into ei yksin riit yhteisty st voimaa inari 2 4 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
” Into ei yksin riitä – yhteistyöstä voimaa ” Inari 2.4.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

” Into ei yksin riitä – yhteistyöstä voimaa ” Inari 2.4.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

” Into ei yksin riitä – yhteistyöstä voimaa ” Inari 2.4.2011. Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo. Taustaa …. Haasteet: harva-asutus pitkät välimatkat ja etäisyydet valikoiva poismuutto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '” Into ei yksin riitä – yhteistyöstä voimaa ” Inari 2.4.2011' - vanig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
into ei yksin riit yhteisty st voimaa inari 2 4 2011

” Into ei yksin riitä – yhteistyöstä voimaa”Inari 2.4.2011

Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

taustaa
Taustaa ….
 • Haasteet:
  • harva-asutus
  • pitkät välimatkat ja etäisyydet
  • valikoiva poismuutto
  • väestön ikääntyminen
  • järjestötoimijoiden jaksaminen
  • useiden kuntien jatkuva talouskriisi
   • Lapin erityisolosuhteet huomioiden tulee kehittää yhteistyötä ja uusia tukimuotoja, jotta koko Lappi säilyy elinkelpoisena
   • Sosiaali- ja terveysmenot nousseet kunnissa
   • Ehkäisevä työ on halvempaa ja inhimillisempää kuin kallis korjaava työ
   • Hyvinvointityöhön tarvitaan laaja-alainen toimijakenttä
 • Vahvuudet:
  • yhteistyö Lapissa on helppoa, koska useat toimijat tuntevat toisensa
   • perustuu pitkäjänteiseen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön
  • alueella monipuolista järjestöosaamista ja järjestökeskuksia (Majakka, Järjestökiehinen, Meän talo, Neuvokas, SamiSoster)
  • alueella vahvaa osaamista (Poske, Lapin Yliopisto, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut), jota voidaan hyödyntää entistä paremmin
  • Lapissa teknologiamyönteinen asenne

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

slide3
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden vuosina 2000 – 2009 Lapin alle 6000 asukkaan kunnissa

Lapin aluehallintovirasto, Marko Palmgren

taustaa yhteiskunnallinen rakennemuutos
Taustaa … yhteiskunnallinen rakennemuutos
 • Keskittäminen ja kehittäminen (mm. KASTE ja Paras)
  • Järjestöjen roolia tuodaan esille erilaisissa kansallisissa ohjelmissa
   • Miten järjestöt pääsevät kehittämistyöhön ja miten kansalaisten tueksi punotaan yhtenäinen turvaverkko?
   • ”Uusi lama” (Juho Saari 13.8.2009) tulee kasvattamaan järjestötoiminnan kysyntää, miten järjestökenttä pystyy omalta osaltaan vastaamaan tähän haasteeseen? heikoimmassa asemassa olevien ääneen kuuluviin saaminen?
   • Kokemusasiantuntijat (esim. Balanssi)
   • Kehittäjä asiakkaat ( Sosiaalityö/kehittäjä kahvila/Poske)
   • Lapin keskussairaalaan järjestöjen ja yhdistysten neuvontapiste

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

sosiaalisesti kest v suomi 2020 sosiaali ja terveyspolitiikan strategia stm
Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia STM
 • Strategiamme tavoitteena on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään jokaisen terveyttä ja toimintakykyä.
 • Kolmas sektori on keskeinen toimija edistäessään terveyttä - ja hyvinvointia, ehkäistessään ongelmia ja kehittäessään uusia toimintamalleja.
 • Järjestöjen asema turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä.
slide6
Kehittämistoiminnan konteksti

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI

24.9.2014

taustaa teknologinen kehitys
Taustaa … teknologinen kehitys
 • Teknologinen kehitys ja järjestöjen ohjaus/neuvonta
  • Informaatioteknologian kehittyminen tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti harvaanasutuilla alueilla edistää kansalaisten hyvinvointia
  • Yhteiskunta ”odottaa” kaikilta (kansalaiset ja muut toimijat) tietoyhteiskuntakelpoisuutta, mutta:
   • muun muassa tietoyhteiskuntaan liittyvä syrjäytymistä ehkäisevä toiminta on pitkälti organisoitu erilaisten paikallisten kehittämisprojektien sekä kansalaistoiminnan varaan
   • järjestöjen vahvuuksina on kyky kuunnella palveluiden käyttäjien ääntä  luo mahdollisuuksia ja edellytyksiä esimerkiksi sähköisten palveluiden (esim.vapaaehtois - ja koulutusrekisterit, vertaiskeskustelupalstat) kehittämiselle kuin myöskin vapaaehtoistoiminnan sekä osallisuuden kehittämiselle  järjestöt voivat olla edistämässä arjen tietoyhteiskunnan tuloa ja synnyttämistä alueen kansalaisille
   • tietoyhteiskunnan kehittyminen ja sähköisten palveluiden laajentuminen eivät saa kuitenkaan merkitä sitä, ettei järjestötoimijoilla ja kansalaisilla olisi oikeus käyttää myös perinteisiä palveluita

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

slide8
RAY Avustusstrategia 2012 – 2015 / kolme päälinjaa

• terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

• yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja hankkeita tukemalla

• monipuolinen ja tuloksellinen järjestötoiminta ihmisen hyväksi

• aikaansa ja toimintaympäristöään seuraavilla kansalaisjärjestöillä on mahdollisuudet toimia kansalaislähtöisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointierojen kaventamiseksi

• tavoitteen saavuttaminen edellyttää sosiaali- ja terveysalan

järjestöjen toimintaedellytysten varmistamista

1

terveyden

ja

sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen

2

terveyttä

ja

sosiaalista hyvinvointia uhkaavien

ongelmien ehkäiseminen

3

ongelmia kohdanneiden auttaminen

ja

tukeminen

suppilo
Suppilo

Vahvistaminen ja edistäminen

Ehkäiseminen

Auttaminen

lapin j rjest toiminnan kehitt misrakenne

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE

Lisätä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuuden määrää

PÄÄMÄÄRÄ

Järjestöjen osallisuutta lisäävä toimintamalli Lappiin

Järjestöpankin edelleen kehittäminen

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

TAVOITTEET

JÄRJESTÖLÄHTÖISEN TIEDON KERÄÄMINEN

PROSESSIT

JÄRJESTÖFOORUMIT

OPETUSSUUNNITELMAT / TUTKIMUSTYÖ

KEINOT

Koulutuskalenteri

Järjestötapaamiset

Aluetyöntekijöiden teemalliset tapaamiset

MITTARIT?

?

?

seudulliset yhdistys ja j rjest foorumit
SEUDULLISET YHDISTYS – JA JÄRJESTÖFOORUMIT

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

Ivalo 2.4, Muonio 9.4, Kemijärvi 7.5, Rovaniemi 21.5, Kemi 28.5

Järjestö/ yhdistysesittelyt

Kartoitetaan kuntien sote- järjestöt/yhdistykset, ryhmätoiminnat ja hankkeet (Lapin liitto, Avi)

Järjestöpankki / verkkoneuvontaesittely

Järjestöjen tarpeet ja odotukset

Hyvinvointi yhteinen tavoite (PaKaste-hanke)

Rytmittömät

Kutsut; järjestöille (pj, aktiivinen toimija),

kunnan edustaja ( järjestöjen yhdyshenkilö kuntiin)

kylätoimijat

2 teknologian hy dynt minen kansalaisten hyvinvoinnin edist misess
2.Teknologian hyödyntäminen kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Järjestöpankin sisälle rakennetaan uusia toimintoja:

Järjestöt antavat neuvontaa ja ohjausta verkossa kansalaisille

Verkossa suojatussa järjestelmässä tapahtuvaa neuvontaa kansalaisille esim. järjestöjen aluetyöntekijät vastaavat kansalaisten kysymyksiin, kuten kuntien sosiaalitoimen verkkoneuvonnassa.

Järjestötoimijoiden neuvontaa ja ohjausta kansalaisille IP-videoneuvotteluvälineillä

IP-videoneuvottelulisenssejä järjestötoimijoiden käyttöön. Lapin jokaisessa kunnassa on jo välineet käytössä. Lisäksi Järjestöpankkiin ladattavaksi väliaikainen videoneuvottelulisenssi. Kansalaiset voivat kotikoneelta ottaa yhteyttä järjestöihin.

Konsultointia verkossa järjestötoimijoiden kesken.

Tarkoittaa järjestöjen keskinäistä yhteydenpitoa ja konsultaatiota suojatulla alustalla vrt. ammattilaisten välinen verkkokonsultaatio

Osaamispankki tuutorointiin ja mentorointiin

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on kehittänyt verkkoneuvontaa ja -konsultaatiota sekä videovälitteistä neuvontaa, ohjausta ja konsultaatiota. Poske antaa järjestöille vahvan tuen tekniikan käyttöönottamiseksi. Tarvitaan resursseja käyttöönottoon, pilotointiin, koulutukseen, käyttötukeen ja kehittämiseen.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

ip laitteet lapissa 09 2008
IP- laitteet Lapissa 09/2008

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

3 tiedontuotanto j rjest toiminnan aseman vahvistamisessa
3. Tiedontuotantojärjestötoiminnan aseman vahvistamisessa

Tuo näkyväksi järjestöjen roolin kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Kokoaa, analysoi ja levittää järjestöjen tuottamaa tietoa/hiljaista tietoa

Kokoaa ja levittää valtakunnallista tietoa

Kannustaa järjestöjä tiedontuotantoon

yhteismitallisen tiedon keräämiseksi

Levittää hyviä käytäntöjä

Kehittää mittareita vaikuttavuuden arviointiin

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

tiedon tuottaminen
Tiedon tuottaminen

Tiedon tuottaminen on kiinteä osa kehittämisyksikön toimintaa, johon kuuluu muun muassa tutkimustiedon kerääminen ja tuottaminen, sen eteenpäin välittäminen ja hyödyntämisen edistäminen. Tehtäviin kuuluu myös edistää järjestötoimijoita niiden omassa tiedontuotannossa (hiljainen tieto, ihmisten arjen esiin tuminen) ja tutkimustoiminnan hyödyntämisessä.

Tiedon tuottamisella tuetaan ja parannetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintamahdollisuuksia sekä edistetään järjestötoiminnan vaikuttavuutta

Yhteistyötä tehdään erityisesti Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kanssa, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen sekä Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -kehittämisrakenteeseen kuuluvien toimijoiden kanssa

Kehittämisyksikön toimintaan kuuluu järjestöjen ja alueen oppilaitosten yhteistyön lisääminen ja vahvistaminen (opinnäytetyöt, harjoittelujaksot)

Järjestötutkimuksen kehittäminen

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

yhteisty verkostot
YHTEISTYÖVERKOSTOT

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

Turvallisuusyhteistyö

Lapin arjen ja matkailun turvallisuuden hankeverkosto

Lapin mallista kansalliseksi malliksi / Lapin avi

Sote- järjestöjen kartoitus ja verkoston rakentaminen turvallisuuden hankeverkoston rinnalle kehittämään ja turvaamaan lappilaisten hyvinvointia

Sidosryhmäyhteistyön edistäminen yhteisen hanketoiminnan avulla

Sisäisen turvallisuuden ohjelma – järjestöyhteistyö kirja

Hyvinvointiyhteistyö

Lapin liitto , Lapin hyvinvointiohjelma, Sote- hankkeet

Poske – Kaste; PaKaste, Tervein mielin Lapissa -hanke

Oulun ja Lapin Sote -järjestöt

THL

slide17
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto 1/2011

TEM

Suomen matkailu-

strategia

STM

Sosiaali- ja terveys-

ministeriön ohjelmat

SM

Sisäisen turvallisuuden

ohjelma

MMM / YTR

Maaseutupoliittiset

ohjelmat

KILPAILUKYKY

Lapin matkailun turvallisuus-

järjestelmä (2 hanketta)

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / RAMK

ESR / ELY-keskus ja EAKR / Lapin liitto

ARJEN TURVA

Maaseudun arjen turvaverkosto

Lapin aluehallintovirasto

Valtakunnalliset maaseudun

tutkimus- ja kehittämismäärärahat / MMM

ARJEN TURVA

Arjen turvaa kylissä

Lapin yliopisto

Valtakunnalliset maaseudun

tutkimus- ja kehittämismäärärahat / MMM

KILPAILUKYKY

Roadmap for Lapland

Lapin matkailun strateginen kehittäminen

Lapin Liitto

EAKR / Lapin liitto

ARJEN TURVA

Lapin järjestötoiminnan

kehittämisrakenne

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

RAY

ARJEN TURVA

Terveyden edistäminen ja

alkoholihaittojen ehkäisy

Lapin aluehallintovirasto

THL

VALMIUS

Pelastuspalveluseminaari

Pelastuspalvelutyöryhmä

Osallistumismaksut / avustukset

VALMIUS

Tunturi-Lapin valistushanke

Rikosuhripäivystys

Rikoksentorjuntayksikkö / OM

ARJEN TURVA

Ulrik – tukea ulkomaalais-

taustaisille rikoksen uhreille

Rikosuhripäivystys

Rikoksentorjuntayksikkö / OM

ARJEN TURVA

Tunturikeskukset

lasten ja nuorten silmin

Nuorten Palvelu ry

RAY

KILPAILUKYKY

LATU

Lapin maaseudun

tulevaisuus muutos-

joustavassa

yritystoiminnassa

MTT, Rovaniemi

Maaseuturahasto

ELY-keskus

KILPAILUKYKY

Perusmaa-

talouden

yhteistyö

ohjelma

ProAgria Lappi

Maaseuturahasto

ELY-keskus

ARJEN TURVA

Taatusti turvassa

huolehtiva

kyläyhteisö

POSKE

Maaseuturahasto

ELY-keskus

ARJEN TURVA

Järjestöt

Kylässä

SPR / Lapin piiri

Maaseuturahasto

ELY-keskus

ARJEN TURVA

Kylä auttaa ja

välittää kriisissä

Suomen

kylätoiminta ry

RAY

ARJEN TURVA

Kyläpalvelut

arjen turvana

Ylä-Kemijoen

alueltk / Roi

kaupunki

Maaseuturahasto

ELY-keskus

ARJEN TURVA

YRTES

RAMK

Hyvinvointialat

ESR

ELY-keskus

24.9.2014

Lapin aluehallintovirasto

17

yksitt isist projekteista yhteiseksi prosessiksi
Yksittäisistä projekteista yhteiseksi prosessiksi

Maaseudun arjen turvaverkosto

AVI:n koord. sis. turvallisuuden verkostoyhteistyö

EHYT-hanke

Järjestöt kylässä

Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö

Järjestöjen yhteistyöhanke

Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne / järjestökoordinaattori

Arjen turvaa kylissä

Kyläpalvelut arjen tukena

Kylä auttaa ja välittää kriisissä

YRTES

Perusmaatalouden yhteistyöohjelma

LATU

Alkoholiohjelma

Terv.edist. ja alkoholihaittojen ehk.

Eläkeläisjärjestöjen hyvinvointihanke

Pelastuspalveluseminaarit vuodesta 1988 lähtien

Matkailun turvallisuuspassi (Hankkeessa kehitetty Lapissa 2003 – 2004)

Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin

Ulrik

Tunturi-Lapin valistus

Väriselitteet:

Roadmap for Lapland

Menneet hankkeet

Matkailun turvallisuusjärjestelmä, hanke 1

Nykyiset hankkeet

Matkailun turvallisuusjärjestelmä, hanke 2

Tulevat hankkeet

Matkailun turvallisuusjärjestelmä, hanke 3

Pysyvät toiminnot

Eläkeläisjärjestöjen ja liikenneturvan hanke

24.9.2014

Lapin aluehallintovirasto

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

slide19
Hankkeet kehittämisresurssina (tammikuussa 2011 toiminnassa olevat hankkeet)

*614 htk on noin 51 henkilötyövuotta

24.9.2014

Lapin aluehallintovirasto, projektipäällikkö Marko Palmgren

19

lapin sis isen turvallisuus yhteinen asia
Lapin sisäisen turvallisuus – yhteinen asia

Sisäinen turvallisuus

Matkailun turvallisuus

Työ- ja toimeentulo

Turvallinen arki

Palvelujen saatavuus

Syrjäytymisen ehkäisy

Sisäinen turvallisuus

24.9.2014

Lapin aluehallintovirasto

20

toimintatapa ja alue
Toimintatapa ja -alue

Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne

Verkostomaisen kehittämisrakenteen muodostavat seudulliset ja paikalliset järjestökeskukset, valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijät sekä aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset

Toiminta-alue:

Lapin lääni

yhteistoimintasopimus Pohjois-Pohjanmaan kanssa

Yhteistyö mm. Oulun Kumppanuuskeskus, STKL ja VVV-hanke (Viestintä- ja Vertaistoiminta Verkkoon -hanke)

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Järjestökoordinaattori Sanna Ylitalo

24.9.2014

ad