ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 485 Views
 • Uploaded on

ZEMLJIŠTE KAO EKOLOŠKI FAKTOR EDAFSKI FAKTOR. ZEMLJIŠTE kao kompleks ekoloških faktora. Zemljište čini tanak površinski sloj Zemljine kore ili litosfere kao spolj aš njeg omotača zemlje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

ZEMLJIŠTE

kao kompleks ekoloških faktora

Zemljište čini tanak površinski slojZemljine kore ili litosfere kaospoljašnjeg omotača zemlje

• Zemljište deluje kao kompleksekoloških faktora na sveorganizme koji se nalaze na ili u njemu, s obzirom da uticaji dolazekako od njegove abiotičke(stena,minerali, voda i vazduh uzemljištu ), tako i od biotičke (mikro- i makroorganizmi ili

određeni biljni delovi) komponente.

• Zbog toga ono predstavlja složen

ekološki faktor, označen kao

edafski ekološki faktor


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

TIPOVI ZEMLJIŠTA

Postoje različite klasifikacije zemljišta: prema mehaničkom sastavu,prema hemijskom sastavu, prema geografskoj distribuciji...

Za objašnjavanje vezanosti biljaka za odredjeni tip zemljištanajčešće se koristi klasifikacija prema geografskoj distribuciji.


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Zemljište

Zemljište svojim fizičkim, hemijskim i biološkim sastavom određuje intenzitet sinteze organske materije - fotosintezu, kao i razgradnju organske materije.

Od prirode zemljišta direktno zavisi intenzitet kruženja materije u ekoistemu.

Zemljište je i stanište za milone različitih vrsta organizama. Svuda gde se na površini litosfere javljaju organizmi, postoji i zemljište. Tamo gde nema živih bića, nema ni uslova za razvoj zemljišta.


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Ekološke grupe biljaka u okviru karakterističnih

pedobioma

 • hazmofite

 • • litofite

 • • halofite

 • • psamofite

 • • oksilofite

Hazmofite

Ramonda nathaliae

- razvijaju se na kompaktnojkamenitoj podlozi ili uudubljenjima i pukotinamastena, na policama stenovitihodseka(gr. hasma- pukotina, usek,ponor)

- veoma zadebljali korenovi ikseromorfna građa


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Litofite

Na stenama žive uglavnombakterije, lišajevi i neke mahovine.

Ovi organizmi zadržavajuvodu na samoj steni, a često

i izlučuju neke kiseline kojeprodiru u kamenitu podlogu

čime doprinosi bržemrazaranju čvrste stene.


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Ekofiziološke odlike biljaka na staništima sa različitim

uslovima mineralnog režima

• kalcikolne ili kalcifilne

• kalcifugne ili silicifilne

• serpentinofite

• metalofite

• nitrofilne

• halofite


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Kalcikolne ili kalcifilne biljke

Adaptirane na bazična zemljišta,

bogata kalcijumom.

Krečnjačko zemljište je dobropropustljivo za vodu, pa je zbog

toga toplo, suvo i dobro aerisano.

U prisustvu kalcijuma seobrazuje stabilniji humusneutralne reakcije i povećava seopšta puferska sposobnostzemljišnog rastvora.


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Biljke krečnjačkih zemljišta-kalcikolne

• kalcikolne biljke sadrže velikukoličinu intracelularnog kalcijuma iveliku količinu jabučne kiselinekoja održava intracelularnuravnotežu

• povećana količina Ca omogućava

bolju absorpciju nekih drugih

elemenata (P, Fe)

• strukturne adaptacije (transportne

ćelije, korenske dlačice)

• familije: Brassicaceae, Fabaceae,

Geraniaceae, Euphorbiaceae,

Crassulaceae


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Kalcifugne ili silicifilne biljke

• naseljavaju silikatna i drugazemljišta koja sadrže veomamale koncentracije Ca ili gauopšte nema i takvo zemljišteje zbijeno, vlažno ihladno,kisele reakcije

• velika koncentracija teških metala

• adaptacije: kristalne druze irafidi, formiranje kompleksasa štetnim metalima

• familije: Polygonaceae,

Chenopodiaceae, Lamiaceae,

Caryophyllaceae


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Biljke sa serpentinitskih zemljišta- serpentinofite

• to je zemljište koje se razvija na magmatskoj steni, bogatoj Mg,Fe, Cr, Ni, ultrabazične reakcije

• “serpentinitski sindrom”

• slaba razgranatost

• beličasto-glatko-sjajna površinalistova

• redukcija veličine nadzemnog dela

• snažno razvijen korenov sistem

• skleromorfni, sitni listovi, glatki iliobrasli dlakama


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Metalofite

 • na zemljištima koja se razvijaju iznad rudnih ležišta, odnosno na matičnoj steni bogatoj teškimmetalima (Zn, Pb, Ni, Cr i dr.)

 • • ovi elementi su štetni za biljke

 • • Kako biljke rešavaju ovaj problem?

 • ograničavaju uzimanje ipropustljivost teških metala

 • - imobilišu veće količine jona teških

 • metala

 • izdvajaju apsorbovane teškemetale

 • - aktivnim transportom premeštaju ili

 • izlučuju teške metale


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Biljke na zemljištima bogatim organskim otpadom

• na đubrištima, oko naselja, često ihnazivaju i nitrofilnim biljkama zbogpovećane koncentracije nitrata natakvim zemljištima,

• to su vrste rodova Chenopodium ,Atriplex, Amaranthus, Cirsium,Carduus, Rumex, Papaver, Consolida

• na poljoprivrednim plantažama, uzgajene biljke javljaju se segetalnikorovi, njihovo rasejavanje jeomogućio čovek

Consolida orientalis

Papaver rhoeas


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Halofite

Tri osnovna tipa slanih i zaslanjenih zemljišta su:

1) solončak

2) solonjec

3) Solođ

Halofite mogu biti:

• euhalofite

• halomezofite

• halokserofite

Lalinačka slatina

• Halofite regulišu količinu soli u svom

organizmu na sledeći način:

• sukulentnošću (bubrenje koloida,nakupljanje vode)

• izlučivanjem ili eliminacijom viška soli Camphorosma monspeliaca(“slane žlezde”- krinohalofite,“granopad”)

• isključivanjem određenih jona iz daljegtransporta (debelozidne ćelijeparenhima korena)

• redistribucijom

• familije: Chenopodiaceae,Plumbaginaceae, Frankeniaceae,Tamaricaceae


Zemlji te kao ekolo ki faktor edafski faktor

Psamofite

• (gr. psamos- pesak)

• brzi rast i razgranavanjenadzemnih izdanaka

• razvoj snažnih i dubokihkorenova

• brzo diferenciranje adventivnih

korenova u horizontalnom ivertikalnom pravcu

• puzeće- uspravni habitus

• kseromorfna građa

• posebno prilagođeni plodovi