บริษัท
Download
1 / 17

?????? AEK ????????? ????? ???? ????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

บริษัท AEK บรีดเดอร์ ฟาร์ม สาขา ฟาร์มหนองเขิน. สมาชิกในกลุ่ม. นายวีระ ยุทธ สุดสาลี 5212451800 นาย ปิยณัฐ ตามสีรัมย์ 5212400323 นางสาวรัตนา สมบัติ 5212400417. การจัดการฟาร์มพ่อ - แม่พันธุ์ไก่เนื้อ. การเตรียมโรงเรือน 1 . ปลดไก่ 2. วางยาเบื่อหนู

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? AEK ????????? ????? ???? ?????????????' - vance-hunter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aek

บริษัท AEK บรีดเดอร์ฟาร์มสาขา ฟาร์มหนองเขิน


Aek
สมาชิกในกลุ่ม

  • นายวีระยุทธ สุดสาลี 5212451800

  • นายปิยณัฐ ตามสีรัมย์ 5212400323

  • นางสาวรัตนา สมบัติ 5212400417


Aek
การจัดการฟาร์มพ่อ - แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

การเตรียมโรงเรือน

1. ปลดไก่

2. วางยาเบื่อหนู

3.การพ่นยาฆ่าเชื่อและยาฆ่าแมลง


Aek

4. แม่พันธุ์ไก่เนื้อการถางหญ้ารอบโรงเรือน

5.การนำอุปกรณ์ออกจากโรงเรือน

6.การนำมูลไก่ออก

7.การทำความสะอาดอุปกรณ์การเลี้ยง

8.การล้างทำความสะอาดโรงเรือน ประกอบด้วย

- เพดาน

-พัดลม

-ผ้าม่าน

-พื้นโรงเรือน


Aek

9. แม่พันธุ์ไก่เนื้อการฆ่าเชื้อด้วยโซดาไฟ

10.การพ่นยาฆ่าเชื่อและยาฆ่าแมลง

11.การทำความสะอาดระบบให้น้ำ

12.การซ่อมแซมโรงเรือน

13.การนำวัสดุรองพื้นเข้าโรงเรือน


Aek

14. แม่พันธุ์ไก่เนื้อการเตรียมอุปกรณ์กกไก่

15. การพ่นยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง


Aek

16. แม่พันธุ์ไก่เนื้อรมควัน

17.กรมปศุสัตว์ตรวจ

18.รับไก่

(การเตรียมโรงเรือนจะใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์)


Aek

พื้นที่กกตัวเมีย แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

พื้นที่กกตัวผู้


Aek
การกกไก่ แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

-พื้นที่กก กว้าง 3.5 m ยาว 8 m

-ตัวเมียจะมี 8 กก และตัวผู้จะมี 2 กก

-หัวกกจะใช้กกละ 2 ตัว โดยหัวกกใหญ่จะอยู่ข้างหน้าและหัวกกเล็กอยู่ข้างหลัง

-ความหนาของแกลบประมาณ 4-5 นิ้ว

-กระปุกน้ำ 20 อัน/กก ถาดอาหาร 33 ถาด/กก

-การให้อาหารไก่ในช่วงกกควรจะให้ทีละน้อยๆแต่อย่าให้ขาด

-เตรียมน้ำให้พร้อม

-อุณหภูมิกก ประมาณ 32 ๐C(จะต้อง standby อุณหภูมิก่อนไก่มาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง)

-อายุไก่ 2 วันเริ่มมีการขยายกกครั้งละ 2 m


Aek
การกกไก่ (ต่อ) แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

การรับลูกไก่

สภาพกกก่อนการรับลูกไก่

การควบคุมการระบายอากาศ

การกระจายตัวของลูกไก่

การนับลูกไก่

การชั่งน้ำหนักไก่


Aek
การจัดการไก่เล็ก แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

การให้อาหาร

การให้วัคซีน

การจี้ปากตัวผู้ อายุ 3-5 วัน

การคัดเกรดไก่ อายุ 4สัปดาห์

การต่อราง

การดึงแกลบ


Aek
การจัดการไก่รุ่น แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

*เมื่ออายุ 5 สัปดาห์จะเริ่มให้ไก่อดอาหาร

-การอดอาหารจะช่วยให้ไก่กินอาหารตรงตามที่ไก่ต้องการได้มากที่สุด หรือการจัดการ Body Size ให้ใกล้เคียงกัน

*การพลางแสง

- แสงที่ใช้ประมาณ 5-10ลักซ์

-พลางแสงวันละ 8 ชั่วโมง

-เพื่อเป็นการชะลอฮอร์โมนของไก่ไม่ให้ร่างกายไก่พัฒนาในการสร้างไข่

- เพื่อช่วยลดความเครียดของไก่

- เพื่อลดกิจกรรมของไก่

- เพื่อช่วยในการสร้าง Body


Ross 308
การให้แสง แม่พันธุ์ไก่เนื้อROsS 308


Aek
การจัดการไก่รุ่น (ต่อ) แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

*การจี้เดือย อายุไก่ประมาณ 10 สัปดาห์

-การจี้เดือยจะต้องจี้ให้ปุ่มเดือยออกให้หมด เพื่อเพื่อไม่ให้ปุ่มเดือยงอกออกมาอีก จะได้ไม่เสียเวลาในการจี้อีกครั้ง

- เพื่อป้องกันการขึ้นผสมตัวเมียแล้วจะเกิดแผลเพราะจะทำให้ไก่ตัวแม่พันธุ์เสีย

- ป้องกันการตีกันของไก่ตัวผู้แล้วเกิดแผล


Aek
การจัดการไก่รุ่น (ต่อ) แม่พันธุ์ไก่เนื้อ

*การผสมไก่ อายุ18-19 week

- จะผสมในวันที่ไก่อด

- การให้อาหารจะเป็นแบบ 6/1

- อุปกรณ์ต่างๆ กรงไก่ คานตัวผู้

- สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในวันที่ผสมไก่

1. % ตัวผู้/ตัวเมีย

2. % ฟัก

3. %ไข่

4. ไก่ที่เหลือจาก % ที่คัดไว้จะคัดทิ้ง


Aek

£… แม่พันธุ์ไก่เนื้อThe end…£


ad