pierwsze programy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pierwsze programy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pierwsze programy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Pierwsze programy - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Pierwsze programy. Aplikacje konsolowe. Strumień wejściowy. Strumień wyjściowy. Aplikacja. Przekierowanie strumienia na drukarkę. Pierwszy program. Składniki programu. Słowa kluczowe: main, for, while, if, else.. Zmienne (własności) Liczby całkowite, rzeczywiste, litery (znaki)…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pierwsze programy' - vance-wilson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aplikacje konsolowe
Aplikacje konsolowe

Strumień

wejściowy

Strumień

wyjściowy

Aplikacja

Przekierowanie strumienia na drukarkę

sk adniki programu
Składniki programu
 • Słowa kluczowe:

main, for, while, if, else..

 • Zmienne (własności)

Liczby całkowite, rzeczywiste, litery (znaki)…

 • Operatory

+, -, *, /, <, &, |, ~, !…

 • Funkcje (Metody)

ANSI C, funkcje użytkownika

wielko liter instrukcje redniki
Wielkość liter, instrukcje, średniki
 • C, C++, Java rozróżniają wielkości liter
  • terminEgzaminu TerminEgzaminu – to różne identyfikatory w
  • Uwaga: w Pascalu i np. Basic-u to takie same identyfikatory. Języki te nie rozróżniają wielkości liter
 • Każda instrukcja kończy się średnikiem

printf(”ALA” );

X = Y + 123;

if (x == y)

z = x + y;

instrukcje z o one komentarze
Instrukcje złożone, komentarze
 • Instrukcja złożona, to jedna lub kilka instrukcji prostych zgrupowanych poprzez nawiasy klamrowe.

{ instrukcja1; instrukcja2;

instrukcja3; }

 • Komentarz w jednej linii:

printf(”To jest instrukcja”); // a to komentarz

 • Komentarz w kilku liniach /* … */ :

/* to jest komentarz

w kilku

liniach

*/

 • Komentarze są pomijane przez kompilator.
w czanie plik w include
Włączanie plików #include
 • Dyrektywa #include włącza tekst z pliku do strumienia kompilacji.
  • Jest używana zwykle w celu włączania informacji o deklaracjach zmiennych oraz definicjach stałych.
 • Pliki nagłówkowe standardowych bibliotek są włączane z wykorzystaniem nawiasów <>

#include <stdio.h>

 • Można włączać tekst z dowolnego pliku tekstowego:

#include ” mojplik.h”

typy danych wst p

int x;

Odwzorowanie danych w pamięci

Typy danych – wstęp

Dane, którymi będziemy posługiwać się w programie muszą być zadeklarowane.

C (C++) i Pascal są językami z tzw. ścisłą typizacją. Oznacza to między innymi, że każda zadeklarowana zmienna lub stała musi mieć podany typ.

Typ określa ogólny kształt, wielkość i własności danych.

 • Dzięki określeniu typu kompilator
 • Może:
 • określić i ewentualnie zarezerwować
 • miejsce w pamięci
 • sprawdzać poprawność przypisań
 • dokonywać niezbędnych konwersji
 • danych
kilka typ w podstawowych
Kilka typów podstawowych
 • Liczby całkowite:
  • char
  • short
  • int
 • Liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe):
  • float
  • double
printf
printf()

Funkcja: printf()                                            <stdio.h>

wysyła sformatowane dane do standardowego strumienia wyjściowego

int   printf ( tekst_sterujący , argument_1 , argument_2 ,  . . .  ) ;

tekst sterujący

stała łańcuchowa zawierająca:

- zwykłe znaki (które są kopiowane na ekran)

  - kody formatujące kolejnych argumentów:

    %c    -    pojedynczy znak

    %s    -    łańcuch znaków

    %d    -    liczba dziesiętna ze znakiem

    %f    -    liczba zmiennoprzecinkowa (notacja dziesiętna)

    %e    -    liczba zmiennoprzecinkowa (notacja wykładnicza)

    %g    -    liczba zmiennoprzecinkowa (krótszy z formatów %f %e)

    %u    -    liczba dziesiętna bez znaku

funkcja scanf
Funkcja: scanf()  

                                            <stdio.h>

odczytuje dane ze standardowego strumienia wejściowegow/g zadanego formatu i zapamiętuje je pod zadanymi adresami pamięci

int   scanf ( tekst_sterujący , adres_1 , adres_2 ,  . . .  ) ;

tekst sterującyjest to stała łańcuchowa (w podwójnych cudzysłowach) zawierająca instrukcję jak traktować kolejne dane wczytywane ze strumienia (jakie typy zmiennych są pod adresami adres_1, adres_2, ... )

Kody formatujące (podobne jak dla printf() ):

                 %c    -    pojedynczy znak

                 %s    -    łańcuch znaków

                 %d    -    liczba dziesiętna ze znakiem

   %f  lub  %e    -    liczba zmiennoprzecinkowa

                 %u    -    liczba dziesiętna bez znaku

                 %x    -    liczba w kodzie szesnastkowym (bez znaku)

                 %o    -    liczba w kodzie ósemkowym (bez znaku)

l    -    przedrostek stosowany przed:  du x o  (long int)

l    -    przedrostek stosowany przed:  f e  (double)

L    -    przedrostek stosowany przed:  f e  (long double)

&  -   operator adresowania (zwraca adres zmiennej podanej po operatorze)