tolktraining n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tolktraining PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tolktraining

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Tolktraining - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Tolktraining. Dr. Pyotr K. Kornakov Professor Tolken en Vertalen Universiteit van Bradford (GB) Five Principles and Five Skills for Training Interpreters. Dr. Nancy Schweda-Nicholson Professor Socio-linguïstiek Universiteit van Delaware (VS)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tolktraining' - valterra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tolktraining1
Dr. Pyotr K. Kornakov

Professor Tolken en Vertalen

Universiteit van Bradford (GB)

Five Principles and Five Skills for Training Interpreters

Dr. Nancy Schweda-Nicholson

Professor Socio-linguïstiek

Universiteit van Delaware (VS)

Consecutive Interpretation Training: Videotapes in the classroom

Tolktraining
dr pyotr k kornakov

Dr. Pyotr K. Kornakov

Five Principles and Five Skills for Training Interpreters

dr pyotr k kornakov1
Dr. Pyotr K. Kornakov
 • Wat moet men de tolken leren?
 • Rol van de docent = assisteren
 • Tekort aan ervaren tolken die lesgeven
  • “Talent”
  • Geld
 • 5 basisprincipes
1 e principe
1e principe
 • Waarde of nut uitleggen van een oefening.
 • Hoe is het later toepasbaar?
 • Vb: aandacht en concentratie verbeteren d.m.v. simpele oefening:
  • Nummerplaten van auto’s
2 e principe
2e principe
 • Verhogen van het zelfvertrouwen.
 • Vb: oefening met interessante gegevens.
  • “Het Amerikaanse fast-food restaurant verscheen voor het eerst in 1955, maar het had geen tafels of stoelen tot 1966.”
  • Geheugen oefenen
3 e principe
3e principe
 • Concentratie en aandacht van bij het begin.
 • Vb: oefeningen met afleidingen:
  • Bijkomende geluiden, buitensporige gebaren, enz.
  • “Afleidend opgebouwde omgevingen”
  • Oefenen in hinderende toestanden
4 e principe
4e principe
 • Oefening in het begin duidelijk en simpel.
 • Later moeilijk, bijna reëel.
 • Moeilijkheidsniveau hangt af van:
  • Snelheid van presentatie
  • Complexiteit van de zinnen
  • Gebruik van specifieke woordenschat
5 e principe
5e principe
 • Het is niet de taak van de tolkdocent om woordenschat aan te leren.
 • Reeds een toereikend niveau.
 • Tijdverlies
 • Verantwoordelijkheid van student zelf
tolktechnieken
Tolktechnieken
 • Luisteren in T1
 • Begrijpen in T1
 • De informatie onthouden in T1
 • Mentaal samenvatten, bewerken en vertalen van T1 naar T2
 • Consecutief: Boodschap in T2 verwoorden
 • Simultaan: Verwoorden in T2 en luisteren in T1
luisteren
Luisteren
 • Afleidende elementen
 • Twee verschillende teksten in T1
 • Twee verschillende teksten in T2
 • Twee verschillende teksten: ene in T1, andere in T2
 • Schaduwen
 • Selectief luisteren
begrijpen
Begrijpen
 • Snelheid is belangrijk
 • Dialecten of accenten
 • Voorspellen en anticiperen
onthouden
Onthouden
 • Coderen en decoderen met symbolensysteem
 • Buitenlandse namen en toponiemen
 • Cijfers en metingen
 • Oefeningen:
  • Memoriseren van gedichten, proza, nieuws,…
  • Dictee met focus op cijfers, namen en metingen.
vertalen
Vertalen
 • Tekst samenstellen aan de hand van symbolen en sleutelwoorden
 • Goed bewerken en samenvatten
 • Oefeningen in elke gekende taal
verwoording
Verwoording
 • Simultaan:
  • Tegelijkertijd spreken en luisteren
  • Simultaan bewerken van teksten
 • Consecutief:
  • Bewerken van grote stukken met behulp van gecodeerde sleutelwoorden
besluit
Besluit
 • Psycholinguïstische oefeningen
 • Zelfstudie
 • Assisterende docent
 • Oefeningen buiten het taallabo
dr nancy schweda nicholson

Dr. Nancy Schweda-Nicholson

Consecutive Interpretation Training: Videotapes in the classroom

nancy schweda nicholson
Nancy Schweda-Nicholson
 • Gebruik van videotapes
 • Consecutief:
  • Hoofdgedachten onderscheiden en gedachtepatroon volgen
  • Notitietechniek
  • Spreken in het openbaar
 • Student: accuraat, duidelijk, kalm, normaal tempo, oogcontact, …
nancy schweda nicholson1
Nancy Schweda-Nicholson
 • Technologie
 • Universiteit van Delaware
 • Videotapes maken deel uit van het consecutieve tolkprogramma
 • Videotapes in 5 gebieden
5 gebieden
5 gebieden
 • Persoonlijke stijl en spraakvaardigheid van de student
 • Notitietechniek
 • Gerechtelijk tolken
 • Verschillende spreekstijlen
 • Begeleide opdrachten
stijl en spraakvaardigheid
Stijl en spraakvaardigheid
 • Luisteren en notities nemen
 • Tolkprestatie wordt opgenomen
 • Studenten confronteren
 • Meest voorkomende problemen
  • Geen oogcontact
  • Haperend en traag spreken
  • Niet luid genoeg
  • Monotoon
  • Gezichtsuitdrukking
notitietechniek
Notitietechniek
 • Concentratie en analyse
 • Accurate en hanteerbare notitietechniek
 • Afkortingen, acroniemen, symbolen
 • Probleem van student:
  • Alles proberen noteren
gerechtelijk tolken
Gerechtelijk tolken
 • Verschilt van conferenties
 • Verschillende technieken
 • Kortere intervallen
 • Soms geen notities
 • Ondervraging:
  • Zin per zin
  • Bijzin per bijzin
verschillende spreekstijlen
Verschillende spreekstijlen
 • Lezingen door docenten of gastsprekers
 • Uiteenlopende onderwerpen
 • Goede en slechte sprekers
 • Ervaring voor latere situaties
 • Vluggere aanpassing aan snellere sprekers, vreemde accenten, enz.
begeleide opdrachten
Begeleide opdrachten
 • Illustratie van goede en slechte tolkprestaties
 • Moeilijkheden die zich kunnen voordoen
 • Commentaar van studenten
 • Wat heeft de student van het tolken geleerd?
besluit1
Besluit
 • Nuttig
 • Confrontatie met zichzelf
 • Tijdrovend
 • Buiten de lesuren?
bronnen
Bronnen
 • Kornakov, P. K. (2000): Five Principles and Five Skills for Training Interpreters
 • Schweda-Nicholson, N. (1985): Consecutive Interpretation Training: Videotapes in the classroom
 • http://www.erudit.org/meta/