Oktatási esélyegyenlőség és integráció
Download
1 / 21

Oktatási esélyegyenlőség és integráció - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Oktatási esélyegyenlőség és integráció. „ TÁMOP 3.3.1.– Oktatási esélyegyenlőség és integráció”. Fő célok: - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése - Az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oktatási esélyegyenlőség és integráció' - vance-morrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TÁMOP 3.3.1.– Oktatási esélyegyenlőség és integráció”

 • Fő célok:

 • - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése

 • - Az ehhez szükséges szakmai tartalmak kifejlesztése

 • - A végrehajtásához szükséges szakértői és szakember kapacitás létrehozása és fejlesztése;

  Struktúra:

 • - Pedagógia Módszertani Fejlesztések Irodája: IPR továbbképzések, módszertani mentorok, tanoda szakértők, MEG, láthatatlan kol.

 • Országos Oktatási Integr. Hálózat: IPR folytan., beóvodázási, EM

 • Esélyegyenlőségi Iroda: közoktatási- és szakszolgálati szakértők; közoktatási- és visszahelyezési mentorok, AD, gyermekvédelem

 • Régiós Irodák Hálózata


Integr ci t el seg t tov bbk pz sek
Integrációt elősegítő továbbképzések

 • Együttnevelésre felkészítő képzések

 • Pedagógusképzéshez / továbbképzéshez /szakértői képzéshez kapcsolódó speciális programokat fejlesztettünk, teszteltünk és vezettünk be

 • Többféle IPR és az IPR egyes elemeihez kapcsolódó akkreditált képzési csomag (projektp., drámap., óvoda-iskola átmenet, kooperatív oktatás, gyermekvédelmi képzés, IPR Light, IPR óvoda és IPR középiskola stb.) kifejlesztése.

 • Komplex módszertani mentorok (alap: óvodaiskola átmenet, multikulturális, tanári kommunikáció +)

  • - Tanórai differenciálás, kooperatív tanulás, árnyalt értékelés

  • - Projektpedagógia és a tevékenységközpontú pedagógia

 • - Hatékony tanuló-megismerési technikák és drámapedagógia


Bázisintézményi mentor – 3.2.2.

A bázismentorok kiválasztása után felkészítésük biztosítása

A bázisiskolai rendszerhez 18 alkalommal mentori szolgáltatás hozzárendelése a módszertani folyamatok generálásához.

Régiós találkozó, szakmai fórum szervezése jó gyakorlatok bemutatásával a horizontális tanulás érdekében.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolán kívüli támogatását végző tanodák szakmai támogatása

A tanodák számának emelkedésével a szakmai munka minőségének érdekében elengedhetetlen a kiépített szakértői kör bővítése, a tanodák horizontális tanulását biztosító workshopok megrendezése.

A tanodákban folyó munka szakmai, tárgyi, adminisztrációs követelményrendszerének valamint minőségbiztosításának támogatása.

A működő tanodák közti szakmai együttműködés, információcsere kialakításának és fejlesztésének további támogatása.

Láthatatlan kollégium, Második esély gimnázium

Szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő, Visszahelyezési mentor


Pedagógus képzés beóvodázási felelősöknek

A továbbképzés célja a hhh gyerekek sikeres korai beóvodázását biztosító óvodai felelősök képzése. A korai beóvodázásnak köszönthetően csökkennek a gyerekek szocializációs, és készség-képességbeli hátrányai, zökkenőmentesebbé válik az iskolai átmenet. Sikeresebbek lesznek a tanulásban, így javul az óvoda, a családok és a helyi társadalom kapcsolata, egymás elfogadása, támogatása.

IPR folyamattanácsadó

23/2009. (V.22.); 5/2010. (II.2) az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D.§ E.§alapján folytatják a tanácsadást.

IPR folyamattanácsadók 6 szolgáltatón keresztül szolgáltatnak: Gold Lions Kft., Baranya Megyei Ped. Intézet, Endor Kft., OktadorKft., Tinta Tanácsadó Kft., Ec-Pec Alapítvány


Észak-magyarországi régió

Káló Károly

Közép-magyarországi régió és Nógrád megye

Szemenyei Mariann

Nyugat-dunántúli régió

Bogdán Iván

Közép-dunántúli régió

Baráth Szabolcs

Észak-alföldi régió

Sz-Sz-B. megye

Kóka Ágnes

Észak-alföldi régió

Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye

Demeter Ilona

Dél-dunántúli régió

Bogdán Anna

Dél-alföldi régió

Bereczky Krisztina


Régiós Kapcsolati Pont főbb tevékenységei:

Az oktatási esélyegyenlőséghez kapcsolódó jogszabályok ismertetése;

Iskolai és óvodai integrációs pedagógiai programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása;

Intézménylátogatások, szakmai fórumokon, kistérségi találkozókon való részvétel;

Települési deszegregációs programok elősegítése, mentorálása;

Kapcsolattartás civil szervezetekkel, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, kistérségi társulásokkal, szakmai szolgáltatókkal


Közoktatási esélyegyenlőségi szakértők

és mentorok

Előzmények:

Nemzeti Fejlesztési Terv tapasztalatok /HEFOP, ROP/

- Az esélyegyenlőtlenségre érzéketlen fejlesztés tovább erősítheti a szelekciót és a különbségeket

- Kevés pályázat kevésbé népszerű célokra /HEFOP 2.1.7./

Fejlesztési irány:

 • - Esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv minden közoktatás fejlesztési pályázathoz

 • - Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása külön forrásból (TÁMOP 3.3.2)

 • - Az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése és érvényesítése az oktatásfejlesztést célzó egyéb pályázati kiírásokban


Jogszab lyi h tt r
Jogszabályi háttér

Kt. 105. §

(1) A helyi önkormányzat … meghatározza a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket (a továbbiakban: közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv).

(2) A hazai és nemzetközi forrásokra kiírt közoktatási célú pályázatokon való részvétel feltétele, hogy a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás rendelkezzen – az oktatásért felelős miniszter által kiadott útmutató figyelembevételével elkészített –közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel.


Rop t mogat si szerz d s
ROP Támogatási szerződés

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt időtartama alatt megkezdi a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének (KET) megvalósítását, emellett a projekt-előrehaladási jelentésekben rendszeresen beszámol a KET-ben vállalt indikátorértékek előrehaladásáról, valamint együttműködik az Educatio Kft. által kirendelt esélyegyenlőségi mentorral.


Pályázói bejelentkezés[email protected]

Szakértői – mentori támogatás felülete

40% < HH

40% > HH

EE szakértő kirendelése

EE szakértő kirendelve

Pályázási szándék

regisztrálása esetén

Adattáblák

Adatfrissítés (?)

KEH

KET

Nyertes pályázat

esetén

Mentorálás


K zoktat si es lyegyenl s gi dokumentumok
Közoktatási esélyegyenlőségi dokumentumok

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés /KEH/

helyzetfelmérés, adattáblák, megállapítások, relevanciavizsgálat

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv /KET/

beavatkozási területek, indikátorok

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv /KEHT/

Közoktatási esélyegyenlőségi cselekvési program /KECS/ munkacsoportok, Esélyegyenlőségi Fórum


K zoktat si es lyegyenl s gi helyzetelemz s keh
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés /KEH/

 • Tartalom:

  • Demográfiai, szociális helyzet

  • Szolgáltatások elérhetősége (önkormányzat általi biztosítottság)

  • Társulásban való érintettség

  • Óvoda, általános iskola, középfokú közoktatási intézmények alapadatai (HH, HHH, SNI)

  • SNI tanulók ellátása

  • Tanulói mobilitás

  • Nevelési-oktatási intézmények eredményessége

  • Támogató programok feltárása

  • Település szakember-ellátottsága

  • Önkormányzati hozzájárulások

 • Kapcsolódó dokumentumok: gyakorlati útmutató, adattáblák, relevancia vizsgálat

  Formai követelmények: záradék, szakértő általi ellenjegyzés


K zoktat si es lyegyenl s gi int zked si terv ket
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv /KET/

 • Helyzetelemzés adatfrissítése / adatok kiegészítése

 • Rövid-közép-hosszú távú célmeghatározások

 • Akcióterv

  • Beavatkozási területek meghatározása

  • Számszerűsíthető célok – indikátorok

  • Településen lévő nem önkormányzati fenntartású intézetek bevonása

  • Egyéb programok implementálása (antiszegregációs, IPR stb.)

 • Megvalósítási ütemterv, felelősök kijelölése

 • Kockázatelemzés

 • Nyilvánosság biztosítása

  Formai követelmények:

  záradék, szakértő általi ellenjegyzésP ly zati illeszked s
Pályázati illeszkedés régiónként (fő)

Valamennyi hazai és uniós közoktatási tárgyú támogatás esetén kötelező!

Többek között:

TÁMOP 3.1.4., 3.3.2., TIOP 1.1.1.

ROP közoktatási infra

ÖM 1/2010 rendelet

Együttműködési felületek:

pályázati csatolmány (formai kritérium)

relevanciavizsgálat („előértékelés”)

pályázati nyomonkövetés (PEJ, helyszíni szemle)


Es lyegyenl s gi f kuszpontok
Esélyegyenlőségi fókuszpontok régiónként (fő)

 • Beóvodáztatás

 • Indokolatlanul fogyatékossá minősítettek visszahelyezése

 • Szegregáció csökkentése

 • Egyéb közoktatási mutatók nagyfokú eltérése

  • Továbbtanulási arány

  • Lemorzsolódási arány

  • Kompetencia mérés értékei


Feltárt probléma Beavatkozási terület szakértői támogatás

HHH arány

Települési > Óvodai

Óvónők módszertani

felkészítése

Beóvodáztatás

Visszahelyezési mentorok megjelenésének előkészítése

SNI arány

Települési > Országos átlag

Felülvizsgálatok

Pedagógusok felkészítése

Többiskolás településen intézményközi szegregáció

Kiegyenlítés

Szoros szakértői együttműködés


K sz n m a figyelmet
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! szakértői támogatás

[email protected]

Tel: 06-1-4773291


ad