Sayı;2551)
plan yap lmas ndaki temel ama
Plan Yapılmasındaki Temel Amaç
 • Öğretim planının yapılmasının temel amacı; ders için ayrılan zaman içerisinde dersi en verimli – etkili hale getirmektir.
 • İyi bir ders planında; öğretmen şu üç soruya yanıt bulmalıdır:
 • Öğrencilerin özellikleri nelerdir?
 • Öğretilecek olan konunun özelliği nedir?
 • Öğretim için zaman ve mekan koşulları nelerdir?
plan n yap lmas nda etkili olan fakt rler
Planın Yapılmasında Etkili Olan Faktörler
 • Öğretmen için kontrol aracı olması
 • Öğrencilerin bireysel farklılıklarının olması
 • Bireysel farklılıklara bağlı olarak öğrenme tercihlerinin farklı olması
 • Bu tercihlere göre seçilebilecek öğretim yöntemlerinin zenginliği (bireysel ve grup çalışmaları)
plan n yap lmas nda etkili olan fakt rler1
Planın Yapılmasında Etkili Olan Faktörler
 • Öğretimsel etkinliklerin çeşitliliği
 • Öğretim materyallerinin seçilecek olması
 • Alternatif değerlendirme yollarının bulunması
retim planlar n haz rlamada dikkat edilecek hususlar
Öğretim Planlarını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
 • Ders planları hedef-içerik-eğitim durumları-sınama durumları etkileşimini yansıtmalıdır.
 • Öğrencilerin görüşleri alınmalı ve katılımı sağlanmalıdır.
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin beklentilerini karşılamalıdır.
 • Öğrenci merkezli olmalıdır.
retim planlar n haz rlamada dikkat edilecek hususlar1
Öğretim Planlarını Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
 • Öğretme-öğrenme ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Öğretim materyali, araç-gereç ve kaynaklar, hedefler ve içerik ile ilişkili olmalıdır.
 • Esnek ve değişebilir olmalıdır.
 • Uygulanabilir olmalıdır.
 • Açık, net ve anlaşılır olmalıdır.
plan yapman n e itim ve retime olan katk lar
Plan Yapmanın Eğitim ve Öğretime Olan Katkıları
 • Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenler.
 • Öğretmen ve öğrencilere düzenli alışkanlıklar kazandırır.
 • Eğitim öğretim sürecine yön verir, uygulamanın tutarlılığını sağlar.
 • Öğretime yol gösterir.
plan yapman n e itim ve retime olan katk lar1
Plan Yapmanın Eğitim ve Öğretime Olan Katkıları
 • Öğretmen ve öğrencilerin öğretimi daha bilinçli yönlendirmelerini sağlar.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişmesini sağlar.
 • Değerlendirmenin geçerliliğini ve güvenirliliğini sağlar.
 • Konuların zamanını ve süresini düzenler.
plan yapman n e itim ve retime olan katk lar2
Plan Yapmanın Eğitim ve Öğretime Olan Katkıları
 • Öğretmen-öğrenci etkileşimini sağlar.
 • Öğretmenin neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlar.
 • Sınıf yönetimiyle ilgili sorunları en aza indirir.
plan e itleri

Öğretim

Planı

Ünitelendirilmiş

Yıllık Plan

Ders (Günlük)Planı

Plan Çeşitleri
plan e itleri1
Plan Çeşitleri
 • Yıllık Plan;

Bir öğretim yılı boyunca dersin özelliğine göre yıllık ya da dönemlik olarak yapılacak çalışmaların aylara, haftalara bölünerek belirlenmesi sonucu yapılan planlamadır.

Ülkemizde 2003 yılından itibaren ünitelendirilmiş yıllık plan kullanılmaktadır.

y ll k plan b l mleri
Yıllık Plan Bölümleri
 • Amaçlar ve Hedefler
 • Konular (İçerik)
 • Yöntem ve Teknikler
 • Kaynak, Araç-Gereçler
 • Deney, Gezi-Gözlem
 • Diğer Zümre Öğretmenlerle İşbirliği
 • Ödevler ve Konusu
 • Değerlendirme
 • Düşünceler
y ll k plan rne i
Yıllık Plan Örneği

ÖĞRETİM YILI; 2008-2009

OKULUN ADI;

DERSİN ADI;

plan e itleri devam
Plan Çeşitleri (Devam)

2. Ders (günlük) Planı;

Bir günde ya da bir derste yapılacak öğretim etkinliklerinin tasarımının yapıldığı plandır.

g nl k plan rne i
Günlük Plan Örneği

BÖLÜM 1

BÖLÜM 2

BÖLÜM 3

BÖLÜM 4

Ders / Sınıf Öğretmeni Uygundur …/…/… İmza

Adı Soyadı Okul Müdürü

g nl k plan rne i1

BÖLÜM 1

Günlük Plan Örneği

BÖLÜM 2

BÖLÜM 3

BÖLÜM 4

Ders / Sınıf Öğretmeni Uygundur …/…/… İmza

Adı Soyadı Okul Müdürü

g nl k plan n b l mleri
Günlük Planın Bölümleri
 • Ön Bilgiler; Bu bölümde konu, planın kullanılacağı tarih, ünite başlığı, sınıf, ders süresi, öğretmen adı ve bölümlerini içerir.
 • Amaçlar; Öğrenciden beklenen davranışlar yer alır.
 • Kaynak Kitaplar; Araç-gereçler, derste kullanılacak her türlü materyallerdir.
g nl k plan n b l mleri1
Günlük Planın Bölümleri
 • Hazırlık; Öğrencilerin derse karşı ilgilerini toplamalarını sağlayıcı etkinlikler yazılır.
 • Sunu; Ders içeriği yer alır.
 • Uygulama; Öğrenciye kazandırılacak bilgi ve becerilerle ilgili etkinlikler yer alır.
g nl k plan n b l mleri2
Günlük Planın Bölümleri
 • Değerlendirme; Belirtilen davranış değişikliğine ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek amacıyla yapılır. Soru ve cevaplar yer alır.
 • Hazırlık ve Alıştırma Çalışmaları; Dersin sonunda yapılacak alıştırma ve tekrarları içerir.
g nl k plan n b l mleri3
Günlük Planın Bölümleri
 • Gelecek Dersin Konusu; gelecek dersin konusunun belirtildiği bölümdür.
 • Planın İşlenişine İlişkin Görüşler; Öğretmenin dersle ilgili her türlü gözlemini yazdığı bölümdür.
kaynak a
Kaynakça
 • Başar Hüseyin-Sınıf Yönetimi- Ankara; Anı Yayıncılık,2005
 • Demirel Özcan-Eğitimde Program geliştirme (10. baskı) Ankara;Pegema Yayıncılık, 2007
 • Kutlu Oğuz, Sema Çiçek, Nevzat Angun, Perihan Üniverve Mehmet Katrancı-öğretim İlke ve yöntemleri (1.Baskı) Ankara; Nobel Yayınları, 2007
 • Sönmez Veysel-Program geliştirmede öğretmen el kitabı (13. Baskı) Ankara; Anı Yayıncılık, 2007
 • Yılman Mustafa (edit.)-Sınıf Yönetimi-Ankara; Nobel Yayınları, 2006